Main Menu
User Menu

Medaile za francouzské tažení 1940

     
Název:Medaile Za tažení proti Francii 1940
Name:
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1940
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Neoficielní (veteránská,) medaile. Rozeznáváme dva typy.
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
TARAS D.A. : Válečná vyznamenání spojenců Německa v 2.světové válce. Minsk 2003
DORLING TAPREL H.: Ribbons and Medalas. London


URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-francouzske-tazeni-1940-t86245#412357Verze : 0
     
Název:
Name:
Medaile Za tažení proti Francii (I.typ)
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1940
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Dekorace I. typu. Medaile se stuhou
Klenot:
Badge:
Medaile I. typu:
Na lícní straně je zmenšené poprsí následníka italského trůnu, prince Umberta, s opisem :


UMBERTO DI SAVOIA, PRINCIPE DI PIEMONTE


Následník trůnu byl oficielním velitelem této armády.


Na zadní straně medaile je starořímská bohyně Vítězství s válečným štítem v ruce. Dále je zde rozložený nápis: 21,22,23,24 GIVGNO -A. – XVIII / BATTAGLIA DEL FRONTE ALPINO OCCIDENTALE


Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Obrázek zadní strany dekorace nemáme k dispozici
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
TARAS D.A. : Válečná vyznamenání spojenců Německa v 2.světové válce. Minsk 2003
DORLING TAPREL H.: Ribbons and Medalas. London


URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-francouzske-tazeni-1940-t86245#412366Verze : 0
     
Název:
Name:
Medaile Za tažení proti Francii 1940 (II.typ)
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1940
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Dekorace II. typu. Medaile se stuhou
Klenot:
Badge:
Medaile II.typu: (běžnější)
Na přední straně je zobrazen voják ,který útočí směrem na vrchol hory. Nad postavou statečného alpinisty je nápis:
V I N C E R E - Vítězství


Na zadní straně jsou alpské vrcholy s horským dělem, symbolika horských jednotek, které na tomto bojišti krátce působili. Kolem okraje je rozložený nápis:
BATTAGLIA FRONTE ALPINO OCC.21-24. GIVGNO XVIII (Bitva na alpském bojišti 21-24 června 1940).


Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
TARAS D.A. : Válečná vyznamenání spojenců Německa v 2.světové válce. Minsk 2003
DORLING TAPREL H.: Ribbons and Medalas. London


URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-francouzske-tazeni-1940-t86245#412367Verze : 0
Pamětní medaile Za francouzské tažení
The Medal for the Campaign against France 1940
Medaile byla zhotovena a vyrobena z bronzu, byla určená jako pamětní vyznamenání pro vojáky italské armády, kteří byli nasazení v tažení proti Francii v červnu roku 1940.


Na památku tohoto vojenského tažení byly raženy dokonce dvě medaile.


Medaile I. typu:
Na lícní straně je zmenšené poprsí následníka italského trůnu, prince Umberta, s opisem :


UMBERTO DI SAVOIA, PRINCIPE DI PIEMONTE


Následník trůnu byl oficielním velitelem této armády.


Na zadní straně medaile je starořímská bohyně Vítězství s válečným štítem v ruce. Dále je zde rozložený nápis: 21,22,23,24 GIVGNO -A. – XVIII / BATTAGLIA DEL FRONTE ALPINO OCCIDENTALEMedaile II.typu: (běžnější)
Na přední straně je zobrazen voják ,který útočí směrem na vrchol hory. Nad postavou statečného alpinisty je nápis:
V I N C E R E - Vítězství


Na zadní straně jsou alpské vrcholy s horským dělem, symbolika horských jednotek, které na tomto bojišti krátce působili. Kolem okraje je rozložený nápis:
BATTAGLIA FRONTE ALPINO OCC.21-24. GIVGNO XVIII (Bitva na alpském bojišti 21-24 června 1940).


Medaile se nosila na bílé stuze s úzkými červenými pruhy. Tato medaile nepatří však mezi státní či oficielní dekorace.


Poznámka:
Itálie vyhlásila Francii válku 10.06.1940, ale i přes drtivou převahu,které horské jednotky měly, její útok ztroskotal. Snad i proto je tato památka v podobě dvou neoficielních medailí zajímavá, neb neexistuje tak zvaná státní, či oficielní ražba.


TARAS D.A. : Válečná vyznamenání spojenců Německa v 2.světové válce. Minsk 2003
DORLING TAPREL H.: Ribbons and Medalas. London


Upravil - 15.07.2009 - slimo
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-francouzske-tazeni-1940-t86245#319436Verze : 0