General der Infanterie Alexander von Falkenhausen

Autor: Melkor 🕔︎︎ 👁︎ 25.718

JMÉNO: Alexander von Falkenhausen

Reklama

HODNOST: General der Infanterie z.V.

ZAJAT: Pragser Wildsee

OSOBNÍ ÚDAJE

DATUM NAROZENÍ: 29.říjen 1878

MÍSTO NAROZENÍ: Blumentahl/Kreis Neisse/Šlesvicko

Reklama

DATUM SMRTI: 31.červenec 1966

MÍSTO SMRTI: Nassau/Lahn

NÁRODNOST: Německá

ZAMĚSTNÁNÍ: Voják z povolání

Povýšení:

Sekondeleutnant: 13.březen 1897 (přejmenováno na Leutnant 1.ledna 1899)

Oberleutnant: 18.květen 1907

Charakter als Hauptmann: 19.listopad 1909

Hauptmann: 22.březen 1910

Major: 22.březen 1915

Turecký Oberstleutnant: 27.červen 1916

Reklama

Oberstleutnant: 18.prosinec 1920 (bez RDA)

Oberstleutnant: 1.únor 1922 (RDA 1.říjen 1920)

Oberst: 1.duben 1924

Generalmajor: 1.duben 1928

Generalleutnant: 1.říjen 1929

Charakter als General der Infanterie: 8.březen 1934

General der Infanterie z.V.: 1.září 1940

Velení/přidělení

13.březen 1897: Vstoupil do armády jako Sekondeleutnant, do Oldenburského pěšího pluku č.91

1900-1901: Služba v 3.východoasijském pěším pluku Německého Expedičního sboru během Boxerského povstání v Číně

1902: Pobočník II.praporu pěšího pluku č.91

1.říjen 1904-20.červenec 1907: Odvelen na Válečnou akademii

1.duben 1908: Odvelen k Vrchnímu generálnímu štábu

22.březen 1910: Přičleněn do Vrchního generálního štábu

1.duben 1910: Přeložen do Vrchního generálního štábu

22.březen 1912: Vojenský Atašé na velvyslanectví v Tokyu, Japonsko

23.říjen 1914: Důstojník Generálního štábu 89.rezervní pěší divize

26.listopad 1914: Důstojník Generálního štábu 31.pěší divize

9.květen 1916: Odvelen do Německé Vojenské delegace v Turecku

29.květen 1916: Šéf Generálního štábu oblastního Inspektorátu-oddělení zázemí turecké 2.armády

1.leden 1917: Inspektor oblastního Inspektorátu-oddělení zázemí turecké 2.armády

26.březen 1917: Šéf Generálního štábu turecké skupiny armád Kavkaz

11.červenec 1917: Šéf Generálního štábu turecké 7.armády. (19.září 1918, Egyptský Expediční sbor pod velením generála Sira Edmunda H.H. Allenbyho zahájil ofenzívu proti tureckým silám v Palestině, kterým velel General der Kavallerie (také turecký Polní maršál) Otto Liman von Sanders, s průlomovou bitvou o Meggido. Síly generála Allenbyho prorazily skrz a zničily velkou část turecké 8.armády (generál Djevad Pasha) podél Středozemního pobřeží zároveň s dalším útokem proti sousední turecké 7.armádě (generál Mustapha Kemal, později Kemal Atatürk a turecký prezident). Zbytky armády generála Kemala a sousední turecké 4.armády (generál Ahmed Djemal Pasha) ustupovaly podél údolí řeky Jordán, i když byly bez ustání pronásledovány a napadány Allenbyho jezdectvem a RAF. Mezitím, arabské síly na severu, kterým velel Lieutenant-Colonel T.E. Lawrence přerušily turecké komunikační hranice? a dobyly město Deraa. Po obsazení Damašku 1.října , síly generála Allenbyho pronásledovaly Turky do Aleppa, které obsadily 25.října 1918. O pět dní později, Turecko vystoupilo z války a uzavřelo se Spojenci příměří. (Poznámka: Budoucí General der Panzertruppe a zajatec ve Speciálním táboře 11 v Bridgendu Heinrich Eberbach, sloužil jako spojovací důstojník v turecké 8.armádě v Palestině. 23.září 1918 byl Leutnant Eberbach zajat Brity, když velel zadnímu voji ustupující turecké armády.)

1.říjen 1918: Přidělen na místo německého vojenského zmocněnce v Konstantinopoli, Turecko

březen 1919: Zástupce Vrchního velení armády v komisi pro řešení Polských otázek, Danzig

9.květen 1919: Zástupce šéfa Generálního štábu II.Armádního sboru

1.říjen 1919: Šéf Generálního štábu Wehrkreisu (Vojenská oblast) Velitelství II

12.duben 1920: Přeložen do říšského ministerstva obrany

1.únor 1921: Šéf Štábu Inspektorátu armádního výcviku a vzdělávacích služeb

20.březen 1922: Šéf štábu 6.divize

19.leden 1925: Velitel pěšího pluku č.10

1.únor 1927: Velitel Drážďanské pěchotní školy

31.leden 1930: Odchod z armády do výslužby

duben 1934-červenec 1938: Vojenský poradce Generalissima Čankajška v Číně

10.červenec 1939: Umístěn na příkaz armády

28.srpen 1939: Velitel zásobování IV.Armádního sboru a Velitel Wehrkreisu IV, Drážďany

22.květen 1940-15.červenec 1944: Vojenský velitel Belgie-severní Francie. (Velitelství v Bruselu, Velitelství generála von Falkenhausena bylo zodpovědné za správu německé vojenské okupace Belgie a severní Francie východně od řeky Sommy. Ačkoliv byli vojenští velitelé Belgie-severní Francie a Francie zejména odpovědní za vnitřní bezpečnost a politické záležitosti v jejich příslušných okupačních zónách, celkovou operační kontrolu nad německými jednotkami, které bránily Atlantický val v západní Evropě měl velitel-Západ

15.července 1944 odešel generál von Falkenhorst do výslužby a na jeho místo nastoupil General der Infanterie Martin Grase. Fakticky, byl 18.července 1944 změněn název jeho úřadu na Velitel ozbrojených sil Belgie-severní Francie. Generál Grase pokračoval ve výkonu této funkce do 16.září 1944, kdy byla tato funkce natrvalo zrušena, protože dobytí Belgie a severní Francie Spojenci učinilo její existenci zbytečnou. Poznámka: S velitelstvím v Paříži, byl vojenský velitel Francie odpovědný za správu německé vojenské okupace Francie západně od řeky Sommy. Tuto funkci vykonávali postupně jeden po druhém General der Flieger (později General der Infanterie) Otto von Stülpnagel od 25.října 1940, General der Infanterie Karl-Heinrich von Stülpnagel (bratranec Otta von Stülpnagela) od 13.února 1942 a General der Flieger Karl Kitzinger od 22.července 1944 do 4.října 1944.)

22.květen 1940-31.květen 1940: Současně Vojenský velitel Nizozemí

26.červen 1940-31.červen 1940: Současně Vojenský velitel Lucemburska

15.červenec 1944: Rezerva Armádního Vrchního velení

20.červenec 1944: Upuštěno od mobilizačního nařízení (podezření ze zapojení v plánování zavraždění Adolfa Hitlera).

29.červenec 1944-4.květen 1945: Zatčen Gestapem za účast v přípravě vraždy a uvězněn v několika koncetračních táborech včetně Dachau

4.květen 1945: Osvobozen jednotkami jednotkami americké armády, během evakuace, kterou prováděly stráže SS

květen 1945-1948: Válečný zajatec v britském a později ameerickém držení. (Poté co byl držen v různých válečných táborech, včetně Speciálního táboru 11 v Bridgendu byl generál von Falkenhausen přeložen do Speciálního tábora pro válečné zajatce č.29 v Dachau , Německo.)

1948: Vydán do Belgie

7.březen 1951: Odsouzen na 12 let vězení v Bruselu za deportaci přibližně 25 000 belgických židů a popravu belgických zajatců, ale propuštěn o tři týdny později.

Dekorace/Vyznamenání:

Pruský řád Pour le Merite: 7.květen 1918, Major, Šéf Generálního štábu turecké 7.armády. (Vyznamenán za vynikající vedení a vojenské plánování během úspěšných operací proti útokům britského generála Sira Edmunda H.H. Allenbyho přes řeku Jordán v březnu a květnu 1918.)

Německý kříž ve stříbře: 20.duben 1943, General der Infanterie z.V., vojenský velitel Belgie-severní Francie

Pruský korunní řád, 4.třída s meči

Pruský královský Hohenzollernský rodový řád, Rytířský kříž s meči

Pruský železný kříž, 1.třída (1914)

Pruský železný kříž, 2.třída (1914)

Válečný záslužný kříž, 1.třída s meči

Válečný záslužný kříž, 2.třída s meči

Bavorský vojenský záslužný řád, 3.třída s meči

Bavorský vojenský záslužný řád, 4.třída

Řád Württembergské koruny, Rytířský kříž s meči

Řád Friedricha Württembergského, rytířský-2.třída s meči

Hessenská čestná dekorace, za statečnost

Hamburský hanzovní kříž

Oldenburgský rodový a záslužný řád vévody Petera Friedricha Ludwiga, čestný kříž-1.třída s meči a vavřínovým věncem

Oldenburgský kříž Friedricha Augusta, 1.třída

Oldenburgský kříž Friedricha Augusta, 2.třída

Kříž cti pro bojovníky 1914-1918

Johanitský řád, kříž spravedlnosti

Kříž za dlouhou službu pro pruské důstojníky (Zakázáno nošení po založení vyznamenání za dlouhou službu v ozbrojených silách 16.března 1936)

Vyznamenání za dlouhou službu v ozbrojených silách, 1.třída (25 let, služební kříž)

Vyznamenání za dlouhou službu v ozbrojených silách, 3.třída (12 let, služební medaile)

Rakouský řád železné koruny, 3.třída s válečnou dekorací

Rakouský vojenský záslužný kříž, 3.třída s válečnou dekorací

Turecký osmanský řád, 3.třída s šavlemi

Turecký Mejidie řád, 2.třída s šavlemi

Turecká Imtiaz medaile ve stříbře s šavlemi

Turecká Liakat medaile ve zlatě s šavlemi

Turecká válečná medaile (Železný půlměsíc)

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více