Main Menu
User Menu

Medaile Něstěrova

Medal of Nesterov

Медаль Нестерова

     
Název:
Name:
Medaile Něstěrova
Název v originále:
Original Name:
Медаль Нестерова
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.03.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Nagrady novoj Rosiji ( Vyznamenání nového Ruska, Sankt – Pěterburg 1997
Radek Enžl : Rytíří oblak aneb ještě něco málo o stihacích esech 1. světové války ( článek na www.valka.cz)


URL : https://www.valka.cz/Medaile-Nesterova-t91912#412297Verze : 0
     
Název:
Name:
Medaile Něstěrova
Název v originále:
Original Name:
Медаль Нестерова
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.03.1994
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Medaile se stuhou
Klenot:
Badge:
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/143053
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Nesterova-t91912#412298Verze : 1
Medaile Něstěrova
Medal of Nesterov
Medaile byla založena rozhodnutím prezidenta Ruské federace číslo 442 ze dne 2. března 1994. Medaile byla jako záslužná dekorace určena k ocenění příslušníků vojenského letectva ozbrojených sil Ruské federace, ale i dalším leteckým složkám vojsk Ministerstva vnitra, pohraničních jednotek a leteckým posádkám civilního letectva za zmužilost odvahu a zásluhy, za vzorné plnění úkolů, jako ocenění dlouholeté vzorné služby .Medaile se nosí na levé straně hrudi za medaili Žukova .
V současné době se objevuji medaile vyrobené z bílého kovu ( neusilber), ale originál je vyroben ze stříbra, alespoň tak k nám hovoří chytré knihy .
Poznámka :
Carská vláda věnovala nové zbraní značnou pozornost a ruské letecké síly již v době Velké války 14-18 plnili své úkoly velmi dobře. Ruský pilot Něstěrov se stává symbolem hrdinství, odvahy a statečnosti ruských aviatiků.
V letech Velké vlastenecké války však možnost, že by se stal carský letecký důstojník symbolem ( Stalinských orlů ) nepřichází v úvahu. Teprve po roce 1992 se vrací do normálního života i symbolika a vzpomínka na tohoto statečného člověka .
Literatura :
Nagrady novoj Rosiji ( Vyznamenání nového Ruska, Sankt – Pěterburg 1997
Radek Enžl : Rytíří oblak aneb ještě něco málo o stihacích esech 1. světové války ( článek na www.valka.cz)
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Nesterova-t91912#343570Verze : 1
Název
Name
Medaile Něstěrova
Medal of Nesterov
Медаль Нестерова
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
27.01.2003 Dejnejkin, Pjotr Stepanovič
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Nesterova-t91912#627488Verze : 0
MOD