Main Menu
User Menu

1. rota [1963-1966]

1st Company

     
Název:
Name:
1. rota
Originální název:
Original Name:
1. rota
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1963
Předchůdce:
Predecessor:
3. rota
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.1966
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1963-15.05.1966 1. samostatný prapor
15.05.1966-01.07.1966
Dislokace:
Deployed:
01.12.1963-01.07.1966 Pozdišovce, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.12.1963-01.07.1966
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1963-15.05.1966 VÚ 7404 Pozdišovce
Zdroje:
Sources:
Jan Štaigl: Vznik, vývoj a činnosť vojsk vnútornej stráže na Slovensku, Vojenská história 4/1998
Archív MV SR Nitrianska Streda, f. 7649, k.1, sp. taj.1953, čj. 039/0S-14-53, 0092-OS-53
URL : https://www.valka.cz/1-rota-1963-1966-t190846#551554Verze : 0
MOD