Main Menu
User Menu

1. prapor civilně vojenské spolupráce [2005-RRRR]

1st Battalion of Civic Military Cooperation

Batallón de Cívico Militar Cooperacion nº1 (BCIMIC I)

     
Název:
Name:
1. prapor civilně vojenské spolupráce
Originální název:
Original Name:
Batallón de Cívico Militar Cooperacion nº1 (BCIMIC I)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2005
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2005-DD.MM.RRRR Velitelství pozemných sil
Dislokace:
Deployed:
01.07.2005-DD.MM.RRRR Valencia, Acuartelamiento “San Juan de Ribera”

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ejercito.mde.es

URL : https://www.valka.cz/1-prapor-civilne-vojenske-spoluprace-2005-RRRR-t85984#613280Verze : 1
MOD
Prapor CIMIC I bol vytvorený 1.7. 2005 ako zložka na vykonávanie civilno vojenskej spolupráce manévrovacích síl pozemnej armády, ako aj na plnenie úloh spolupráce v rámci členstva v NATO.

Od 1.11.2006 prapor tvorí súčasť pozemných síl pozemnej armády. Prapor CIMIC I je jediná jednotka svojho druhu v rámci ozbrojených síl Španielska.

Prapor CIMIC I sa skladá z:
• Velenia
• Jednotky podpory velenia a služieb
• Jednotky Generalistov
• Jednotky funkčných špecialistov

Úlohy praporu CIMIC I
Prapor plní úlohy na úseku civilno vojenskej spolupráce, ako operatívnu aktivitu, taktiež vykonáva činnosti podpory velenia a vykonáva akúkoľvek činnosť v rámci troch nasledovných prípadov:

• Spolupráca vojensko civilný (CML): Vykonávanie činností pre ustanovenie mechanizmov a stupňov vzťahov medzi vojenskými jednotkami a civilnou sférou a obyvateľstvom v zóne pôsobnosti jednotiek a v zónach kde sa budú realizovať vojenské operácie. Úlohou je podporiť legitimitu misie medzi obyvateľstvom a zefektívniť komunikáciu.
• Podpora civilným autoritám (SCE): Vykonávanie činností v súvislosti podpore civilným autoritám a organizáciám, pre pomoc plneniu ich úloh a pre plnenie humanitárnych úloh, respektíve pomoci obyvateľstvu.
• Podpora silám obyvateľstvom (STF): Vykonávanie činností, na maximálne uľahčenie spolupráce s civilnými autoritami, organizáciami a obyvateľstvom, pre zabezpečenie podpory silám obyvateľstvom. V rámci týchto aktivít sa zahŕňa taktiež uľahčenie podpory hostiteľským obyvateľstvom.

Úlohy jednotky Generalistov
Jednotka generalistov materializuje vojensko civilné vzťahy v rámci vojenských síl a v civilnej sfére v zóne pôsobnosti operácií (zabezpečuje vzťahy s civilnými autoritami, civilným obyvateľstvom, medzinárodnými organizáciami, vládnymi a nevládnymi organizáciami), pričom zabezpečuje aby tieto sa podieľali na spolupráci k splneniu stanovených operačných úloh jednotiek v oblasti. Taktiež má za úlohu byť poradným orgánom veliteľa vojenského kontingentu v otázkach vzťahov s civilnou sférou v oblasti operácií daného kontingentu.

Úlohy Jednotky funkčných špecialistov (UEF)
Jednotka funkčných špecialistov je zodpovedná za vypracovávanie analýz a línií vhodných opatrení pre každú úlohu ktorú plní prapor. Medzi zóny pôsobnosti patrí kultúrna spolupráca, spolupráca vo výstavbe civilných zariadení a sanitárnych zariadení. V rámci všetkých zón pôsobnosti zabezpečuje spoluprácu vojenského ako aj civilného špecializovaného personálu, ako aj zdrojov potrebných na splnenie úloh. Všetky činnosti ktoré vykonáva smerujú k splneniu stanovenej misie jednotiek v oblasti a uľahčeniu ich úloh. Najskôr táto jednotka vždy vypracúva analýzu a štúdiu oblasti s ohľadom na disponibilné zdroje a postupnosť a dôležitosť prác.

Prapor sa zúčastnil medzinárodných misií v nasledovných krajinách:
- Honduras/Nicaragua
- Boosna a Herzegovina
- Albánsko
- Kosovo
- Mozambik
- Indonezia
- Afganistán
- Libanon

Momentálne prapor sídli na základni San Juan de Ribera, vo Valencii a je súčasťou Manévrovacích síl pozemnej armády.

zdroj:
www.mde.es
www.ejercito.mde.es/organizacion/bon_cimic
URL : https://www.valka.cz/1-prapor-civilne-vojenske-spoluprace-2005-RRRR-t85984#318065Verze : 1
MOD