Main Menu
User Menu
Reklama

Role UNRWA na Blízkém východě

Autor : 🕔29.11.2011 📕10.773
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

5 Negativní aspekty působení UNRWA

Doposud se tato práce věnovala pozitivním vlivům UNRWA a jejím úspěchům. Nelze však opomenout i negativní aspekty působení agentury na Blízkém východě a její neblahé důsledky jak pro samotné palestinské obyvatelstvo, tak pro západní národy a mezinárodní společenství, jež činnosti agentury výrazně podporují. Tato kapitola negativa vyhodnotí a pokusí se je přehledně uvést v jednotlivých podkapitolách. Informace byly čerpány především z mediálních zdrojů, novinových článků, výroků jednotlivých politických představitelů a kritiků blízkovýchodní politiky.

5.1 Nepřímá podpora teroristické organizaci Hamás

Za hlavní nedostatek UNRWA je obecně považována její nepřímá podpora teroristické organizace Hamás. Tím, že agentura zaměstnává a do svých struktur začleňuje na 23 tisíc palestinských uprchlíků a pouze 100 odborníků z OSN (v žádné jiné organizaci pod OSN tento postup není běžný), zaměstnává bezpodmínečně i členy a podporovatele Hamásu. Ti mohou velmi lehce zneužívat agenturou poskytované služby k násilným činům.

Reklama

Jedním z mnoha případů zneužití UNRWA byl například výcvikový letní tábor konaný v roce 2000 v budovách škol pod správou agentury, na kterém bylo na 25 tisíc dětí instruováno, jak vyrobit molotovovy koktejly a lehké výbušniny.[67]

Dále jsou zneužívána ambulantní vozidla, mající právo na volnost pohybu i na izraelském území, k přepravě zbraní, výbušnin a osob pro účely Hamásu. Tyto výbušniny a zbraně jsou mnohdy vyráběny v uprchlických táborech. Došlo také k případům, kdy se členové Hamásu a zároveň UNRWA účastnili násilných akcí proti civilistům, mnohdy za využití školních budov UNRWA. Ve školních zařízeních také dochází k otevřenému hlásání ideologií Hamásu a aplaudování sebevražedným útokům. Podle Dore Golda, bývalého izraelského velvyslance při OSN, minimálně 46 bývalých studentů škol UNRWA jsou dnes aktivní teroristé.[68]

K existenci této vazby UNRWA na Hamás se dokonce otevřeně přihlásil bývalý šéf UNRWA Peter Hansen. Uvedl, že si je tohoto vztahu vědom a že UNRWA bude nadále pokračovat v přijímání Palestinců do svých služeb bez ohledu na jejich politickou či sektářskou příslušnost.[69] Zaměstnance prý nehodlá prověřovat z důvodu možného ohrožení vlastního personálu. UNRWA se odvolává na zohlednění oficiálního seznamu teroristů, vedeného Radou bezpečnosti OSN. Tento seznam však údajně shromažďuje data zejména o členech organizací jako je Al-Kaida a Tálibán a nezaměřuje se v takové míře na Hamás a Hizballáh.

UNRWA poskytuje služby, o které se ve fungujícím státě stará vláda, a nahrává tím právě Hamásu, jenž by měl tuto roli plnit sám. Hamás však odmítá poskytovat základní služby svému obyvatelstvu v plném rozsahu, jako jsou vzdělávací zařízení, zdravotní péče a další. Díky podpoře UNRWA tedy zbývají Hamásu finanční prostředky na odboj a teroristické akce a činnost agentury podrývá snahy mezinárodního společenství o zklidnění celé situace na Blízkém východě. Paradoxně tedy daňoví poplatníci států jako je USA a členové Evropské unie, tvořící svými příspěvky více než polovinu rozpočtu agentury, financují teroristické akce Blízkého východu.

UNRWA také čelí kritice, že po vítězství Hamásu v Gaze v lednu 2006 ani nenaznačila tendenci ustoupit do pozadí a předat některé záležitosti do rukou vítězné strany. Agentura, jakožto největší zaměstnavatel v zemích hostících palestinské uprchlíky, zároveň postrádá motivaci odejít z oblasti a ponechat tak desetitisíce lidí bez zaměstnání. Z výše zmíněných důvodů by mělo stažení UNRWA z Gazy fatální důsledky pro Hamás, který by se musel začít více angažovat v sociální oblasti anebo veřejně přiznat, že tak činit nebude.

5.2 Koncepce UNRWA

Dnes již přes 60 let fungující agentura na podporu palestinských uprchlíků postrádá jasnou koncepci. Už jen fakt, že funguje již přes 60 let, je znepokojující. Příkladem může být organizace United Nations High Commissioner for Refugees (dále jen UNHCR), jejímž mandátem je přesidlovat a řešit otázku uprchlictví na celém světě. Oproti tomu UNRWA uprchlíky nepřemisťuje, pouze pečuje o jejich blaho.

Počet uprchlíků registrovaných u UNHCR se oproti UNRWA zmenšuje. Na počátcích fungování UNRWA se počet uprchlíků pohyboval okolo 700 000 a dnes jich je cca 4,8 milionu, z nichž třetina je plně závislá na službách agentury. Důvodem tohoto nárůstu nemusí být pouze neustávající konflikty mezi Izraelem a Palestinou, ale samotná definice uprchlíka. Obecně ve světě platí, že při získání občanství jiného státu uprchlík zákonitě ztrácí uprchlický status. UNRWA i přes to, že má v Jordánsku převážná většina palestinských uprchlíků jordánské občanství, stále pokládá tuto skupinu za uprchlíky. Za uprchlíky považuje i potomky, kteří se narodili již na území jiného státu.

Dříve bylo úkolem UNRWA přemístění a vyřešení otázky palestinských uprchlíků. Dnes je mandát agentury omezen na udržování uprchlíků v táborech, čímž se nevyřešený problém jen prodlužuje, až stupňuje. Palestinci proto nemají snahu a především podněty se osamostatnit a neuvědomují si, že na peníze a pomoc ze Západu nemají právo, a berou tuto dobrovolnou iniciativu jako samozřejmost.

Reklama

Z mnoha stran se ozývá kritika objektivnosti agentury. UNRWA, podle výroků Hillary Clinton či Jamese Lindsayho, po tak dlouhé době působení straní Palestincům a z původní objektivity se stává zaujatost, jež může ovlivňovat některá důležitá rozhodnutí.[70] Na druhou stranu by však USA, jakožto největší dárce, mohly politizaci agentury zastavit, což neučinily. Po šedesáti letech se zdá, že jedinou starostí UNRWA je přežít, získávat peníze a ne snižovat závislost Palestinců na službách OSN.

Samotný šéf UNRWA v Gaze John Ging přiznává, že po tolika letech by agentura již neměla existovat.[71]

Poznámky

[67] ROMIROWSKY, Asaf. The Jewish Policy Center [online]. 2007 [cit. 2011-04-19]. How UNRWA supports Hamas. Dostupné z WWW: http://www.jewishpolicycenter.org/53/how-unrwa-supports- hamas>.

[68] Mezi absolventy škol UNRWA patří také bývalý hlavní představitel Hamásu Ismail Haniyeh, dále býv. šéf Hamásu Abd al-‚Aziz Rantisi a Khan Younis. Více na: The Jewish Policy Center [online]. 2007 [cit. 2011-04-19]. How UNRWA supports Hamas. Dostupné z WWW: http://www.jewishpolicycenter.org/53/how-unrwa-supports-hamas>.

[69] Washington Times [online]. 2008 [cit. 2011-04-19]. Defund UNRWA. Dostupné z WWW: http://www.washingtontimes.com/news/2008/may/19/defund-unrwa/>.

Reklama

[70] LINDSAY, James G. Fixing UNRWA : Repairing the UN’s Troubled System of Aid to Palestinian Refugees [online]. Washington D. C.: Washington Institute for Near East Policy, 2009 [cit. 2011-04- 18]. Dostupné z WWW: http://www.washingtoninstitute.org/pubPDFs/PolicyFocus91.pdf>.

[71] Adi Schwartz [online]. 2010 [cit. 2011-04-19]. UNRWA's existence is a failure. Dostupné z WWW: http://www.adi-schwartz.com/unrwas-existence-failure/>.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔29.11.2011 📕10.773