Main Menu
User Menu

Řád rodičovské slávy

Order of Parental Glory

Орден Родительская Слава

     
Název:
Name:
Řád Rodičovské slávy
Název v originále:
Original Name:
Орден «Родительская Слава»
Datum vzniku:
Date of Establishment:
13.05.2008
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-rodicovske-slavy-t93009#413160Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Rodičovské slávy
Název v originále:
Original Name:
Орден «Родительская Слава»
Datum vzniku:
Date of Establishment:
13.05.2008
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Řádový odznak se stuhou
Klenot:
Badge:
Prezidentským výnosem Ruské federace číslo 475 ze den 29. dubna 2009 je i tento řád povoleno nosit jako klasické řády Ruské federace (viz obrázek). Velikost řádového klenotu je v tomto případě obvyklých 40 mm. Muži nosí řád na klasické ruské kolodce, ale pro ženy a to je něco neobvyklého je zřízená tak zvaná dámská stuha (mašle).Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Literatura je uvedena v úvodní části.
URL : https://www.valka.cz/Rad-rodicovske-slavy-t93009#413161Verze : 0
Řád Rodičovské slávy byl založen rozhodnutím prezidenta Ruské federace číslo 775 ze dne 13. května 2008.
Řád je určen jako viditelné ocenění pro jednoho z rodičů, kteří se podílejí na výchově dětí. Při udělení tohoto řádu obdrží jeden z rodičů prémii 50 000 rublů.
Řád je udělován na návrh předsednictva komise pro udělování řádů a vyznamenání Ruské federace.
Ve statuto tohoto řádu je přesně specifikováno komu a jak se řád uděluje. Základní předpoklad je výchova čtyř dětí, ale to je podmíněno dalšími faktory péče o rodinu a dětí (platné ze zákonů Ruské federace).
Řád tedy určen k praktickému nošení na civilním oděvu. Pro tuto příležitost má řád svoji miniaturku, která má rozměr 20 mm. Tento řád však má i svoji vlastní stuhu, to znamená, že existuje malá stužka, která se našívá na oděv, tak jak to je běžné nejen v Ruské federaci.
Je možno říci, že tento neobvyklý způsob udělování i nošení řádu se v Rusku nesetkal s pochopením a proto dochází k upřesnění a následné změně.
Prezidentským výnosem Ruské federace číslo 475 ze den 29. dubna 2009 je i tento řád povoleno nosit jako klasické řády Ruské federace (viz obrázek). Velikost řádového klenotu je v tomto případě obvyklých 40 mm. Muži nosí řád na klasické ruské kolodce, ale pro ženy a to je něco neobvyklého je zřízená tak zvaná dámská stuha (mašle).
Komise pro řády a vyznamenání uvádí, že tento řád vychází z tradice a vzoru carského řádu sv. Olgy.
Řád sv. Olgy je založen v sekci Rusko carství do roku 1917, prosím o prolinkování.
Řád   rodičovské  slávy - Podoba s řádem sv. Olgy je jednoznačná .

Podoba s řádem sv. Olgy je jednoznačná .
URL : https://www.valka.cz/Rad-rodicovske-slavy-t93009#348190Verze : 1