Main Menu
User Menu

104. protiletadlový oddíl [1953-1955]

104th Anti-Aircraft Division

     
Název:
Name:
104. protiletadlový oddíl
Originální název:
Original Name:
104. protiletadlový oddíl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1953
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1955
Nástupce:
Successor:
104. protiletadlový dělostřelecký oddíl
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1953-01.11.1955 Velitelství dělostřelectva
Dislokace:
Deployed:
01.10.1953-01.11.1955 Ostrava, letiště

Velitel:
Commander:
01.10.1953-01.11.1955
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1953-01.11.1955 1. baterie (57mm PLK)
01.10.1953-01.11.1955 2. baterie (57mm PLK)
01.10.1953-01.11.1955 3. baterie (57mm PLK)
Poznámka:
Note:
01.10.1953-01.11.1955 VÚ 0000 Ostrava
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (104. protiletadlový oddíl)
URL : https://www.valka.cz/104-protiletadlovy-oddil-1953-1955-t48185#422996Verze : 0
MOD