Main Menu
User Menu
Reklama

Cechy v Milevsku

Autor : 🕔04.02.2012 📕13.497
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie

Cechy v Milevsku

Autor: Lenka Buzková
Vedoucí práce: Mgr. Eva Mušková, Ph.D.
Plzeň 2011

Reklama


ÚVOD

1. VÝVOJ MILEVSKÝCH CECHŮ

1.1 Generální patenty z roku 1739

2. MILEVSKÉ CECHY

2.1 Cech kovářský, kolářský, bednářský, sklenářský, zámečnický a truhlářský

2.1.1 Úvod do jednotlivých řemesel

2.1.1.1 Kovářství a zámečnictví

2.1.1.2 Kolářství

Reklama

2.1.1.3 Bednářství

2.1.1.4 Truhlářství

2.1.2 Artikule cechu tovaryšského, kovářského, kolářského, bednářského, sklenářského, zámečnického, truhlářského

2.2 Ševcovské řemeslo

2.2.1 Správa a ponaučení o pořádku řemesla ševcovského v Milevsku

2.3 Cech pekařů

2.3.1 Artikule pekařského, mlynářského a sladovnického řemesla

2.4 Tkalcovská živnost

2.4.1 Pravidla tkalcovského cechu

2.5 Řeznický cech

2.5.1 Řeznická statuta

2.6 Hrnčířské řemeslo

Reklama

2.6.1 Artikule milevských hrnčířů

ZÁVĚR

Seznam použité literatury a pramenů

Přílohy I-VII

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔04.02.2012 📕13.497