Main Menu
User Menu
Reklama

PROSPERITA: Švýcarsko - země úspěchu

Autor : 🕔24.11.2003 📕41.357
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 1.1.2023 : 28.009,- Kč
♡ Chci přispět

Švýcarsko (oficiální latinský název Confoederatio Helvetica tj.Helvétská konfederace) je dnes třetí až čtvrtá kapitálová mocnost světa, s velmi důležitým trhem akcií, obligací, cizích měn, finančních derivátů a zlata, s minimálně inflační měnou. Přitom má přibližně poloviční rozlohu (41 285 km2) a menší populaci (7 096 800 obyvatel) než Česká republika. V roce 1999 mělo Švýcarsko hrubý národní produkt 38 350 dolarů na osobu, což bylo třetí místo za Lucemburskem a Lichtenštejnskem. Pro srovnání: americký HNP per capita činil v tomtéž roce 30.600 dolarů (Švédsko 25 040 dolarů, Itálie 19 710 dolarů, Portugalsko 10 600 dolarů, Česká republika 5 060 dolarů, Zimbabwe 520 dolarů).

Švýcarsko vzniklo jako stát dne 01.08.1291, kdy tři lesní kantony Schwyz, Uri a Unterwalden vytvořili věčný spolek (der ewige Bund) na obranu proti Habsburkům. Po kantonu a jeho hlavním městě Schwyz, tento státní útvar byl pojmenován Švýcarsko. Tato jeho původní podoba Spříseženstvo (Eidgenossenschaft), bylo postupem času zvětšeno o další území, takže dnes tvoří Švýcarskou konfederaci 23 kantonů, z toho 3 kantony se vždy dělí na 2 polokantony, tedy 26 kantonů a polokantonů. Hlavním městem je od roku 1848 Bern, ale ekonomickým centrem země je Curych (Zürich).

Reklama

To, že se Švýcarsko, ale stalo bohatou zemí je díky jeho přeměně po občanské válce v roce 1847. Díky myšlenkám, které vítězové po této válce prosadili.

Tyto myšlenky vlastně vyvěrají z myšlení Guillaume Henri Dufoura (narodil se dne 15.09.1787, zemřel dne 14.07.1875) náčelníka švýcarského štábu armády, který ve švýcarské občanské válce r.1847 v bitvě u Gislikonu porazil a zničil tzv. Sonderbund, spolek který vznikl r.1845 spojením jižních separatistických švýcarských kantonů, kteří byly podporováni okolními státy.

Dufour ve spolupráci s prvním prezidentem Švýcarska Jonasem Furrerem (narodil se dne 03.03.1805, zemřel dne 25.07.1861, byl prezidentem r.1848, 1849, 1852, 1855 a 1858 a více-prezidentem r.1851 a 1857) a dalšími, právě po této občanské válce, když hledali co zapříčinilo neúspěch švýcarské státní ideologie před rokem 1847, přišli na to, že to byly právě špatné právní předpisy (ústavní, trestní, správní, procesní, finanční, občanské, obchodní, pracovní a další právo).

Švýcarsko před rokem 1848 byla země v hluboké společenské depresi, protože za napoleonských válek byla Napoleonovým satelitem, jako Československo v letech 1948-1989 satelitem SSSR, ztratilo napoleonskými válkami území a politický vliv v severní Itálii, dnešním východu Francie a jižním Německu a zmítalo se ve vnitřních sporech a hledání spásy v okolních státech a to nakonec spolu s mizerným právním stavem vedlo k občanské válce v roce 1847, ale jen díky nalezení chyb a jejich odstranění, tj.zavedením kvalitního práva dle potřeb lidí a zdravého rozumu, se Švýcarsko stalo dnes jedním z ekonomických center světa.

Tito reformátoři švýcarského právního systému chápali smysl státu jako dvojí:

1. Úkolem státu je ochrana jeho občanů a jejich majetku.

2. Stát zajistí svým občanům a právnickým osobám vymahatelnost práva.

Reklama

Proto i přes negativní postoj tehdejších mocných států Francie, Rakouska a Pruska, prosadilo Švýcarsko po této občanské válce dne 12.09.1848 novou ústavu, ale i další zákony. Švýcaři začali totiž tak, že vše staré zrušili a začali tvořit nové kvalitní zákony a následné právní reformy pokračovaly v tomto duchu, včetně nové ústavy ze dne 31.01.1874. Tyto zákony prosadily majetkové, sociální, bezpečnostní, osobní a jiné jistoty obyvatel Švýcarska, tj. vysoce kvalitní ústavní, trestní, správní, procesní, finanční, občanské, obchodní, pracovní a další právo, které i dnes patří k nejlepším na světě.

Zajímavé je, že tyto právní reformy pomohly k zahraničněpolitické stabilitě Švýcarska. Protože ani při válkách za sjednocení Itálie (v letech 1859-1870) a Německa (v letech 1864-1871), v 1.světové válce ani v 2.světové válce nebylo Švýcarsko napadeno, přestože se tato myšlenka v bojujících státech občas vyskytla.

Stejně tak v 2. polovině 20.století zde nebyly výraznější teroristické akce. Ty teroristi coby dělali případně potíže, ty švýcarské speciální složky KAPO, STERN nebo ENZIAN eliminují.

Švýcarsko má stabilitu a bezpečnost založenou na tom, že v případě, že ho někdo napadne nebo bude dělat potíže, přijde o své peněžní prostředky.

To vedlo ostatní státy k tomu, že zajistily a dodržovaly neutralitu Švýcarska. Ale Švýcarsko toto dokázalo jedině díky svým právním předpisům, které do země láká finance z celého světa a zaručují jejich vlastníkovi, že bez jeho vůle nemůže s financemi nikdo manipulovat, tj. jedna z nejvyšších právních jistot.

Odpor Švýcarska k vstup do Evropské unie, pomáhá jeho současnému rozvoji, neboť vstupem by došlo k zvýšení výdajů státu a standartizaci právních norem s evropským právem,  které je znatelně horší nežli švýcarské.

Je to vlastně KNOW-HOW švýcarského úspěchu. Dnes je Švýcarsko díky této politice jednou ze zemí nejdůvěryhodnějších pro investice a vede dokonce před USA, Japonskem a Německem. Fakt, že se stalo jedním z ekonomických center současného světa, umožňuje vysokou životní úroveň obyvatelstva. Všichni obyvatelé Švýcarska se proto ztotožňují se svým státem, nemusejí k tomu být vůbec nuceni.

V sekundárním efektu to vedlo k minimální inflaci měny, ohromnému rozvoji bankovního sektoru, vzrůstu hospodářské a politické moci Švýcarska a vzrůstu životní úrovně obyvatel. Tato změna byla tak výrazná, že před touto změnou měli občané ke svému státu vztah jako většina dnešních občanů České republiky, tj. apatie vůči událostem, korupce, hospodářské problémy, zločinnost, inflace měny, hledání spásy v zahraničí atd., ale stačilo udělat právní změnu, tj. zavedení lepších zákonů, a občané Švýcarska jsou od té doby jedni z nejvíce loajálních a spokojených občanů svého státu. Zájemcům, kteří mají hlubší zájem o úspěch Švýcarska, můžu jen doporučit prostudování jejich právní předpisy, neboť tento článek nemůže postihnou a popsat všechny platné právní předpisy ve Švýcarsku.

Reklama

Švýcarské právo se stalo vzorem pro další státy. President Mustafa Kemal Paša (Atatürk, v čele Tureckého státu byl v letech 1923-1938), když po 1.světové válce konsolidoval zbídačené a poražené Turecko, právě zavedením právních předpisu vycházejících ze švýcarského práva, např.převzetí švýcarského občanského zákoníku, pomohl znovu Turecku nastoupit cestu stabilního a silného státu Blízkého východu (viz můj článek Organizovaný zločin NEAKCEPTOVATELNÉ PRAVDY A STRATEGICKO-LOGICKÉ HRY č.2 z roku 1998).

Švýcarské právo se stalo především inspirací, po 1.světové válce práva v Lichtenštejnska (viz můj článek Středovýchodní Evropa NEAKCEPTOVATELNÉ PRAVDY A STRATEGICKO-LOGICKÉ HRY č.1/2000). Díky tomuto právu se stalo Lichtenštejnsko bohatým, stabilním a spořádaným státem.


Znak a vlajka Švýcarska


Mapa správného rozdělení Švýcarska

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔24.11.2003 📕41.357