Main Menu
User Menu

02. stoleti

Severná Afrika - 115 nl. - kolónia KYRÉNE - Židia/Rím


Ázia - 132 - 135 nl. - Júdea - Židia ( Bar Kochba)/ Rím (Hadrian)
URL : https://www.valka.cz/02-stoleti-t13332#47680Verze : 0
Ázia/Armensko,Asýria,Mezopotámia - 114 nl. - Armensko,Asýria,Mezopotámia - Rimania / Partovia
URL : https://www.valka.cz/02-stoleti-t13332#47688Verze : 0
Európa - 174 nl. - oblasť Dunaja - Rím ( Marcus Aurélius ) / Kvádi


Európa, Ázia - 196 nl. - Byzantion - Rím ( Septimius Severus ) / Byzantínci
URL : https://www.valka.cz/02-stoleti-t13332#48337Verze : 0
Európa - 193 nl. - Kyzikos - Rím (Septimius Severus ) / Rím ( Pescenius Niger )


Európa - 194 nl. - Nikaia - Rím (Septimius Severus ) / Rím ( Pescenius Niger )


Európa - 194 nl. - Issos - Rím (Septimius Severus ) / Rím ( Pescenius Niger )
URL : https://www.valka.cz/02-stoleti-t13332#48759Verze : 0