Main Menu
User Menu

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava na příkladu Kolínska

Autor : 🕔03.12.2011 📕11.895
Rozpočet valka.cz 2021 : 85.000,- Kč Příjmy doposud : 83.494,- Kč
♡ Chci přispět

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava na příkladu Kolínska

Autor: Filip Dudáš
Vedoucí práce: PhDr. Pavel Szobi
Praha 2011

 

Úvod

1. Arizace a její mechanismus

1.1. Vymezení židovského obyvatelstva a židovského podniku

1.2. Etapizace „arizace

1.3. Germanizační plány

1.3.1. Exkurs do Sudet

1.3.2. Protektorát Čechy a Morava

1.4. Rozdělení kompetencí

1.4.1. Role NSDAP

1.4.2. Role gestapa

1.5. Místo bank v „arizačním“ procesu

1.5.1. Německé „D-banky

2. Arizace židovského majetku na Kolínsku

2.1. Vznik nacistického správního aparátu

2.2. Případová studie

2.2.1. Vliv oberlandráta Eckoldta na „arizaci“ na Kolínsku

2.2.2. Arizovaný“ hospodářský subjekt na Kolínsku - Rodina Glaserů a Velimská továrna na čokoládu, cukrovinky a kávové náhražky

Závěr

Seznam literatury

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔03.12.2011 📕11.895