Main Menu
User Menu

09.09.2020 - Přednáška o finanční stráži v liberecké knihovně

Vážení,
v středu 9. září 2020 od 18 hodin pořádá Jednota Československé obce legionářské z Mladé Boleslavi přednášku ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci. Přednášející Jaroslav Beneš seznámí posluchače s téměř zapomenutou historií sboru finanční stráže, který střežil naše hranice.
Přednáška osvětlí charakteristiku sboru, jeho hlavní úkoly a historický vývoj. Počátek sboru se váže k letům 1842-1843, kdy byla finanční stráž založena. Budou ukázány základní milníky v historii finanční stráže od doby habsburské monarchie až do její likvidace v roce 1949. Bude zmíněno i zapojení příslušníků finanční stráže do struktur Stráže obrany státu. Finanční stráž byla páteřní složkou Stráže obrany státu a z velké části nesla na svých bedrech boje za naši vlast v letech 1938/1939. Celá přednáška bude zaměřena na Liberecko a závěrečný blok přiblíží jednotlivé výkonné úřady finanční stráže v Liberci a okolí. V rámci přednášky zazní množství zajímavých příběhů ze života finančních strážníků a celého sboru. Kdo dnes například ví, že v habsburské monarchii byly přesně stanoveny kvóty na počty ženatých příslušníků finanční stráže a proč tomu tak bylo? Nebo proč má dnes vězeňská služba rezortní barvu fialovou, policisté i SNB dříve červenou a celníci či finanční strážníci mívali zelenou?


A také se dozvíte kdo byli strnadi a kdo volavky.
URL : https://www.valka.cz/09-09-2020-Prednaska-o-financni-strazi-v-liberecke-knihovne-t235020#649243Verze : 0
MOD