Main Menu
User Menu
Reklama

Záhada odznaku Hornonitranské partyzánské brigády kpt. Trojana

Autor : 🕔23.01.2018 📕11.419
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Growka Květoslav

V soupise vyznamenání II. národního odboje1 je pod č.126 uveden odznak Hornonitranské partyzánské brigády kpt. Trojana, jehož vznik autoři datují až do roku 1969. Sběratelé se však s tímto odznakem setkávali již před tímto datem a navíc s určitou záhadou. Plastický třířádkový nápis dole na stuze je zpravidla vybroušen. Abychom mohli říci, kdy byl odznak ražen a proč byl takto dehonestován, musíme si přiblížit osobnost, k níž se odznak váže. 2

Reklama

Josef Trojan (25. 3. 1906 Horní Heřmanice – 29. 12. 1953 Praha) se narodil v moravské zemědělské rodině. Po absolvování hospodářské školy sloužil jako adjunkt hospodářské správy kláštera v Nové Říši a v roce 1931 nastoupil do firmy Baťa, kde vystřídal řadu pracovních pozic. Za války byl správcem velkostatku Baťových závodů v Oslanech a Šimovanech. Již od roku 1940 byl zapojen do odboje, po vypuknutí Slovenského národního povstání mobilizoval dobrovolníky, vyzbrojil je a utvořil v Baťovanech (dnes Partizánske) 30. 8. 1944 partyzánskou brigádu Pavel, jíž velel. O den později s přisvojenou hodností kapitána začal vyjednávat s velitelem vojenské posádky v Topolčanech o obraně Horní Nitry. Jeho brigáda se obranných bojů zúčastnila již 3. září, později operovala v Nízkých Tatrách. 17. října se organizačně začlenila do 2. paradesantní brigády v SSSR a v prosinci do Nitranské partyzánské brigády.

Po ukončení války se vrátil zpět do hospodářské sféry, byl nejprve národním správcem Baťových závodů v Partizánském, v letech 1948-49 jejich ředitelem. Vstoupil do KSČ, stal se generálním ředitelem kožedělného a gumárenského průmyslu na Slovensku. Obdržel vysoká vyznamenání: Čs. válečný kříž 1939, Řád SNP I. třídy, medaili Za chrabrost před nepřítelem, Čs. vojenskou medaili Za zásluhy I. st., Odznak partyzána, jugoslávský Řád bratrství a jednoty (2.st.?) a další dekorace. Na vzácně publikované fotografii3 z období před rokem 1949 má na uniformě připnut i výše zmíněný odznak.

Pro komunistický režim se však stal člověkem předurčeným sehrát roli třídního nepřítele. V noci na 22. 12. 1949 byl zatčen a uvězněn. Scénář politicky vykonstruovaného procesu se několikrát změnil, jako Čech nemohl být odsouzen v procesech s tzv. buržoazními nacionalisty, jimž padlo za oběť mnoho partyzánských velitelů. Byl obviňován z velezrady v tažení proti Titovi, ze sabotáže. Po třech letech proti němu použili problematické kauzy poválečné vraždy pěti osob, označených za kolaboranty s Němci, kterou z revoluční horlivosti spáchali v dubnu 1945 příslušníci místní milice v Partizánském, bývalí příslušníci Trojanovy partyzánské brigády. Ačkoli tento čin spadal pod působnost Benešova dekretu o beztrestnosti takto motivovaných aktů, vyšetřovatelům Státní bezpečnosti se hodil. Vynucené přiznání, že dal k popravě příkaz, „podepřené“ svědky, kteří se snažili zachránit si vlastní život, stačilo, aby byl v neveřejném procesu odsouzen k trestu smrti a po čtyřech letech útrap popraven. A to byl důvod, proč muselo z odznaku Hornonitranské partyzánské brigády zmizet Trojanovo jméno.

Je tedy zcela vyloučeno, že by byl odznak ražen až v roce 1969. Martin Karásek v článku o odznaku Hornonitranské partyzánské brigády4 napsal, že tento odznak v Kremnici objednali v roce 1949 s podmínkou, že odznaky "mali byť mierne vypuklé, zo žltého kovu, ako pri odznaku oddielu kpt. Trojana". To svědčí o tom, že odznaky kpt. Trojana byly zhotoveny před odznaky Hornonitrianské partyzánské brigády. Byly raženy v kremnické mincovně, ač firmou neoznačeny, v ne příliš vysokém počtu pro žijící příslušníky brigády.5

Odznaky spravovala místní organizace Slovenského svazu protifašistických bojovníků v Partizánském, která je později využívala k odměňování na partyzánských srazech při oslavách SNP jako regionální vyznamenání. Jeho nositelem se stala i řada členů Českého svazu protifašistických bojovníků z Jeseníku, kteří se slovenskou organizací v Partizánském navázali družební styky. Zde vyobrazený odznak pochází po mjr. Janu Goralovi (1921-1985), bývalém politickém vězni, který si v nacistických věznicích odseděl 5 roků. Po roce 1945 vstoupil do Sboru národní bezpečnosti a až do svého penzionování sloužil v řadách Státní bezpečnosti.

Poznámky

1. Měřička, V. – Kounovský, J.: Československá vyznamenání. VI.část a. Hradec Králové 1984.

Reklama

2. Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Red. J. Láník. MO ČR – AVIS, Praha 2005. s. 301.

3. Jancura, V.: Prečo popravili kapitána Trojana. Pravda 29. 12. 2003.

4. Karásek, M.: Pamätný odznak Hornonitranskej partizánskej brigády. Signum 2008/2, s. 88-89.

5. Martin Karásek mi k tomu sdělil: "Moji starí rodičia vlastnia malý album fotografií pri príležitosti povstania v Partizánskom (starej mamin brat padol ako príslušník Trojanovej brigády, album dostali pozostalí na pamiatku). Na fotkách sú pochodujúci partizáni na prehliadke, a Trojanov odznak majú všetci pripnutý na pravej strane hrude. Podľa môjho názoru bol odznak zhotovený pri príležitosti týchto osláv. Odznaky udelili podľa mňa žijúcim príslušníkom brigády, nie In memoriam, to by ho dostal aj starej mamin brat."

Reklama

Další články autora

Autor : 🕔23.01.2018 📕11.419