Main Menu
User Menu
Reklama

Rozhlasový projev Chamberleina k vyhlášení války Německu 3.9.1939

Autor : 🕔13.01.2004 📕33.934
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Mluvím k vám z prostoru vlády na Downing Street 10.

Dnes ráno britský velvyslanec v Berlíně předal německé vládě závěrečnou nótu, uvádějící, že pokud od ní do 11 hodin nedostaneme záruky, že je připravena okamžitě stáhnout vojska z Polska, bude mezi našimi zeměmi vyhlášen válečný stav. Musím vám nyní oznámit, že žádný takový závazek přijat nebyl, a v důsledku toho je tato země ve válce s Německem.

Reklama

Dovedete si představit, jak krutou ranou je pro mě, že celý můj dlouhý zápas o získání míru nekončil úspěšně. Již nemohu věřit, že jsem mohl učinit něco více či něco jiného.

Úplně závěrem bylo docela možné uspořádat pokojné a čestně soužití mezi Německem a Polskem. Ale Hitler jej nechtěl. Zjevně upnul svou mysl na útok na Polsko, ať se stane cokoli, a třebaže nyní říká, že přednášel rozumné návrhy, které byly odmítnuty Poláky, není to pravda.

Návrhy nebyly Polákům nikdy předloženy, ani nám, a ačkoli byly oznámeny v německém rozhlase ve čtvrtek v noci, Hitler nepočkal na jejich reakci, nýbrž přikázal svým vojskům přkročit polsku hranici. Jeho jednání přesvědčivě dokazuje, že není šance, že tento muž se kdy vzdá svého zvyku používat k prosazení své vůle sílu. Může být zastaven pouze silou.

My a Francie dnes, plníc naše závazky, jdeme na pomoc Polsku, které tak statečně vzdoruje tomuto hanebnému a nevyprovokovanému útoku proti svému lidu. Máme čisté svědomí. Udělali jsme vše, co jakákoli země pro zachování míru udělat mohla, ale situace, kdy se žádnému slibu danému německým vládcem nedá věřit a žádný lid či země se nemůže cítit v bezpečí, se stala nepřijatelnou. A teď, když jsme se rozhodli s ní skoncovat, vím, že vy všichni budete svou roli hrát klidně a statečně.

V okamžiku, jako je tento, je ujištění o podpoře ze strany britského impéria, které jsme přijali, zdrojem našeho velkého povzbuzení.

Reklama

Nuže, nechť vám Bůh žehná a chrání právo. Neboť to, proti čemu budeme bojovat, je odporné: brutální síla, zlé úmysly, bezpráví, útlak a pronásledování. A jsem si jist že nad tímto právo zvítězí.

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔13.01.2004 📕33.934