Main Menu
User Menu

1. skupina pravidelných domorodých sil [1914-1931]

1st Regular Indigenous Group

Grupo de Regulares Indígenas n° 1 (GIR 1)

     
Název:
Name:
1. skupina pravidelných domorodých sil
Originální název:
Original Name:
Grupo de Regulares Indígenas n° 1 (GIR 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.07.1914
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
25.05.1931
Nástupce:
Successor:
1. skupina pravidelných domorodých sil
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.07.1914-DD.10.1927 Vojenský úřad Ceuta
DD.10.1927-25.05.1931 Vojenský obvod Ceuta
Dislokace:
Deployed:
31.07.1914-25.05.1931 Tetuán, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://caballipedia.es/1891
www.aulamilitar.com
www.infanteria47.es

URL : https://www.valka.cz/1-skupina-pravidelnych-domorodych-sil-1914-1931-t258635#707988Verze : 0
MOD