Main Menu
User Menu

102. protiletadlový oddíl [1953-1955]

102nd Anti-Aircraft Division

     
Název:
Name:
102. protiletadlový oddíl
Originální název:
Original Name:
102. protiletadlový oddíl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1953
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1955
Nástupce:
Successor:
102. protiletadlový dělostřelecký oddíl
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1953-01.11.1955 Velitelství dělostřelectva MNO
Dislokace:
Deployed:
01.10.1953-DD.10.1955 Ostrava, ?
DD.10.1955-01.11.1955 Žatec, letiště

Velitel:
Commander:
01.10.1953-DD.07.1954 Jančík, Vilém (Major)
DD.07.1954-DD.MM.RRRR Kopecký, Vojtěch (Nadporučík)
DD.MM.RRRR-01.11.1955 Kopecký, Vojtěch (Kapitán)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1953-DD.MM.RRRR velitelská četa
01.10.1953-DD.MM.RRRR 1. baterie (57mm PLK)
01.10.1953-DD.MM.RRRR 2. baterie (57mm PLK)
01.10.1953-DD.MM.RRRR 3. baterie (57mm PLK)
01.10.1953-DD.MM.RRRR četa technického zabezpečení
01.10.1953-DD.MM.RRRR oddílová škola
Poznámka:
Note:
VÚ 4440
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/102-protiletadlovy-oddil-1953-1955-t48190#418669Verze : 0
MOD