Main Menu
User Menu

07.01.2014 - Prezident SR udelil vyznamenania

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič dnes pri príležitosti 21. výročia vzniku Slovenskej republiky slávnostne udelil v Bratislave vyznamenania slovenským osobnostiam z rôznych sfér spoločnosti.



Udelené ocenenia:


Rad Bieleho dvojkríža III. triedy in memoriam:
- Anna Ištvánová - za celoživotnú obetavú krajanskú činnosť a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí


Rad Ľudovíta Štúra II. triedy in memoriam:
- Jozef Mistrík, jazykovedec - za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti slovenskej jazykovedy


Rad Bieleho dvojkríža II. triedy - vojenský:
- plk. v.v. Imrich Gablech - za aktívnu účasť v oslobodzovacom boji proti fašizmu a za celoživotné úsilie pri obrane demokracie


Rad Ľudovíta Štúra II. triedy:
- Elena Kohútiková, ekonómka - za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti bankovníctva a hospodárstva Slovenskej republiky
- Jozef Rovenský, lekár, reumatológ - Za mimoriadne zásluhy v oblasti zdravotníctva, školstva, vedy a výskumu a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
- František Trebuňa - vysokoškolský pedagóg a vedecký pracovník - Za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti školstva, vedy a techniky a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
- Anton Bezák, stavbár a projektant - za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti vedy, techniky a hospodárstva Slovenskej republiky


Rad Ľudovíta Štúra III. triedy:
- Štefan Kopčík, paralympionik - za mimoriadne zásluhy o rozvoj paralympijského športu a za šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí
- Dagmar Kozáková, riaditeľka OZ - za mimoriadne zásluhy v oblasti sociálnej práce s mládežou


Pribinov Kríž I. triedy:
- Martin Činovský, akademický maliar - za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenska v oblasti výtvarného umenia
- Rudolf Krivoš, akademický maliar - za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenska v oblasti výtvarného umenia


Pribinov Kríž II. triedy:
- Rudolf Dobiáš, spisovateľ, publicista - za mimoriadne celoživotné úsilie pri obrane demokracie, ľudských práv a náboženských slobôd
- Karol Horák, spisovateľ, dramatik - za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenska
- Anna Hulejová, folklórna speváčka - za mimoriadny prínos do slovenskej kultúry v oblasti ľudového umenia
- Eva Krížiková, herečka - za mimoriadny prínos do slovenskej kultúry v oblasti dramatického umenia


Medaila prezidenta SR:
- Miroslav Kuric, špeciálny pedagóg - za celoživotné významné zásluhy o rozvoj školstva


Zdroj:
www.aktuality.sk
www.info.sk
URL : https://www.valka.cz/07-01-2014-Prezident-SR-udelil-vyznamenania-t168037#504366Verze : 0
MOD