Main Menu
User Menu
Reklama

Do Arnhemu neprejdú!

Autor : 🕔02.11.2003 📕26.480
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Nemecká 107. tanková brigáda čelí britskému XXX. zboru na pekelnej ceste do Arnhemu

Po veľkých stratách na východnej fronte v lete 1944, po porážke v Normandii a po stratách, ktoré spôsobil následovný ústup za Seinu, nemajú Nemci dostatok času na zostavenie nových tankových divízií. V zázemí sú narýchlo organizované tankové brigády, tzv. Panzerbrigaden. Tých je k dispozícií iba 10. Celá polovica všetkých tankov Panther, vyrobených v auguste 1944 je určená pre tieto jednotky (z celkového počtu 5976 kusov bolo v roku 1944 vyrobených rovných 3749 kusov). Jednou z týchto brigád je 107 Panzerbrigade, ktorá vznikla začiatkom augusta z  pozostatkov 25. divízie tankových granátnikov. Jej dočasná posádka je v Millau, vo východnom Prusku. Velí jej major Freiherr von Mahltzahn. Brigáda dostala 33 nových tankov Panther a 12 najmodernejších útočných diel Stug IV. Všetci tankoví granátnici a úderní ženisti (Panzergrenadiere, Sturmpioniere) majú k dispozícií polopásové obrnené transportéry Sd. Kfz. 250-251. Niektoré z nich sú nosičmi 75mm mínometov, guľometov MG 34-42, plameňometov a 37-75mm diel. Takto ťažko ozbrojených je ich z celkového počtu asi 100. Brigáda má teda dostatočne veľkú palebnú silu, aj mobilitu. Nevýhodou je nedokončený výcvik a skorý odchod na frontu. Niektoré z tankov Panther ešte nemajú ani nastriekané taktické čísla, keď prichádza rozkaz navagónovať techniku a pripraviť mužstvo. Cieľom je západná fronta, aj keď sa brigáda celý čas pripravovala na cestu na východ. Situácia na západe je v tomto momente alarmujúca. Štyri brigády smerujú do oblasti Elzas Lotharingen a ďalšie dve do Aachenu. V poslednom momente je 107. brigáda odoslaná do Venla v Holandsku, spojenecká operácia Market-Garden sa totiž práve začala...


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther

Pondelok 18. septembra

Reklama

Sedemnásť dlhých vojenských vlakov zastavilo na železničnej stanici vo Venlo. Veliteľ brigády von Mahltzahn vystúpil a snažil sa zistiť, aká je naokolo situácia. Kde sú všetci? Kam sa podeli? Všade vôkol panovalo netypické ticho. V Holandsku práve začal generálny štrajk, ktorý v nasledujúcich dňoch temer ochromí nemeckú železničnú dopravu a ktorý vyprovokuje Nemcov k odvete. Tá v konečnom dôsledku bude viesť k hladomoru v celom Holandsku, počas najkrutejšej vojnovej zimy 1944-45. Von Mahltzahn sa vo svojom štábnom voze previezol na zámok Hillenraad, blízko Roermondu. Stretáva sa s plukovníkom von Wissmann, náčelníkom štábu 86. zboru. Sľubuje von Mahlzahnovi, že sa osobne postará o dostatočné zásobovanie jeho brigády. Brigáda bude nasadená ako celok a situácia dovoľuje aj dostatočné zásobovanie benzínom. Na brigádu netrpezlivo čakajú v Eindhovene, kde je situácia temer nezvládnuteľná, ale dlho trvajúce vykladanie tankov z vagónov natiahne celý časový rozvrh. 86. zbor musí počkať, kým nebude celá brigáda plne akcie schopná.

Von Mahltzahn dostal síce od generála von Obstfeldera, veliteľa 86. zboru telefonický rozkaz postupovať na Eindhoven okamžite, ale von Mahltzahn si vynútil odklad. Na vykladisko bolo medzitým podniknutých niekoľko leteckých útokov, ktoré spomaľovali vykladanie. Poobede volal Wissmann znovu, no tentokrát bol pri telefóne sám generál Student a ten nechcel o žiadnom odklade nič počuť. Diskusia bola nemožná. Rozkazy znejú: obsadiť a udržať most cez kanál kráľovnej Wilhelmíny v mestečku Son. V Helmonde je rozmiestnený 21. výsadkový prápor, ktorý bude tvoriť zálohu brigády.


StuG IV.

Utorok 19. septembra

V skorých ranných hodinách sa rozhučali motory Pantherov, niekoľkých Stug IV. a polopásov. Jeden po druhom mizli nevedno kam. Nádražie a celé vylkadisko sa razom výrazne preriedilo. Bola to časť brigády, ktorá sa vydala do boja s nepredvídateľným výsledkom. Cesta bola pokojná. Rannou hmlou sa valila dlhá kolóna celkom novej obrnenej techniky. Holanďania boli zdesení. Títo Nemci neutekali na ukradnutých bicykloch a  v civilných autách do Nemecka! Títo sa vracajú na západ a majú tanky, delá a ktovie čo ešte! V Helmonde sa na Panthery vyškriabali výsadkári 21. práporu. Poobede dorazila brigáda, alebo teda jej časť do Nuenenu, dediny Vincenta van Gogha. Vojna sa znovu vracala. Hladní nemeckí vojaci klopali na dvere, aby sa dožadovali jedla a vody. Medzitým bojovali nemeckí pešiaci o mestečko Son, ktorého sa americkí výsadkári zo 101. divízie zmocnili prekvapivým útokom. Mali správy o tom, že Nemci pravdepodobne zaútočia menšími tankovými jednotkami z východu. Ale útok neprišiel. Generál Poppe, veliaci nemeckej 59. pešej divízií síce útok podnikol, ale sľúbená podpora tankov neprišla a on stratil 1700 mužov, ktorí sa nakoniec vzdali. Na bojisku sa totiž objavujú britské tanky Cromwell. Je po obede 19. septembra. Von Mahltzahn študuje mapu oblasti a nakoniec predsa nariadi tankový útok na Son. Na opätovné získanie mostu bolo viacero možností, von Mahltzahn sa rozhodol pre útok za využitia násypov a koryta kanálu. Pre vodičov tankov je to dosť náročná úloha, obzvlášť pri prekonávaní násypov na brehu, ale je to jediný rozumný spôsob. Útok vedie poručík Brockdorff-Ahlefeld. Cez svoj ďalekohľad vidí na ceste tanky, nákladiaky a dokonca cisterny britského XXX. zboru. Briti fajčia cigarety, vysedávajú v tieni svojich vozidiel a vychutnávajú poobedňajšiu šálku čaju. Nikto si jeho Panthery nevšimol! Je to totálne prekvapenie. Jeden za druhým sa všetky Panthery otočili doľava. Po svojej ľavej strane majú teraz kanál, na pravo sú stromy a kríky. Prechádzajú po násype úplne nekrytí, jeden za druhým bez možnosti otočiť sa späť. Je 1700 hod. poobede a útok sa začína. Generál Taylor, veliteľ americkej 101. vzdušnej výsadkovej divízie už v tomto čase počul hluk tankových motorov, prichádzajúci zo Sonu. Bol znepokojený tamojšou situáciou, a poslal poručíka Moora na prieskum. Jeho muži prekonali násyp a nezaznamenali žiadnu aktivitu. Nakoniec sa zpomedzi stromov vynoril nemecký Panther, a za ním ďalší. Celá hliadka bola na smrť prestrašená. Rozutekali sa do všetkých strán, a niektorí naskákali do kanálu. Prvý z Pantherov okamžite páli na most a prvou ranou doslova zmetie nákladné auto. Ďalšie tanky sa v rýchlom slede vynárajú z hmly do okien domov na náprotivnom brehu. Všade naoklo vypukla v okamihu panika. Jedine americký výsadkári sú schopní účinne reagovať. So zaťatými zubami sa zabarikáduvajú v domoch po celom Sone. Ich beznádejná snaha zničiť tanky nepriateľa bola korunovaná úspechom v podobe zdržania nemeckého útoku. Výsadkári prebiehajú z jedného postavenia do druhého. Obchádzajú nepriateľa z bokov, a Bazookami kladú tvrdý odpor. Veliteľstvo generála Taylora je v troskách. On sám uháňa v Jeepe na pristávaciu plochu. Tu, kde pred pár hodinami pristáli prvé klzáky Americčanov, sa snaží zorganizovať aspoň jedno 57mm protitankové delo, ktoré následne osobne odvezie späť do Sonu. Toto delo je potom okamžite umiestnené do pozície v blízkosti mostu. Prvý Panther, ktorý sa snaží preniknúť po moste dostáva zásah do pásov a je znehybnený. Most je zablokovaný a útok začína strácať na dychu. Druhý Panther je z boku zasiahnutý Bazookov a začína horieť. Američania sa premiestňujú pomedzi trosky a spúšťajú palebnú priehradu. Ich automatické strelné zbrane teraz kladú súvislý odpor. Brockdorff-Ahlenfeld si uvedomuje, že tanky sú zablokované, a žiada o útok tankových granátnikov. Mahltzahn však nesúhlasí. Je už príliš neskoro a za chvíľu padne hmla a zotmie sa. Je tu stále možnosť, že Son sa podarí získať prudkým rozhodným útokom tankových granátnikov, ale je tiež možné, že odpor dobre zakopaných Američanov sa do zotmenia nepodarí zlomit. Mahltzahn nariaďuje ústup. Prvý útok tankovej brigády nebol úspešný, pričom skutočný stav vecí bol taký, že ak by granátnici do útoku skutočne vyrazili, boli by pravdepodobne most aj mestečko dobyli...


Bazooka

Piatok 20. septembra

V tento deň vzniklo legendárne pomenovanie pre cestu z Eindhovenu do Nijmegenu : „Pekelná diaľnica“.Nemci prekročili túto cestu hneď niekoľkokrát a na viacerých miestach. Prvý útok prišiel v ranných hodinách južne od Sonu, ale slabo krytá nemecká pechota bola odrazená 75mm húfnicami. Nemecké tanky a obrnené vozidlá zostali vzadu kvôli podmáčanej pôde. Diaľnica nebola prerušené definitívne, ale Nemci získali čas. Dlhé zásobovacie kolóny sa museli zastaviť a vodiči britských nákladiakov a cisterien mohli už z diaľky vidieť stĺpy dymu z horiacich áut. Znovu prichádzajú britské tanky Cromwell, ale mnohé sú zasiahnuté a niektoré uviaznu v mínových poliach. Niektoré nemecké tanky museli zostať na bojisku kvôli nedostatku benzínu, ale Nemci majú na konci dňa aj tak navrch. Ustupujú o 12.00 hod po britskom útoku z Eindhovenu, pričom ich celkové straty dosiahli 158 mužov. Životne dôležitá cesta do Arnhemu bola prerušená na ďalších 5 hodín. Briti premiestňujú na bojisku 44. tankový prápor a tankový prápor Husárov. Malá dedinky Nederwetten bola britmi dobitá a Nemci v nej prišli o dva tanky Panther. 107. brigáda ustúpila do Nuenenu. Ďalší britský útok prišiel z niekoľkých smerov, ale je zastavený a jeden po druhov explodujú tanky Sherman v hustej nemeckej paľbe. Nuenen sa mení na pevnosť, Nemci sú odhodlaní ho udržať, ale na východ od Eindhovenu už britský VIII. zbor dosiahol čiaru Heeze-Someren, a hrozil vpadnúť 107. brigáde do chrbta.

Sobota 21. septembra

Nemci opustili Nuenen. To sa aspoň dozvedeli výsadkári z 506. pluku, 101. vzdušnej výsadkovej divízie od miestnych obyvateľov. O 10.30 je Nuenen slobodný. Tanky Husárov nenarazili na žiadny odpor. O 16.00 hod dorazili aj Shermany 23. tankového práporu Husárov z 11. tankovej divízie, ktoré postupovali od dediny Geldrop, a chceli vpadnúť Nemcom do chrbta. Od civilistov sa dozvedeli, že nemecké tanky prekročili most cez Zuid-Willemsvaart a zmizli v tme. Všetky mosty boli Nemcami vyhodené do vzduchu.

Útok na pekelnú diaľnicu

Reklama

Blízko Veghelu, 14 km severne od Son, bol prielom vytvorený britským XXX. zborom v nemeckých líniách mimoriadne slabý. Sám poľný maršál Model nariadil priamy útok v tomto sektore. K dispozícií je KG (KampfGruppe-bojová skupina) Walter, 107. tanková brigáda a takisto aj prápor pechoty 180. pešej divízie Wehrmachtu. 22. septembra britské prieskumné vozidlá registrujú štyri tanky Panther postupujúce do Veghelu. O 12.00 hod tanky dosiahli cestu spájajúcu Eindhoven a Nijmegen. Polovica XXX. zboru a dve spojenecké výsadkové divízie sú obkľúčené, cesta do Arnhemu zablokovaná. Američania znovu reagujú ako prví. Už o 12.15 hod je 506. výsadkový pluk 101. vzdušnej výsadkovej divízie premiestnený do Veghelu. Na ceste je už aj 327. pluk klzákovej pechoty s jeho protitankovými delami. Panthery 107. zatiaľ likvidovali slabý odpor a množstvo zásobovacích vozidiel na pekelnej diaľnici, ale potom jedno dobre umiestnené protitankové delo znehybňuje prvý tank a Nemci z obáv pred väčšími stratami ustupujú. Ďalší pokus o dobitie Veghelu nasleduje už za krátku dobu. KG Walter postupuje z východu za pomoci Pantherov. Akcia je neúspešná a na bojisku zostáva ďalší zničený tank. Nemci sa snažia spomaliť XXX. zbor a získať čo najviac času pre operácie ďalej na severe.


Sherman VC Firefly

Sobota 23. septembera

Nemci útočia znovu. KG Walter zobrala útokom postavenia dvoch práporov 506. pluku, americkej 101. vzdušnej výsadkovej divízie. Celý deň prsí a boje sa redukujú na zopár útokov na bodáky. Pantherom sa podarí zničiť niekoľko tankov Sherman a jeden tank Firefly, pričom nemci stratili iba jeden stroj, ktorý bol zasiahnutý zozadu. V tomto boji zahynul major von Pluskow, veliteľ práporu Pantherov. KG nakoniec ustúpila, a ďalší Panther bol opustený kvôli nedostatku benzínu. KG Walter bola ohrozovaná od chrbta, a nebola ďalej schopná podnikať útoky na pekelnú diaľnicu. Je nahradená KG Chill, ktorá práve dorazila na bojisko, spolu s práporom výsadkárov vedených známym výsadkárom, plukovníkom von der Heydte. KG Huber je tiež nachádza blízko, a v oblasti sa pohybovali aj štyri ťažké stíhače tankov Jagdpanther, patriace do 559. práporu stíhačov tankov (559. Panzerjägerabteilung.) Útok sa má začať severovýchodne od Veghelu 24. septembra. Britská operácia Market-Garden sa pomaly menila na katastrofu, a Nemci vedia, že musia riskovať všetko, aby preťali pekelnú diaľnicu. Útočia znovu a znovu. Nemeckí výsadkári vbehli do pozícií 501. pluku americkej 101. divízie v blízkosti mestečka Erde. V piesočnatej oblasti sa strhol boj na bodáky. Briti sa na bojisku objavili s tankami Sherman, ale vzápätí boli tri z nich zničené 88mm delami a zvyšok sa stiahol. Američania sa nakoniec zmôžu na protiútok a nemeckí výsadkári opúšťajú bojisko. O 1530 je po všetkom a piesočné duny okolo Erde sú vyčistené od posledných Nemcov. Posledná karta, ktorú Nemci majú v rukách je na stole: na juhu sa štyri Jagdpanthery a prápor výsadkárov, pod vedením majora Jungwirtha zaútočil na Coevering. O 1700 je pekelná diaľnica preťatá. Jagdpanthery sa púšťajú do likvidácia britského konvoja na ceste. Znovu prepuká v britských radoch panika, pretože ťažké stíhače tankov nazastavila ani skupinka britských Shermanov. Jeden Jagdpanther zničil v tomto boji tri britské Shermany ...


Jagdpanther Ausf.G1/Ausf.G2

Nedeľa 25. septembra

Nemci útočia znovu. Cieľom je St. Oedenrode. Majú 200 mužov a päť samohybných diel (Stug.IV). Aj tento útok zlyhal. Američania posielajú do boja 506. prápor a Shermany. Ďalšie Shermany horia po neúspešnom pokuse vypudiť Jagdpanthery a Stug.IV z diaĺnice blízko Logtenburgu. Nemci nakoniec definitívne ustúpili v noci. Jagdpanthery boli použité na odtiahnutie 88mm diel.

Pondelok 26. septembra

Spojenci nachádzajú iba opustené nemecké pozície. Koridor a cesta je voľná, ale pre výsadkárov ďalej na severe je prineskoro. Arnhem už dávno padol do rúk Nemcov...

Reklama

A čo sa stalo so 107. tankovou brigádou? KG Walter, pod ktorú bola zaradená, dostala rozkazy presunúť sa ma severovýchod, do nových obranných pozícií na čiare Boxmer-Overloon-Vernay. Pôda tu bola podmáčaná, terén nevhodný, počasie sa zo dňa na deň zhoršovalo. Spojenci dúfali v rýchle výťazstvo, ale nasledujúce dni a týždne ukázali, že boje o túto oblasť budú skoro rovnako kruté, ak  nie horšie, ako bolo Monte Cassine,  St. Lo alebo Caen, o pár mesiacov skôr...

Text: v spolupráci OSBOURNE a HiddenM

Reklama

Další články autora

Autor : 🕔02.11.2003 📕26.480