Main Menu
User Menu
Reklama

Stručná historie 1. horské divize

Autor : 🕔16.03.2009 📕11.925
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Tato divize, jenž byla vzorem pro všechny následné horské divize německé armády, včetně SS, byla založena 9. dubna 1938 v Garmisch-Partenkirchenu.

Její jádro tvořila horská brigáda, která existovala již od 1. června 1935. 1. horskou divizi tvořili po mobilizaci z 26. srpna 1939, celkem tři pluky horských myslivců (GebirgsJager). Byly to: 98. pluk, posádkou v Mittenwaldu, dále 99. ve Fussenu a 100. v Bad Reichenhallu. Dále byl k divizi připojen 79. pluk horského dělostřelectva z Garmisch-Partenkirchenu.

Reklama

Protože tabulkové stavy wermacht, připouštěly ve stavu horských divizí pouze dva pěší pluky, byl 3. listopadu 1940, 100. pluk horských myslivců vyčleněn ze sestavy 1. divize a posléze použit na výstavbu 5. horské divize.

V roce 1943 byly k divizi přičleněny dodatečné jednotky a to zejména 2. vysokohorský prapor a dále pak 54. náhradní (záložní) prapor. 20. listopadu 1943 byl odvelen ze stavu divize 1. prapor 98. pluku a byl použit jako 3. vysokohorský prapor. (heerestruppen).

12. března 1945 byla divize propagandisticky přejmenována a stala se z ní 1. lidová horská divize.

První bojové nasazení 1. horské divize se uskutečnilo v jižním Polsku, kde jako součást skupiny armád Jih, přijala kapitulaci města Lvova. Následoval přesun na západní frontu, kde divize bojovala v tažení ve Francii. Divize se ve Francii několikrát vyznamenala mimořádnými bojovými úspěchy, zejména při bleskovém překročení řek: Másy, Aisny a Loiry.

Po skončení velmi úspěšného polního tažení ve Francii, byla divize začleněná do formací, připravující se na operaci Seelowe (lvoun) , což byl kódový název pro předpokládanou invazi do Británie. S divizí bylo počítáno jako s údernou silou do první linie fronty. Když byla tato operace zrušena, začala divize s nácvikem útoku na Gibraltar. Avšak od této akce bylo posléze také upuštěno.

Potom byla 1. horská divize začleněna do stavu 2. armády a převelena do Rakouských Korutan, což byl nástupní prostor pro útok na Jugoslávii (operace Marita). V Jugoslávských horách si divize vedla velmi dobře.

Po skončení balkánského tažení  se divize stala součástí XXXXIX. horského sboru v sestavě skupiny armád jih, která se připrovala k útoku na Sověstký svaz (operace Barbarossa). V této operaci se divize velmi vyznamenala. Účastnila se například obkličovací operace u Umaně, dále měla lví podíl na dobytí Stalina a bojů na řece Mius.

V postavení na řece Mius, zůstala divize od prosince 1941 až do konce května 1942, kdy byla odvelena od XXXXIX. horského sboru a přiřazena k XI. armádnímu sboru 1. tankové armády. Bojovala v Doněcké oblasti a byla jednou ze dvou horských divizí, které se účastnily postupu na Kavkaz, v probíhající Německé letní ofenzívě v roce 1942.

Reklama

Divize nadále zůstávala v jižním Rusku a to až do března 1943, kdy byla odvelena do Srbska. Dále se divize přesunovala v několika akcích po celé Jugoslávii, dále v Řecku a na Korfu a to až do dubna 1944.

Poté byla divize, jako součást záloh OKH (oberkommando des heeres), umístěna v Maďarsku, odkud byla v srpnu převelena zpět na balkán.

V prosinci 1944 se divize opět vrátila do Maďarska, kde se jako součást 2. tankové armády, účastnila protiofenzivy u Blatenského jezera. Právě v této době byl název divize změněn na "lidová" (volks).

Duben 1945 zastihl divizi v sestavě 6. německé armády ve Štýrsku, kde byla velká většina vojáků divize zajata Rudou Armádou.

Zdroj:
James Lucas: Hitlerovy Horské Divize
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔16.03.2009 📕11.925