Marshal of the RAF Sir John Salmond

Autor: Radek Seiner / vorel 🕔︎︎ 👁︎ 13.766

17.červenec 1881 – 16.duben 1968


Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Sir_John_Salmond_in_1925.jpg

Reklama

Tento muž se jmenoval celým jménem John Maitland Salmond.

Po získání středoškolského vzdělání nastoupil na vojenskou akademii v Sandhurstu. Po jejím absolvování nastoupil 8.ledna 1901 jako důstojník v hodnosti 2 Lt. k jednotce King's Own Royal Lancashire Regiment, která byla umístěna na území dnešní Nigerie. Jelikož se mu ale život důstojníka v opuštěné posádce uprostřed Afriky zdál velmi omezený, rozhodl se, že se naučí létat. Po ukončení leteckého výcviku získal 12.srpna 1912 pilotní průkaz číslo 272 ( RAeC Certificate No 272) a následně nastoupil do kurzu na letecké škole Central Flying Schoul. Po ukončení tohoto kurzu byl přijat do služby v britském letectvu (RFC) jako instruktor.

Zanedlouho poté byl převelen na leteckou základnu RFC ve Farnborough, kde prováděl zkušební lety, převážně na letounu typu SE-4. Dne 1.května 1914 se stává velitelem 7.squadrony RFC, umístěné ve Farnborough a vybavené letouny typu Sopwith Tabloid a BE-8.

Poté byl 12. srpna 1914 převelen na západní frontu do Francie jako velitel 3.squadrony RFC.

Zde se mimo jiné udála i jedna příhoda, která plně ukazuje jeho soucit s podřízenými.
"Když vybuchla bomba, naložená do jednoho z letounů jeho squadrony a zabila několik
jeho mužů, nechal okamžitě vyklidit prostor neštěstí a trval na tom, že sám sesbírá ostatky svých mužů."

Dne 13.dubna 1915 se Salmond navrátil zpět do Farnborough, kde převzal velení nad jednotkou Administrative Wing. Poté získal hodnost Brigadier-General Commanding a velel několika brigádám RFC, mimo jiné Training Brigade RFC. V srpnu 1917 získal křeslo v Army Council jako Director-General of Military Aeronautice a v říjnu získal křeslo v nově vytvořeném Air Council na stejné pozici. Jelikož se v této době začal rýsovat vznik RAF a bylo nutné nahradit maršála Trencharda na pozici velitele RFC ve Francii, byl 18.ledna 1918 Salmond jmenován místo Trencharda polním velitelem RFC ve Francii.

Reklama

Přestože Salmond zamýšlel opustit po válce řady RAF a vstoupit do civilního letectví,
stačil se včas objevit maršál Trenchard a přesvědčil Salmonda, že jeho místo je i bude v řadách poválečného letectva RAF. Roku 1922 odcestoval Salmond do Indie, aby zde zkontroloval podmínky v řadách RAF, protože z Indie v té době přicházely mnohé stížnosti z řad personálu RAF. Přestože mnohé problémy, se kterými se setkávala RAF v Indii, byli evidentní, jejich řešení jednoduché nebylo. Jednotky RAF v Indii byly řízeny indickou samosprávou a chybělo tedy centrální velení z britských ostrovů.

I když chodily rady z Anglie ohledně organizace letectva, byli velmi pomalu prováděny.
Po ukončení mise v Indii nebyl odeslán zpět do Velké Británie, ale byl odeslán do Iráku.

Zde se 1. října 1922 stal velícím důstojníkem britské armády, který velel oblasti Iráku.

Stal se prvním důstojníkem, který získal velení nad všemi pozemními i leteckými jednotkami v oblasti Iráku.

Toto sdružené velení oblasti vzniklo po doporučení sira Trencharda, který si uvědomil, že je pro britskou vládu mnohem levnější kontrolovat rozsáhlé pouštní oblasti v Iráku pomocí letectva nežli je kontrolovat pomocí konvenčních pozemních jednotek.

Salmond musel za svého velení v Iráku mimo jiné potlačit i odpor šejka Mohammeda roku 1923.

Za úspěšné velení těmto operacím byl 2. června 1923 povýšen do hodnosti Air Marshall RAF.
Po návratu do Velké Británie se stal Salmond 1. ledna 1925 velícím důstojníkem nově vzniklého Air Defence of Great Britain. Toto velitelství mělo na starosti velení stíhacím a bombardovacím jednotkám na území Velké Británie.

Mělo ale rozhodující slovo pouze v otázkách mimooperační činnosti těchto jednotek, tzn. v otázkách výcviku a některých aspektech spolupráce s armádou. 26. května 1928 byl Salmond pozván vládami Austrálie a Nového Zélandu na návštěvu těchto zemí a následně byl požádán o pomoc při plánování dalšího rozvoje RAAF a RNZAF. Po pomoci s plánováním rozvoje těchto zemí se vrátil do Británie a zde se stal 1. ledna 1929 Air Member for Personnel.

Dne 1. ledna 1930 byl uveden do funkce náčelníka štábu letectva ( Chief of the Air Staff ). V této funkci úspěšně bojoval za oddělení britského letectva RAF od britského námořnictva a pozemních sil. Jeho úspěchu napomohlo i to, že mohl pokračovat na základech, které vytvořil sir Trenchard. Na tuto funkci rezignoval na počátku roku 1933, aby mohl být nahrazen svým starším bratrem, sirem Geoffreyem.

Ale již 23. dubna 1933 se John Salmond ocitá v nezáviděhodné situaci, kdy musí po smrti svého bratra převzít dočasně zpět funkci náčelníka štábu letectva.

Nakonec roku 1934 předal tuto funkci do rukou sira Edwarda Ellingtona a pokračoval v aktivním zájmu o dění v RAF a snažil se zúčastňovat všech aktivit, kde mohl pomoci.

Byl jmenován vládním ředitelem Imperial Airways (Government Director of Imperial Airways) a roku 1938 akceptoval funkci předsedy Air Defence Cadet Corpsu, který byl v té době formován Air League of the British Empire. Na počátku druhé světové války byl požádán, aby vykonával funkci Director of Armament Production na Ministry of Aircraft Production. Posléze se stal členem mnohých komisí, mimo jiné i v komisi k budování noční obrany ( Night Defence Committee ) v roce 1940. 

Pro své spory s ministrem letecké produkce (Minister of Aircraft Production ),
lordem Beaverbrookem, rezignoval v roce 1941 na své funkce v rámci ministerstva letecké produkce ( Ministry of Aircraft Production ).

Reklama

Okamžitě byl však požádán Portalem, v té době náčelníkem štábu letectva, aby se stal Director-General of Flying Control and Air Sea Rescue.

To přijal, ale již po krátkém čase musel odejít do výslužby kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu. I přes ukončení své aktivní služby se stále aktivně zajímal o osudy RAF,
a to až do své smrti.

John Salmond a jeho bratr Geoffrey byli jediní bratři v dějinách RAF, kteří zastávali pozici Chief of the Air Staff.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více