Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století

Autor: Jana Ordáňová 🕔︎︎ 👁︎ 15.418

Použitá literatura a prameny

Literatura

Beneš, Zdenek a spol.: Rozumet dejinám. Vývoj cesko- nemeckých vztahu na našem území v letech 1848- 1948. 1. vydání, Gallery, Praha 2002.

Dlouhý, Michal: Humoresky vážne. 1. vydání, Pragoline, Praha 2008.

Dlouhý, Michal: Kutnohorská pátracka na stope. 1. vydání, Pragoline, Praha 2004. Dlouhý, Michal: Páté prikázání. 1. vydání, Pragoline, Praha 2008.

Holub, Ota: Rovnice rešená zradou. 2. vydání, Naše vojsko, Praha 1983.

Kárník, Zdenek., Ceské zeme v ére první republiky (I. díl). 1. vydání, Libri, Praha 2002. Kárník, Zdenek.: Ceské zeme v ére první republiky (1918- 1938) II. Ceskoslovensko a ceské zeme v krizi a ohrožení (1930- 1935). 1. vydání, Libri, Praha 2002.

Klimek, Antonín.: 30. 1. 1933 Nástup Hitlera k moci: Zacátek konce Ceskoslovenska. 1. vydání, Havran, Praha 2003.

Macek, Pavel, Uhlír, Lubomír: Dejiny policie a cetnictva II. Ceskoslovenská republika (1918-1939).1.vydání, Police History, Praha 1999.

Moravec, František.: Špión, jemuž neverili. 3. vydání, Rozmluvy Alexandra Tomského, Praha 1990.

Olivová, Vera: Ceskoslovenské dejiny 1919- 1939 (II. díl). 2. vydání, Karolinum, Praha 1991. Olivová, Vera: Dejiny první republiky. 1. vydání, Karolinum, Praha 2000.

Olivová, Vera: Zápas o Ceskoslovensko 1938. 2. vydání, Spolecnost Edvarda Beneše, Praha 1996.

Peroutka, Ferdinand: Budování státu 1, 2 (1918- 1919). 4.vydání, Academia, Praha 2003. Peroutka, Ferdinand: Budování státu 3, 4 (1920- 1922). 4. vydání, Academia, Praha 2003. Uhlír, Lubomír: Dejiny evropských policejních sboru. 1. vydání, Police History, Praha 2007. Urban, Otto: Ceská spolecnost 1848-1918. 1. vydání, Svoboda, Praha 1982.
Prameny
Státní okresní archiv Cheb
Internetové zdroje
www.ceskenarodnilisty.cz
www.habartov.cz
www.inoboediens.estranky.cz
www.patracka.cz

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více