Main Menu
User Menu
Reklama

OSN a genocida ve Rwandě

Autor : 🕔09.12.2011 📕14.214
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

OSN a genocida ve Rwandě

Autor: Michaela Nousková
Vedoucí práce: prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.
Praha 2011

Reklama

 

Úvod

1. Historie konfliktu ve Rwandě

1.1 Koloniální období a napětí mezi etnickými skupinami

1.2 Od nezávislosti do roku 1990

1.3 Občanská válka

2. OSN jako aktér mezinárodních vztahů

2.1 Rada bezpečnosti

2.2 Mírové operace

3. Zločin genocidy v mezinárodním právu

4. Opatření OSN a jejich efektivita

4.1 Průběh genocidy, UNAMIR a opatření přijatá RB OSN

Reklama

4.2 Mohla OSN zabránit genocidě ve Rwandě?

Závěr

Seznam použitých zdrojů

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔09.12.2011 📕14.214