Main Menu
User Menu
Reklama

Potopení křižníku General Belgrano

Autor : 🕔26.02.2004 📕51.435
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Začátek Falklandské války

V pondělí 29. března 1982 se britská premiérka Margaret Thatcherová dozvěděla o vážném incidentu na ostrově Jižní Georgie, který leží nedaleko souostroví Falkland. Zde se 19. března vylodili argentinští dělníci v malém přístavu Leith Harbour. Tento přístav byl již mnoho let opuštěný, ale ještě se zde nacházely různé kovové konstrukce z dob, kdy byla Jižní Georgie centrem lovu velryb. Tyto konstrukce měly být odvezeny do Argentiny, aby zde byly roztaveny. Tak zněla smlouva mezi argentinským obchodníkem a britskými majiteli. Argentinští dělníci připluli pomocnou lodí argentinského námořnictva Bahía Buen Suceso, na pobřeží okamžitě vyvěsili argentinskou vlajku a odmítli se podrobit běžné britské vstupní kontrole. Britové reagovali vysláním vojenského průzkumného oddílu do blízkosti vyloděných Argentinců. Zde průzkumný oddíl zjistil, že během několika následujících nocí byli tito dělníci posíleni několika stovkami ozbrojených vojáků. Proto se Margaret Thatcherová rozhodla 29. března vyslat jako odstrašující sílu tři jaderné ponorky z Británie k Falklandám. Britská admiralita rozhodla o použití těchto atomových stíhacích ponorek - HMS Spartan, HMS Splendid a HMS Conqueror. Tyto ponorky však nebyly okamžitě k dispozici. HMS Spartan prováděl cvičení západně od Španělska. Okamžitě vyrazil do Gibraltaru, kde byl vyzbrojen ostrou municí, a rychlostí 23 uzlů vyrazil k Falklandám. 1. dubna ho ze základny Faslane v zátoce Gare Loch ve Skotsku následovala HMS Splendid. 4. dubna vyrazila za nimi i třetí ponorka - HMS Conqueror, avšak pozdě. U Falkland již začínal argentinský útok tak, jak byl popsán v článku Falklandy 1982.


ARA General Belgrano
en.wikipedia.org

Postup operace

Reklama

Dále budeme sledovat plavbu ponorky HMS Conqueror, která se zapsala rozhodující měrou do dějin války o Falklandy, respektive její námořní části. K Falklandám na palubě HMS Conqueror míří kromě posádky i 14 mužů speciálních oddílů SBS (Speciál Boat Squadron), jednotek vycvičených na námořní výsadky v týlu nepřítele. Všichni rozechvěle očekávají budoucí boj - bude to poprvé naostro.

Dne 10. dubna se posádka dozvěděla o vyhlášení bojové zóny okolo Falkland a rovněž o svém úkolu - HMS Spartan a HMS Splendid mají útočit na všechny argentinské lodě v bojové zóně a HMS Conqueror má útočit na argentinské lodě u Jižní Georgie. Ve dnech 11. až 12. dubna došlo k poruše reaktoru HMS Conqueror, čímž poklesla rychlost lodi. Zanedlouho se však podařilo závadu odstranit a ponorka pokračuje k cíli. Ve dnech 16. až 18. dubna na palubě ponorky probíhá výcvik oddílů SBS a připravuje se improvizované stanoviště těžkého kulometu na věži, aby ponorka mohla podporovat útok SBS.

V této době vyplouvá k Falklandám také argentinské námořnictvo. Je rozděleno do tří skupin. První je tvořena zastaralou letadlovou lodí Veinticinco de Mayo, která je doprovázena dvěma torpédoborci. Druhou skupinu tvoří tři moderní korvety francouzské výroby. Třetí skupina je tvořena křižníkem General Belgrano a torpédoborci Piedro Bueno a Hipólito Bouchard.

General Belgrano byl původně americký lehký křížník Phoenix postavený již za druhé světové války. V době války o Falklandy byl vyzbrojen kromě svých patnácti 152 mm děl hlavní výzbroje i britskými protileteckými raketami typu Seacat, které mohly znamenat ohrožení pro britské bojové letouny. Oba doprovodné torpédoborce byly zastaralé a pomalé, vybavené zastaralým sonarem a zastaralým protiponorkovým vybavením, ale mohly být nebezpečné, jelikož nesly protilodní řízené střely Exocet.

Ve dnech 19. až 21. dubna hlídkuje HMS Conqueror u Jižní Georgie. Nepřítele neregistruje. Dne 23. dubna je odeslán k Falklandám na ochranu hlavních invazních sil. Dne 24. dubna je odtud odvelen k jižní Georgii, kde má zničit argentinskou ponorku, která je hlášena tajnou službou. Ta je však zastižena na hladině britskými vrtulníky z lodí HMS Antrim a HMS Endurance. Ty na ni útočí raketami a bombami a zahánějí ji na mělčinu poblíž přístavu Grytviken. Jedná se o dieselovou ponorku Santa Fé. Dne 25. dubna je Jižní Georgie dobyta britskými oddíly. Dne 27. dubna hlídkuje HMS Conqueror poblíž Jižní Georgie a oddíl SBS je přemístěn na torpédoborec HMS Antrim. Dne 28. dubna je HMS Conqueror odvelen do blízkosti Falkland.

Bojová operace ponorky Conqueror

Dne 30. dubna v 16 hodin zjistil kapitán Conqueroru, komandér Wreford-Brown, periskopem přítomnost křižníku General Belgrano. Ten měl za úkol hlídkovat východně od Ohňové země a zabránit Britům v průniku k Falklandám od jihovýchodu a jihozápadu. První zprávu o zjištění křižníku odeslal kapitán HMS Conqueror do velitelského centra Royal Navy v Northwoodu 1. května odpoledne. Křižník sledoval již několik hodin, ale jelikož tento nebyl v bojové zóně a neohrožoval britskou invazní flotilu, neprovedl žádný útok. Argentinci křižovali asi třicet mil mimo bojovou zónu.

Komandér Wreford-Brown nebyl podřízen veliteli invazní flotily kontraadmirálu Woodwardovi, ale přímo vrchnímu veliteli britského námořnictva, siru Johnu Fieldhousovi, který se otázal kontraadmirála Woodwarda, zda je nutné Generala Belgrana potopit. Ten samozřejmě okamžitě navrhl potopení této lodi, aby nemohla ohrožovat jeho invazní síly. Proto 2. května ve 14 hodin, jakmile válečný kabinet odsouhlasil útok mimo bojovou zónu, dostal kapitán ponorky HMS Conqueror rozkaz k potopení křižníku General Belgrano.

Kolem 15 hodiny zaujala ponorka vyčkávací postavení na pozici 53 stupňů 30 minut jižní šířky a 61 stupňů 40 minut západní délky. Kolem 16 hodiny vyslala ponorka trojici torpéd. Kapitán mohl použít buď torpéda typu Mark-24 Tigerfish, která byla řízená, ale někdy poněkud nespolehlivá, nebo torpéda typu Mark-8, která byla velmi jednoduchá a obdobná typu, který se používal za druhé světové války. Kapitán se vzhledem k dobré pozici rozhodl použít jednodušší a spolehlivější torpéda typu Mark-8. Torpéda urazila vzdálenost zhruba tří mil za 43 vteřin. První torpédo zasáhlo příď křižníku zleva a způsobilo lehčí škody a smrt asi 10 mužů. Druhé torpédo zasáhlo zadní část lodi. Zde prorazilo trup a následný výbuch prorazil tři paluby a zničil hlavní systémy lodi. Přitom zahynulo asi 250 mužů. Po krátké chvíli se křižník začal potápět. Kapitán rozkázal opustit loď. Bohužel v blízkosti nebyly již doprovodné torpédoborce, proto se posádka musela spolehnout na záchranné vory.

Reklama

Torpédoborec Hipolito Bouchard byl zasažen třetím torpédem, které však nevybuchlo. Loď však okamžitě opustila nebezpečnou oblast a již se tam nevrátila. Druhý torpédoborec Piedro Bueno se po dvě hodiny snažil odhalit ponorku a potopit ji. To se mu nepodařilo, což se dalo očekávat, jelikož ponorka byla asi o deset uzlů rychlejší a měla modernější sonar.

Trosečníci museli v záchranných člunech vydržet celý následující den, což stálo mnoho z nich život. Až další den připlula pomocná loď argentinského námořnictva Gurruchaga, která zachránila 770 námořníků z 1138. Po této akci hlídkovala ponorka HMS Conqueror až do konce války u Falkland i u pobřeží Argentiny, což se již obešlo bez incidentů.

Současnost u Falkland

Od ukončení války o Falklandy hlídkuje v oblasti Falkland vždy jedna britská atomová stíhací ponorka jako odstrašující síla. Její služba je zajišťována britskou plovoucí základnou, kotvící na Falklandách.

Závěr

První bojové použití atomové ponorky ukázalo, že jde o velmi nebezpečnou zbraň. Poté, co se dokázala přesunout za krátkou dobu přes půl zeměkoule, objevila nepřítele a tvrdě na něho udeřila torpédy. Nepřítel se ji pokusil zasáhnout, avšak ona díky své vysoké rychlosti dokázala uniknout a zanedlouho opět plnit své další bojové úkoly.

Použitá literatura
Stanislav Bartl: Stíny mořských hlubin

 

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔26.02.2004 📕51.435