Main Menu
User Menu

15. železniční těžký mostní prapor [1961-1965]

15th Railways Heavy Bridge Battalion

     
Název:
Name:
15. železniční těžký mostní prapor
Originální název:
Original Name:
15. železniční těžký mostní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1961
Předchůdce:
Predecessor:
15. železniční mostní prapor
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1965
Nástupce:
Successor:
9. železniční mostní pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1961-01.09.1965 11. železniční brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.09.1961-01.09.1965 Pohořelice

Velitel:
Commander:
01.09.1961-01.09.1965
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.09.1961-01.09.1965
Poznámka:
Note:
01.09.1961-01.09.1965 VÚ 2479 Pohořelice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, armada.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/15-zeleznicni-tezky-mostni-prapor-1961-1965-t59315#213778Verze : 0
MOD