Main Menu
User Menu
Reklama

Ekonomické a sociální dopady odsunu Němců na Jesenicku v letech 1945-1947

Autor : 🕔04.12.2011 📕13.935
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Ekonomické a sociální dopady odsunu Němců na Jesenicku v letech 1945-1947

 

Reklama

Autor: Lenka Kriegischová
Vedoucí práce: doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
Praha 2011

 

Úvod

1. Vývoj Jesenicka do roku 1945

1.1 Soužití Čechů a Němců

1.2 Hospodářský a politický vývoj

2. Okolnosti a průběh vysídlení Němců

2.1 Dekrety prezidenta republiky

Reklama

2.2 Cesta k odsunu

2.3 Realizace odsunu na jJesenicku

2.4 Opatření proti Němcům

3. Ekonomické a sociální dopady odsunu Němců

3.1 Proces osídlení

3.2 Konfiskace v obci Adolfovice

3.3 Ekonomické dopady na Jesenicku

3.3.1 Průmysl

3.3.2 Zemědělství

3.3.3 Finanční zátěž odsunu

3.4 Sociální dopady na Jesenicku

3.4.1 Noví spoluobčané

3.4.2 Počeštění kraje

3.4.3 Veřejné služby

Závěr

Seznam použité literatury

Seznam tabulek

Seznam příloh

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔04.12.2011 📕13.935