Main Menu
User Menu

Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století

Autor : 🕔13.02.2012 📕14.849
Rozpočet valka.cz 2021 : 85.000,- Kč Příjmy doposud : 83.494,- Kč
♡ Chci přispět

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie

Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století

Autor: Jana Ordáňová
Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.
Plzeň 2011


1. Úvod

2. Obecná ustanovení První republiky

3. Organizace ceskoslovenské policie po roce 1918

3.1 Struktura ceskoslovenské policie

3.2 Výstroj a výzbroj ceskoslovenské policie

4. Organizace ceskoslovenského cetnictva po roce 1918

4.1 Struktura ceskoslovenského cetnictva

4.2 Cetnické školy a systém vzdelání

4.3 Výstroj a výzbroj cetnictva

4.4 Poslání, úkoly, práva a povinnosti cetnictva

4.5 Organizace a doplnování mužstva a dustojníku

5. Ostatní ozbrojené složky bezpecnosti

6. Cetnické stanice v pohranicí

7. Cetnické kroniky z Chebska

8. Chebští cetníci behem Mnichovské krize

8.1 Vztahy mezi Cechy a Nemci, hospodárská krize v CSR a její sociální dusledky

9. Situace v roce 1938 a následující události odehrávající se na Chebsku

10. Závěr

Seznam literatury, pramenů

Přílohy

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔13.02.2012 📕14.849