Main Menu
User Menu
Reklama

Teheránská deklarace

Autor : 🕔11.03.2005 📕27.343
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

TEHERÁNSKÁ DEKLARACE
Teherán 1. prosince 1943

My, president Spojených států amerických, ministerský předseda Velké Británie a předseda rady lidových komisařů Sovětského svazu, sešli jsme se v minulých čtyřech dnech v hlavním městě našeho spojence Iránu a vypracovali jsme společnou politiku a schválili jsme ji.

Reklama

Vyjádřili jsme své rozhodnutí, že naše národy budou spolupracovat ve válce i v míru, který bude následovat.
Pokud jde o válku, připojili se k našim neformálním diskusím členové našich vojenských štábů a své plány na zničení německých sil jsme sladili. Dospěli jsme k úplné shodě, pokud jde o rozsah a dobu operací, jež podnikneme z východu, ze západu i z jihu.

Společná dohoda, jíž jsme dosáhli, zaručuje, že vítězství bude naše.

Pokud jde o mír, jsme přesvědčeni, že jej naše svornost učiní mírem trvalým. Uznáváme plně nejvyšší odpovědnost, jež spočívá na nás a na všech Spojených národech, abychom vytvořili takový mír, který si získá podporu převážné většiny lidu na celém světě a odstraní pro mnoho generací metlu a hrůzu války.

Spolu se svými diplomatickými poradci jsme přezkoumali problémy budoucnosti. Budeme vyhledávat součinnost a aktivní účast všech států, malých i velkých, jejichž lid je srdcem i myslí odhodlán, stejně jako lid našich států, vyhladit tyranii a otroctví, útlak a nesnášenlivost. Uvítáme je, rozhodnou-li se přistoupit k světové rodině demokratických států.

Žádná moc na zemi nám nemůže zabránit, abychom nezničili armády Německa na souši, jeho ponorky na moři a jeho válečné závody ze vzduchu. Naše útoky budou nepřetržité a jejich síla bude stále vzrůstat.

Z těchto přátelských porad vzhlížíme s důvěrou ke dni, kdy všichni lidé na celém světě budou moci žít svobodným životem, zbaveni tyranie, podle svých rozličných tužeb a svého vlastního svědomí.

Přišli jsem sem s nadějí a odhodláním. Rozcházíme se v činech, v duchu i v cílech jako přátelé.

Reklama

Roosevelt
Stalin
Churchill

Literatura:
Antonín Šnajdárek - Druhá světová válka v dokumentech a fotografiích, nakl. Svoboda, Praha 1968
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔11.03.2005 📕27.343