Main Menu
User Menu
Reklama

Bitva o Suez 1956

Autor : 🕔17.09.2006 📕23.224
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Tentokrát bych Vás rád seznámil s další novinkou z vydavatelství Libri, knihou

Bitva o Suez 1956 : Studená válka, druhý arabsko-izraelský konflikt a britsko-francouzská intervence v Egyptě.

Reklama

Autorem je stejně jako u předchozí knihy na téma jom-kippurské války Jan Wanner. Kniha má 552 stran, nečekejte tedy žádné jednoduché a rychlé čtení.

Kniha čtenáře nezavede hned do roku 1956 a nevrhne jej do reality dnů blízkých izraelsko-britsko-francouzskému střetu s Egyptem, ale bere si za úkol nejprve jej seznámit s vývojem vztahů zejména Velké Británie a USA se zeměmi Blízkého východu, jmenovitě např. Egyptem, Íránem, Irákem a Tureckem, od konce druhé světové války. V této době, kdy doházelo k roztržce nejen mezi Sovětským svazem a západními spojenci, ale i k třenicím mezi západními spojenci navzájem, bylo území Blízkého východu šachovnicí, po které probíhaly první tahy studené války. Ztráta kontroly nad Íránem a následný střet mezi Velkou Británií a USA ohledně ropných koncesí předznamenal budoucí vývoj v Egyptě. Izrael, který v první izraelsko-arabské válce vybojoval svoji nezávislost a uzemní celistvost, se pomalu vzpamatovával a bylo jasné, že další střety s arabským okolím na sebe nenechají dlouho čekat. Do toho zasahují agenti CIA a dalších zpravodajských služeb a snaží se manipulovat vlády arabských zemí, ničit je a z různých převratů vytvářet nové, aby zajistili podporu Západu na tomto "ideologicky neobsazeném" území dříve, než sem pronikne vliv Sovětského svazu. Blízký východ vezoucí se na vlně národního osvobození a uvědomění arabských států je v padesátých letech dvacátého století třaskavinou, okolo které se velmoci nově zrozené z druhoválečného konfliktu stejně jako ty, které jsou mocensky na ústupu, honí s pochodněmi v ruce. Autor nám přibližuje jednotlivá jednání, která vedou Velkou Británii k výraznému strategickému oslabení v oblasti Blízkého východu a nutnosti zabezpečit své strategické zájmy, zejména spojení s Indií a obchodní zájmy v Arábii. Když dojde k převratu v Egyptě a vlády se ujímá Gamál Abd al-Násir, situace se vyostřuje. Egypt už nechce být zaostalou zemí v područí Velké Británie, a cestou k tomuto má být industrializace země. Energeticky ji má zajistit Asuánská přehrada, velkolepý plán v hlavě vůdce Egypta. Kniha popisuje střídavá jednání mezi Egyptem a USA, Egyptem a Sovětským svazem a jeho satelity a cestu, která se pomalu uzavírá pro západní diplomacie a otvírá pro zbraně a zabíjení. Zamítnutí půjčky na výstavbu přehrady ze strany USA, které nehodlalo dále tolerovat egyptské koketování s komunistickým blokem, bylo asi onou poslední kapkou do pomyslného džbánu, jemuž se trhá ucho. Egypt s cílem získat vlastní prostředky na stavbu přehrady znárodňuje Suezský průplav do té doby majoritně ovládaný Brity, čímž nejen že zasahuje do jejích vlastnických práv, ale výrazně narušuje strategické zájmy Velké Británie na moři. Když se k tomu přidá ještě neustálé napětí na hranicích s Izraelem, přestřelky a přepady a rovněž podpora alžírských povstaleckých jednotek bojujících proti francouzské nadvládě, čtyřlístek bojujících stran je jasný. Kniha zachycuje téměř hodinu po hodině vývoj vedoucí ke konfliktu, politická jednání i neoficiální komunikaci mezi zúčastněnými stranami. Válce již ale nelze zabránit, a tak izraelská vojska zahajují útok s cílem dodat Francii a Velké Británii záminku napadnout Egypt a "oddělit" bojující strany. Zástěrka, ačkoliv prokouknutá mezinárodním společenstvím a za kritického postoje USA, je přijata a vojska Velké Británie a Francie útočí na Egypt. Této válce nejsou nakloněny Spojené státy, ale ani Sovětský svaz, v té době krvavě potlačující maďarské povstání. OSN tedy válku odsuzuje a hospodářský tlak na britskou ekonomiku a měnu ze strany USA donutí britskou vládu k zastavení bojů.

Toť asi ve stručnosti obsah knihy, nyní k hodnocení. Jak jsem již naznačil, kniha se velmi detailně zabývá jednáními všech stran vedoucími k válce, a to v takovém rozsahu, že k prvním výstřelům dojde až na straně 336, k britské a francouzské intervenci pak 432 a konec této války je již na straně 436. Z toho je patrné, že více než na detaily vojenského průběhu operace se připravte na nekonečné politické tahanice, v nichž hraje tolik herců, že román od Victora Huga je proti tomu téměř one-man-show. Občas je v knize složité se orientovat v přehršli jmen a úloh, které dotyční zaujímají, ale to je vinou dějin a nikoliv autora. Tomu bych ale přeci něco vytkl. Již po přečtení prvních kapitol je patrný silný protibritský náboj, nevím, zdali to vychází ze skutečnosti, že se autor zaměřil právě na britské a americké zdroje nebo je v tom ještě něco dalšího. Přitom Velká Británie v tomto celém příběhu zdaleka není tou "nejhorší" zemí - kniha neklade dostatečný důraz na skutečnosti v Maďarsku a politiku Sovětského svazu během celého konfliktu ani na politikaření USA, které nakonec na mnoho let otevřelo náruč arabských zemí sovětským vojenským poradcům a dodávkám, o zrazení svého spojence ani nemluvě. Nedostatečně se z mého pohledu také jeví situace kolem Francie a její motivace, sice je zmíněna podpora Egypta Alžíru a jeho bojovníkům, ale další rozpracování a detaily tohoto chybí, Francie jako taková mi v knize přijde dosti opomíjená. Samotný průběh války je relativně stručný, ale i to zůstává v linii předchozí knihy o válce Jom-Kippur - příběhy jednotlivců, pokud se neodehrávají na politické scéně, jsou mimo rámec této knihy, autor se striktně drží pohledu strategického či operativního. Chybí mi také širší dovětek, co bylo po válce, jak dlouho probíhaly opravy Suezu a jaký byl další vývoj nejen v oblasti Suezského průplavu, ale i ve vztazích mezi SSSR a USA, USA a Velkou Británií, ale hlavně mezi Velkou Británií a Francií. Naopak zajímavou částí bude jistě pro každého z nás zapojení Československa do jednání a dodávek zbraní do Egypta.

Co tedy říci závěrem? Přes některé výše zmíněné nedostatky je kniha další skvělou publikací pro pochopení běhu dějin na Blízkém východě v druhé polovině dvacátého století. Autor se neodchýlil od svého stylu a ani vydavatel nezklamal - za cenu doporučených 590 Kč dostanete kvalitní publikaci plnou fotografií, ilustrací a map. Pokud se zajímáte o Izrael, izraelsko-arabské války, Egypt nebo Velkou Británii, nesmí tato kniha chybět ve vaší sbírce! Protože peněz na rozhazování nemá asi nikdo, nějakou tu zlatku ušetříte objednáním přímo u vydavatele na adrese

http://www.libri.cz/kniha.php?kniha=347

 

Děkuji tímto panu Honzákovi a vydavatelství Libri za poskytnutý výtisk.

PS. V blízké době se můžete těšit na recenzi další novinky, tentokrát to bude kniha Čechoslováci v Gulagu a československá diplomacie 1945-1953

Reklama

 

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔17.09.2006 📕23.224