Jan Karski – muž, který se pokusil zastavit Holocaust

Autor: Karl Schlange / Schlange 🕔︎︎ 👁︎ 27.229

Před válkou

Jan Karski se narodil jako Jan Kozielewski 24. června 1914 ve městě Lodž, jež tehdy patřila do ruské části rozděleného Polska. Po maturitě studoval na Univerzitě Jana Kazimíra ve Lvově, kde graduoval jako magistr v oborech právo a diplomatická služba v roce 1935. V rámci povinné vojenské služky sloužil jako poddůstojník ve škole pro důstojníky jízdního dělostřelectva ve městě Włodzimierz Wołyński. Kozielewski v letech 1936-38 sloužil jako kurýr diplomatické pošty v Německu, Švýcarsku a Spojeném království. Poté po krátkém školení vstoupil v lednu 1939 přímo na polské ministerstvo zahraničí.

Vojákem

Reklama

Po vypuknutí bojů s Německem byl mobilizován a sloužil jako záložní důstojník v jízdním dělostřeleckém oddíle ve východním Polsku. Při útoku sovětských vojsk na východ Polska se dostal do zajetí. Podařilo se mu utajit svou hodnost a vydávat se za obyčejného vojáka. Tím se vyhnul osudu většiny polských důstojníků. V rámci výměny polských válečných zajatců mezi agresory byl předán Sověty Němcům. Při převozu do Generálního Govermentu se mu podařilo vyskočit z vlaku který ho převážel do německého zajateckého tábora a dorazil do Varšavy. Zde vstoupil do řad odbojové organizace Svaz ozbrojeného boje (Związek Walki Zbrojnej) později sloučené do odbojové organizace Zemská armáda (Armia Krajowa). V rámci podzemní odbojové činnosti přijal „nom de guerre” Jan Karski, které se později stalo i jeho legálním jménem. Mezi ostatní válečná jména která používal v odboji patří: Witold, Piasecki, Kwaśniewski, Znamierowski, Kruszewski a Kucharski.

Odboj - tajný kurýr

V lednu 1940 začal Karski organizovat kurýrní mise se zásilkami z polského odboje pro polskou exilovou vládu, toho času v Paříži. Jako kurýr vykonal Karski několik tajných cest mezi Polskem a Francií a Velkou Británií. Při jedné cestě v červenci 1940 byl zatčen gestapem v Tatrách na Slovensku. Mučen - poté co se pokusil o sebevraždu aby unikl mučení a riziku prozrazení tajných informací byl gestapem převezen do nemocnice ve městě Nowy Sacz, odkud se ho odboji podařilo osvobodit. Po zotavení se vrátil k aktivní činnosti v informační a propagační kanceláři hlavního štábu Zemské armády.

Pokus zastavit Holocaust

V létě 1942 byl Karski vybrán Cyrylem Ratajskim, představitelem exilové vlády u Zemské armády, k tajné misi do Velké Británie k premiéru Sikorskému. Karski měl kontaktovat Sikorského a různé další polské politiky a informovat je nacistických zvěrstvech v okupovaném Polsku. Pro získání přesvědčivých důkazů Karski dvakrát tajně pronikl do Varšavského ghetta, aby jednal s veliteli židovského podzemí, kde na vlastní oči viděl do se děje s polskými židy. Také přestrojen na ukrajinskou táborovou ostrahu pronikl do jak myslel tábora smrti Bełżec (po válce se při srovnámí popisů zjistilo, že viděl přechodový tábor pro židy v Izbicy). Vlastní cesta vedla přes Německo, okupovanou Francii, Španělsko do britského Gibraltaru. Podařilo se mu převést mikrofilmy i s fotografickými důkazy.

Koncem roku 1942 se Karski ve své zprávě polské exilové vládě a vládám USA a Spojeného království o situaci v Polsku, zvláště o holocaustu židů a ničení Varšavského ghetta, pokusil spojence přimět k nějaké akci, která by zastavila Holocaust. O své zprávě osobně jednal s polskými politiky včetně ministerského předsedy. Dále mluvil s Anthonym Edenem, kterému předal detailní zprávu o tom co viděl ve Varšavě a táborě Bełżec. Roku 1943 též v Londýně mluvil se známým žurnalistou Arthurem Koestlerem, poté cestoval do Spojených států amerických a reportoval přímo prezidentu Franklinu D. Rooseveltovi. Jeho zpráva byla významným faktorem v informování západních spojenců. V USA dále jednal s dalšími představiteli jako – Felix Frankfurter, Cordell Hull, Wiliam Joseph Donovan, Samuel Cardinal Stritch a Stephen Wise. Mluvil v hollywoodskými umělci a médii, ale bez úspěchu. Mnoho z těch s nimiž mluvil mu nevěřilo, nebo myslelo že jeho zpráva je zveličena z důvodu propagace polské exilové vlády.

Roku 1944 Karski publikoval Story of a Secret State, ve které popsal své zážitky z válečného Polska. Původní záměr, natočit film nebyl realizován. Kniha měla úspěch a prodalo se jí do konce války v USA přes 400 tisíc výtisků.

Zapomenut a znovu objeven

Po válce se Karski nechtěl vrátit do Polska ovládaného komunisty a zůstal v USA. Studoval na Georgetownské univerzitě kde obdržel roku 1952 titul PhD. Poté dalších 40 let na univerzitě vyučoval o východní Evropě, srovnávání vládnutí a mezinárodních vztazích. 1954 obdržel americké občanství. 1985 publikoval studii Velmoci a Polsko (The Great Powers and Poland).

Jeho snaha zastavit holocaust byla zapomenuta až do roku 1978, kdy byla při natáčení filmu Shoah Karskeho dějinná role ze světové války znovu objevena. 1994 E. Thomas Wood a Stanislaw M. Jankowski publikovali knihu Karski: Jak se jeden muž pokoušel zastavit holocaust.

Reklama

Po pádu komunismu v Polsku došla i zde Karského válečná mise uznání a byl vyznamenán řádem Bílé orlice a válečným řádem Virtuti Militari.

1994 Karski obdržel čestné občanství Izraele a titul "Spravedlivý mezi národy", v Jeruzalemě byl v roce 1982 zasazen strom s jeho jménem v Aleji Yad Vashem. V roce 1998 obdržel nominaci na Nobelovu cenu za mír.

Jan Karski zemřel 13.7.2000 v nemocnici ve Washingtonu.

Zdroje:
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/karski.html
http://www.holocaustforgotten.com/karski.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Karski
Obrázek je z http://www.auschwitz.dk/rescuers/id2.htm

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více