Rooseveltův dopis Churchillovi - 16.10.1944

Autor: Jan Flieger / Dav 🕔︎︎ 👁︎ 22.735

Rooseveltův dopis Churchillovi

16. října 1944

Zabýval jsem se Vaší zprávou o polním tažení v Itálii, kde nás naše společné úsilí do dneška stálo téměř 200 000 mužů, z toho 90 000 Američanů, jež jsme ztratili v bojích. Moji náčelníci štábů se připojují k Wilsonově prognóze, že této zimy již nelze počítat s porážkou Kesselringovy armády a že letos jednak počasí a jednak nezpůsobilost pádského terénu nepřipustí nový, rozhodující výpad. Mimoto jsou přesvědčeni, že Němci mohou velmi snadno přeložit pět až šest divizí z Itálie na západní frontu, uznají-li, že je to výhodnější, než aby těmito divizemi zadržovali naše vojska jižně od Pádu. Vyslání dalších amerických divizí nemůže již letos mít na italské polní tažení žádný vliv. My všichni stojíme nyní před nepředvídaným nedostatkem vojsk a přece jen musíme — před všemi ostatními vojenskými problémy — dát Eisenhowerovi co nejdříve k dispozici čerstvé bojové síly pro vpád do Německa a ke skončení války v Evropě. I když jsou nepochybně bojem unaveny i ty naše divize, které v Itálii bojují nepřetržitě již od 25. srpna, vede teď Eisenhower rozhodující bitvu o Německo s divizemi, jež jsou v akci nepřetržitě od svého vylodění na březích Normandie, tj. od počátku června. Pro dlouhou frontu od Švýcarska až k Severnímu moři potřebujeme bezpodmínečně další divize. Ještě naléhavěji však je třeba čerstvých vojsk, která by Eisenhowerovi umožnila dopřát odpočinku těm našim vojákům, kteří stojí v první linii a jsou v ohni již od prvních dnů v Normandii. Opírajíce se o zprávy generála Marshalla o současné situaci, podnikneme nyní rázný krok vysláním pěších pluků k posile bojujících divizí, čímž bude generálu Eisenhowerovi usnadněno poskytnout našim vyčerpaným frontovým vojákům aspoň částečný odpočinek. Přemísťování jakýchkoli sil do Itálie by šlo na účet čerstvých vojsk, jichž je bezpodmínečně třeba ve Francii, a znamenalo by současně vystavit tato vojska silnému opotřebování v zimním polním tažení v severní Itálii, kde nejde o nic rozhodujícího. Uznávám, že naše armády v Itálii musely a ještě budou muset řešit těžké a nesnadné úkoly, nemůžeme jim však dát vojsko, jež by potřebovaly, protože je naléhavěji potřebujeme na hlavní frontě našeho zápasu o Německo.

Reklama

Na podkladě zpráv generála Marshalla o současných problémech generála Eisenhowera jsem přesvědčen, že oba sdílejí mé pevné přesvědčení, že není možné uvolnit žádnou z divizí, s nimiž se počítá pro Francii, z jejich místa určení.

Literatura:
Antonín Šnajdárek - Druhá světová válka v dokumentech a fotografiích, nakl. Svoboda, Praha 1968

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více