Main Menu
User Menu

1. československý partyzánský oddíl v SSSR

1. československý partizánsky oddiel v ZSSR


vznik: 18.05.1943


veliteľ:
18.05.1943-16.11.1943 Nálepka, Ján (kapitán)


náčelník štábu:
18.05.1943-DD.09.1943 Petro, Michal


24. novembra 1943 končí činnosť prvného československého oddielu kapitána Nálepku.
Čásť oddielu sa spojila s oddielom kapitána Griba. Dalšia čásť bola na vlastnú žiadosť preradená k československej armádnej jednotke v Jefremove.


Zdroj:
Deník činnosti Čs. Partyzánského oddílu kpt. Jana Nálepky – Repkina In.: Historia a vojenství, 1957, s. 396 -411
URL : https://www.valka.cz/1-ceskoslovensky-partyzansky-oddil-v-SSSR-t33541#470444Verze : 2
MOD