Main Menu
User Menu
Reklama

Válka v Bosně a Hercegovině

Autor : 🕔26.07.2010 📕23.853
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů

Válka v Bosně a Hercegovině

Vypracovala: Alena Holíková
Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.
Praha 2009

Reklama

 

Úvod

1 Úloha válkyv politice

1.1 Definice války a konfliktu

1.2 Občanské války a jejich specifika

1.2.1 Příčinya důsledky občanských válek

1.2.2 Úloha mezinárodních společenství v občanských válkách

1.3 Války v minulosti a dnes.

1.3.1 Války první vlny

1.3.2 Války druhé vlny

Reklama

1.3.3 Současný pohled na válku a války 21. Století

2 Balkán a válka v Bosně a Hercegovině

2.1 Balkán a historické determinanty konfliktu

2.1.1 Osmanská Bosna

2.1.2 Bosna v rámci Rakouska-Uherska

2.1.3 Království Srbů, Chorvatů a Slovinců

2.1.4 Bosna a Hercegovina za Druhé světové války

2.1.5 Bosna a Hercegovina v Titově Jugoslávii

2.2 Válka v Bosně a Hercegovině: průběh a hlavní aktéři

Reklama

2.2.1 Bezprostřední okolnosti vypuknutí konfliktu

2.2.2 Hlavní aktéři konfliktu

2.2.3 Průběh konfliktu

2.3 Jiná možná řešení konfliktu

3 Postkonfliktní rekonstrukce a současná Bosna a Hercegovina

3.1 Politická rekonstrukce

3.2 Společenská a ekonomická rekonstrukce

Závěr

Seznam zkratek

Seznam použitých zdrojů

Přílohy

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔26.07.2010 📕23.853