Main Menu
User Menu
Reklama

Složení armády

Autor : 🕔05.07.2004 📕29.443
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Protože mnoha lidem není jasné, z čeho se skládá armáda, bude řadu z nich zajímat stručné seznámení s jejím složením za válečného tažení.

Celkový počáteční stav armády se pohybuje od jednoho do tří set tisíc osob podle toho, kolik má sborů a divizí – bez započtení leteckých jednotek, které ji podporují. Armáda musí za prvé bojovat, za druhé jíst, za třetí být schopná rychle se pohybovat a konečně – nikoli však na posledním místě – musí být vybavena vším potřebným k plnění svého poslání. Ve skutečnosti se armáda stará o většinu toho, co potřebuje k životu početně stejně velké společenství lidí.

Reklama

Velitelství armády se skládá z velitelské roty a několika speciálních jednotek zabezpečujících jeho ubytování a provoz, ochranu a administrativní činnost. Armádě bývají zpravidla podřízena tři nebo čtyři velitelství sborů, než jsou obdobně organizovaná a vybavená, ale značně menší. Sbor má pěší a obrněné divize, které bojují, a četné podpůrné složky, jež jim pomáhají plnit úkoly. Podpůrné složky jsou bojové jednotky, například dělostřelecké, ženijní, protiletadlové, protitankové a chemické.

Dále má armáda jednotky vojenské policie, jejichž posláním je zajišťovat respektování zákonů a dodržování pořádku, a zdravotnické jednotky, které mají za úkol pečovat o nemocné a raněné a sledovat celkový zdravotní stav. Služba materiálně technického zabezpečení se stará o zásobování pohonnými hmotami, proviantem, výstrojí atd. Dopravní služba tyto zásoby přiváží. Spojovací jednotky zabezpečují spojení všeho druhu a ženijní vojsko má jednotky mnoha druhů, počínaje jednotkami určenými pro boj s nepřítelem, přes protipožární službu až po jednotky pro budování silničních mostů přes vodní toky. Odřady služby pro civilní záležitosti se starají o civilní obyvatelstvo v osvobozených nebo obsazených městech a jednotky speciálních služeb zabezpečují zábavu pro všechny vojáky. Tento výčet uzavírají jednotky a odřady různého druhu, mj. zpravodajské jednotky, finanční jednotky, tlumočníci pro styk s válečnými zajatci atd.

Většina jednotek má vlastní dopravní a kuchyňské odřady. Pokud je nemají, jsou přiděleny nebo připojeny k jiným jednotkám, jež je mohou po této stránce zabezpečovat.

Pramen:
G.S. Patton jr: Válka mýma očima
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔05.07.2004 📕29.443