Main Menu
User Menu

Pamětní medaile za nezávislost a sjednocení Italie

Commemorative Medal of Unification of Italy

Medaglia commemorativa dell'Unità d'Italia

     
Název:
Name:
Pamětní medaile za nezávislost a sjednocení Italie
Název v originále:
Original Name:
Medaglia commemorativa dell'Unità d'Italia
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.05.1865
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Jarabek, Elio: Pamětní medaile Za nezávislost a sjednocení Italie, časopis Signum
Guadagnini,D.: Storia Degli Ordini

URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-nezavislost-a-sjednoceni-Italie-t81147#412338Verze : 1
     
Název:
Name:
Pamětní medaile za nezávislost a sjednocení Italie
Název v originále:
Original Name:
Medaglia commemorativa dell'Unità d'Italia
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.05.1865
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Medaile se stuhou. Na stuhu se upevňuji štítky za jdnotlivé tažení.
Klenot:
Badge:

Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Jarabek, Elio: Pamětní medaile Za nezávislost a sjednocení Italie, časopis Signum
Guadagnini,D.: Storia Degli Ordini

URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-nezavislost-a-sjednoceni-Italie-t81147#412340Verze : 2
Tato mimořádné krásná medaile byla založena královským dekretem č. 2174 ze dne 4.5.1865 a byla určena vojákům, úředníkům a činitelům, kteří se věnovali armádě a obraně vlasti, tedy všem, kteří se zbraní v ruce se v letech 1848, 1849, 1859, 1860 a 1861 postavili na odbor nepříteli jak v hranicích Italie tak hlavně v boji proti Rakousku.
Královskými dekrety z 6.12.1866 a 8.10.1870 byla pamětní medaile udělena i těm, kteří se aktivně zúčastnili tažení v roce 1866 (Rakousko) a 1870 (Prusko).
Dekretem z 21.4.1898 bylo nařízeno, že i vojáci, kteří se zúčastnili Krymské války mají nárok na sponu (1855-1856). Dekretem č.3 ze 4.1.1900 bylo rozhodnuto, že nárok na medaili mají i ti vojáci, kteří se zúčastnili tažení za osvobození Říma.
Medaile (viz obrázek) je ražena ze stříbra v průměru 32 mm, nese portrét panovníka Viktora Emanuela II. Na okraji je opis VITTORIO EMANUELE II RE D´ITALIA (Viktor Emanuel II.král Italie). Rubní strana kde je symbolická postava Italie, která se opírá o savojský znak. Opis GUERRE PER L´INDIPENZA E L´UNITA D´ITALIA (Války za nezávislost a sjednocení Italie).
Medaile je opatřena kulovým ouškem,se závěsným kroužkem. Stuha je v barvách italské vlajky (viz obrázek). Na stuhu se připínají stříbrné spony o šířce 38 mm a výšce 6 mm. s letopočty, kterého se dotyčný zúčastnil (viz detail spony).
Ražbu oficielních ražeb měla na starost Královská turinská mincovna. Předlohu vypracoval umělec a rytec Demetrio Canzani. Zde vyobrazena medaile ze soukromé sbírky je vzácnější ražba s označením pod krkem krále L.R. (viz detail.)
Tyto medaile se opět nacházejí v našich sbírkách a jsou zajímavým dokladem doby sjednocování Italie. Štítky na stuze z této jistě nádherné medaile činí dekorací více záslužnou a kampaňovou, tedy jistá obdoba např. RU Válečné medaile 1873.
Literatura:
Jarabek, Elio: Pamětní medaile Za nezávislost a sjednocení Italie, časopis Signum
Guadagnini,D.: Storia Degli Ordini

Pamětní medaile za nezávislost a sjednocení Italie - Medaile přední strany

Medaile přední strany
Pamětní medaile za nezávislost a sjednocení Italie - Medaile zadní strana

Medaile zadní strana
Pamětní medaile za nezávislost a sjednocení Italie - Detail spony na stuze s letopočty let tažení

Detail spony na stuze s letopočty let tažení
Pamětní medaile za nezávislost a sjednocení Italie - Detail se značkou medailera  L.R.

Detail se značkou medailera L.R.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-nezavislost-a-sjednoceni-Italie-t81147#297311Verze : 1
Pamětní medaile Za sjednocení a nezávislost Italie je nejen v našich podmínkách vzácná, ale je i krásná a zajímavá s bohatou historii, různorodosti ražeb. Medaile se v Italii těšili mimořádné pozornosti a vážnosti a byly nošeny In Natura. Přesto se mi díky kolegovi Faleristika podařilo získat pro doplnění těchto stránek miniaturku, která je zcela identická s výše popsanou medaili, která je pak privátní ražba, značená medailerem L.R.


O to více je překvapivé, že skvostná miniaturka zde vystavená je identická a je také značená medailerem L.R. Miniaturky této medaile jsou vzácné tak jako medaile normální velikosti. Štítek na stuze nese letopočet 1859, tedy dobu, kdy probíhá válka mezi Rakouskem, Francii a Italii v době, kdy na italském bojišti umírají i čeští a moravští vojáci.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-nezavislost-a-sjednoceni-Italie-t81147#302808Verze : 0
Název
Name
Pamětní medaile za nezávislost a sjednocení Italie
Commemorative Medal of Unification of Italy
Medaglia commemorativa dell'Unità d'Italia
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Amadeo I, -
DD.MM.RRRR Cosenz, Enrico
DD.MM.RRRR Dezza, Giuseppe
DD.MM.RRRR Medici, Giacomo
DD.MM.RRRR Pelloux, Luigi
DD.MM.RRRR Rocca, Enrico Morozzo Della
Celkem : 6
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-nezavislost-a-sjednoceni-Italie-t81147#633736Verze : 0
MOD