Main Menu
User Menu
Reklama

Vliv turecko-arménských vztahů na řešení konfliktu o Náhorní Karabach

Autor : 🕔17.10.2013 📕6.435
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahů

Vliv turecko-arménských vztahů na řešení konfliktu o Náhorní Karabach

Autor: Tereza Kotásková
Vedoucí práce: Mgr. Ing. Petra Cibulková

Reklama

 

Úvod

1.Konflikt o Náhorní Karabach v regionálních souvislostech

1.1 Příčiny a průběh konfliktu

1.2 Charakteristika regionu

1.3 Historicko-etnický profil hlavních aktérů

1.3.1 Arménie

1.3.2 Ázerbájdžán

1.4 Role vnějších aktérů

1.4.1 Rusko

Reklama

1.4.2 Turecko

1.4.3 Írán

1.4.4 USA

1.4.5 OBSE

1.4.6 Evropská unie

1.5 Jižní Kavkaz – „zamrzlý region“?

2. Charakteristika turecko-arménských vztahů

2.1 Vývoj turecko-arménských vztahů od konce 19. století do 90. let 20. století

Reklama

2.2 Důsledky uzavření hranic a neexistence diplomatických vztahů

2.3 Překážky normalizace vztahů

2.3.1 Otázka stávající turecko-arménské hranice

2.3.2 Otázka arménské genocidy z roku 1915

2.4 Nedávný vývoj a současná situace

2.4.1 Fotbalová diplomacie a protokoly o navázání diplomatických styků

2.4.2 Reakce na podpis protokolů a postoje aktérů k jejich ratifikaci

3. Dopady nedávných událostí na vývoj regionu a na konflikt o Náhorní Karabach

3.1 Scénář č. 1 – protokoly ratifikovány

3.1.1 Motivy stran pro ratifikaci a její možné důsledky

3.1.2 Náznaky změn

3.2 Scénář č. 2 – protokoly neratifikovány

3.2.1 Interní faktory

3.2.2 Možnost propuknutí otevřeného konfliktu

3.3 Role Ruska

3.4 Doporučení pro jednotlivé aktéry a výhledy do budoucna

Závěr

Použitá literatura

Přílohy

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔17.10.2013 📕6.435