Main Menu
User Menu
Reklama

Republikanische Wehr

Autor : 🕔21.01.2005 📕42.239
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

S upevňováním nacistického režimu se jeho orientace na německé menšiny v sousedních státech projevila zostřující se politickou situací v pohraničí československé republiky, kde se Židé, Češi, komunisté a sociální demokraté stávali cíli slovních a posléze i násilných útoků henleinovských ordnerů. Na obranu proti nim se zformovaly oddíly Rote Wehr (Rudé obrany) složené především z příslušníků DSAP (Německá sociálně demokratická strana dělnická). Už v roce 1937 rozhodla československá vláda o vydání zbraní sudetoněmeckým antifašistům, kteří přísahali věrnost republice a akce byla uvedena heslem „Věrnost za věrnost“. Název branné organizace DSAP se změnil na Republikanische Wehr (Republikánská obrana).

Reklama

Při mobilizaci 23. 9. 1938 byli mobilizování i Němci, ti spolehliví z nich spolu s příslušníky Republikanische Wehr sloužili v rámci jednotek SOS (Stráž obrany státu) přímo na hranicích v předsunutém pásmu mezi hraniční čárou a linií opevnění. V takto exponovaném postavení docházelo ke střetům s pronikajícími jednotkami Henleinova Sudetoněmeckého Freikorpsu. Známé jsou především záznamy o zapojení příslušníků Republikanische Wehr nasazení jednotek SOS na jihu Moravy. Kromě nasazení s útvary SOS byli nasazeni i samostatně k hlídkové, strážní a pomocné činnosti (např. zpravodajství). Někteří z nich v boji po boku SOS padli. Na druhou stranu je spravedlivé říci též, že někteří z nich podlehli výhružkám henleinovců a ze služby zběhli.

Po podpisu Mnichovské smlouvy spolu s Čechy opouštělo území Sudet i mnoho sociálních demokratů a zejména jejich představitelé a příslušníci Republikanische Wehr, ale česká policie je nekompromisně vrátila zpět, kde už na ně čekalo gestapo se záznamy o proviněních v rukou, neboť podle instrukcí s německou důsledností „čistilo Sudety od marxistických a nepřátelských elementů“. Podle západního tisku bylo předáno zpět na 20 tisíc uprchlíků. Ve vlacích, deportujících je zpět, docházelo k sebevraždám. Mnoho z nich bylo sice zatčeno jen přechodně, ale přibližně deset tisíc skončilo v koncentračních táborech.

Takhle si asi heslo Věrnost za věrnost nepředstavoval nikdo z příslušníků Republikanische Wehr.

Za války ve Velké Británii působil i sudetoněmecký sociálně demokratický exil pod vedením Wenzela Jaksche, jeho politická činnost je mimo rámec tohoto článku, ale v rámci snahy legitimovat protinacistickým odbojem právo na vlast aktivizoval zachované sociálně demokratické kádry, včetně bývalých příslušníků Republikanische Wehr. Intenzita odboje byla srovnatelná s českým odbojem, se závěrem války proběhly významnější akce. Bojové skupiny operovaly na Děčínsku, Sokolovsku, Karlovarsku i jinde.

Po válce se na předmnichovské heslo Věrnost za věrnost v rámci probíhající etnické čistky v pohraničí také zapomnělo. Místo popisů na závěr citace z dopisu předmnichovského senátora za DSAP prezidentu Benešovi z února 1946: „…v různých táborech se nacházejí mnozí z mých názorových soudruhů, kteří neztratili jen svou svobodu, ale také svůj byt a tu trochu skromného majetku … mnozí z těch, kdo v roce 1938 vystoupili se zbraní v ruce proti nacistickým bandám, jsou zatýkáni, vháněni ze svých domovů a odváženi neznámo kam…“.

Jako autor tohoto krátkého textu se nemohu omluvit za spáchané křivdy jménem českého národa, ale zveřejněním tohoto textu bych rád vzdal poctu všem věrným československé republice, jimž se nedostalo spravedlnosti od svých tehdejších českých spoluobčanů.

Reklama


Wenzel Jaksch

Zdroje:
Stanislav A. Auský – Dobrovolníci a druhá světová válka
http://www.bbc.co.uk/czech/ceskarepublika/020806_radiofejeton.shtml
http://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_66.htm
http://www.mitteleuropa.de/sloe20030327-2.htm
http://www.cs-magazin.com/2004-08/view.php?article=articles/cs0408107.htm
http://www.literarky.cz/?p=clanek&id=2474
http://www.kvh.estranky.cz/clanky/hrdinove-nasi-historie/straz-obrany-statu-sos
http://www.cs-magazin.com/2005-12/view.php?article=articles/cs051296.htm
http://www.exil-archiv.de/html/biografien/jaksch.htm
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔21.01.2005 📕42.239