Main Menu
User Menu
Reklama

Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky?

Autor : 🕔01.12.2011 📕12.463
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky?

Autor: Jana Tomahoghová
Vedoucí práce: Ing. Jan Martin Rolenc
Praha 2011

Reklama

 

Úvod

I) Možná realita svetovej politiky ako sféry bez atómových zbraní

I- a) Úplná eliminácia jadrových zbraní ako myšlienkové východisko ideovým hnutiam a prijatým medzinárodným zmluvám...

I- b) Fyzické napĺňanie teoreticky definovaných a zmluvne zakotvených zásad nukleárneho odzbrojenia

I- c) Nie je nutnosťou existencia jadrových zbraní, ale ich eliminácia.

II) Aktuálne nerealizovateľná úplná eliminácia jadrových zbraní

II- a) Ciele sledované vlastníctvom jadrových zbraní

II- b) Praktické prekážky úplného odzbrojenia

II- c) Aké ideové bariéry spoločenstva štátov živia proliferáciu

III) Alternatívne nástroje medzinárodnej politiky

III- a) Nástroje mäkkej moci

Reklama

III- b) Nástroje tvrdej moci

Záver

Zoznam literatúry a ostatných prameňov

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔01.12.2011 📕12.463