Main Menu
User Menu

10.06.2019 - Ruská federácia - Rusko odpovedá na cvičenie NATO vlastným cvičením

Corvettes and small rocket ships of the Baltic Fleet took to the teachings at sea

Корветы и малые ракетные корабли Балтийского флота вышли на учения в море

V reakcii na cvičenie NATO BALTOPS-2019 (BALTOPS - Baltic operations), ktoré začalo v nedeľu 07.06.2019 v Baltickom mori a skončí sa 21.06.2019, vyslala do Baltického mora svoje lode "na cvičenie" aj Ruská federácia.

Ide o lode Baltickej flotily, v zostave ktorých sú korvety a malé raketové lode. Mezi korvety patria napr. Bojkij a Stojkij, malé raketové lode zastupujú Serpuchov, Zeljonyj dol, Liveň či Passat. Skupinu dopĺňa protiponorková loď Alexin. Úlohou ruského cvičenia bude boj s fiktívnou nepriateľskou ponorkou, simulované vypustenia rakiet, či boj s nepriateľským letectvom.

Veliteľom cvičenia BALTOPS-2019 je viceadmirál Andrew Lewis.


www.ng.ru
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_166717.htm
ru.wikipedia.org

10.06.2019 - Ruská federácia - Rusko odpovedá na cvičenie NATO vlastným cvičením - viceadmirál Andrew Lewis

viceadmirál Andrew Lewis
10.06.2019 - Ruská federácia - Rusko odpovedá na cvičenie NATO vlastným cvičením - malá raketová loď Zeljonyj dol

malá raketová loď Zeljonyj dol
URL : https://www.valka.cz/10-06-2019-Ruska-federacia-Rusko-odpoveda-na-cvicenie-NATO-vlastnym-cvicenim-t223194#621722Verze : 6
MOD