Main Menu
User Menu
Reklama

Štáb c. k. zemského hřebečního a remontního departementu v Nymburce

Autor : 🕔13.05.2010 📕8.933
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Vedle dragounské posádky (tzv. garnizony) byl v Nymburce umístěn štáb c. k. zemského hřebečního  a  remontního  departementu  s  působností pro celé Čechy. V podstatě se jednalo o velmi důležitou týlovou složku tehdejší císařskokrálovské armády. Samostatný hřebčinec a remontní department byl zřízen v roce 1789 a měl na starost výkup a výcvik koní pro vojenské účely (název odvozen od původního slova remonta - neboli mladý, nevycvičený kůň). Jeho štáb působil postupně v Chlumci nad Cidlinou, Brandýse nad Labem a od roku 1818 v Nymburce.

Jeho důležitost si představme na příkladě, kdy v prusko-rakouské válce stálo před rozhodující bitvou u Hradce Králové 191 000 vojáků pěchoty, 24 000 jezdců a 770 děl. Při absenci dostatečně pružné železniční sítě musel někdo zajistit dostatek koní, jenž byli schopni zabezpečit rychlý přesun takové vojenské masy. Evidenci všech dostupných koní v Českém království obstarával právě nymburský útvar, který k tomuto úkolu měl pobočky v Plzni, Klatovech, Písku, Staré Boleslavi a Nemošicích.

Reklama

V originále zněl jeho tehdejší celý název K. k. Land Gestütt und Remontirungs Department in Böhmen zu Nimburg. Nymburskému velitelství byly z počátku podřízeny vojenské hřebečnice v Havransku u Poděbrad a v Nemošicích u Pardubic. Po svém přesídlení do Nymburka od roku 1818 stál v jeho čele až do roku 1844 Major und Comdt. baron Heinrich Wimmer (v závěru své vojenské kariéry dosáhl generálské hodnosti), první známý čestný měšťan královského města Nymburka, jenž velmi pomohl městu po zhoubném požáru v roce 1838. Z nymburských velitelů ještě jmenujme Obersta und Comdt. Antona rytíře Bieschin von Bieschin (působil zde v letech 1864 – 1872) a jeho předchůdce Obstlt. und Comdt. Josefa Schupplera.

K zaopatřování hřebců a náhradních koní sloužilo v Nymburce šest erárních stájí, ve kterých bylo ustájeno celkem 371 koní a nezjištěný počet ve stáji pro nemocné koně (údaj z roku 1846).  Kronikář města Dr. Jan Dlabač zhodnotil: „V letech 1848 a 1849 byl Nymburk hlavní stanicí pro doplňování armádních koní, které zde bylo provozováno s takovým úspěchem, že byly zcela obsazeny nejenom všechny císařské stáje, ale že museli být náhradní koně kvůli nedostatku místa ve městě přesouváni do vesnic.

Vlastní název tohoto vojenského institutu se několikrát změnil, ale jeho náplň zůstala v podstatě beze změn (r. 1836 nesl název K. k. Beschäl und Remontirungs Department in Böhmen, r. 1848 K. k. Beschäl und Remontirungs Commnanden für Böhmen). V roce 1860 byl departement přejmenován na c. k. vojenské hřebečné zásobárny (K. k. Militär Hengsten Depot für Böhmen). Roku 1869 přešly veškeré státní ústavy pro chov koní do správy c. k. ministerstva orby za spolupůsobení zemské komise pro chov koní, později v roce 1878 zemědělské rady pro království České. V době odchodu štábu depotu z Nymburka zněl jeho celý název Militär-Abtheilungen in den k. k. Staats-Hengsten-Depot Für Böhmen, zu Nimburg an der Elbe. V posledním roce 1874, než byl týlový útvar odvelen do Panenské u Prahy (Panenska bei Prag), stál v jeho čele major und comdt. Josef Müller. V Nymburce v roce 1874 sloužili ještě rytmistr 1. třídy Franz Meissler, Oberlieutenant adjutant Franz Buschek, lieutenant Carl Weber a Ober-Thier- Arzt 1. třídy Alexander Chomnicki. Od roku 1837 bylo do Nymburka na krátký čas umístěno též velitelství c. k. všeobecného remontního a hřebečního dozoru (General Remontirungs und Gestüts Inspektion zu Nimburg), které se zabývalo inspekční činností.

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔13.05.2010 📕8.933