Main Menu
User Menu
Reklama

Joseph Grew

Autor : 🕔23.07.2003 📕13.828
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Joseph Grew se narodil 27. května 1880 v Bostonu v Massachusetts. Sloužil jako vyslanec v Dánsku od 1920 do 1921 a jako vyslanec ve Švýcarsku od 1921 do 1924. V roce 1924 se Grew stal zástupcem ministra zahraničí a dohlížel na založení Foreign Service (organizace zastřešující zastupitelské úřady USA v zahraničí). V letech 1927-1932 byl velvyslancem v Turecku a v letech 1932-1942 velvyslancem v Japonsku. V roce 1944 se opět stal zástupcem ministra zahraničí.

Grew sloužil jako zastupující ministr zahraničí pro většinu období od ledna do srpna 1945, když byli ministři Edward Stetinius a později James Byrnes pryč na konferencích. Mezi nejvyššími státními úředníky Trumanovy administrativy byl Grew největší znalec japonských záležitostí díky tomu, že strávil tolik času v Japonsku.

Reklama

Grew byl členem „Výboru tří“ spolu s ministrem zahraničí Henrym Stimsonem a ministrem války Jamesem Forestalem. Tato skupina se snažila najít způsob, jak přimět Japonsko ke kapitulaci bez použití atomových bomb. Tajemník ministra války John McCloy zkoncipoval pro Výbor tří výzvu ke kapitulaci, která byla včleněna do 12. článku Postupimské deklarace. Původní jazyk deklarace měl zvýšit možnost japonské kapitulace, protože dovoloval japonské vládě zachování císařství jakožto „konstituční monarchii“. Truman však byl během své plavby do Evropy na Postupimskou konferenci ovlivněn ministrem zahraničí Jamesem Byrnesem a změnil jazyk výzvy ke kapitulaci. Grew věděl o důležitosti císaře pro japonský lid a věřil, že by původní podmínky vedly k japonské kapitulaci bez použití atomových bomb. Grew prohlásil: „Kdyby Japonsko kapitulovalo někdy v květnu 1945 nebo i v červnu či červenci ještě před vstupem SSSR do války a použitím atomové bomby, svět by byl vítězem“.

Grew zemřel v roce 1965.

Zdroj: http://www.nuclearfiles.org
Přeložil: David Krayzel
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔23.07.2003 📕13.828