Main Menu
User Menu
Reklama

Koncept vůdcovství ve fašistické Itálii a nacistickém Německu

Autor : 🕔27.03.2012 📕11.354
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

Koncept vůdcovství ve fašistické Itálii a nacistickém Německu

Autor: Anna Bartáková
Vedoucí práce: doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
Plzeň 2011

Reklama


ÚVOD

I. DEFINICE FAŠISMU A NACISMU

1.1. Základní prvky fašismu a nacismu a jejich odlišnosti

1.2. Fašismus a nacismus jako filozofické koncepty

1.3. Sociální předpoklady pro etablování fašismu a nacismu

II. POJETÍ STÁTU

2.1. Uchopení moci

Reklama

2.2. Nastolení režimu

2.3. Normativní stát

III. VŮDCOVSKÝ PRINCIP

3.1. Pravomoci hlavy státu

3.2. Skutečné postavení vůdce ve státu

IV. STRANA

4.1. Transformace strany

4.2. Vývoj strany vzhledem k státním strukturám

4.3.Názorový pluralismus a hnutí uvnitř strany

V. VZTAH VŮDCE A STRANY

5.1. Vymezení vztahu vůdce a strany

Reklama

5.2. Uplatnění vztahu vůdce a strany ve společnosti

ZÁVĚR

ZDROJE

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔27.03.2012 📕11.354