Chamberlein k národu 3.9.1939

Autor: Radim Kapavík / kapa 🕔︎︎ 👁︎ 24.190

Když jsem včera večer mluvil ve Sněmovně, nemohl jsem si být vědom, že v některých částech Sněmovny se vyskytovaly pochybnosti a zmatky, pokud jde o to, jestli došlo k nějakému oslabení, váhání či nerozhodnosti ze strany vlády Jeho Veličenstva. Za těchto okolností to nikomu nevytýkám, neboť kdybych byl ve stejném postavení jako členové, kteří nesedí v této lavici a nemají informace, které my máme, velmi pravděpodobně bych cítil to stejné. Rozhodnutí, které jsem musel učinit dnes ráno, ukáže, že nebylo prostoru pro pochybnosti. Po celý včerejší den jsme byli ve spojení s francouzskou vládou a cítili jsme, že intenzivní činnost, kterou Němci provádějí vůči Polsku, nám nedovoluje odkladu ve vyjsnění naší vlastní pozice. Rozhodli jsme tudíž zaslat našemu velvyslanci v Berlíně instrukce, které měl v 9 hodin dnes ráno doručit německému ministru zahraničí a které zněly takto:

"Vážený pane,
v rozhovoru, který jsem měl čest vést s vámi 1. září, jsem vás informoval, podle pokynů ministra zahraničí Jeho Veličenstva, že pokud německá vláda není připravena dát vládě Jeho Veličenstva ve Spojeném království dostačující ujištění, že německá vláda zastavila veškeré útočné kroky proti polskému území, vláda Jeho Veličenstva ve Spojeném království bez váhání splní své závazky k Polsku.

Ačkoli tento rozhovor se uskutečnil před více než dvaceti čtyřmi hodinami, neobdrželi jsme žádnou odpověď, avšak německý útok na Polsko pokračuje a sílí. Mám tudíž povinnost vás informovat, že pokud nejpozději v 11. hodin britského letního času dnes 3. září nebude německou vládou předloženo uspokojivé ujištění a nedostane se k vládě Jeho Veličenstva, v Londýně, budou tyto dvě země od té hodiny ve válečném stavu."

Reklama

To byla poslední nóta. Žádný takový závazek nebyl ve vyhrazeném čase přijat, a v důsledku toho je tato země ve válce s Německem. Mohu sněmovnu informovat, že podle dohody mezi britskou a francouzskou vládou francouzský velvyslanec v Berlíně v tomto okamžiku předává podobnou nótu, doprovázenou také pevným časovým limitem. Sněmovna už byla seznámena s našimi plány. Jak jsem řekl nedávno, jsme připraveni.

Toto je pro nás všechny smutný den, a pro nikoho není smutnější než pro mě. Všechno, oč jsem usiloval, všechno, več jsem doufal, všechno, več jsem během svého politického života věřil, se zhroutilo. Zbývá mi učinit pouze jediné; věnovat všechnu sílu a moc kterou mám na urychlení vítězství, kterému budeme muset tak mnoho obětovat. Nemohu říci, jakou roli budu moci hrát já sám; věřím, že se dožiji dne, kdy hitlerismus bude zničen a bude obnovena svobodná Evropa.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více