Main Menu
User Menu
Reklama

Padli za Konfederáciu VIII.

Autor : 🕔02.11.2012 📕17.827
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Na bojiskách občianskej vojny padlo mnoho vysokých dôstojníkov, medzi nimi aj desiatky generálov Konfederačnej armády. V záverečnom období vojny sa vyčerpané konfederačné jednotky snažili oddialiť definitívnu porážku. V tomto záverečnom období prišla konfederačná armáda o 10 brigádnych generálov, ktorí padli alebo boli smrteľne zranení na rôznych bojiskách občianskej vojny.

Prvým z nich bol brigádny generál Archibald Campbell Godwin. Bol rodeným Virginčanom a pochádzal z Nansemond County. V mladosti odišiel do Kalifornie, kde zbohatol na obchodovaní zo zlatom, drevom a dobytkom. Stal sa váženým a vplyvným občanom s politickými ambíciami. Nominácia na post guvernéra Kalifornie za Demokratickú stranu mu ušla iba o pár hlasov. Tesne pred začiatkom občianskej vojny sa vrátil do rodného štátu. Vstúpil do konfederačnej armády, no spočiatku slúžil iba v zázemí. Mal na starosti budovanie zajateckých táborov pre zajatých vojakov Konfederácie.

Reklama


Archibald Campbell Godwin

V júli 1862 bol prevelený na front k 57. virginskemu pešiemu pluku. Bojovým krstom prešiel v bitke pri Fredericksburgu. V bitke pri Gettysburgu absolvoval ťažký útok na Cemetery Hill. Po tomto útoku prevzal dočasne velenie brigády, pretože v bitke zahynul plukovník Amery. Brigádu viedol až do nešťastného stretu pri Rapphannock Bridge, kde bol zajatý. V roku 1864 bol vymenený a povýšený na brigádneho generála. Opäť sa vrátil na bojisko, no dlho si už nezabojoval. Dňa 19. septembra sa odohrala tretia bitka pri Winchestri. Padol neďaleko mestečka Opequon. Po vojne bol obvinený zo zlého správania k vojnovým zajatcom. Federálne úrady naňho vydali zatykač, ale zistilo sa, že padol v závere vojny. Inak by ho pravdepodobne čakala obžaloba z vojnových zločinov. Brigádny generál Godwin je pochovaný na cintoríne Stonewall vo Winchesteri, v štáte Virginia.


Hrob brigádneho generála Godwina

Ďalším južanským generálom, ktorý sa nedožil konca vojny bol brigádny generál John Dunovant. Tento generál bol rodákom z Južnej Karolíny. Slúžil v armáde od začiatku vojny. Pred útokom na Fort Sumter obdržal hodnosť majora. Neskôr sa stal veliteľom 1. virginskeho pešieho pluku. Napriek skúsenostiam pechotného dôstojníka od roku 1862 bol zaradený ku kavalérii. Slúžil v divízii Wadea Hamptona.


John Dunovant

Reklama

So svojím plukom sa vyznamenal najmä v bitke pri Bluff Drewry. Dobré výkony podával aj naďalej a počas bitky pri Cold Harbore bol povýšený do hodnosti brigádneho generála. Generál Dunnovant bol zabitý v tuhých bojoch pri rieke James, tesne po dobytí Fort Harrisonu. Keď sa veliaci generál Lee dozvedel o smrti generála Dunnovanta, skonštatoval, že už nemá kým nahrádzať takých skúsených a statočných veliteľov, akým bol aj padlý generál Dunovant. Pozostatky generála Dunovanta sa nachádzajú pochované na neznámom mieste.

Medzi posledných padlých generálov Konfederácie patril aj brigádny generál John Gregg. Tento konfederačný generál sa narodil v Lawrenceville v štáte Alabama. Vyštudoval právo a pomerne dlhý čas pôsobil v právnej praxi. Po začiatku secesie sa stal zástupcom štátu Texas v konfederačnom kongrese. V auguste 1861 vstúpil do konfederačnej armády. Pôsobil ako veliteľ 7. texaského pešieho pluku. Úvod jeho vojenskej kariéry sa nezačal šťastne. Spolu so svojím plukom sa zúčastnil ťaženia pri Fort Donelsone. Po kapitulácii pevnosti vo februári 1862 bol zajatý spolu z väčšinou posádky.


John Gregg

V auguste 1862 bol vymenený a povýšený na brigádneho generála. Nastúpil k ďalšej službe na západnom bojisku, kde pôsobil do septembra 1863, kedy utrpel ťažké zranenie krku. Po vyliečení prevzal velenie Texaskej brigády v Armáde Severovýchodnej Virginie. Bojoval vo všetkých významných východných kampaniach od jari 1964. Zúčastnil sa bitiek pri Wilderness, Spotsylvanii, Cold Harbore i obliehania Petersburgu. Prežil všetky tieto zničujúce strety, no smrti na bojisku nakoniec neušiel. Generál Gregg bol zabitý neďaleko Charles City Road pri Richmonde. Osudová rana ho zasiahla opäť do krku. Bol zabitý v čase, keď viedol protiútok v bitke pri Darbytowne. Generál Gregg je pochovaný na cintoríne Odd Fellows v meste Aberdeen v štáte Mississppi.

Konca vojny sa nedožil ani brigádny generál Victor J. B. Girardey. Pochádzal z Francúzska. Jeho rodina emigrovala do USA a usadila sa v Georgii. Po začiatku vojny okamžite vstúpil do armády konfederácie. Spočiatku slúžil, ako pobočník niekoľkých generálov. Absolvoval Sedemdňovú bitku, bitku pri Chancellorsville a Gettysburgu. V bitke pri Gap Manassase prevzal velenie pluku. Vyznamenal sa najmä v bitke o Kráter, keď viedol dve brigády do protiútoku, po katastrofálnom výbuchu pod konfederačnými zákopmi. Dňa 3.8.1864 ho sám generál Lee povýšil o niekoľko hodností na čestného brigádneho generála. Niektorí historici neuznávajú jeho generálsku hodnosť, pretože nikdy nebola potvrdená Senátom CSA. V každom prípade o niekoľko dní bol čerstvý generál mŕtvy. Padol v druhej bitke o Deep Bottom. Utrpel priestrel hlavy pri organizovaní obrany proti útoku unionistickej armády na pozície konfederačných jednotiek pri Fussell's Mill. Brigádny generál Girardey je pochovaný na cintoríne Magnolia v meste Augusta, štát Georgia.


Victor J. B. Girardey

V ťažkých bojoch pri Petersburgu stratila konfederačná armáda niekoľko generálov. Medzi nimi bol aj brigádny generál Archibald Gracie. Pochádzal z bohatej rodiny z New Yorku. Bol profesionálnym dôstojníkom. Vyštudoval akadémiu vo West Pointe. Po vypuknutí vojny sa prihlásil do armády konfederácie. Vojnu začal v hodnosti majora 11. alabamského pluku. Bojoval zväčša na západnom bojisku, kde sa postupne prepracoval k hodnosti brigádneho generála.


Archibald Gracie

Po bitke pri Chickamauge sa dostal pod velenie generála Longstreeta. Pod jeho velením utrpel zranenie ruky s trvalými následkami v bitke pri Bean's Station. Po vyliečení je odvelený k jednotkám, ktoré bránili Petersburg. Počas obliehania mesta sledoval s generálom Leeom pozície unionistov. Lee chcel lepšie informácie, lenže kvôli tomu musel opustiť krytú pozíciu. Generál Gracie sa podujal, že informácie získa on. Lee ho varoval, že keď opustí úkryt môže byť zabitý. Zachovala sa aj Gracieho odpoveď, podľa ktorej bude lepšie ak zabijú jeho, než generála Leeho. Generála Gracieho zabil delostrelecký granát. Bol zabitý deň pred nástupom na dovolenku, ktorú si vyžiadal, aby sa mohol ísť pozrieť na svoju dcéru, ktorá sa nedávno narodila. Generál Gracie je pochovaný na cintoríne Woodlawn v New Yorku.

Ťažké straty medzi generálmi utrpela konfederačná armáda aj v bitke pri Frankline. Zahynuli tu štyria brigádni generáli. Prvým z nich bol brigádny generál John Adams. Pochádzal z Nashville v štáte Tennessee. Vyštudoval vojenskú akadémiu slúžil v jazdeckých jednotkách počas Americko-Mexickej vojny. Po vzniku secesie nastúpil v hodnosti kapitána ku konfederačnej jazde. Slúžil na západnom bojisku a vyznamenal sa najmä v ťažkých ústupových bojoch počas Atlantskej kampane. Zahynul pri vedení protiútoku na pozície unionistov. Spadol z koňa zasiahnutý niekoľkými guľkami. Zomieral medzi unionistickými vojakmi, ktorých ešte pred smrťou poprosil o vodu.


John Adams

Reklama

Podobne dopadol aj brigádny generál Oscar F. Strahl. Bohužiaľ bližšie údaje o okolnostiach jeho smrti sa mi nepodarilo zistiť.

Ďalším brigádnym generálom, ktorý neprežil bitku pri Frankline bol States Rights Gist. Pochádzal z prominentnej rodiny v Južnej Karolíne. Vyštudoval právo a v duchu rodinnej tradície bol predurčený na politickú dráhu. Po vypuknutí secesie zastával rôzne funkcie v milícii južnej Karolíny. Zúčastnil sa tiež napadnutia pevnosti Fort Sumter, ktorým sa začala občianska vojna. V prvej bitke pri Bull Rune velil už pluku. Neskôr prechádza zo svojím plukom na západne bojisko a zúčastni sa Vicksburskej kampane. Po skončení tejto kampane slúžil v armáde Tennessee s ktorou absolvoval bitku pri Chickamauge. V tejto bitke viedol celú divíziu, pretože veliaci generál Walker musel prevziať zbor. V tejto funkcii absolvoval aj bitku pri Chattanooge. Počas bojov pri Atlante utrpel zranenie ruky a načas bol vyradený z bojov. Po vyliečení nastúpil ako veliteľ brigády v divízii generála Browna. Bol zabitý guľkou do hrude počas útoku na unionistické pozície pri Frankline. V ten deň spolu zahynulo 6 konfederačných generálov. Pochovaný je na cintoríne Trinity episcopal v meste Columbia, v štáte Južná Karolína.


States Rights Gist


Pri meste Franklin padol aj brigádny generál Hiram Brinson Granbury. Bol rodákom z okresu Copiah v štáte Mississippi. Vyštudoval právo, presťahoval sa do Texasu a otvoril si právnickú kanceláriu. Po vypuknutí secesie sa okamžite prihlásil do jednotiek štátu Tennessee. Bohužiaľ po kapitulácii pevnosti Fort Donelson padol do zajatia. Neskôr bol vymenený a vrátil sa naspäť do armády. Vo Vicksburskej kampani velil 7. texaskému pešiemu pluku. Vyznamenal sa v bitkách pri Chickamauge a Chattanooge. Na návrh generála Cleburna bol povýšený do hodnosti brigádneho generála a velil brigáde v jeho divízii. V júli 1862 bol zranený do ruky a po tomto zranení mu zostali trvalé následky. Počas Atlantskej kampane poskladal z texaských plukov brigádu, ktorú v týchto ničivých bojoch bravúrne viedol. Počas bitky pri Frankline ho však šťastie opustilo. Generál Granbury dostal zásah priamo do hlavy, v momente keď hecoval svojich mužov do ďalšieho útoku. Pôvodne bol pochovaný v Columbii, ale v roku 1893 ho preniesli na žiadosť občanov do mesta Granbury v Texase, kde bol slávnostne opäť pochovaný.


Hiram Brinson Granbury

Posledným generálom konfederačnej armády, ktorý zahynul na bojiskách občianskej vojny bol brigádny generál James Dearing. Pochádzal z okresu Campbell v štáte Virginia. Študoval na vojenských školách a pred vojnou pracoval vo Virginskom vojenskom inštitúte. Po vypuknutí vojny slúžil v konfederačnom delostrelectve. Krst ohňom zažil v bitke pri Bull Rune. V bitke pri Gettysburgu podporoval slávny a tragický útok Pickettovej divízie. V apríli 1864 sa stal brigádnym generálom. Počas ústupových bojov pri Petersburgu slúžil v jazde generála W.H.F. „Rooneyho“ Leeho. Pri jednej zrážke neďaleko High Bridge absolvoval pištoľový súboj s unionistickým plukovníkom Theodorom Readom. Plukovníka Reada sa mu podarilo na mieste zabiť, sám však utrpel smrteľné zranenie. Generál Dearing zomrel v Lynchburgu, v štáte Virgina, kde je aj pochovaný.


James Dearing

Smrť brigádneho generála Dearinga ukončila dlhý zoznam padlých generálov Konfederácie. Spolu počas celej občianskej vojny zahynulo 62 brigádnych generálov, 6 generálmajorov, 3 generálporučíci a jeden generál. To znamená 72 dôstojníkov v generálskych hodnostiach.

Zdroj:
Regimental Losses in the American Civil War, 1861-1865" by William F. Fox, Lt. Col. USV
n Mount
Křížek , L.: Americká občanská válka. Praha: Nakladatelstvi X-Egem, 1994.
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Gregg_%28CSA%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Girardey
http://en.wikipedia.org/wiki/Archibald_Gracie_III
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Adams_%28Major_General%29
http://en.wikipedia.org/wiki/States_Rights_Gist
http://www.granburydepot.org/z/biog/gby2.htm
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔02.11.2012 📕17.827