Main Menu
User Menu

Řád 23. srpna

Ordinul 23 August

     
Název:
Name:
Řád 23. srpna
Název v originále:
Original Name:
Ordinul 23 August
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.06.1959
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
1. třída - hvězda
2. třída - hvězda
3. třída - náprsní dekorace zlacená
4. třída - dtto stříbřená
5. třída - dtto bronzová
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. K-G. Klietmann: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
Г.Килинкевич. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Rad-23-srpna-t96332#358751Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád 23. srpna 1. třídy
Název v originále:
Original Name:
Ordinul 23 August 1 cl
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.06.1959
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1989
Komponenty:
Components:
Řádový klenot (hvězda)
Klenot:
Badge:
Zlatá profilovaná hvězdice s deseti platinovými (bílé zlato) paprsky na kterých jsou pravé brilianty. Ve středu řádové hvězdy je vsazen státní znak země v platinovém věnečku s brilianty. Celý středový medailon je rámoven nádherným zlatým věncem z dubových listů.


Zadní strana je opatřena vodorovnou jehlicí k upevnění na oděv či uniformu. Ve středním medailonu je název řádu:


„23. AUGUST „
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. K-G. Klietmann: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
Г.Килинкевич. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Rad-23-srpna-t96332#410784Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád 23. srpna, klenot 2. třídy
Název v originále:
Original Name:
Ordinul 23 August 2 cl
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.06.1959
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1989
Komponenty:
Components:
Řádový klenot 2.stupně(hvězda)
Klenot:
Badge:
Hvězda je poněkud menší, ale klenotnická práce je velmi kvalitní, brilianty jsou pouze ve středovém medailonu a dubový věneček je stříbrný (patinovaný)
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. K-G. Klietmann: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
Г.Килинкевич. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.


URL : https://www.valka.cz/Rad-23-srpna-t96332#410785Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád 23. srpna, klenot 3. třídy
Název v originále:
Original Name:
Ordinul 23 August 3 cl
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.06.1959
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1989
Komponenty:
Components:
Řádový klenot se stuhou
Klenot:
Badge:
Řád 23. srpna se ve svých poslední stupních liší pouze barvou kovu. Řády jsou upraveny zlacením, stříbřením a poslední stupeň je bronzový. Řádové klenoty jsou nošeny jako náprsní dekorace nošené na stuze s kolodkou - viz obrázek.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. K-G. Klietmann: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
Г.Килинкевич. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Rad-23-srpna-t96332#410788Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád 23. srpna 4. třídy
Název v originále:
Original Name:
Ordinul 23 August 4 cl
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.06.1959
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1989
Komponenty:
Components:
Klenot ve stříbře se stuhou
Klenot:
Badge:
Řád se od 4. stupně odlišuje pouze barvou kovu, která imituje stříbro.


Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. K-G. Klietmann: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
Г.Килинкевич. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.


URL : https://www.valka.cz/Rad-23-srpna-t96332#410789Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád 23. srpna 5. třídy
Název v originále:
Original Name:
Ordinul 23 August 5 cl
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.06.1989
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1989
Komponenty:
Components:
Klenot v bronzu se stuhou
Klenot:
Badge:
Řád je vyroben z obecného kovu a patinován do barvy starého bronzu.


Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. K-G. Klietmann: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
Г.Килинкевич. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.


URL : https://www.valka.cz/Rad-23-srpna-t96332#410790Verze : 0
Řád 3. stupně.Prameny:
Dr. K-G. Klietmann: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-23-srpna-t96332#358754Verze : 0
MOD
Řád 23. srpna
Order of 23rd August
Ordinul "23 August"


Tento vysoký státní řád byl založený dne 3. června roku 1959 výnosem či dekretem číslo 398.


Řád byl založen jako náhrada staršího řádu:
„Za zásluhy o revoluci 23. srpna 1944“


Řád byl koncipován jako všeobecné záslužný pro ocenění občanů Rumunska i cizinců. Byl určen k ocenění zásluh o kulturu, vědu a umění, ale také za vojenské zásluhy spojené s obranou země, za chrabrost a statečnost v případě vojáků a ozbrojených složek Rumunského státu a jak je uvedeno ve statuto tohoto řádu za zásluhy v rozvoji a ochraně dělnické třídy a socialistické společnosti.


Řád byl udělován rozhodnutím státní rady a nejvyššího stranického orgánu země.


Řád se členil na jednotlivé stupně a udělení řádu bylo doprovázeno finanční odměnu a placeným volnem.


1. st. odměna ve výši 3000 lei a čtyři dny placeného volna.
2. st. odměna ve výši 2500 lei a tři dny placeného volna
3. st. odměna ve výši 1500 lei a dva dny placeného volna
4. st. odměna ve výši 1000 lei
5. st. odměna ve výši 500 lei.


Řád ve svém l. a 2. stupni se vyráběl ze zlata.
Řád v nižších stupních se vyráběl z obecného kovu a byl patinován do patřičné barvy (stříbra, zlata).


l. stupeň, řádová hvězda s drahými kameny se nosí na levé straně hrudi.


2. stupeň řádová hvězda bez doplňku drahokamů se nosí na levé straně hrudi.


3. stupeň řádový klenot z pozlaceného bronzu na stuze
4. stupeň řádový klenot z postříbřeného bronzu na stuze
5. stupeň, bronz, dekorace nošená na stuze.


Dalším odlišnosti je řád udělovaný v době:
RPR - Rumunská lidová republika
RSR - Rumunská socialistická republika


Při posuzování řádu opět vidíme různorodost klenotu v 1. stupni, kdy je možno tento řád udělit na velkostuze jako klasický velkokříž, hvězdu ve zlatě s brilianty, hvězdu ve stříbře s polodrahokamy. Pro naši potřebu na ukázku však bude dostačující představit základní typy.


Literatura:
Г.Килинкевич. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Rad-23-srpna-t96332#399234Verze : 0
Order of 23rd August 1 cl
Ordinul "23 August" 1 cl


Popis řádového klenotu:


Zlatá profilovaná hvězdice s deseti platinovými (bílé zlato) paprsky na kterých jsou pravé brilianty. Ve středu řádové hvězdy je vsazen státní znak země v platinovém věnečku s brilianty. Celý středový medailon je rámoven nádherným zlatým věncem z dubových listů.


Zadní strana je opatřena vodorovnou jehlicí k upevnění na oděv či uniformu. Ve středním medailonu je název řádu:


„23. AUGUST „


Celkově hovoříme o nádherné klenotnické práci a řádová hvězda splňuje všechny podmínky moderního řádu.


Řád poněkud nižší kategorie je vyroben ze stříbra, zlacený a brilianty jsou nahrazeny bílými polodrahokamy. Jiný vzhledový rozdíl neexistuje.
URL : https://www.valka.cz/Rad-23-srpna-t96332#399235Verze : 0
Řád 23. srpna, klenot 2.třídy
Order of 23rd August 2 cl
Ordinul "23 August" 2 cl


Hvězda je poněkud menší, ale klenotnická práce je velmi kvalitní, brilianty jsou pouze ve středovém medailonu a dubový věneček je stříbrný (patinovaný)


Řád ve svém 2. stupni mohl být také udělen na velké stuze (velkostuha).


Řádové klenoty udělované v období RSR jsou již zhotoveny sice ve stříbře, ale zlacení je nekvalitní a dekorace nepůsobí dojmem vysokého státního řádu. Střední medailon je nesmaltován kvalitním tvrdým smaltem, jsou použity syntetické barvy a celý medailon je zalitý umělou pryskyřicí.


Faleristé ještě upozorňuji na typ řádu, který na zadní straně nemá žádný nápis.


Řád ve svých nejvyšších stupních považujeme za vzácný, řád, který byl vyroben ze zlata s použitím briliantů mimořádně vzácný.
URL : https://www.valka.cz/Rad-23-srpna-t96332#399236Verze : 0
Řád 23. srpna 3. stupně
Order of 23rd August 3 cl
Ordinul "23 August" 3 cl


Řád 23. srpna se ve svých poslední stupních liší pouze barvou kovu. Řády jsou upraveny zlacením, stříbřením a poslední stupeň je bronzový. Řádové klenoty jsou nošeny jako náprsní dekorace nošené na stuze s kolodkou - viz obrázek.
Řád 23. srpna - Řád je zhotoven z obecného kovu a patinován do zlaté barvy

Řád je zhotoven z obecného kovu a patinován do zlaté barvy
Řád 23. srpna - Miniaturky jsou různého provedení velikosti od 15mm do 28 mm

Miniaturky jsou různého provedení velikosti od 15mm do 28 mm
URL : https://www.valka.cz/Rad-23-srpna-t96332#399237Verze : 0
Řád 23. srpna 4. stupně
Order of 23rd August 4 cl
Ordinul "23 August" 4 cl


Řád se od 4. stupně odlišuje pouze barvou kovu, která imituje stříbro.
URL : https://www.valka.cz/Rad-23-srpna-t96332#399238Verze : 0
Řád 23. srpna 5. stupně
Order of 23rd August 5 cl
Ordinul "23 August" 5 cl


Řád je vyroben z obecného kovu a patinován do barvy starého bronzu.
URL : https://www.valka.cz/Rad-23-srpna-t96332#399239Verze : 0
Název
Name
Řád 23. srpna, klenot 2. třídy
Order of 23rd August 2nd class
Ordinul 23 August 2 cl
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-23-srpna-t96332#672054Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád 23. srpna, klenot 3. třídy
Order of 23rd August 3rd class
Ordinul 23 August 3 cl
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
19.09.1959 Rybkin, Leonid Grigorjevič
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-23-srpna-t96332#672056Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád 23. srpna 4. třídy
Order of 23rd August 4th class
Ordinul 23 August 4 cl
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-23-srpna-t96332#672057Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád 23. srpna 5. třídy
Order of 23rd August 5th class
Ordinul 23 August 5 cl
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-23-srpna-t96332#672058Verze : 0
MOD