MiG-21 / Ve znamení Delty / 2. část

Autor: Radim Špalek / Bery 🕔︎︎ 👁︎ 20.315
0746 5/1970 11.4.1989 9. slp -4/89 8. slp s Dodán 5/1970. Potvrzeno jeho působení u 9. slp v Bechyni. Katastrofa dne 11. 4. 1989 u 8. slp v Brně. Zahynuli piloti mjr. Karol Bencalík a pplk. Ladislav Mikeš.
0832 11/1968 9/1993 11/68- 47. pzlp 11. slp -5/93 47. pzlp 5/93-9/93 28. sbolp s Vyroben 1. 11. 1968. Dodán 11/1968 k 47. pzlp do Pardubic. Poté potvrzen ve službě u 11. slp. Počátkem 90. tých let znovu u 47. pzlp v Hradci Králové. 5/93 předán k 28. sbolp do Čáslavi. 9/93 na uložení do Líní. Později prodán do USA, kde byl registrován jako N-9242N u Air USA Inc.. Zničen 24. 8. 1999.
0948 7/1970 1994 -2/74 9. slp 1. slp? 11. slp -9/93 28. sbolp -94 LVO Líně s Vyroben 17. 6. 1970. Dodán 7/1970. do 22. 2. 1974 krátce u 9. slp v Bechyni. Poté předán prav. k 1. slp do Českých Budějovic. Začátkem 90. tých let u 11. slp v Žatci. V roce 1993 předán k 28. sbolp do Čáslavi. 9/93 uložen v Líních. U zdejších LVO provozován ještě v roce 1994. Nyní v LM Kbely.
1032 11/1968 12.7.1983 -7/83 8. slp s Dodán 11/1968. Katastrofa dne 12. 7. 1983 u 8. slp v Mošnově. Zahynuli piloti por. Vojtěch Valášek a kpt. Jaroslav Krafka.
1048 7/1970 9-11/1993 1. slp 11. slp -9-11/93 28. sbolp s Vyroben 12. 7. 1970. Dodán 7/1970. Potvrzen ve službě u 1. slp v Českých Budějovicích. Na začátku 90. tých let u 11. slp v Žatci. V roce 1993 prav. k 28. sbolp v Čáslavi. Odtud 9-11/93 na uložení do Líní.
Mig-21UM
Číslo Zařazen Vyřazen Služba – od – do Kam. Poznámky
0165 16.6.1972 7/1994 6/72-10/72 4. slp 10/72-5/91 5. slp 5/91-10/93 11. slp 10/93-3/94 82. sslt 3/94-7/94 LZO s Vyroben 12. 4. 1972. 24. 5. 1972 přelet do ČSSR. 16. 6. 1972 převzat 4. slp v Pardubicích. 1. 10. 1972 předán k 5. slp do Líní. 19. 4. 1977 dokončena SO v Drážďanech. 30. 9. 1982 dokončena GO v Drážďanech. 6. 2. 1990 dokončena GO v LOK. 21. 5. 1991 předán k 11. slp do Žatce. 10/93 přelet k 82. sslt do Přerova. 25. 3. 1994 přesun k LZO do Čáslavi. 7/94 uložen v Líních. Později prodán do USA. Zde registrován jako N-1165.
0268 5.10.1972 31.12.1992 10/72-10/74 4. slp 10/74-11/74 47. pzlp 11/74-10/78 5. slp 10/78-11/92 9. slp/ 9. sbolp s Vyroben 10. 8. 1972. 20. 9. 1972 přelet do ČSSR. 5. 10. 1972 převzat 4. slp v Pardubicích. 23. 10. 1974 předán 47. pzlp tamtéž. Již 29. 11. 1974 přelet k 5. slp do Líní. 31. 10. 1978 předán 9. slp do Bechyně (jiný zdroj uvádí již 11/76). Od roku 1990 na předním nerezovém prstenci žluté a černé klíny po jeho obvodu. V rámci rozdělení ČSFR přelétl 6. 11. 1992 do Malacek. Od 1. 1. 1993 ve stavu letectva ASR.
0368 5.10.1972 31.12.1992 10/72-89 4. slp 5/90-11/92 1. lšp s Vyroben 15. 8. 1972 (jiný zdroj 15. 9. 72). 20. 9. 1972 přelet do ČSSR. 5. 10. 1972 převzat 4. slp v Pardubicích. 29. 4. 1983 dokončena SO? v Drážďanech. 8. 5. 1990 dokončena GO? v LOK. Předán 1. lšp v Přerově. V rámci rozdělení ČSFR přelétl 20. 11. 1992 do Malacek. Od 1. 1. 1993 ve stavu letectva ASR.
0468 8/1972 9-11/1993 -8/91 5. slp 8/91-9-11/93 11. slp s Vyroben 20. 8. 1972. Dodán 8/72. 8/91 předán od 5. slp z Líní k 11. slp do Žatce. 9-11/93 uložen v Líních. Trup později prodán do USA.
0475 6/1973? 31.12.1992 6/73?-2/90 6. sbolp 2/90-5/91? 8. slp 5/91?-12/92 81. sslt s Vyroben 29. 5. 1973. Prav. 6/73 dodán k 6. sbolp do Přerova. 2/90 k 8. slp do Brna. Prav. 5/91 předán k 81. sslt na Sliač. Od 1. 1. 1993 ve stavu letectva ASR.
1061 10/1974 3.8.1979 10/74-8/79 9. slp s Dodán 10/74 k 9. slp do Bechyně. Havárie dne 3. 8. 1979 u 9. slp v Bechyni. Piloti pplk. Milan Šeiner a pplk. Miroslav Vítek.
1071 10/1974? 1994 10/74?- 47. pzlp -9-11/93 11. slp 9-11/93-94 1. lšp s Vyroben 20. 10. 1974. Dodán k 47. pzlp v Pardubicích prav. také 10/74. 1992 u 11. slp v Žatci. Prav. 9-11/93 na uložení do Líní. Později odprodán do USA, kde je registrován jako N-21EV. 1994 zaznamenán u 1. lšp v Přerově.
3036 1974 5/1994 -5/94 1. lšp s Vyroben 20. 2. 1974. V roce 1983 u 1. lšp v Přerově. 5/94 uložen v Líních. Později prodán do USA, kde je registrovaný jako N-7238T.
3041 3-4/1974 31.12.1992 3-4/74-2/77 9. slp 2/77-11/79 1. lšp 11/79-6/84 47. pzlp 6/84-11/92 1. lšp s Vyroben 22. 2. 1974. Přelet do ČSSR 28. 3. 1974. 3-4/74 převzat 9. slp v Bechyni. 10. 2. 1977 předán 1. lšp v Přerově. 17. 8. 1979 dokončena SO v Drážďanech. 16. 11. 1979 přelet k 47. pzlp v Pardubicích. 8. 6. 1984 zpět k 1. lšp do Přerova. 15. 9. 1988 dokončena GO v LOK. 19. 11. 1992 přelet do Malacek. Od 1. 1. 1993 ve stavu letectva ASR.
3046 3/1974 1994 -6/89 4. slp 6/89- 5/91? 8. slp 5/91?-11/93 82. sslt 11/93-94 4. sslt s Vyroben 3. 1. 1974. Dodán 3/1974 možná k 4. slp do Pardubic. 6/89 předán k 8. slp do Brna. Prav. 5/91 k 82. sslt do Mošnova. 11/93 u 4. sslt v Přerově. V roce 1994 uložen v Líních. Později prodán do USA, kde je registrovaný jako N-21UT.
3051 4-5/1974 31.12.1992 4-5/74-11/92 9. slp/ 9. sbolp s Vyroben 28. 2. 1974 (jiný zdroj 15. 3. 1974). Přelet do ČSSR 22. 4. 1974. Převzat 9. slp v Bechyni. 7. 6. 1979 dokončena SO v Drážďanech. 29. 10. 1987 dokončena GO v LOK. 18. 11. 1992 přelet do Malacek. Od 1. 1. 1993 ve stavu letectva ASR.
3156 5.4.1975 31.12.1992 4/75-5/80 4. slp 5/80-10/85 5. slp 10/85-89 4. slp 3/90-11/92 1. lšp s Vyroben 28. 2. 1975. Přelet do ČSSR 17. 3. 1975. Od 5. 4. 1975 u 4. slp v Pardubicích. 4. 5. 1980 dokončena SO v Drážďanech. 8. 5. 1980 předán 5. slp v Líních. 15. 10. 1985 zpět k 4. slp do Pardubic. 27. 3. 1990 dokončena GO, poté k 1. lšp do Přerova. 19. 11. 1992 přelet do Malacek. Od 1. 1. 1993 ve stavu letectva ASR.
3166 4/1975 9-11/1993 -92 82. sslt 92/93-9-11/93 11. slp s Vyroben 1. 4. 1975. Dodán 4/75. V roce 1992 u 82. sslt v Mošnově. Během roku 1993 k 11. slp do Žatce. 9-11/93 uložen v Líních. 9/2001 v LM Kbely.
3171 4/1975 7/1994 (9-11/1993) 4/75- 5. slp 1. slp -5/91 5. slp 5/91-9/93 11. slp 9/93-7/94 28. sbolp s, s-bl Vyroben 16. 2. 1975. Dodán 4/75 k 5. slp do Líní. Poté zaznamenán u 1. slp v Českých Budějovicích, ale v 80. tých létech znovu návrat k 5. slp do Líní. Zde nouzové přistání na VPD bez vysunutého předního podvozkového kola. 5/91 předán do Žatce k 11. slp. Zde dostal na přídi „žraločí tlamu“ a oči. Později byla zamalována. Letoun po revizi přestříkán bezbarvým lakem, který žloutl. 9/93 předán k 28. sbolp do Čáslavi. Podle první verze byl uložen v Líních 7/94, podle druhé již 9-11/93. Později byl prodán do USA. Zde registrován jako N-20739.
3176 30.4.1975 31.12.1992 4/75-11/92 9. slp/ 9. sbolp s Vyroben 18. 2. 1975. Přelet do ČSSR 7. 4. 1975. Od 30. 4. 1975 přidělen 9. slp v Bechyni. 28. 5. 1980 SO v Drážďanech. 9. 8. 1988 GO v LOK. 6. 11. 1992 přelet do Malacek. Od 1. 1. 1993 ve stavu letectva ASR.
3181 4/1975 5/1994 4/75-5/88 6. sbolp 5/88-4/93 9. slp/ 9. sbolp 4/93-9/93 11. slp 9/93-5/94 28. sbolp s Vyroben 22. 2. 1975. 4/75 dodán k 6. sbolp do Přerova. 5/88 předán k 9. slp do Bechyně. 13. 4. 1993 přelet do Žatce k 11. slp. 9/93 předán k 28. sbolp do Čáslavi. 5/94 uložen v Líních. Dnes v LM Kbely.
3186 4/1975 Prav. 1998/99 -94 1. lšp 1/95-98/99? 43. slt? s Vyroben 1. 4. 1975. Dodán 4/75. V roce 1992 zaznamenán u 1. lšp v Přerově. Koncem roku 1994 na 4. zSL do Čáslavi prav. k 43. slt. V roce 1998 ještě zaznamenán na 4. zTL v Čáslavi, prav. stále u 43. slt.
3741 7/1975 31.12.1992 1. slp -92 1. lšp 92-12/92 81. sslt s Vyroben 4. 5. 1975. Dodán 7/75. Prav. v roce 1979 zaznamenán u 1. slp v Českých Budějovicích. V roce 1992 od 1. lšp z Přerova k 81. sslt na Sliač. Od 1. 1. 1993 ve stavu letectva ASR. V roce 2005 v muzeu v Piešťanech.
3746 7/1975 Prav. 1998/99 1. slp -11-12/94 1. lšp 1/95-98/99? 42. slt s Vyroben 15. 5. 1975. Dodán 7/75. Zaznamenán u 1. slp. V roce 1992 u 1. lšp v Přerově. Od 1/95 u 42. slt v Čáslavi. Zde zaznamenán ještě v roce 1998.
3751 7/1975 9-11/1993 1. slp 9. slp -5/91 5. slp 5/91-9-11/93 1. lšp s Vyroben 6. 5. 1975. Dodán 7/75. Zaznamenán u 1. slp. V letech 1987-88 u 9. slp v Bechyni. 5/91 předán od 5. slp z Líní k 1. lšp do Přerova. 9-11/93 odlet na uložení do Líní. Později prodej do USA, kde je registrován jako N-3751L.
3756 7/1975 8.6.1998 -3/94 1. lšp 3/94-6/98 LZO s Vyroben 6. 5. 1975. Dodán 7/75. V roce 1983 zaznamenán u 1. lšp, v roce 1992 tamtéž, prav. sloužil pouze u 1. lšp v Přerově až do 3/94, kdy je předán LZO v Čáslavi. V roce 1995 dostává šedo-modrý předváděcí kabát „STRESS TEAMU.“ Havárie dne 8. 6. 1998, za letu nad Českými Budějovicemi došlo k srážce s „MF“ č. 7711. Pilot mjr. Miroslav Holak a technik nrtm. Roman Kovařík se katapultovali.
5026 10/1973 31.12.1992 10/73-10/74 4. slp 10/74-7/77 6. sbolp 7/77-1/78 4. slp 1/78-92 9. slp s, s-bl, z+h Vyroben 17. 9. 1973 (jiný zdroj 12. 8. 1973). Přelet do ČSSR 31. 9. 1973 (alternativně 31. 8. 1973). Dodán k 4. slp v Pardubicích. 9. 10. 1974 k 6. sbolp do Přerova. 5. 7. 1977 zpět k 4. slp do Pardubic. 26. 1. 1978 k 9. slp do Bechyně. 6. 12. 1978 dokončena SO v Drážďanech. V letech 1989-90 dostal u 9. slp z+h kam., protože nátěr lakem po předchozí revizi žloutl. Jediná kamuflovaná „spárka“ v našem letectvu. V rámci dělení ČSFR určen na Slovensko. K 1. 1. 1993 na GO v LOK. Přelétl až 26. 8. 1993,
5031 9/1973 Prav. 1999/00 9/73-1-2/77 6. sbolp 1-2/77-1-2/78 1. lšp 1-2/78-79 6. sbolp 79-79 1. lšp 79-10/80 6. sbolp 10/80-11/93 1. lšp 11/93-12/94 4. sslt 1/95-99/00? 42. slt 99/00-99/00? 41. slt s Vyroben 31. 8. 1973. Dodán 9/73 k 6. sbolp do Přerova. 1-2/77 předán k 1. lšp také v Přerově. 1-2/78 zpět k 6. sbolp. Znovu k 1. lšp v roce 1979, ale ještě do konce roku zpět u 6. sbolp. Definitivně k 1. lšp 10/80. 11/93 k 4. sslt taktéž v Přerově. Od 1/95 u 42. slt v Čáslavi. V roce 2000 prav. nějaký čas u 41. slt.
5101 10/1974 31.12.1992 10/74-5/91 6. sbolp 5/91-12/92 81. sslt s Vyroben 30. 8. 1974. Dodán 10/74 k 6. sbolp do Přerova. 5/91 předán k 81. sslt na Sliač. Od 1. 1. 1993 ve stavu letectva ASR.
5166 10/1974 31.12.1992 10/74-5/91 6. sbolp 5/91-12/91 81. sslt 12/91-92 11. slp 92-12/92 81. sslt s Vyroben 28. 8. 1974. Dodán 10/74 k 6. sbolp do Přerova. 5/91 předán k 81. sslt na Sliač. 12/91 pak u 11. slp v Žatci. Během roku 1992 zpět k 81. sslt na Slovensko. Od 1. 1. 1993 ve stavu letectva ASR.
9011 1/1974 Prav. 1999/00 -5/91 5. slp 5/91-9-11/93 11. slp 9-11/93-12/94 28. sbolp? 1/95-99/00? 42. slt 99/00-99/00? 41. slt s, s-bl, s Vyroben 1. 12. 1973. Dodán 1/74. 5/91 od 5. slp z Líní k 11. slp do Žatce. Zde od 9-11/91 na GO v LOK. Prav. 9-11/93 k 28. sbolp do Čáslavi. Od 1/95 u 42. slt tamtéž. V roce 2000 prav. nějaký čas u 41. slt.
9016 1974 14.9.1978 74-9/78 9. slp s Dodán 1974. Katastrofa dne 14. 9. 1978 u 9. slp v Bechyni. Zahynuli piloti pplk. František Říman a npor. Jan Rykr.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více