Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století

Autor: Jana Ordáňová 🕔︎︎ 👁︎ 19.645

10. Závěr

Tématem diplomové práce je priblížit život a službu cetnictva a ostatních ozbrojených složek státní bezpecnosti ve tricátých letech dvacátého století a to se zamerením na oblast Chebska. Toto období bylo vybráno kvuli jeho specificnosti. Celým svetem otrásla hospodárská krize a její dopad na obycejné lidi se projevil i v zesílení radikálních názoru.

V Ceskoslovenské republice, ve které vedle sebe žilo nekolik národu, mezi kterými vznikaly v prubehu let ruzné spory, žila vedle Cechu a Slováku velmi pocetná menšina Nemcu. Jelikož hospodárská krize postihla hlavne pohranicí, z prevážné cásti obývaného práve Nemci, jejichž hlavním zdrojem obživy byl krizí nejvýrazneji postižený export, zacaly sílit národnostní trenice a v pohranicí získaly vliv radikální strany podporované Hitlerovým Nemeckem.

Reklama

Oblast Chebska byla vybrána z nekolika duvodu. V místním Státním okresním archivu Cheb je zachováno pomerne znacné množství materiálu (cetnické kroniky, agenda cetnických stanic a financní stráže). Chebské pohranicí predstavuje typický vzorek. Události, které se dely zde, probíhaly i v ostatních oblastech. At už se jedná o oboustrannou špionáž nebo o potycky mezi Cechy a Nemci. V Aši navíc pusobil Konrád Henlein, zakladatel SdP. V okolí Chebského pohranicí získával své první stoupence a následovníky.

Potycky gradovaly a v zárí 1938 zacali nemectí stoupenci nacismu prepadat verejné budovy. Od pošt a škol až po cetnické stanice. Pro úplnejší popis situace je práce doplnena o výpovedi preživších cetníku, kterí vzpomínají na prožité hruzy a krvavé strety, které probíhaly až do vyhlášení Protektorátu Cechy a Morava. Je zde popsáno nekolik prepadu stanic v obcích v okolí Chebska a Sokolovska.

V diplomové práci je zachycena atmosféra doby z hlediska príslušníku bezpecnostních složek, hlavne cetnictva, financní stráže a stráže obrany státu. Pro úplný prehled je uvedena také policie a armáda. Náhled do doby je podán pres ruzná služební ustanovení a hlavne pres cetnické kroniky, ve kterých byly zachyceny nejen služební narízení a veci týkající se kriminalistické cinnosti, ale i bežný život ve meste, jeho kulturní a hospodárský rozvoj, významné návštevy, svátky a události. Cetníci tedy meli povinnost monitorovat všechen život v míste jejich pusobište. Dále je v diplomové práci použita odborná literatura a ke komplexnímu pohledu prispela i spolupráce s pplk. Bc. Radkem Galašem, zakladatelem HS Cetnické pátrací stanice Praha, a s Jirím Prevrátilem, predsedou klubu Muzeum bezpecnostních složek v Habartove.

Hlavním cílem diplomové práce je poukázat na težké podmínky služby u složek bezpecnosti za První republiky. Úvodní cást diplomové práce je prevážne kompilacní, protože cetnická problematika nepatrí mezi témata, o která by se zajímalo mnoho autoru, a nejúplnejší pohled podávají autori Macek a Uhlír. Jelikož informace o strukture bezpecnostních složek, jejich organizaci, výstroji, výzbroji, školení, výcviku ci odmenách, jsou težko dosažitelné, jsou sepsány v diplomové práci, navíc mohou sloužit ctenári i k vytvorení úplnejšího obrazu o techto složkách.

Od cetníku se vyžadovala prísná mravnost, fyzická zdatnost, perfektní znalost predpisu a ochota kdykoli obetovat svuj život. Za vycerpávající službu a život v kasárnách dostávali jen nízké odmeny. Presto byla služba u cetnictva a ostatních složek vysoce cenena, respektována a obdivována. Tyto skutecnosti se ale z našeho podvedomí snažilo vytlacit ctyricet let komunistické nadvlády. Komunisté ocernovali cetnictvo a život za První republiky vubec. Teprve v posledních nekolika letech se cetnictvo opet dostává do povedomí obcanu a probíhá revize pohledu na ozbrojené složky.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více