Main Menu
User Menu

Řád Cti

Order of Honour

Rad cti

Орден Почёта

     
Název:
Name:
Řád Cti
Název v originále:
Original Name:
Орден Почёта
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.03.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Grigoriev a kolektiv redakce : Vyznamenání nového Ruska, 1997


URL : https://www.valka.cz/Rad-Cti-t92204#413061Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Cti
Název v originále:
Original Name:
Орден Почёта
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.03.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Řádový odznak se stuhou
Klenot:
Badge:
Osmihrotá hvězdice ( kříž ) je modře smaltovaná, ve středu řádového odznaku, na bíle smaltovaném středovém štítku se nachází symbol Ruské federace. Státní znak je obklopen věncem z vavřínových listů. Tato hvězdice má průměr 42 mm.


Zadní strana je celostříbrná, hladká a nacházíme zde jen výrobní značku a pořadové či registrační číslo řádu, které koresponduje s řádovou knížkou.Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/105662
URL : https://www.valka.cz/Rad-Cti-t92204#413062Verze : 0
ŘÁD CTI
Order of Honour
Řád Cti v této podobě byl založený z rozhodnutí prezidenta Ruské federace č. 442 ze dne 2. března 1994 .
Všeobecně záslužný řád navazuje na statut a tradice původního řádu CTI ( SSSR ). Tímto řádem lze ocenit zásluhy občanů ve všech oblastech civilního i vojenského dění v Ruské federaci. Řád lze udělit za úspěchy o :
-kulturu a umění
-za zásluhy v hospodářství průmyslu
-za zásluhy v sociální politice a výchově dětí ,
-za zásluhy v řízení státu i politice, soudnictví, školství, zemědělství, vědě a výzkumu atd .
Řád zahrnuje a oceňuje všechny oblasti života v Ruské federaci. Řád se nosí na levé straně hrudi za řádem Za vojenské zásluhy .
Poznámka :
Ruská literatura hovoří o osmihrotém kříží, evropští faleristé řád popisuji jako hvězdici, která má prořezávaná ramena.
Literatura :
Grigoriev a kolektiv redakce : Vyznamenání nového Ruska, 1997
URL : https://www.valka.cz/Rad-Cti-t92204#344820Verze : 1
Název
Name
Řád Cti
Order of Honour
Орден Почёта
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
12.03.1996 Putin, Vladimir Vladimirovič
02.02.2002 Šapošnikov, Jevgenij Ivanovič
10.06.2003 Těreškova, Valentina Vladimirovna
08.11.2004 Jazov, Dmitrij Timofejevič
26.07.2005 Michajlov, Vitalij Nikolajevič
DD.MM.2005 Michajlovskij, Arkadij Petrovič
DD.MM.2006 Filatov, Valerij Petrovič
DD.MM.2007 Simonenko, Sergej Viktorovič
05.10.2009 Mocak, Michail Vasilievič
DD.MM.RRRR Fradkov, Michail Jefimovič
DD.MM.RRRR Kasatonov, Vladimir Ľvovič
Celkem : 11
URL : https://www.valka.cz/Rad-Cti-t92204#626767Verze : 0
MOD