SLAVNÉ ZBRANĚ A STŘELIVO - Colt Single Action Army a .45 Long Colt 2. část

Autor: Radek Enžl / Rad 🕔︎︎ 👁︎ 51.918

Ještě se nelze nezmínit o modelu Buntline Special. Z hlediska  důležitosti se jedná o variantu naprosto nevýznamnou, v letech 1876 – 1877 vznikla série  pouhých třiceti revolverů, plus jednotlivé exempláře vyrobené mezi lety 1877 – 1888 na zakázku.

Revolver se však stal neoddělitelnou součástí amerického „zápaďáckého“ folklóru. Jednalo se o zbraň s extrémně dlouhou hlavní - 10 až 16 palců, přičemž nejčastější byla hlaveň šestnáctipalcová. Dodával se s nástavnou pažbou, čímž bylo z revolveru možno vytvořit karabinu. Tento revolver je spojován především se slavným šerifem a pistolníkem Wyattem Earpem. Informace o tom, že Earp používal tento typ revolveru, se objevila ve 30. letech v Earpově životopise od Stuarta Lakea. Lake zde tvrdí, že v roce 1876 přijel do Dodge City novinář Edward Z. C. Judson, známější pod pseudonymem Ned Buntline, který se zabýval psaním šestákových (a zpravidla zcela vymyšlených) rodokapsů o slavných pistolnících. Navštívil v tomto „nejdivočejším městě západu“ pistolníky, kteří zde pracovali jako policisté. Pěti těmto střelcům – Batu Mastersonovi, Wyattu Earpovi, Charliemu Bassettovi, Nealu Brownovi a Billu Tilghmanovi – daroval „speciály“ Colt s dlouhou hlavní a nástavnou pažbou. Od těch časů prý zbraň nese jeho jméno. Problém je však v tom, že tuto historku nepotvrzují ani záznamy firmy Colt ani samotní jmenovaní pistolníci. Ani jeden z nich nebyl také se zmíněným revolverem vyfotografován, takže jakýkoliv důkaz chybí. Všeobecné přesvědčení je takové, že Lake si vše vymyslel -  prostě se rozhodl svého obdivovaného hrdinu vyzbrojit nějakou „speciální“zbraní. Paradoxně však tato legenda způsobila značnou poptávku po modelech Buntline v 60. a 70. letech 20. století, kdy byla výroba těchto revolverů na čas obnovena.  

Reklama


Buntline Special, délka hlavně 16“
Zdroj: www.collectorsfirearms.com

Modelem Buntline jsme ukončili přehled verzí Coltu SAA a nyní se vrátíme k jeho další historii.  Od počátku 70. let, když už firmě S&W vypršel patent na revolvery nabíjené zezadu, nic nebránilo ostatním výrobcům vrhnout na trh nové modely nabíjené jednotným kovovým nábojem. Všechny přední zbrojovky ve Státech se snažily vyvinout co nejlepší konstrukci, která by konkurenční modely převálcovala.   

Armáda Spojených států v roce 1876 uspořádala novou soutěž moderních revolverů od různých firem, jejíž vítěz se měl stát novou služební zbraní. Přihlášen byl Colt SAA a výrobky firem Smith & Wesson, Remington, Mervin & Hulbert a několik dalších.
Největším konkurentem Coltu SAA byl Smith & Wesson Model Schofield ráže .45 Schofield. Tento svůj nový model uvedla firma Smith & Wesson na trh v roce 1875. Tento revolver byl upraven (zejména způsob uzamčení rozvíratelného rámu) podle plukovníka americké armády G. W. Schofielda. V roce 1876 firma S&W získala s tímto modelem na mezinárodní výroční výstavě ve Filadelfii zlatou medaili za nejlepší armádní revolver v historii. Ironií bylo, že o rok později hlavní vládní zakázku na armádní revolver získala firma Colt.

Třebaže S&W a M&H byly revolvery s hromadným vyhazováním nábojnic a tudíž mnohem rychlejším nabíjením, Colt v soutěži zvítězil zejména díky svojí spolehlivosti, trvanlivosti a odolnosti proti nešetrnému zacházení, jež bylo v armádě tak běžné. Firma Colt tak získala hlavní armádní zakázku (spolu s ním byl do výzbroje zaveden také S&W Model Schofield v celkovém počtu asi 8000 kusů) a Colt Single Action Army se stal základním služebním revolverem, přičemž v této roli setrval až do roku 1892. Revolvery SAA tedy byly oficiálně vyřazeny z výzbroje na konci indiánských válek, ve skutečnosti však zůstaly ve výzbroji některých jednotek sloužících na amerických pláních až do I. světové války.

I díky tomuto úspěchu se záhy z Coltu SAA stal nejoblíbenější a nejužívanější revolver v USA. Dnes je pravděpodobně nejznámějším revolverem vůbec.
  
Zbraň se vyráběla nepřetržitě od roku 1873 do roku 1940, kdy se produkce zastavila kvůli válečným dodávkám jiného materiálu (malý počet vznikl i během II. sv. války a těsně po ní). Do té doby bylo vyrobeno 357 859 kusů. Po válce došlo na adresu firmy Colt mnoho žádostí o obnovení výroby. Společnost jim nakonec vyhověla (mimo jiné také pod tlakem konkurence) a od roku 1956 byla znovu výroba zahájena. Až do roku 1985 (po který mám informace o produkci) bylo pak s přestávkami vyrobeno dalších 80 000 velkorážních revolverů a přes 625 000 exemplářů zmenšených Coltů SAA ráže .22 Long Rifle nazvaných Frontier Scout. Tento model se už dnes nevyrábí, ale výroba klasického Coltu SAA pokračuje do dnešních dnů.            

V průběhu let se revolver dodával v celé řadě ráží (bylo to na 30 různých ráží. Zpočátku se výroba soustřeďovala, krom ráže .45 LC zejména na ráže používané v opakovačkách s pákovým mechanismem jako třeba .44-40, .38-40 nebo .32-20) od .22 Long Rifle až po .476 Eley, s různými délkami hlavní a v mnoha provedeních. Od roku 1991 do konce devadesátých let se dodával pouze s hlavněmi dlouhými 5,5“ a 4,75“a v rážích .45 Long Colt, .44-40 a .38-40. Dnes je nabídka širší, délky hlavní jsou 4¾", 5½", 7½", a paleta ráží nyní zahrnuje .45 LC, .357 Magnum, .44 - .40, .38 Special, .38 – 40 a .32 – 20. V minulosti byl Peacemaker často různými výrobci kopírován, ať už s licencí nebo bez ní.  


Exkluzivní exemplář, revolver z uhlíkové oceli, poniklovaný, s nežlábkovaným válcem a skvostným gravírováním. Střenky ze slonoviny, délka hlavně 43/4“.
Zdroj:  www.colt.com

Reklama

Jeho robustní konstrukce posloužila jako základ mnohem výkonnějších sportovních či loveckých zbraní, můžeme jmenovat např. Blackhawk od firmy Ruger, revolvery Cassul či Linebaugh.

Mí pravidelní čtenáři (mám-li jaké) vědí, že tento seriál o slavných zbraní do jisté míry koresponduje s jiným mým megalomanským projektem o sebeobraně. Zákonitě si tedy musí říct: „Panebože, proč taková starožitnost?“

Jistě, z hlediska sebeobrany samozřejmě lze tuto zbraň považovat za překonanou, zejména postupné vyhazování nábojnic a jednočinné spoušťové ústrojí a také velké rozměry a hmotnost. Největší odběr těchto revolverů pochopitelně představují sběratelé a střelci zabývající se westernovou střelbou. Dovedu si ale velmi dobře představit např. westernového střelce, který jinou zbraň nevlastní, když jednou potřebuje přenést větší finanční obnos a v důsledku svých obav si do podpažního pouzdra vezme Colt SAA s 4,75“ hlavní. Pokud jde o hmotnost a velikost, sám bez problémů běžně nosím čtyřpalcový dvojčinný revolver z nerezové oceli, který je hmotností i rozměry Peacemakeru velmi podobný. Rychlá střelba jednočinnou spouští samozřejmě vyžaduje větší úroveň výcviku, ale i tak je možno pálit velmi rychle a odměnou je přesnost, neboť jemná spoušť s krátkým chodem výrazně omezuje možnost stržení. Postupné vyhazování nábojnic také nepředstavuje zásadní problém, podle amerických statistik stačí šest ran k vyřešení 91% sebeobranných situací.

Nechci samozřejmě tvrdit, že Colt SAA je ideální sebeobranná zbraň. Není ale také zbraní k tomuto účelu zcela nevhodnou. Osobně zastávám názor, že jakákoli zbraň je v nouzi lepší než holé ruce (tedy pokud s tou zbraní umíme zacházet).

Colt SAA dodnes oslovuje spoustu lidí. Já sám nikdy nezapomenu na okamžik před lety, kdy jsem si směl jeden Peacemaker potěžkat. Když pominu, že mě překvapila velmi malá rukojeť, ukazující jak malé ruce měli lidé v 19. století, přesto ve mně tento zážitek zanechal hluboké stopy. A proto ještě dnes, kdykoliv uvidím nějaký revolver tohoto typu, pomyslím si - opravdu skvostný kousek, skutečný plnokrevník vpravdě ušlechtilého rodokmenu! A myslím, že nejsem sám.

Technické údaje Coltu SAA (platí pro model s hlavní dlouhou 5,5“ a v ráži .45 LC) :
Ráže : .45 LC, .44-40 a .38-40              Spoušťové ústrojí : jednočinné (SA)
Obsah válce : 6 nábojů                                   Uzamykací systém : pevná osa válce
Hmotnost : 1191 g                           Délka : 279 mm
Výška : 130 mm                                              Délka hlavně : 140 mm
Doraz spouště : nemá                                     Mířidla : pevná 
Délka záměrné : 165 mm                                 Vnější pojistka : žádná
Vnitřní pojistka : pojistný záchyt kohoutu, blokovací kulisa, uzamčení nabíjecí klapky při napnutém kohoutu  


Explozivní nákres Coltu SAA
Zdroj:
www.colt.com

Vnější znaky

Zbraň je vybavena nabíjecí klapkou na pravé straně rámu. Je vyráběna z oceli. Povrchová úprava byla ještě koncem 90. let minulého století prováděna modřením, modřením spolu s mramorováním nebo niklováním. Dnes se provádí pouze modření válce a hlavně, rám je kalený, čímž vzniká tzv. mramorování. Zakázkový obchod firmy Colt ovšem za příplatek nabízí i jiné povrchové úpravy dle přání zákazníka – niklování, postříbření, pozlacení, královské modření apod. Rukojeť je standardně z černého plastu v 19. století nazývaném vulkanit, tehdy se nabízely se dvěma hlavními motivy „Orel“ a „Vzpínající se hříbě“. Na zakázku je možno též objednat rukojeti ze dřeva, buvolího rohu, slonoviny a perleti.

Poznámka

Revolvery SAA patří, včetně exemplářů vyráběných v současnosti, ke sběratelsky nejcennějším zbraním. Existují názory, že sbírání Coltů SAA je poměrně dobrá investice, neboť jakýkoliv Peacemaker se prý za patnáct let sám zaplatí. Je znám případ jednoho sběratele z USA, který koupil svůj Colt za 90 USD a dalších 15 dolarů investoval do dokumentačního listu, který mu vystavila Coltova zbrojovka. Záznamy hartfordské továrny jsou takřka kompletní od roku 1860, dokumentace obsahuje údaje o téměř všech vyrobených Coltech SAA (s výjimkou prvních 30 000 kusů, jež šly převážně na vládní objednávku). V tomto případě se sběratel dozvěděl, že jeho Colt ráže .45 No.112737 byl 30. 6. 1885 prodán panu W. B. Mastersonovi. Je pochopitelné, že jméno „Bata“ Mastersona, jednoho z nejslavnějších pistolníků Divokého západu, zvýšilo cenu této zbraně řádově v desítkách násobků!
V záznamech firmy Colt je dokonce dochován dopis, v němž si „Bat“ Masterson objednává jednu ze svých zbraní: „…poniklovaný … s kalibrem .45 … jsem ochoten zaplatit mimořádnou cenu za mimořádnou práci. Udělejte na ní velmi citlivou spoušť a mušku o něco vyšší a silnější, než mají běžné zbraně tohoto typu. Rukojeť udělejte z vulkanitu a pošlete mi ji co nejrychleji. Hlaveň ať je stejně dlouhá jako tyčka vyhazovače…“

Dopis byl napsán v červenci 1885 na hlavičkový papír saloonu Opera House v Dodge City. Mezi lety 1879-1885 „Bat“ koupil osm Coltů SAA, většinou se zmiňovanými úpravami. Dával přednost revolverům s hlavní dlouhou 4,75“, kvůli snadnějšímu rychlému tasení. 

Ceny historických zbraní se pohybují nejčastěji v rozmezí 1000 - 5000 USD podle stavu, ty nejlepší mohou snadno překročit cenu 10 000 dolarů. Nejskvostnější exempláře, zpravidla ručně gravírované, s darovacími nápisy a v kazetách mohou dosáhnout i ceny 40 000 USD. Současné Colty SAA ve standardním provedení se prodávají za přibližně 45 000 Kč. Firma Colt ovšem ctí jakékoliv rozumné požadavky na své výrobky, takže je ochotna postavit zbraň přesně podle přání zákazníka. Ten však za to musí být také připraven zaplatit.

Náboj .45 Long Colt

Reklama

Náboj .45 Long Colt byl firmou Colt vyvinut v roce 1872 pro revolver Peacemaker. Vláda USA zavedla nový náboj do výzbroje spolu s revolverem o rok později. Ve výzbroji armády Spojených států však zůstal pouhé tři roky, protože v roce 1876 byl vedle Coltu SAA do výzbroje zaveden též Smith & Wesson Model Schofield ráže .45 Schofield. Náboj S&W byl méně výkonný (byl laborován na počáteční rychlost 235 ms-1), měl kratší nábojnici a mohl být osazen čtyřmi různými druhy olověných střel v rozpětí 14,5 – 16,5 g. Aby nedocházelo k problémům v logistice, bylo rozhodnuto, že tento náboj se stane standardním služebním nábojem U.S. Army. Náboj .45 Schofield bylo možno nabít do válce revolveru komorovaného pro náboj .45 Long Colt (samozřejmě nikoliv naopak, .45 LC byl příliš dlouhý pro komory revolveru Schofield), takže firma Colt nemusela upravovat své zbraně, pouze začala vyrábět náboj .45 Colt Government, což bylo vojenské provedení náboje .45 Schofield s olověnou střelou o hmotnosti 16,2 g.  Tento náboj sloužil až do roku 1892, kdy byl nahrazen málo účinným nábojem .38 Long Colt.

Náboj .45 Long Colt sice neuspěl v U.S. Army, získal si však značnou oblibu v civilním sektoru.  Původní laborace náboje používala olověnou střelu o hmotnosti 255 grainů (16,5 g) a náplň 40 grainů černého prachu. Výsledkem byla počáteční rychlost 247 ms-1 a počáteční energie 501 J. Nábojnice měla značný vnitřní objem a pozdější tažené mosazné nábojnice byly vhodné i pro použití bezdýmných prachů zaváděných na přelomu století. Tovární náboje s bezdýmným prachem přinesly sice jen malý nárůst energie (570 J) a rychlosti (260 ms-1), avšak sportovci a lovci, kteří si sami přebíjí náboje a potřebují munici s vyšším výkonem,  brzy dosahovali rychlostí kolem 330 ms-1 se střelami o hmotnosti 255 grainů, což dává energii 908 J. Náboj se v 50. letech minulého století stal základem pro výkonnější náboj .454 Cassul.

Dnes náboj prožívá značnou renesanci jako obranný náboj, neboť má velmi dobré účinky v cíli – pravděpodobnost zastavení útočníka jednou ranou dosahuje 69 %. Proto pro něj konstruuje nové moderní obranné revolvery řada výrobců. Jeho většímu rozšíření však (alespoň u nás)bohužel brání vysoká cena, která se v současnosti pohybuje kolem 33 Kč za kus.  


Další výrobek Coltova zakázkového obchodu, zbraň z nerezové oceli s povrchovou úpravou Royal Blue, slonovinové střenky, gravírování, hlaveň dlouhá 5,5“
Zdroj: www.col.com

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více