Main Menu
User Menu

Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso?

Kde je pochovaný Kurt Knispel - tankové eso?

Diskuse
Panzer, príspevok o Kurtovi Knispelovi ma veľmi zaujal, pretože o tomto tankovom ese je známych len veľmi málo faktov. Pred nedávnom sa mi dostal do rúk ruský preklad knihy Franza Kurowskeho „Nemeckije tankovyje asy“ (Moskva, 2007). V závere kapitoly o K.Knispelovi som narazil na informáciu, ktorá sa rozchádza s údajmi uvedenými v Tvojom príspevku. Jedná sa o dátum a okolnosti smrti K. Knispela. (Netvrdím, že v Kurowskeho knihe sú jediné presné údaje a v iných zdrojoch sú nepresné, ja ich len ponúkam ako alternatívny, respektíve dodatočný zdroj informácií).


F.Kurowski uvádza, že sPzAbt.503 Feldherrnhalle bol presunutý do Wostitz (Vlasatice) 26.4.1945. Počas nasledujúcich štyroch dní sa tento útvar zapojil do intenzívnych bojov (27. – 30.4.1945). Priestor týchto bojov však autor nelokalizuje. V týchto bojoch mal 29.4.1945 padnúť aj K.Knispel po tom, ako v tento deň zničil svoj posledný (168.) nepriateľský tank. V rovnaký deň mal padnúť aj feldwebel Skoda, ktorý sa na svojom tanku pokúšal v kritickej situácii pomôcť tanku K.Knispela.


Čo sa týka dátumu úmrtia, tak podľa môjho názoru bude asi najpravdepodobnejší údaj „Deutsche Dienstelle“. Vo svojom príspevku píšeš, že tento úrad uvádza dedinu Urbau (Vrbovec) ako miesto vojnového hrobu K.Knispela. Tvoja informácia, že K.Knispel padol už o jeden deň skôr 28.4.1945 je založená práve na tomto zdroji?


Čo sa týka miest posledného boja a pochovania K.Knispela, tak sa mi najdôveryhodnejší javí Tvoj údaj vychádzajúci zo spomienok Horsta Bechtela. Dedina Stronsdorf sa nachádza len pár kilometrov cez rakúsko-českú hranicu od dediny Vrbovec. Je celkom pravdepodobné, že K.Knispel mohol byť smrteľne ranený pri Stronsdorfe a na následky toho zomrel a bol pochovaný vo Vrbovci alebo v jeho okolí. Respektíve pri Stronsdorfe mohol padnúť a jeho telo spolubojovníci odviezli z bojiska a pochovali pri Vrbovci. Čo sa týka dediny Vlasatie, tak tie sú už príliš ďaleko od týchto dvoch miest. Predpokladám, že F.Kurowski nemal také podrobné informácie a vo svojej knihe uviedol Vlasatice len preto, lebo 26.4.1945 sa v tejto dedine nachádzal, respektíve ňou prechádzal sPzAbt.503 Feldherrnhalle. Ale k samotným bojom došlo podľa všetkého ďalej na juhozápad práve v okolí Stronsdorfu a Vrbovce.


Aj keď vrbovecký starosta nepotvrdil, že K.Knispel je pochovaný v tejto obci, tak si myslím, že jeho vojnový hrob sa s väčšou pravdepodobnosťou nachádza tam než vo Vlasaticích. (Apropo, vlasatický starosta na Tvoje dotazy reagoval?). Predpokladám, že na konci vojny počas bojov miestne civilné orgány nerobili registráciu pochovaných. Takže v súčasnosti vrbovecký starosta podľa mňa nemôže mať žiadne dobové dokumenty, na základe ktorých by mohol potvrdiť alebo vyvrátiť informáciu o mieste posledného odpočinku K.Knispela. Ak sa aj po prechode frontu robili záznamy o pochovaných vojakoch, tak išlo väčšinou len o tých padlých, ktorí boli pochovaní na dedinskom či mestskom cintoríne. Ak však boli padlí vojaci pochovaní ešte počas bojov, tak miesto ich vojnového hrobu sa mohlo nachádzať kdekoľvek v katastri obce. (Špecifikuje „Deutsche Dienstelle“ či K.Knispel bol pochovaný na miestnom dedinskom cintoríne vo Vrbovcích, alebo je tam len uvedené že sa jedná o „okolie“ obce?).


P.S. Dúfam, že neotravujem s príliš veľa otázkami. Smile
P.P.S. Túto debatu začínam tuná, ale zodpovedný redaktor by ju asi mal presunúť na nejaké patričné miesto.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#215922Verze : 0
Ešte jedna myšlienka týkajúca sa toho, prečo K.Knispel nebol vyznamenaný Rytierskym krížom. F.Kurowski vo svojej knihe spomína celý rad príhod, v ktorých sa prejavilo „vojensky nepredpisové“ správanie K.Knispela. To určite zohralo dôležitú rolu v tom, prečo mu toto vyznamenanie nebolo napriek opakovaným návrhom udelené. Druhou stranou mince je však fakt, že v nemeckej armáde sa podstatne vyššie cenila „bojová práca“ veliteľa tanku, než tankového strelca. Práve preto Michael Wittmann či Otto Carius získali nielen rytierske kríže, ale aj dubové ratolesti (a M.Wittmann aj meče). Na rozdiel od nich K.Knispel väčšinu vojny pôsobil ako tankový strelec a len od jesene 1944 sa stal veliteľom tanku. V tejto funkcii zničil 42 tankov (O.Carius zničil vyše 150 tankov a M.Wittmann zničil 138 tankov).


Preto je podľa mňa K.Knispela vhodnejšie prirovnať k Balthasarovi Wollovi (strelec M.Wittmanna) a k Heinzovi Kramerovi (strelec O.Cariusa). B.Woll slúžil v posádke Wittmanovho tanku do februára 1944 a zničil 81 tankov. Od leta 1944 už pôsobil ako veliteľ tanku a na konto si pripísal ďalších vyše 20 zničených tankov. H.Kramer slúžil v posádke Cariusovho tanku do júla 1944 a zničil vyše 50 tankov. Neskôr sa tiež stal veliteľom tanku. K.Knispel až do jesene 1944 slúžil ako strelec v posádkach tankov feldwebla Rippla a oberfeldwebla Hansa Fendesacka a zničil 126 tankov (o počte úspechov jeho veliteľov tankov sa mi však nepodarilo nájsť žiadnu informáciu). Faktom však ostáva, že na rozdiel od K.Knispela boli aj Wittmannov aj Cariusov strelec vyznamenaní rytierskymi krížmi (B.Woll 16.1.1944 a H.Kramer 6.10.1944).
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#215925Verze : 0
Viktor:

Ad Kurowski: K jeho dielam zaujímam značne rezervovaný postoj. Keď si pozrieš celú jeho bibliografiu zistíš, že za rok je schopný vydať aj dve knihy, pričom jedna je napr. o Falschirmjägeroch a druhá pojednáva o tankových esách! Myslím si, že seriózny publicista nedokáže obsiahnuť takýto diapazón v tak krátkom časovom úseku. Mám z neho asi rovnaký pocit ako z Guida Knoppa. Ale to je len môj názor. Zoznam jeho prác pozri napr. tu.

Čo sa týka smrti Knispela. Dole uvádzam vo fotokópii odpoveď Deutsche Dienstelle, kde je ako miesto jeho smrti uvedený Raum Znaim, teda oblasť Znojma, a ako miesto odpočinku Heldenfriedhof Urbau, Südostwärts Znaim, teda Cintorín hrdinov vo Vrbovci, juhovýchodne od Znojma. Preto som sa obrátil s dotazom na tamojšieho starostu na Knispelovo miesto posledného odpočinku. Odpoveď som uviedol vyššie. Na miestnom cintoríne teda zrejme neleží. Mätie ma však ten výraz Deutsche Dienstelle "Cintorín hrdinov"! Zrejme bude inde, než je dedinský cintorín! Najlepšie by bolo zacestovať osobne na tieto miesta, ale to plánujem až na budúci rok.

Čo sa týka starostu obce Vlasatice, ten mi na môj e-mail neodpovedal. Skúsim to ešte cez český zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Ak však starostov otec alebo dedko zahynul pod nemeckou guľkou ani sa mu nečudujem, že nedopovie nejakému "náckológovi" ako som pre neho ja.

btw: s otázkami vôbec neotravuješ, som rád, že sa o to zaujímaš. Aspoň vidím, že Martin Drobňák ťa opísal dostatočne verne - chlapík, ktorý to s históriou myslí vážne Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#215926Verze : 0
MOD
Vďaka za promptnú odpoveď. Very Happy Martin sa o Tebe vyjadroval podobne a potvrdzujú to aj veci, ktoré som od Teba čítal.


So záujmom som si prezrel dokument Deutsche Dienstelle. Na základe neho mi tiež začala vŕtať v hlave otázka, kde sa nachádza Heldenfriedhof Urbau. Ak by išlo len o jednorazový vojnový hrob (individuálny, alebo hromadný) tak by nebol označený ako „cintorín hrdinov“. S takýmto označením som sa stretol len v tých prípadoch, ak na dané miesto boli vojaci pochovávaní určitý čas. V prípade malých cintorínov mohlo ísť len o niekoľko individuálnych a hromadných hrobov, kde boli pochovaní vojaci priamo počas bojov v krátkom časovom rozmedzí pár dní. Po presune frontu sa na takomto cintoríne už z prirodzených dôvodov nemohlo pochovávať. Wehrmacht mal v pochovávaní svojich padlých vojakov a v ich evidencii poriadok viac menej až do konca vojny (samozrejme v závislosti od konkrétnej taktickej situácie na danom úseku frontu). Preto predpokladám, že informácia o presnom mieste kde sa nachádza Heldenfriedhof Urbau bude uložená v nemeckých archívoch. Skúšal si kontaktovať „Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge“ (http://www.volksbund.de)? Možno táto organizácia nebude mať informáciu o tom, v ktorom konkrétnom hrobe je pochovaný K.Knispel, ale určite by mala mať informáciu, že v ktorej lokalite katastra obce Vrbovec sa nachádza Heldenfriedhof Urbau.


P.S.
F.Kurowski a G.Knopp nie sú zďaleka jedinými autormi, v prípade ktorých existuje odôvodnené podozrenie, že zastrešujú „literárnu manufaktúru“. Vo veľmi veľa oblastiach komerčnej literárnej tvorby si starší renomovaný autori berú ako pomocníkov mladších a neznámych autorov. Ide o obojstranne výhodný bussiness, keď mladší autori pod menom staršieho vydávajú knihy, ktoré by pod ich menom žiadne veľké vydavateľstvo nepublikovalo a takto zarábajú peniaze. Starší autor taktiež zarába peniaze (väčšie ako jeho pomocníci), a popri tom na základe ich práce (ktorú on samozrejme koordinuje a edituje) si ďalej buduje renomé a zvyšuje publikačný index... „C'est la vie“, ako by povedal Honoré de Balzac, ktorý tento systém prevádzkoval už v prvej polovici 19. storočia. Wink


Ja osobne sa k takým autorom ako F.Kurowski a G.Knopp staviam tolerantne. Ich knihy hodnotím podľa kvanta informácií, ktoré mi sprostredkujú ako svojmu čitateľovi. Ich autorské názory a interpretácie však už samozrejme filtrujem. Na moje hodnotenie F.Kurowskeho má vplyv aj to, že kedy som sa dostal k jeho jednotlivým knihám. V prvej polovici 90-tych rokov som jeho knihu „Pechotné esá III. ríše“ hltal ako donedávna zakázané ovocie a ešte v druhej polovici 90-tych rokov som v jeho knihe „Nemecké ponorkové esá“ od vydavateľstva Mustang našiel dosť nových informácií. Ale jeho ďalšia kniha preložená do češtiny - „Kríž proti hviezde“ už bola veľmi slabá. Keď som sa napríklad pred pár týždňami dostal k jeho „Nemeckým tankovým esám“, tak tú som ohodnotil ako zaujímavú knihu, za ktorú mi nebolo ľúto dať peniaze (bodaj by sa to dalo povedať o všetkých knihách... Crying or Very sad )
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#216251Verze : 0

Citace - Viktor :

Skúšal si kontaktovať "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge" (http://www.volksbund.de)? Možno táto organizácia nebude mať informáciu o tom, v ktorom konkrétnom hrobe je pochovaný K.Knispel, ale určite by mala mať informáciu, že v ktorej lokalite katastra obce Vrbovec sa nachádza Heldenfriedhof Urbau.
Vďaka za tip. Zatiaľ som im nepísal, skúšal som len ich online vyhľadávanie a dozvedel som sa nasledovné:


Citace - Deutsche Kriegsgräberfürsorge :


Zum Gedenken R2510243


Nachname: Knispel
Vorname: Kurt
Dienstgrad: Feldwebel
Geburtsdatum: 20.09.1921
Geburtsort: Salisfeld
Todes-/Vermisstendatum: 28.04.1945
Todes-/Vermisstenort: Raum Znaim

Kurt Knispel konnte im Rahmen unserer Umbettungsarbeiten nicht geborgen werden.

Die vorgesehene Überführung zum Sammelfriedhof in Brno-Zentralfriedhof (Tschechische Republik) war somit leider nicht möglich.


Sein Name wird im Gedenkbuch des Friedhofes verzeichnet.
Takže mi neostáva nič iné, než im skúsiť napísať, či aspoň nepoznajú Heldenfriedhof Urbau.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#216274Verze : 0
MOD
Moja nemčina je iba pasívna a neviem, či som si správne preložil tie tri posledné vety. Čo to znamená „Umbettungsarbeiten“? Bez toho slova nerozumiem, či pozostatky K.Knispela neboli nájdené, alebo či na mieste kde je pochovaný ani nebola robená exhumácia. Z akého dôvodu jeho pozostatky neboli prevezené na nemecký vojenský cintorín v Brne?


Pokúsil som sa identifikovať vojenské jednotky, ktoré boli na konci apríla 1945 nasadené juhovýchodne od Znojma a zúčastnili sa bojov, v ktorých 28.4.1945 padol K.Knispel. V prípade nemeckej strany je to relatívne jednoduché. Jeho sPzAbt.503 Feldherrnhalle bol súčasťou Pancierovej divízie „Feldherrnhalle 2“ (generálmajor Dr. Franz Bake). Táto divízia podliehala veleniu Pancierového zboru „Feldherrnhalle“ (generál tankových vojsk Ulrich von Kleemann), ktorý bol súčasťou 8. armády (generál horských jednotiek Hans Kreysing). Nemecká 8. armáda pôsobila v rámci Skupiny armád „Ostmark“ (generálplukovník Dr. Lothar Rendulic).


V prípade Červenej armády je identifikácia jednotiek stojacich na konci apríla 1945 proti Pancierovému zboru „Feldherrnhalle“ podstatne ťažšia. Prešiel som celý rad zdrojov, ale podarilo sa mi určiť len konkrétnu sovietsku armádu, ktorá bola nasadená juhovýchodne od Znojma. Išlo o 9. gardovú armádu (generálplukovník Vasilij Vasiljevič Glagolev) 3. ukrajinského frontu (maršal Fjodor Ivanovič Tolbuchin). Nepodarilo sa mi však určiť konkrétné nižšie jednotky na úrovni zboru a divízie, ktoré bojovali 28.4.1945 v okolí dediny Stronsdorf, v blízkosti ktorej padol K.Knispel. Vedel by niekto pomôcť s identifikáciou týchto jednotiek 9. gardovej armády? Stačilo by aspoň identifikovať, ktorý z troch zborov tejto armády bol nasadený na konci apríla 1945 v danej oblasti (37; 38. alebo 39. gardový strelecký zbor?). Podľa toho by sa dali určiť konkrétne divízie ako aj zborové respektíve armádne podporné útvary bojujúce v širšom okolí Stronsdorfu (týka sa to hlavne tankových útvarov a útvarov samohybných diel v boji proti ktorým bol zasiahnutý tank K.Knispela).
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#217222Verze : 0

Citace - Viktor :

Moja nemčina je iba pasívna a neviem, či som si správne preložil tie tri posledné vety. Čo to znamená "Umbettungsarbeiten"? Bez toho slova nerozumiem, či pozostatky K.Knispela neboli nájdené, alebo či na mieste kde je pochovaný ani nebola robená exhumácia. Z akého dôvodu jeho pozostatky neboli prevezené na nemecký vojenský cintorín v Brne?


Aj ja ovládam nemčinu skôr pasívne a preto mi pomohol RoBoT, ktorému týmto ešte raz ďakujem.

Citace - Deutsche Kriegsgräberfürsorge :

Priezvisko (Nachname): Knispel
Meno (Vorname): Kurt
Hodnosť (Dienstgrad): Feldwebel
Dát. nar. (Geburtsdatum): 20.09.1921
Miesto nar. (Geburtsort): Salisfeld
Dátum smrti/nezvestnosti (Todes-/Vermisstendatum): 28.04.1945
Miesto smrti/nezvestnosti (Todes-/Vermisstenort): Raum Znaim

Kurt Knispel nemohol byť v rámci našich prác na prenášaní pozostatkov prenesený (vyprostený). (Kurt Knispel konnte im Rahmen unserer Umbettungsarbeiten nicht geborgen werden.)

Z tohto dôvodu nebol žiaľ možný zamýšľaný prevoz na Brnenský ústredný cintorín (Česká republika) (Die vorgesehene Überführung zum Sammelfriedhof in Brno-Zentralfriedhof (Tschechische Republik) war somit leider nicht möglich.)

Jeho meno je zapísané v pamätnej knihe cintorína (Sein Name wird im Gedenkbuch des Friedhofes verzeichnet.)Z uvedeného teda, podľa mňa, nie je jasné, či Deutsche Kriegsgräberfürsorge pozná miesto, kde je Knispel pochovaný. Ak by bolo miesto známe, nie je zrejmé, čo by mohlo brániť prevozu jeho ostatkov na Brnenský ústredný cintorín. Navyše sa výraz geborgen dá preložiť ako vykopanie, ale tiež ako prenesenie. Takže buď vedia kde je, ale nevedia ho preniesť, alebo nevedia kde leží a preto ho nemôžu vykopať.

Chápem však, že uvedené vety nemusia dávať spoločne žiaden zmysel, pretože ide o strojovú odpoveď na dotaz zadaný prostredníctvom formulára. Preto bude nutné napísať im list, pretože na e-maily neodpovedajú (majú to tak aspoň uvedené na ich stránke).

BTW: S Dolinom už máme rámcovo dohodnutú akciu na budúci rok s pracovným názvom Po Knispelových stopách 2008, kde mi Dolin veľkoryso ponúkol ubytovanie a motorové vozidlo na presuny. K tomu ako bonus ponúkol i svoju maličkosť a kolegu, ktorý má predmetný kraj vo vzťahu k druhej vojne a tankom podrobne zmapovaný. Myslím, že na pátranie po Knispelovi je to viac než slušný základ Very Happy. Možno sa nám pri dobrej príprave a troche šťastia podarí nahliadnuť aj do obecných kroník, kde by snáď mohli byť nejaké záznamy o sovietskych vojskách, bojujúcich či prechádzajúcich cez tieto obce.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#217275Verze : 0
MOD
to Panzer, pokud je místo známé může přenesení bránit řada věcí, třeba to že za tu dobu tam něco stojí (třeba silnice) nebo je místo na soukromém pozemku a vlastník nedovolí na něm kopat.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#217286Verze : 0
No načnu to i trošku z druhé strany. Podle toho co jsem četl http://www.detektorweb.cz/index.4me#diskuse a v podstatě i zažil na našem hřbitově v Hruškách bych se nedivil v český šlendrián a záměnu pozůstatků,..
Snad se tak ale nastalo,...... Ono VDK v německu je něco jiného než jejich pobočky u nás a na Slovensku,..

Nevím sice kdy v tomto konkrétním prostoru probíhala exhumace německých hrobů a třeba proběhla "korektně"


To Panzer : No ty obecní kroniky budou troška problém. Většina je jich v okresních archivech, kde je badatelský řád a badatelské dny. Navíc i kdyby jsme chtěli pobádat tak nás nenechají bádat spolu - ohromná výhoda!! Sad((
Na obcích toho většinou z kronik moc nezůstalo. Zkusíme to ale i pamětníků - snad některý do té doby vydrží,... Z tohoto pohledu snad kolega dost pomůže - doufám. Měl by to mít z tohoto pohledu už zmapované.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#217349Verze : 0

Citace - Dolin404 :

Na obcích toho většinou z kronik moc nezůstalo. Zkusíme to ale i u pamětníků - snad některý do té doby vydrží,... Z tohoto pohledu snad kolega dost pomůže - doufám. Měl by to mít z tohoto pohledu už zmapované.

Hoši, moc nadějí vám nedávám! Tohle území bylo téměř kompletně vysídleno a staří lidé, kteří tam teď žijí, jsou většinou druhá až třetí vlna poválečných dosídlenců (první vlna byli zlatokopové). Zrovna Vrbovec, Havraníky, Nový Šaldorf - ale vlastně ten vysídlený pás sahal víc, než 15-20 km do vnitrozemí.
Nehledě na to, že teď se tam všude intenzivně staví (třeba v Hodonicích už nejsou žádné stavební parcely volné) a tedy může být klidně možné, že území bývalého vojenského hřbitova padlo za oběť výstavbě.
Možná Okresní archiv Znojmo nebo archiv kláštera v Louce - přecejen papíry vydrží víc.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#217700Verze : 0
To Panzer a Dolin404:


Vaša plánovaná akcia ma celkom zaujala. Bude otvorená aj ďalším prípadným „stopárom“? Smile Rok 2008 je síce ešte ďaleko, ale celkom by som si vedel predstaviť, že vezmem auto a prídem do „cieľového regiónu“, ktorú nie je od Bratislavy až tak ďaleko.


Pozeral som na ten link, ktorý uviedol Dolin, ale našiel som tam len úvodnú stránku s odkazmi. Je tam toho dosť veľa, takže ktorý konkrétny odkaz si mám vyhľadať? Viem ako funguje systém pri exhumáciách a prenose pozostatkov padlých vojakov na „spádové“ vojenské cintoríny, ale to je teória a o praxi som počul len pár hlášok. Táto vec ma celkom zaujíma, takže ak bude niekto z Vás vedieť odporučiť na prečítanie ďalšie podobné zdroje, tak budem rád.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#218497Verze : 0
To Fantan:


Vďaka za cennú poznámku. Nevieš náhodou, či vysídlenci z tohto regiónu nemajú svoju organizáciu, respektíve pobočku v rámci nejakého „landsmanschaftu“? Možno by stálo za pokus zistiť prostredníctvom takejto organizácie, či sa u nich nezachovali pôvodné obecné kroniky, alebo povojnové písomné záznamy pamätníkov na boje v apríly 1945. (Keď sa tak nad tým zamyslím, tak po prechode frontu a počas odsunu asi miestni obyvatelia nemali veľa času písať obecnú kroniku.... Ale je celkom možné, že potom začali vydávať nejaký časopis, v ktorom sa mohli objaviť príspevky pamätníkov z tých dedín, ktoré nás zaujímajú).
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#218498Verze : 0
Já bohužel nemám tušení. Asi bych hledal na www.farnostlouka.cz, ti by mohli něco vědět - i o možné organizaci vysídlenců, i o tom, kde byl ten vojenský hřbitov - předpokládám, že jako kněží se na pohřbech mohli podílet, i když klášter byl zrušen již Josefem II a teď je majitelem objektu stát (OÚ Znojmo). Mají mail info@farnostlouka.cz.
Zkoušel jsem vygooglit nějaké spojení na rakouský Ladsmanschaft, ale asi to neumím Sad
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#218502Verze : 0
To Viktor:
1 - Já nemám námitek k tvému příchodu a spolupráci,...víc očí víc vidí, víc hlav víc ví,...
2 - Link měl být www.detektorweb.cz
Omlouvám se. Jde o problémy spolku co vykopává německé hroby a taky diskusi co je pod článkem s negativními zkušenostmi s následnou exhumací a podobně,....
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#218748Verze : 0
No ještě jedna poznámka. Z pera kolegy Miloše Ludvíka jsem četl článek o bojích panzerwaffe na Dyji v HPM. Pamětníci vzpomínají že třeba ve Znojmě (nedaleká lokalita od našeho plánovaného průzkumu - mj tuším že minimálně cca 7 kingtigerů) se na seřadištích techniky tanky se mrtvými a zapáchajícími posádkami vypalovali před naložením na vagony do hutí benzínem,.......
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#219229Verze : 0
To Dolin:
Vďaka. Keď to bude aktuálne, tak môžeme dohodnúť podrobnosti. Leto 2008 je síce ešte ďaleko, ale na túto akciu sa budem tešiť a dúfam, že do toho nič nepríde. Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#219826Verze : 0
Pokračujem v hľadaní informácií o nemeckých a sovietskych jednotkách, ktoré boli v druhej polovici apríla 1945 nasadené juhovýchodne od Znojma. Zatiaľ sa mi nepodarilo identifikovať konkrétne jednotky Červenej armády, ktoré sa 28.4.1945 zúčastnili bojov v okolí Stronsdorfu, v ktorých padol Kurt Knispel. Našiel som však spomienky sovietskeho dôstojníka, ktorý bojoval 18. – 19.4.1945 juhovýchodne od Stronsdorfu a stretol sa s nemeckými tankami „Tiger“. (V jeho memoároch však nie je spresnené o ktorú verziu „Tigra“ sa jednalo). V druhej polovici apríla 1945 bol v tomto úseku frontu nasadený len jeden útvar vybavený tankami „Tiger“ a jednalo sa práve o Knispelov sPzAbt.503 Feldherrnhalle. (Na území Rakúska v druhej polovici apríla 1945 pôsobili ešte sPzAbt.509 a s.SS-PzAbt 501, ale tieto boli nasadené západne a juhozápadne od Viedne).


Autorom memoárov je Dmitrij Fedorovič Loza, ktorý mal v apríly 1945 hodnosť gardového majora a velil práporu 46. gardovej tankovej brigády 9. gardového mechanizovaného zboru 6. gardovej tankovej armády. V prvej polovici apríla 1945 táto armáda pôsobila v rámci 3. ukrajinského frontu a podieľala sa na obsadení Viedne. (Za boje o hlavné mesto Rakúska bol D.F.Loza vyznamenaný Zlatou hviezdou hrdinu Sovietskeho zväzu). Následne bola 6. gardová tanková armáda presunutá na sever od Viedne a podriadená pod velenie 2. ukrajinského frontu. Prešla do útoku na severozápad smerom na Mistelbach a Znojmo, ale v bojoch 19. – 21.4.1945 sa jej nepodarilo prelomiť obranu nemeckej 8. armády podliehajúcej Skupine armád Ostmark a zaznamenala len pomalý postup. (Spomienky D.F.Lozu na stretnutie s „Tigrami“ sPzAbt.503 Feldherrnhalle pochádzajú práve z týchto bojov). Velenie 2. ukrajinského frontu v dôsledku toho vydalo rozkaz na stiahnutie 6. gardovej tankovej armády z frontovej línie a na jej skryté premiestnenie ďalej na sever k Brnu. Tento manéver sa uskutočnil v dvoch nočných presunoch (21./22.4 a 22./23.4.1945) a ráno 23.4.1945 sa prvé jednotky 6. gardovej tankovej armády pripojili v úseku 53. armády k sovietskemu útoku na Brno.


V nasledujúcom príspevku uvediem výťah z memoárov D.F.Lozu, ktoré boli publikované pod názvom „Tankist na inomarke“ (Tankista na dovoznej značke tanku). Titul knihy vychádza z toho, že Lozova 46. gardová tanková brigáda bola vybavená tankami M4A2 „Sherman“, ktoré Sovietsky zväz získal z USA v rámci dodávok „Lend-Lease“.


P.S. Vo väčšine sovietskych vojnových memoároch sú všetky nemecké tanky označené ako „Tiger“ a všetky samohybné delá ako „Ferdinand“. Smile Predpokladám však, že D.F.Loza ako tankista nemal problém s identifikáciou protivníkových strojov a nedopustil sa stereotypného omylu ako väčšina veteránov iných zložiek sovietskeho pozemného vojska, nehovoriac už o šablónovito píšucich komisároch a politrukoch... (Memoáre D.F.Lozu vyšli až po rozpade Sovietskeho zväzu a preto sú napísané bez zásahov cenzúry a bez zohľadnenia straníckych príkazov a zákazov).
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#219827Verze : 0
Dmitrij Fjodorovič Loza: "Tankist na inomarke“ (vydavateľstvo Jauza-Eksmo, Moskva 2007)


„18. apríla 1945 bola naša 46. gardová tanková brigáda opäť nasadená do akcie a zahájila postup na sever od Viedne. Do večera bolo dosiahnuté mestečko Paasdorf, kde sme sa zastavili na noc. Do tankov bolo doplnené palivo a munícia a ráno 19. apríla 1945 sme pokračovali v postupe na Mistelbach. Len jeden a pol kilometra za Paasdorfom sme však hneď padli do pasce. V tomto úseku cesta na Mistelbach prebiehala v dĺžke 200 metrov po odkrytom poli a až ďalej bola krytá hustým a vysokým krovím. Túto medzeru si zobral na mušku nemecký „Tiger“, ktorý zaujal pozíciu na malom vŕšku vpravo od cesty vo vzdialenosti asi jedného kilometra. Naše „EmČe“ (sovietska skratka pre „Sherman“: M4 – Em Četyre) ho v tejto vzdialenosti nemohli ohroziť a navyše ranné slnko svietilo Nemcom do zátylku a nám do očí.


Ako náhle sa prvý tank môjho práporu objavil na nekrytom úseku cesty, ozval sa výstrel. „Tiger“ zasiahol spodnú časť delovej hlavne „EmČe“ tesne pred vežou. Vodič tohto tanku, gardový starší seržant Nikolaj Oseljodkin však nestratil duchaprítomnosť a na plný plyn prekonal zvyšok odkrytého úseku cesty a skryl sa za krovie skôr, než „Tiger“ stihol vystreliť po druhý krát. Veliteľ tanku Michail Golubjov následne obzrel delovú hlaveň a zistil že je nepoužiteľná.


Čo robiť? Položil som si v duchu otázku. Ak budeme pokračovať v pohybe tak utrpíme zbytočné straty. Vydávam rozkaz: „Zastaviť!“. Máme síce veľkú početnú prevahu, ale aj tak nič nemôžeme robiť s jedným jediným „Tigrom“. Ak by som časť tankov svojho práporu vyslal do čelného útoku na pozíciu „Tigra“, tak na rovnom a prehľadnom poli by sme utrpeli príliš vysoké straty. Než by sme sa priblížili na účinnú vzdialenosť, v ktorej by naše tankové delá mohli ohroziť nepriateľský tank, tak jeho posádka by v kľude viedla presne mierenú paľbu zo stacionárnej pozície a v priebehu pár minút by premenila útočiace „EmČe“ na horiace pochodne. Odkrytý úsek cesty, ktorý je pod paľbou „Tigra“, nemôžeme ani obísť, pretože na ľavo od cesty na Mistelbach preteká riečka Taschl. Jej brehy sú príliš bahnité a jediný most sa nachádza v palebnom sektore nemeckých tankistov.


Túto situáciu som sa rozhodol vyriešiť pomocou dymovej clony a pod jej prikrytím na plnej rýchlosti prekonať ostreľovaný úsek cesty. Pofukoval mierny vietor a na vytvorenie dymovej clony bolo potrebné použiť dvojnásobný počet dymovníc ako bola norma. Touto úlohou som poveril Ivana Korčaka, Nikolaja Radina a štyroch vojakov. Zatiaľ čo táto skupinka rozmiestňovala v teréne pri odkrytom úseku cesty dymovnice, motostrelecký desant zosadol z tankov a čakal. Niekoľkých vojakov som poveril, aby zo štábneho autobusu preniesli všetky dokumenty dopredu a tam na krytom úseku cesty na nás počkali. Tanky a vozidlá práporu zacúvali niekoľko desiatok metrov naspäť smerom k Paasdorfu aby si vytvorili priestor na rozbehnutie a dosiahnutie plnej rýchlosti pri prekonávaní odkrytého úseku cesty.


Keď bolo všetko pripravené, tak som dal pokyn na zapálenie dymovníc. Hustá dymová clona o chvíľku pokryla cestu a ako prvý vyrazil na nebezpečný úsek štábny autobus. Prešiel! Zahučanie motora, rozbeh a prvé „EmČe“ nasleduje autobus, za ním za pohýna druhé „EmČe“. „Tiger“ nevidel ciele a jeho posádka dva krát na slepo vystrelila. Protitankové granáty sa neškodne prehnali vzduchom. Tretí výstrel „Tygru“ však už smeroval na miesta, kde boli rozložené dymovnice. Jeho posádka začala strieľať protipechotnými granátmi s cieľom porozhadzovať dymovnice a rozptýliť dymovú clonu. Toto už bolo nebezpečné. Náš plán mohol byť narušený a výstrely mohli zasiahnuť aj Korčakovu a Radinovu skupinku zaľahnutú pri ceste. Našťastie títo vojaci vytvorili viacero miest s koncentráciou dymovníc, takže dymová clona sa nedala rozptýliť niekoľkými výbuchmi granátov. K tomu by Nemci potrebovali sústredenú paľbu aspoň jednej delostreleckej batérie. Črepiny z granátov „Tigra“ poranili jedného vojaka a Korčak s Radinom sa stiahli do krytu, zatiaľ čo tanky a vozidlá nášho práporu prekonali nebezpečný úsek. „Tiger“ nás zdržal hodinu a pol, ale potom sme pokračovali v rýchlom postupe na Mistelbach.


V predpoludňajších hodinách (19.4.1945) sme dosiahli juhozápadné predmestie Mistelbachu, kde v nasledujúcom boji bolo zasiahnuté moje „EmČe“. Spoza železničného násypu z veľmi krátkej vzdialenosti neočakávane vystrelil „Tiger“. Jeho granát zasiahol prednú ľavú časť môjho tanku, prestrelil ho po diagonále naskrz a vyletel motorovým priestorom. Dodnes je pre mňa záhadou, že „EmČe“ nezačalo horieť. Vodič mechanik gardový staršina Gennadij Kapranov a radista gardový seržant Nikolaj Ševčuk boli na mieste mŕtvi. Tankovému strelcovi gardovému staršiemu seržantovi Anatoliju Romaškinu odtrhlo obidve nohy. Na mieste nabíjača sa nachádzal veliteľ tohto tanku gardový poručík Ivan Filin, ktorý bol tiež ťažko ranený. Ja som vtedy sedel na jeho mieste a pri zásahu som utrpel ťažké zranenie ľavej nohy. V tanku sa navyše nachádzal aj gardový nadporučík Aleksandr Ionov, jeden z veliteľov roty môjho práporu. Jeho tank bol zasiahnutý krátko pred tým, takže sme ho vzali do nášho tanku, v ktorom následne utrpel ťažké zranenie a prišiel o pravú nohu. V tejto chvíli náš prápor čítal už len 7 bojaschopných tankov.

V prvom momente po zásahu som nepocítil žiadnu bolesť a ani som si nevšimol, že mám rozmliaždené koleno ľavej nohy. Najsamprv som pomohol Saše Ionovi dostať sa von z tanku. Potom som sa zohol k Ľjoše Romaškinu, vytiahol som ho cez vežu a uložil na zem vedľa pravého boku tanku. Opäť som sa začal škriabať na tank, aby som pomohol ostatným, keď mi pohľad padol na moje koleno. Zvalil som sa na kryt motorového priestoru a ostal ležať, ale vedomie som nestratil. Vtom som začul výstrel z pištole. Obrátil som hlavu a uvidel beznohého Ľjošu Romaškina, ktorý sa práve zastrelil. Pred pár týždňami ešte pred začiatkom viedenskej operácie sme sedeli pri večeri, keď Ľjoša povedal: „Ak mi odtrhne nohy, tak sa zastrelím“. Ľjoša Romaškin vyrastal v detskom domove a nemal žiadnych príbuzných. Na základe toho vedel a chápal, aký osud by ho čakal ako beznohého invalida.


K zasiahnutému tanku pribehli traja prieskumníci, ktorí sa viezli za nami na obrnenom transportéry. Mňa, Sašu Ionova a Váňu Filina vyniesli z palebnej línie k miestu, kde sa nachádzal zdravotník nášho práporu Pavel Denisjuk. Ten nám poskytol prvú pomoc, zastavil krvácanie a obviazal rany. Čoskoro sa na terénnom vozidle objavila zdravotníčka gardová nadporučíčka Polina Chudolejeva a zaočkovala nás proti otrave krvi. Potom nás naložili do jej vozidla a odviezli dozadu na štáb brigády. Náčelník štábu našej 46. gardovej tankovej brigády gardový podplukovník Pavel Korňjušin nariadil náš okamžitý prevoz do armádneho lazaretu. Zatiaľ čo Polina Chudolejeva vypisoval potrebné dokumenty pre evakuáciu do tyla, na štáb brigády prišlo osobné auto, ktoré vyzvali od môjho práporu. Okrem šoféra v ňom sedel aj môj príkazník. Nás troch ranených hneď naložili a odviezli do Armádneho lazaretu č. 2632, ktorý sa nachádzal v dedine Klobouky na československom území. Po operácii som mesiac a pol ležal v sadre a keď sa môj stav zlepšil tak ma premiestnili do bytu jedného miestneho českého zubného lekára, ktorý mi ako izbu poskytol svoju knižnicu“.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#219829Verze : 0
Dmitrij Fjodorovic Loza, 46. gardova tankova brigada
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - D.F.Loza, marec 1945, uzemie Madarska

D.F.Loza, marec 1945, uzemie Madarska
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - D.F.Loza so svojim otcom, rok 1945

D.F.Loza so svojim otcom, rok 1945
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#219833Verze : 0
Poznámka: D.F.Loza sa zo svojho ťažkého zranenia vyliečil a z nemocničného ošetrenia bol prepustený v júni 1945. Napriek nesúhlasu lekárov sa pripojil ku svojej brigáde a v auguste 1945 s ňou absolvoval boje v Mandžusku proti japonskej „Kwantungskej“ armáde.


Na tomto mieste si dovolím položiť hypotetickú otázku, či D.F.Loza mohol v boji 19.4.1945 naraziť na K.Knispela. Podľa údajov, ktoré sa mi podarilo zistiť, tak sPzAbt.503 Feldherrnhalle k 15.3.1945 disponoval 26 tankami, z ktorých bolo 19 bojaschopných. V priebehu nasadenia na rakúskom území sPzAbt.503 Feldherrnhalle nenávratne stratil 12 tankov. Na konci apríla 1945 ostávalo v jeho výzbroji 14 tankov, pričom nie je známe koľko z nich bolo bojaschopných a koľko sa nachádzalo v oprave. Z týchto počtov vyplýva, že teoreticky existuje možnosť, že D.F.Loza sa 19.4.1945 mohol stretnúť s „Tigrom“ K.Knispela. Vzhľadom na nízky počet tankov sPzAbt.503 Feldherrnhalle sa to nedá vylúčiť. (Netrúfam si však určiť mieru pravdepodobnosti tohto stretnutia...)


P.S.Kto si bude chcieť pozrieť mapu oblasti Znojmo – Stronsdorf – Mistelbach a mrknúť súčasnú podobu terénu cez satelit, môže nasurfovať:


www.maplandia.com
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#219839Verze : 0
Takže Kingtigery v okolí (bez nutné souvislosti s K.K)
1 -
www.kvh.estranky.cz
http://www.mapy.cz/searchScreen?query=Bo%C5%BEice
2 -
www.kvh.estranky.cz
citace
" „…Dne 30. dubna jsme v prostoru Nová Ves až Vlasatice odrazili několik ruských útoků a zničili deset sovětských tanků. Sami jsme však ztratili dva Královské tygry i s jejich veliteli – Feldwebelem Knispelem a Feldwebelem Skodou. Oba padli. Večer jsem byl pozván na velitelství sboru do Suchohrdel, kde jsem byl vyznamenán Rytířským křížem. Dílny opravily poškozenou techniku, takže oddíl měl dvanáct bojeschopných tanků. Ráno 7. května začal nevídaný útok. Královští tygři odstřelily ještě šestnáct tanků a dvanáct samohybných děl a pak se daly na ústup směrem na Moravské Budějovice. Během ústupu přes Miroslav naše samohybná protiletadlová děla sestřelila jeden ruský letoun. V ústupu jsme pokračovali na České Budějovice …Demarkační linii jsme dosáhli s posledními dvěma Královskými tygry. Američané nás odmítli přijmout a předali nás Rusům….“
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#220218Verze : 0
No, nazdar hodiny!
Z toho vyplývá, že jednak datum smrti Knispela není toho 28.4., ale o dva dny později a skutečně u těch Vlasatic/N.Ves a další osa postupu oddílu je sakra daleko jak od rakouského S., tak od Vrbovce! Copak by vozili mrtvoly k pohřbení tak daleko? Z dalšího textu vyplývá, že
"Ztráty německých jednotek nejsou přesně známy. Prokazatelně padlo jedenáct vojáků; jejich ostatky byly pohřbeny nejdříve do kráterů po bombách na poli poblíž silnice vedoucí do Hostěradic a cesty k letišti a od července 1945, kdy byly exhumovány, jsou uloženy ve společném hrobě na katolickém hřbitově."
Nic vhodnějšího jsem neměl, tak se podívejte na logiku postupu na letecké ICAO mapě 1:200000. Důležité body jsem popsal a zvýraznil, osa postupu je stužkou. Omlouvám se za velikost, ale má-li to být k něčemu, musí to být čitelné.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#220261Verze : 0

Citace - Dolin404 :

Takže Kingtigery v okolí (bez nutné souvislosti s K.K)


citace z deníku velitele 503. oddílu těžkých tanků Hauptmanna JUDr. von Diest-Körbera (ten docela určitě věděl přesně, kde byli):


" „…Dne 30. dubna jsme v prostoru Nová Ves až Vlasatice odrazili několik ruských útoků a zničili deset sovětských tanků. Sami jsme však ztratili dva Královské tygry i s jejich veliteli – Feldwebelem Knispelem a Feldwebelem Skodou. Oba padli. Večer jsem byl pozván na velitelství sboru do Suchohrdel, kde jsem byl vyznamenán Rytířským křížem. Dílny opravily poškozenou techniku, takže oddíl měl dvanáct bojeschopných tanků. Ráno 7. května začal nevídaný útok. Královští tygři odstřelily ještě šestnáct tanků a dvanáct samohybných děl a pak se daly na ústup směrem na Moravské Budějovice. Během ústupu přes Miroslav naše samohybná protiletadlová děla sestřelila jeden ruský letoun. V ústupu jsme pokračovali na České Budějovice …Demarkační linii jsme dosáhli s posledními dvěma Královskými tygry. Američané nás odmítli přijmout a předali nás Rusům….“

No tohle je sakra souvislost! Když se podíváte na přiloženou mapu, kde je ten Stronsdorf? Jak by se tam mohli dostat? I to datum úmrtí od německých úřadů je blbě! A pak je tedy zpochybněno i to pochování na "Heldenfriedhof Urbau"! Vždyť trasa přesunu oddílu, pospíchajícího k Amíkům vedla docela jinudy!
Jak z dalšího textu plyne, " Ztráty německých jednotek (z bojů 7.května) nejsou přesně známy. Prokazatelně padlo jedenáct vojáků; jejich ostatky byly pohřbeny nejdříve do kráterů po bombách na poli poblíž silnice vedoucí do Hostěradic a cesty k letišti a od července 1945, kdy byly exhumovány, jsou uloženy ve společném hrobě na katolickém hřbitově."
Znamená to, že vojenské pohřby byly prováděny urychleně (a improvizovaně) v místech bojů. Jestli Knispel a Skoda padli 30.4. v prostoru Nová Ves-Vlasatice, tak je málo pravděpodobné, že je vezli pohřbívat cca 50 km daleko - zvlášť, když nešlo o vysoké důstojníky, nebo nositele vyšších stupňů Ritterkreuzu.
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - Jinou vhodnou mapu, než tuhle ICAO 1:200 000 jsem neměl k dispozici :(

Jinou vhodnou mapu, než tuhle ICAO 1:200 000 jsem neměl k dispozici :(
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#220301Verze : 0
No já jen neměl čas to ještě prostudovat,... Smile))
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#220311Verze : 0
No mě na celé věci zaráží fakt toho že Vrbovec a Vasatice leží DOST daleko od sebe. A teda ve vztahu ke Znojmu jinými směry. Vrbovec jižně a Vlasatice východně (u Pohořelic),.......
Kdyby to bylo řekněme příklad vzdáleno jako Břeclav nebo Lanžhot (cca 7km) tak prosím, to jej mohli převézt, ale takto,....
Ono se v celé oblasti docela intenzivně bojovalo. Už od 13.4.1945 je ve vzpomínkách I.A.Plijeva na Lanžhot, Hrušky a Ladnou zmiňována tanková divize Feldherrnhalle


Na druhou stranu mě to díky tomu velice chytlo!
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#220358Verze : 0

Citace - Dolin404 :

No mě na celé věci zaráží fakt toho že Vrbovec a Vasatice leží DOST daleko od sebe. Kdyby to bylo řekněme příklad vzdáleno jako Břeclav nebo Lanžhot (cca 7km) tak prosím, to jej mohli převézt, ale takto,....


Citace - Fantan :

Jestli Knispel a Skoda padli 30.4. v prostoru Nová Ves-Vlasatice, tak je málo pravděpodobné, že je vezli pohřbívat cca 50 km daleko - zvlášť, když nešlo o vysoké důstojníky, nebo nositele vyšších stupňů Ritterkreuzu.


To Dolin a Fantan

Podľa môjho názoru vôbec nie je vylúčený prevoz hoci aj na vzdialenosť 50 km. Vychádzam pritom z predpokladu, že podľa spomienok Horsta Bechtela, tankového strelca 3. Kompanie, bol Fw. Skoda v tanku zabity a Fw. Knispel len ťažko zranený. Preto nie je nereálny predpoklad, že Knispela prevážali ešte nejaký čas spoločne s jednotkou a počas prevozu zraneniam podľahol. Je pravdou že Knispel nebol Ritterkreuzträger, ale zato bol zjavne kamarát a dlhoročný spolubojovník. A takého bude, podľa mňa, jednotka prevážať určite dlhšie ako nejakého oficiera len preto, že tento má na krku Rytiersky kríž.

Trocha ma mätie, že Hauptmann Dr. von Diest-Körber si v denníku poznačil, že dve Tiger II aj s ich veliteľom Knispelom a Skodom stratili až 30.4. v priestore Nová Ves až Vlasatice. V tomto skôr verím Deutsche Dienstelle, ktorá vychádza z archivovaných záznamov, pretože vedenie denníku v takých hektických okamžikoch nemusí vždy presne odrážať skutočnosť. Navyše som toho názoru, že Knispelov spolubojovník Horst Bechtel si bude okolnosti kamarátovej smrti pamätať zrejme presnejšie než veliaci dôstojník.

Uvedomujem si však jednu zásadnú slabinu tejto premisy. Spomienky Bechtela mám len sprostredkované z diskusie na http://panzer-archiv.de/forum/, pričom tento Bechtelov list, podľa jeho tvrdenia, čítal synovec Hauptmanna von Diest-Körbera, pán Bernd Burmeister. Vynikajúce by bolo dostať sa k spomienkovej publikácii vydanej dodnes žijúcimi bojovníkmi z sPzAbt. 503. Bola však, žiaľ vydaná len v niekoľkých desiatkach exemplárov a určená výlučne preživsím príslušníkom Abteilungu, resp. ich najbližším rodinným príslušníkom. O.i. obsahuje aj výňatky z denníku jednotky a detailný popis ústupových bojov.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#220383Verze : 0
MOD
S písemným souhlasem KVH Litobratřice budu citovat z článku "Tajemství starého sklepa po 25 letech", uveřejněného na www.kvh.estranky.cz podstatné pasáže, týkající se Knispela.


"Prudké boje na přístupech k Brnu si vyžádaly přeskupení sil a doplnění stavu o 6. gardovou tankovou armádu genplk. Kravčenka, která se v rámci 3. ukrajinského frontu podílela na obsazení Vídně. Zatímco hlavní směr útoku směřoval na Brno (bylo osvobozeno 26. dubna 1945), linie fronty se po osvobození Mikulova (22. dubna 1945) a přechodem řeky Dyje u Mušova ustálila na čáře Jevišovka, Novosedly, Drnholec, Brod nad Dyjí, Pasohlávky, Vlasatice, Nová Ves a Pohořelice a vydržela zde až do začátku května. Tato část fronty vázala významné síly protivníka a současně také vytvořila předmostí k pokračujícím útokům ve směru na Znojmo, Moravské Budějovice a na Jihlavu.
Dne 5. května 1945 začaly jednotky německé 8. armády pod sílícím tlakem 7. gardové armády genplk. Šumilova postupně ustupovat na západ. Jednotky Wehrmachtu, které urputně hájily obrannou linii na Vlasaticku, ustupovaly po čáře Troskotovice, Jiřice, Damnice, Dolenice a Miroslav. Mezi nimi byl i 503. oddíl těžkých tanků PzKpfw. VI B-Tiger II. (Königstiger). Tento oddíl, patřící do pancéřového sboru Feldherrnhalle (Panzerkorps Feldherrnhalle - velitelem pancéřového sboru byl generál pancéřových vojsk Ulrich Kleemann), způsoboval sovětským tankovým jednotkám 6. gardové tankové armády těžké ztráty a významným způsobem přispěl k tomu, že se zde fronta udržela až do počátku května.


Z deníku velitele 503. oddílu těžkých tanků Hauptmanna JUDr. von Diest-Körbera:
„…Dne 30. dubna jsme v prostoru Nová Ves až Vlasatice odrazili několik ruských útoků a zničili deset sovětských tanků. Sami jsme však ztratili dva Královské tygry i s jejich veliteli – Feldwebelem Knispelem a Feldwebelem Skodou. Oba padli.
Večer jsem byl pozván na velitelství sboru do Suchohrdel, kde jsem byl vyznamenán Rytířským křížem. Dílny opravily poškozenou techniku, takže oddíl měl dvanáct bojeschopných tanků.
Ráno 7. května začal nevídaný útok. Královští tygři odstřelily ještě šestnáct tanků a dvanáct samohybných děl a pak se daly na ústup směrem na Moravské Budějovice. Během ústupu přes Miroslav naše samohybná protiletadlová děla sestřelila jeden ruský letoun. V ústupu jsme pokračovali na České Budějovice …Demarkační linii jsme dosáhli s posledními dvěma Královskými tygry. Američané nás odmítli přijmout a předali nás Rusům….“
(Úryvek poskytl Vlastimil Schildberger; pozn. autora)


Během bombardování zahynulo v Miroslavi čtyřiapadesát osob. Jedenačtyřicet obětí bylo pohřbeno do hromadného hrobu na katolickém hřbitově, oběti z řad členů českobratrské církve evangelické pak na svém hřbitově, kde byl také postaven pomník s uvedením jejich jmen. K uctění památky všech obětí bombardování Miroslavi ze 7. května 1945 byl po válce odhalen pomník v parku u kulturního domu.


Ztráty německých jednotek nejsou přesně známy. Prokazatelně padlo jedenáct vojáků; jejich ostatky byly pohřbeny nejdříve do kráterů po bombách na poli poblíž silnice vedoucí do Hostěradic a cesty k letišti a od července 1945, kdy byly exhumovány, jsou uloženy ve společném hrobě na katolickém hřbitově."


Uvědomil jsem si přitom, že Suchohrdly u ZN, které jsem považoval za sídlo štábu, nejsou totožné se Suchohrdly u Miroslavi, kde byl nepochybně umístěn ten štáb. Tím se od toho proklatého Vrbovce stále více vzdalujeme a trasa ústupu 503. oddílu k Amíkům hlavně po silnicích - vzhledem k úspoře PHM a rychlosti se logicky napřimuje - viz mapka.
A jestliže pan Hauptmann do deníku zaznamenal, že si byl nafasovat Ritterkreuz, zcela jistě by se alespoň zmínil, že zasloužilého kamaráda nechal odvézt k pohřbení - a kam.
Protože k úmrtí došlo za prudkých bojů, je otázkou, zda bylo možno mrtvé (aspoň provizorně na místě) pohřbít a Knispel ve skutečnosti neskončil na znojemském (nebo jiném, nácestném) nádraží v těch tancích, vypalovaných benzinem!
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - Snad z této mapky bude jasnější, že Vrbovec padá...

Snad z této mapky bude jasnější, že Vrbovec padá...
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#220424Verze : 0
Jirko, díky za mapy, vyznačil si to super. Vyzerá to, že ten Vrbovec bude asi krok vedľa. Však uvidíme, sme len na začiatku pátrania.


Citace - Fantan :

A jestliže pan Hauptmann do deníku zaznamenal, že si byl nafasovat Ritterkreuz, zcela jistě by se alespoň zmínil, že zasloužilého kamaráda nechal odvézt k pohřbení - a kam.Nemyslím si, že by pre Hauptmanna Nordewin von Diest-Koerbera bol Knispel zaslúžilým kamarátom, pretože veliteľom schwere Panzer-Abteilung 503 sa stal až v decembri 1944 a velil jej do konca vojny. Knispel bol pritom u sPzAbt. 503 od apríla 1943. Navyše Knispel bol jednoznačne rebel a teda u dôstojníkov zrejme nie práve najlepšie zapísaný vojak. O tom jeho rebelentstve a srande, ktorú si zjavne robil aj z nacistov svedčí napr. aj známa fotka zo Sennelagerparade! Všimnite si, kam si dovolil pripnúť DKiG! Hoci vedel, že prišli chlapci z Propagandakompanie a že točia snímky do žurnálu, pripol si toto vyznamenanie úplne nepredpisovo priamo na ríššsku orlicu na miesto, kde orlica drží Hakenkreuz! Predpisovo by mal DKiG patriť aspoň o 10 cm nižšie! Zrejme sa mu ten pôvodný Hakoš zdal malý Very Happy.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#220454Verze : 0
MOD
Dolin: V Jiřicích bylo exhumováno kolem pěti německých vojáků pohřbených z venkovní strany hřbitovní zdi někdy v osmdesátých letech. Což není tak daleko od Vlasatic..
Přímo ve Vlasaticích a Troskotovicích jsem mluvil s několika pamětníky, kteří přišli těsně po válce. Jeden z nich si vcelku vybavuje kde stálo po válce několik německých pancéřů a kde na kopci bylo spadlé letadlo. Ale to je tak vše. Vesnice je z drtivé části nově obsazena.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#220474Verze : 0
Velice zajímavé, myslím že Kurt Knispel by si zasloužil svůj Soldaten Ehrengrab, jak má být. Dnes jsem si to vše početl a dost mě to zaujalo. Kdyby jste třeba chtěli pomoc s napsaním emailu do ňakého rakouského města ohledně informací, rád pomůžu, když to půjde.. Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#220480Verze : 0
MOD
Zdar gyry! No asi takto vzpomínky kde stály tanky jsou vítané!! Máš ještě kontakty ne toho koho si se ptal? Ono je sice nové osídlení nové osídlení ,ale malí kluci si v "tigeru" budou hrát i v nové vesnici,...ono v podstatě kde jinde?Smile) Proto by ty vraky mohli povzpomínat,...
A určitě se v těch místech nelikvidovali půl roku po válce! Viz kresby a info TigeruII a techniky u Božic a Lanžhota,....na KVH Litobratčice Smile)


To Panzer: Ano jednoznačně byl rebel to je vidět z mnoha (5ti Smile)) ) fotek,..ale na druhou stranu (když už teoretizujeme) kterému veliteli se nelíbí v hlášení 6,...10,...12 zničených tanků místo 2-3,...Tu mohl být (velmi) oblíbený,..Myslím, že i z této strany je to potřeba vidět,...
S převážením zraněného, souhlasím - nicméně je to asi taková rovina debaty jako to moje hlášení o počtech tanků. Navíc bych to spíše viděl na jednorázový odsun těžce zraněného do hlubšího zázemí než jej tahat po ústupovce,....


To Siegfried : Dopis by byl dobrý,...Sesmolíte někdo logický český text pro překlad? Na co se Rak.strany ptát konkrétně? (Temelín ne:-))),...nebo poznačit, že jsme proti, aby dřív odepsali,...Smile)))
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#220491Verze : 0
Jen aby jste měli představu co hledáme,.... Znojmo 1945
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#220493Verze : 0
For fantan:
Štáb nebyl v Suchohrdlech u Znojma, ale v Suchohrdlech u Miroslavi - tak jak se opravuješ v dalším příspěvku. Byla tam i polní opravna techniky. Je to kousíček od místa úmrtí Knispela.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#220519Verze : 0

Citace - Ifor :

For fantan:
Štáb nebyl v Suchohrdlech u Znojma, ale v Suchohrdlech u Miroslavi - tak jak se opravuješ v dalším příspěvku. Byla tam i polní opravna techniky. Je to kousíček od místa úmrtí Knispela.


Ahoj Ifore! Ještě bychom mohli Dolinovi doplnit, že mezi Vlasaticemi a Novou Vsí byl vybudován po válce rybník. Na konci devadesátých let se z něj vytáhlo torzo hakla. U silnice od Nové Vsi směr Drnholec, bylo zase na začátku let devadesátých, při melioračních pracech, nalezeno několik něm. vojáků. Dle očitého svědka si z hrobu kopáči odnesli pár suvenýrů a zase ho zahrnuli. Dnes je to soukr. pole. Dále u stejné cesty (dle pamětníka z Nové Vsi) stáli vyhořelé ruské tanky. Jako děti si do nich chodili hrát. Byli v nich i drobné kousky kostí.. Hned po skončení bojů byla z okolí svážena těla padlých Němců. Až kolem dvou set jich má být pohřbeno na jednom hřbitůvku u zdi. (dle vyprávění hrobníka)
A pak ještě k postupu. Z Miroslavi se údajně měla velká část techniky pustit směrem na Mor. Krumlov..
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#220522Verze : 0
2Ifor: já mám spády spíš ke Znojmu a v Suchohrdlech je výtečný autoelektrikář Very Happy. O Suchohrdlech u Miroslavi jsem nevěděl a ani vyhledávač mi je nenabídnul. Našel jsem je, až když jsem rekonstruoval trasu ústupu na starém autoatlasu Sad.

Z toho co píše gyry je jasné, že němci neměli čas se starat o padlé vojáky a pokud je pohřbívali, tak narychlo do kráterů po výbuších (souhlasně s citovaným článkem). Proto je klidně možné, že u zdi toho hřbitůvku leží i hledaný Knispel. Pak ale ví Bůh a svatý Václav, jak německé úřady došly k "Heldenfriedhof Urbau".

Mám i pochybnosti o Dolinově teorii, (vycházející z Panzerovy interpretace zprostředkovaného vyprávění raněného střelce), že Knispel byl 30.4. v prostoru Neudorf-Vlasatice jen raněn a zemřel až později v lazaretu (snad) blíže ZN - pak by šlo o Vrbovci uvažovat. O tom se ale nikdo nezmiňuje!

Je ale otázkou, jak jsme se dostali do Stronsdorfu v Rakousku? Že by 28.4. bojovali tam a během 2 dnů ustoupili až do Vlasatic? Autem to daleko není, ale pro tankovou jednotku, svádějící těžké boje to je dálka dost velká - viz ta první mapka. Jenže viktor na začátku uvedl "F.Kurowski uvádza, že sPzAbt.503 Feldherrnhalle bol presunutý do Wostitz (Vlasatice) 26.4.1945."

V časových údajích citovaného článku, který považuji za velice hodnotný a přesný zdroj, je poměrně značná časová díra - skok z 30.4. hned na 7.5.45, přičemž víme houbeles, co se dělo mezitím. Bude to zcela jistě tím, že byl psán se zřetelem na sestřel toho šturmovika v Miroslavi 7.5. a 503.Abt. zmiňuje jen okrajově - jako ty, kdo "měli sestřel na svědomí".

Co se týče trasy ústupu, jeho směr k Amíkům je jasný, samozřejmě by se všichni na jednu pěšinu nevešli, takže klidně mohlo být více proudů. Zřejmé je i to, že probíhaly těžké ústupové boje, když z 12 Tigrů II jim během pár dnů zůstaly jen dva - a to přitom Königtiger něco snesl!
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#220524Verze : 0
Další informace o Olbramovicích na stránkách
www.kvh.estranky.cz
Život je plný překvapení, Generál Raus se v Olbramovicích narodil.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#220667Verze : 0
Super! Pátranie sa stáva ešte zaujímavejším! Máme už dve verzie a ako to chodí v praxi, možno sa časom objaví aj tretia verzia. Laughing (Aspoň budeme môcť budúci rok pri „terénnom výskume“ pochodiť viacero miest Very Happy ). Pokúsim sa zrekapitulovať základné údaje, ktoré máme k dispozícii.


Verzia Stronsdorf
Informácie o poslednom boji Kurta Knispela pochádzajú od jeho spolubojovníka Horsta Bechtela a uvádzajú dedinu Stronsdorf 28.4.1945. H.Bechtel uvádza, že K.Knispel bol pochovaný vo Vrbovci.


Verzia Vlasatice
Informácie o poslednom boji Kurta Knispela pochádzajú od veliteľa sPzAbt.503 Feldherrnhalle kapitána von Diest-Körbera a uvádzajú dedinu Vlasatice 30.4.1945. Kapitán von Diest-Körber uvádza, že K.Knispel padol bez upresnenia miesta jeho pochovania.Indície v prospech verzie „Stronsdorf“:
· H.Bechtel bol priamym spolubojovníkom K.Knispela, takže v jeho povojnových spomienkach musela strata kamaráta ostať veľmi zachovaná. (V tomto sa mi zdajú Panzerove argumenty plne logické).
· Dátum smrti a miesto pochovania K.Knispela potvrdzuje oficiálny dokument „Deutsche Dienstelle“.
· Dátum smrti K.Knispela potvrdzuje oficiálny dokument „Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge“
· V období 26.4 – 5.5.1945 bola frontová línia nemeckej 8. armády a pancierového zboru „Feldherrnhalle“ stabilná a na ich úseku vyvíjala Červená armáda len lokálnu útočnú činnosť. V tomto období na nemeckej strane ešte neprebiehal hektický ústup k americkým líniám, takže bolo dosť času evakuovať ťažko raneného K.Knispela z frontovej línie pri Stronsdorfe do poľného lazaretu v okolí Vrbovce, čo je nejakých cca 25 - 30 kilometrov. Respektíve ak by bol lazaret až v Znojme a K.Knispel zomrel pri prevoze, tak bol pochovaný na trase presunu vo Vrbovci. Podľa môjho názoru však vo Vrbovci nejaký lazaret musel byť, pretože práve pri takýchto zariadeniach vznikali „Heldenfriedhofy“. Takýto cintorín nebol improvizáciou, keď vojakov na bojisku narýchlo zahrabali do kráteru, či do zákopu a poznačili si miesto v mape. „Heldenfriedhofy“ boli upravené cintoríny so všetkou „dekoráciou“ čo k tomu patrí).


Indície v neprospech verzie „Stronsdorf“:
· Spomienky H.Bechtela sú sprostredkované Berndom Burmeisterom, takže nemožno vylúčiť nezrovnalosti medzi pôvodnou verziou a Burmeisterovou interpretáciou.


Indície v prospech verzie „Vlasatice“:
· O Vlasaticiach vo svojej knihe hovorí aj Franz Kurowski. Neuvádza síce žiadny zdroj, ale je možné, že pri príprave textu pracoval s archívnymi dokumentmi a vojnovým denníkom sPzAbt.503 Feldherrnhalle.


Indície v neprospech verzie „Vlasatice“:
· Kapitán von Diest-Körber skončil podľa vlastných slov v sovietskom zajatí. Z toho vyplýva, že žiaden pôvodný denník to nemohol „prežiť“, pretože nemeckým zajatcom odoberali vojaci Červenej armády všetko čo mali pri sebe (a niekedy aj to, čo mali na sebe). Von Diest-Körber svoje spomienky musel spísať až po vojne a po návrate zo zajatia, čo môže vysvetliť nepresnosti v dátume a mieste smrti K.Knispela.
· V poslednej fáze vojny už sPzAbt.503 Feldherrnhalle nebol nasadený ako ucelený útvar a jeho tanky neboli sústredené na jednom mieste. Skupiny 1-2 tankov (viď. napríklad spomienky D.F.Lozu) boli nasadzované na kritické úseky frontu a to nielen v úseku materskej divízie, ale v úseku celého pancierového zboru „Feldherrnhalle“. To môže vysvetliť, prečo časť tankov bola 28. – 30.4.1945 pri Vlasaticiach a časť tankov pri Stronsdorfe.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#220678Verze : 0
Další věcí je, že jsem se ještě nikde nedověděl či nedočetl, že by Knispel byl těžce raněn a zemřel až v lazaretu či při přesunu. Všude je jen že padl. A to bych vylučoval nějaké šachy s tělem.( Podlě mě by bylo uvedeno že záhy na následky zranění zemřel, či něco obdobného) Nanejvýš pohřbít na nejbližším hřbitově. U Vlasatic a v okolí se Tigery II pohybovali 100%, už jen podle nálezu tank. článku.
www.kvh.estranky.cz
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#220699Verze : 0

Citace - Panzer :

Uvedomujem si však jednu zásadnú slabinu tejto premisy. Spomienky Bechtela mám len sprostredkované z diskusie na http://panzer-archiv.de/forum/, pričom tento Bechtelov list, podľa jeho tvrdenia, čítal synovec Hauptmanna von Diest-Körbera, pán Bernd Burmeister.


Chcem opraviť toto svoje tvrdenie, pretože som si až neskôr uvedomil, že pán Bernd Burmester (predtým som nesprávne uviedol Burmeister), ktorý na http://panzer-archiv.de/forum/ vystupuje pod nickom Kommandantenneffe nie je synovcom von Diest-Körbera, ale veliteľa schwere Panzerabteilung 509 Hauptmanna Hans-Jürgena Burmestera. Tento bol od 3.5.1943 veliteľom 1. roty (KpChef der 1.Kp) schweren Panzerabteilung 503 počas bojov v Rusku. Velil jej do 7.2.1944, potom bol odvelený do veliteľského kurzu v Paríži a 15.3.1944 vymenovaný za veliteľa schwere Panzerabteilung 509.

Asi len v dôsledku preklepu je v odpovedi Deutsche Dienstelle uvedené jeho priezvisko ako Burmeister, ktoré znie zrejme nemeckejšie ako Burmester. Preto som si to hneď nedal do súvisu z veliteľom 509ky. Táto chyba, teda uvádzanie mena veliteľa 509ky ako Burmeister, sa vyskytuje na viacerých serveroch, napr. aj na axishistory. Môže to byť spôsobená napr. tým, že Hans-Jürgen Burmester bol držiteľom Rytierskeho kríža rovnako ako Arnold Burmeister, ktorý však mal hodnosť Generalmajora Heer a bol od 25. Pz.Gren.Div.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#221016Verze : 0
MOD
Ve Vlasaticích a blízkých Troskotovicích na hřbitovech není žádný viditelný či aspoň neoznačený hrob německých vojáků či Kurta Knispela. Je zde pomník padlým ruským vojákům. Takže pokud nebude někde (třeba na faře) zapsáno, že byl někdo z němců na hřbitově pohřben, tak je hrob Knispela ve hvězdách..
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#221854Verze : 0
Prešiel som nemecké internetové zdroje na ktoré navigoval Panzer a našiel som pár nových informácií.


V prípade verzie „Stronsdorf“ aj verzie „Vlasatice“ ani jeden z našich „korunných svedkov“ nebol osobne prítomný pri udalostiach, ktoré nás zaujímajú. Horst Bechtel bol už 12.4.1945 ľahko zranený a k svojmu útvaru sa vrátil na začiatku mája 1945, kde sa od spolubojovníkov dozvedel podrobnosti o poslednom boji a mieste pochovania Kurta Knispela. Čo sa týka kapitán von Diest-Körbera, tak aj jeho svedectvo je len sprostredkované a vychádza z hlásení, ktoré ako veliteľ sPzAbt.503 Feldherrnhalle dostal od svojich podriadených. Takže zatiaľ nemáme výpoveď žiadneho očitého svedka a každý z nás si môže vybrať, či autentickejšími sa mu zdajú povojnové spomienky H.Bechtela, alebo kapitána Diest-Körbera.


Okrem svedectiev týchto dvoch pamätníkov je k dispozícii aj niekoľko sekundárnych zdrojov. Bol už spomenutý výskum Bernda Burmestera a kniha Franza Kurowskiho. Na http://panzer-archiv.de/forum/ je aj odkaz na ďalší zdroj, ktorým je kniha Franza Jordana: „April 1945 - Die Kämpfe im nordöstl. Niederösterreich“ (Apríl 1945 – boje na severovýchode Dolného Rakúska).


V knihe F.Jordana sa píše, že 20.4.1945 boli tanky sPzAbt.503 Feldherrnhalle nasadené v bojoch okolo Poysdorfu. (Týmto sú potvrdené spomienky D.F.Lozu bojujúceho 19.4.1945 pri Mistelbachu, ktorý sa nachádza len cca 10 kilometrov južne od Poysdorfu).


Od Poysdorfu ustúpili tanky sPzAbt.503 Feldherrnhalle na západ do priestoru Follin – Altruppersdorf a 21.4.1945 sa zapojili do bojov v okolí Mitterhof pri Staatz.


Ďalej F.Jordan uvádza, že 22.4.1945 sa veliteľstvo a technický a opravárenský servis sPzAbt.503 Feldherrnhalle nachádzali medzi Laa am der Thaya a dedinou Zwingendorf (cca 6 kilometrov južne od Jaroslavíc). V tomto priestore bolo sústredených 5 alebo 6 tankov, ktoré boli poškodené v predchádzajúcich bojoch a evakuované z bojiska. V ten istý deň 2 bojaschopné tanky boli nasadené pri Stronsdorfe a 2 bojaschopné tanky pri Neuprerau (Nový Přerov – cca 12 kilometrov západne od Mikulova).


Potom 26.4.1945 sa jadro sPzAbt.503 Feldherrnhalle (5 – 6 už opravených tankov) presunulo smerom na Socherl (Suchohrdly u Miroslavi). (Suchohrdly u Znojma sa vtedy nazývali Zuckerhandl). Oddelene od jadra útvaru naďalej pôsobili dve samostatné Kampfgruppen. Jedna bojová skupina sa 26.4.1945 nachádzala pri Wulzeshofene (medzi Laa am der Thaya a dedinou Zwingendorf) a druhá bojová skupina sa nachádzala u Wostiz (Vlasatice).


F.Jordan na záver uvádza, že K.Knispel bol zranený 29.4.1945 pri Stronsdorfe a pochovaný v Urbau (Vrbovec).
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#222177Verze : 0
Na základe doposiaľ zozbieraných informácií sa pokúsim o „rekonštrukciu“ bojového nasadenia sPzAbt.503 Feldherrnhalle v poslednej dekáde apríla 1945. V dňoch 19. – 21.4.1945 boli jeho „Königstigre“ nasadené do bojov v okolí Mistelbach – Poysdorf – Staatz, v ktorých 5-6 tankov bolo poškodených a odsunutých do opravy k Laa am der Thaya. V dňoch 22. – 25.4.1945 ostali v blízkosti frontovej línii len posledné 4 bojaschopné tanky – 2 pri Novom Přerove a 2 pri Stronsdorfe (predpokladám, že išlo o tanky K.Knispela a feldwebla Skodu). Následne 26.4.1945 tých 5 - 6 už opravených tankov zahájilo presun z priestoru Laa am der Thaya do Suchohrdel u Miroslavi a tým istým smerom boli už presunuté do Vlasatíc aj 2 tanky od Nového Přerova. (Išlo o jednu z reakcií nemeckého velenia na sovietsky prielom a obsadenie Brna). Posledné 2 tanky sa 26.4.1945 presunuli od Stronsdorfu do priestoru Laa am der Thaya, čo znamená že hlbšie do tyla. Pravdepodobne mali nasledovať za jadrom útvaru v presune na sever. Tu na tomto mieste začína moja hypotéza – v okolí Stronsdorfu vznikla na fronte lokálna kritická situácia a tieto 2 tanky nepokračovali v ďalšom presune, ale boli poslané naspäť na pôvodnú pozíciu. Tam 28.4.1945 boli vo svojom poslednom boji vyradené, pričom feldwebl Skoda padol a K.Knispel zomrel na následky zranení. Podľa môjho odhadu K.Knispel na následky zranení zomrel ešte v ten istý deň a 29.4.1945 bol pochovaný vo Vrbovci na vojenskom cintoríne. (Čo sa týka jadra sPzAbt.503 Feldherrnhalle, tak to sa dostalo do bojov 30.4.1945 pri Vlasaticiach).


Pri prehľadávaní nemeckého webu som narazil na jedno vyjadrenie Bernda Burmestera, ktoré mi nie je celkom jasné. Uvádza sa v ňom, že „K.Knispel er wurde schwer verwundet, starb in Urbau im HVP und wurde dort beerdigt“ (K.Knispel bol ťažko zranený a zomrel vo Vrbovci v HVP, kde bol aj pochovaný). Myslím, že to „HVP“ predstavuje kľúč k rozriešeniu dosť veľa otázok. Vie niekto identifikovať, čo v nemčine znamená skratka „HVP“?
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#222180Verze : 0
Ad HVP:


Haupt-Verbandsplatz ?
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#222184Verze : 0
MOD
tedy "hlavní obvaziště" Razz
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#222197Verze : 0
MOD
NO teda! Ještě jsme nikde nevyrazili a už je to na rozsáhlou monografii! Paráda!
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#222230Verze : 0
Uvidíme jen, jestli se hrob najde. Stále jsou to však jen data hypotetická, tak uvidíme která z verzí se potvrdí Jen bych moc nesouhlasil s tímto:


Čo sa týka kapitán von Diest-Körbera, tak aj jeho svedectvo je len sprostredkované a vychádza z hlásení, ktoré ako veliteľ sPzAbt.503 Feldherrnhalle dostal od svojich podriadených.


A to z toho důvodu, že se zatím neví, zda je toto svědectví zprostředkované a že vychází jen z hlášení. Ze zápisu vyplývá, že na štáb si jel pro vyznamenání, tudíž byl s největší pravděpodobností s jednotkou u Vlasatic. Pokud Knispel zahynul u nich, měl to z první ruky. Pokud zemřel ve Vrbovci tak hlášení. Jenže zatím je to to oč tu běží..
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#222311Verze : 0
To Gyry: Máš pravdu, v prípade Diest-Körbera nemáme potvrdené, či bol alebo nebol očitým svedkom posledného boja K.Knispela. Jeho spomienky však neobsahujú žiadne podrobnosti a len konštatujú, že K.Knispel padol 30.4.1945 pri Vlasaticiach bez toho, žeby uvádzali miesto jeho pochovania. Mne sa zdá, že na očitého svedka je to príliš málo informácií. Navyše oficiálne úradne dokumenty indikujú, že povojnové spomienky Diest-Körbera nemusia byť zďaleka presné. To je zatiaľ môj osobný názor a rád si počkám na ďalšie informácie a zistenia. Wink
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#222524Verze : 0
Kolegové ze soukromého archivu mám fotografii Sd.234/4 z FHH z okolí Znojma, či ze Znojma. Sice tam asi Knispel nebude ale je tam jeden "echt šarže" prosím o identifikaci.
(Bohužel mám práva k otištění jen výřezů z fotky)


a - místa - Podle kostela, ten by ještě snad stát mohl
b - hodnosti u toho pána vojákaPokud se to zdá někomu jako OT tak so omlouvám,.....Já jen že co když je to fw.Skoda,....??


Dík Dolin
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - Hodnost či nějaké info?

Hodnost či nějaké info?
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - Kostel v pozadí - určení místa?

Kostel v pozadí - určení místa?
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#226801Verze : 0
To Dolin: Prečo by sa to malo zdať niekomu ako OT? Apropo, čo je OT? Wink


V okolí Znojma som nikdy nebol, takže pri lokalizácii tej fotky veľmi nepomôžem. Jeden podobný kostol som síce videl na internete, ale netrúfam si odhadnúť či ide o tú istú budovu. (viď. fotky).


P.S. Ešte k fw.Skodovi – máš nejakú indíciu, že by naozaj mohol byť na tej fotografii?
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227297Verze : 0
Pokračujem v pokusoch o identifikáciu tých jednotiek Červenej armády, ktoré boli koncom apríla 1945 nasadené v okolí Stronsdorfu. (Vychádzam z hypotézy, že posledný boj K.Knispela prebehol práve tam). Zatiaľ sa mi však nepodarilo nájsť žiaden relevantný zdroj týkajúci sa bojov v severovýchodnom Rakúsku. Všetky rusko-jazyčné historické štúdie a memoáre, ktorými som doteraz prešiel, majú medzeru medzi 15.4.1945 (ukončenie Viedenskej operácie) a 7.5.1945 (zapojenie 2. ukrajinského frontu do Pražskej operácie). Práve v tomto intervale došlo k neúspešnému pokusu sovietskej 6. gardovej tankovej armády o prielom obrany nemeckej 8. armády v priestore Mistelbach – Staatz (19. – 21.4.1945). Po týchto bojoch sa frontová línia stabilizovala juhovýchodne a južne od Laa am der Thaya a na tejto línii sa nachádzal aj Stronsdorf.


Vo svojom príspevku z 23.4. som uviedol, že na tomto úseku boli nasadené jednotky sovietskej 9. gardovej armády. Toto tvrdenie však musím odvolať, lebo som zistil, že veliteľstvo 9. gardovej armády a dva z troch jej gardových streleckých zborov boli do tejto oblasti presunuté až v prvom týždni mája 1945. Počas druhej polovice apríla 1945 pôsobili na západ od Viedne v zostave 3. ukrajinského frontu a až potom boli podriadené 2. ukrajinskému frontu a sústredené do oblasti súčasnej česko-rakúskej hranice na východ a juhovýchod od Znojma. Z tohto priestoru prešli do útoku 7.5.1945 v rámci Pražskej operácie Červenej armády.


Posledný týždeň apríla 1945 na úseku frontu okolo Stronsdorfu pôsobili jednotky sovietskej 46. armády 2. ukrajinského frontu. Zatiaľ sa mi ale nepodarilo zistiť, ktorý konkrétny zbor a ktoré jeho divízie boli v tejto oblasti nasadené. Podľa väčšiny zdrojov K.Knispel padol v boji proti sovietskym tankom a samohybným delám, takže na základe toho sa dá vysloviť hypotéza, že muselo ísť o niektorú z tankových a mechanizovaných jednotiek podriadených sovietskej 46. armáde. Podľa údajov k 1.4.1945 boli tejto armáde podriadené 2. gardový mechanizovaný zbor a 23. tankový zbor. Nevie náhodou niekto, v ktorej oblasti sa tieto zbory nachádzali 28.4.1945 a či ešte stále boli v zostave 46. armády?


K 1.4.1945 boli súčasťou 2. gardového mechanizovaného zboru nasledovné útvary vyzbrojené tankami a samohybnými delami: 4. gardová mechanizovaná brigáda, 5. gardová mechanizovaná brigáda, 6. gardová mechanizovaná brigáda, 37. gardová tanková brigáda, 30. gardový ťažký tankový pluk, 1509. samohybný delostrelecký pluk. K rovnakému dátumu boli súčasťou 23. tankového zboru nasledovné útvary vyzbrojené tankami a samohybnými delami: 3. tanková brigáda, 39. tanková brigáda, 135. tanková brigáda, 56. motostrelecká brigáda, 1443. samohybný delostrelecký pluk. Disponuje niekto bližšími údajmi o nasadení týchto útvarov na konci apríla 1945?
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227299Verze : 0
to Viktor: ty fotky ukazují kostel ze Stronsdorfu
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227367Verze : 0
MOD
To Viktor: Samozřejmě že nemám info a ani náznak že by se mohlo jednat o Fw.Skodu (a kdyby to byl on tak asi už nežiju,...) ale já jen jestli náhodou někdo nenarazil při výzkumech na podobný xichtík, že by to šlo po rovnat a tak,...
Za kostel dík, ale teda myslím, že to není on,....
OT - OFF Topic
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227388Verze : 0
Dolin404: Na tomhle fóru forum.panzer-archiv.de
je fotoggrafie, u ktereé se níže píše:

Die Bilder sind alle samt von Gotthold Wunderlich gemacht.Der Bahntransport war der vom damaligen Lt. Frhr. v. Rosen.Schwer verwundet worden ist ausserdem noch der Ofw. Bormann,+13.8.44.Ich bin dran,Bilder zu beschaffen-hab seine Tochter gefunden.
Die beiden Kommandanten auf dem 3. Foto sind:
-links:Ofw. Otto Sachs,+ 1981 in ............
-rechts:Fw. Heinrich Skoda,gefallen am 28.4.1945 in der Slowakei im Raum Znaim wie Knispel.Das Bild ist von Oktober 44 in Ungarn...
Den 'lütten' kenne ich nicht.


EDIT: Opraven link na fotografii
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227406Verze : 0
to Siegfried

Kostol je to síce podobný, ale zrejme to nebude Stronsdorf. Iný je tvar strechy a tiež počet okienok na veži.

to Doli
Na tvojich fotkách zrejme nie je Fw. Heinrich Skoda. Samozrejme ak sa nemýli Bernd Burmeister, synovec Hauptmanna von Diest-Körbera vo výbornom Steinerovom linku. Na tej fotke z http://tinypic.com/2noutk by mal byť Fw. Skoda ten vpravo.

Len ma trochu mätie zjavná nepresnosť v identifikácii pána Burmeistera v druhom Steinerovom linku forum.panzer-archiv.de, ktorý uvádza, že Skoda padol na Slovensku (!) v oblasti Znojma (!) rovnako ako Knispel (28.4.1945 in der Slowakei im Raum Znaim wie Knispel). Zrejme sa len preklepol, pretože všade inde uvádza Czechoslowakei.

to Steiner
Výborné linky
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227408Verze : 0
MOD
Steiner, výborná fotka, vďaka za ten link! V súvislosti s H.Skodom ma napadla jedna vec. Možno by stálo za to napísať na „Deutsche Dienstelle“ a „Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge“ a informovať sa na presný dátum kedy H.Skoda padol a miesto kde bol pochovaný. (Dúfam, že v ich dokumentoch bude uvedená presná lokalita a nie len obligátne „priestor Znojma“). Bude to zaujímavé porovnať s údajmi, ktoré tieto dve organizácie poskytli ku K.Knispelovi. Dám dokopy krátky email a uvidím či odpíšu.


Predpokladám, že H.Skoda je pochovaný na inom mieste ako K.Knispel, pretože na rozdiel od neho padol priamo v boji. (Vychádzam z tých zdrojov, ktoré tvrdia, že K.Knispel utrpel ťažké zranenie a zomrel až po prevoze do lazaretu). Ak bude v dokumentoch uvedené, že H.Skoda je pochovaný niekde v blízkom okolí Stronsdorfu (alebo v blízkom okolí Vlasatíc), tak myslím že naša dilema bude vyriešená. Všetky zdroje totiž uvádzajú, že v osudný deň K.Knispel a H.Skoda boli nasadení spolu v tom istom boji. (Len dúfam, že v tých Skodovych dokumentoch nevyskočí nejaká úplne iná lokalita). Shocked


Čo sa týka toho kostola, tiež si nie som istý či sa jedná o ten v Stronsdorfe. Keď som hľadal internetové záznamy z miestnych historických kroník, tak som presurfoval webstránky všetkých dedín v 15 kilometrovom okruhu okolo Stronsdorfu. Preto mi ten kostol utkvel v pamäti, lebo ako jediný sa podobá na kostol, ktorý je na Dolinovej fotke. Súčasná podoba kostola sa síce v niektorých detailoch líši od podoby kostola na fotke z roku 1945, ale na druhej strane sa nedá vylúčiť, že kostol v Stronsdorfe bol počas bojov poškodený a po vojne rekonštruovaný do trochu inej podoby. (Ale to je len ďalšia hypotéza). Wink


P.S. Dolin, díky za vysvetlenie. Najsamprv som si myslel že OT je obrnený transportér, ale nejako mi to nesedelo do kontextu. Laughing
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227458Verze : 0
Prikladám poznámky napísané na základe internetových stránok dedín z okolia Stronsdorfu, ktoré sa týkajú vojnových udalostí v apríli / máji 1945:


Kleinbaumgarten (východne od Stronsdorfu)
Bojové postavenia vojsk sa tiahli medzi Kleinbaumgarten a Gaubitsch, kde sa front stabilizoval od 20.4.1945 až do 8.5.1945. V dôsledku bojov zahynuli 2 obyvatelia obce a 6 domov bolo zničených.

Gnadendorf (juhovýchodne od Stronsdorfu, južne od Gaubitsch)
Na východnom okraji dediny vojaci SS vyhodili do vzduchu dva mosty a ustúpili. Gnadendorf bol obsadený bez boja 21.4.1945 sovietskou pechotou. Bola poškodený len kostol a obecná škola.

Patzmannsdorf (juhozápadne od Stronsdorfu)
Keď sa v apríly 1945 priblíži front, tak obyvatelia obce museli odovzdať svoj dobytok v Kammersdorfe. Keď už bolo počuť delostreleckú paľbu, tak sa skryli do pivníc domov a na miestnej fare. V pivnici na farskom dvore sa rozložilo veliteľstvo a v blízkosti nemeckí vojaci spravili aj miesto pre tankovanie benzínu. 21.4.1945 už boli všetci obyvatelia dediny v pivniciach a na fare sa skrývalo 40 ľudí. Susedná dedina Patzenthal bola ráno 22.4.1945 obsadená sovietskymi jednotkami. Na kostolnej veži bolo umiestnené pozorovacie stanovisko. Počas bojov bol prerušený rozvod elektriny a čoraz viac domov sa menilo na trosky. Nemeckí vojaci rekvírovali v opustených domoch a chytali domácu hydinu. Niekoľko civilných obyvateľov zahynulo alebo bolo zranených po zásahu delostreleckými črepinami. Dvor fary utrpel ťažký zásah a taktiež kostol bol dva krát zasiahnutý. Mosty nad miestnym potokom boli 24.4.1945 vyhodené do vzduchu. Vo dvore skoro každého domu bol nemecký tank. Dedinské domy boli v ohni striel a pocity civilných obyvateľov boli každý ďalší deň viac a viac depresívnejšie. Pobyt v pivniciach bol obzvlášť neznesiteľný pre deti. Nebolo možné variť, pretože na stúpajúci dym Sovieti okamžite zameriavali svoju paľbu. 4.5.1945 sa na fare skrývalo už 70 ľudí, ktorí prežívali v neznesiteľných podmienkach v pivniciach plných horúceho dusného vzduchu.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227460Verze : 0
P.S. Ešte jedná pikantéria. Ak si dáte do internetových vyhľadávačov dedinu Stronegg, ktorá sa nachádza na juh od Stronsdorfu, tak vás zahltí plno webstránok o lietajúcich tanieroch! Ano, čítate správne, nie je to preklep (a ja nemám vypité) Very Happy Pri Stroneggu mala byť tajná vedecko-výskumná konštrukčná kancelária, ktorá sa vraj venovala vývoju diskovitých lietajúcich strojov s nekonvenčným pohonom... (Sú tam celkom zábavné fotky, ale nemal som to silu čítať) Laughing
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227461Verze : 0
Pripájam svoj pokus o rekonštrukciu frontového úseku pri Stronsdorfe na prelome apríla a mája 1945.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227471Verze : 0
to Panzer: podívej na tyhle stránky www.stronsdorf.at.www a klikni v seznamu na odkaz "Gemeinde" a dál na "Stronsdorf", tam najdeš ten kostel. Podobný kostel má ale i město Gaubitsch ... No myslím si, že kostel z toho válečného fota může klidně vypadat jinak-tak jak je na té fotce, než třeba jak je na té současné fotce co vložil Viktor. Je to přece už jen přes 60 let a za tu dobu mohl být klidně zrekonstruovaný či poopravený z nejrůznějších důvodů ...
Jinak přidávám odkaz týkajicí se měst a dědin v tomto prostoru www.noe.gv.at.www
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227485Verze : 0
MOD

Citace - Panzer :

Len ma trochu mätie zjavná nepresnosť v identifikácii pána Burmeistera v druhom Steinerovom linku ... ktorý uvádza, že Skoda padol na Slovensku (!) v oblasti Znojma (!) rovnako ako Knispel (28.4.1945 in der Slowakei im Raum Znaim wie Knispel). Zrejme sa len preklepol, pretože všade inde uvádza Czechoslowakei.

Vysvětlení je velmi prosté. Stačí se podívat na druhou stranu dokumentu (D. Dienstelle - Knispel II.jpg) z tohoto příspěvku:
https://www.valka.cz/topic/postview/215926/


Einsatzraume: Januar/Februar 1945 Ungarn, Marz/April 1945 Slowakei *)


Gefallen: 28.04.1945 Raum ZnaimPan Burmeister prostě jen neví, že Znojmo neleží na Slovensku.


Ta poznámka *) směřuje na odkaz ze kterého se čerpalo - takže chybu udělal Georg Tessin ve své knize z roku 1973, když píše že PzAbt 503 byl nasazený na Slovensku, zatímco to bylo Rakousko a Morava Wink
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227488Verze : 0
No u kolegů na KVH Litobratřice sem našel jeden co je teda hóóóódně podobný,..a je od nás!
www.kvh.estranky.cz
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227489Verze : 0
To Steiner:
Čo sa týka nasadenia sPzAbt.503 Feldherrnhalle, tak dokument „Deutsche Dienstelle“ je presný. V januári a februári 1945 tento útvar pôsobil v Maďarsku, avšak vo februári sa už jednalo o územie súčasnej Slovenskej republiky, ktoré v rokoch 1940 – 1945 bolo pripojené k Maďarsku. Konkrétne išlo o oblasť na sútoku Dunaja a Hronu pri Ostrihome a Štúrove. Potom v marci 1945 sPzAbt.503 Feldherrnhalle pôsobil na juhovýchod od Nitry pozdĺž frontu na rieke Hron. Táto oblasť bola vtedy pohraničným územím medzi vtedajším Slovenským štátom a Maďarskom. Od konca marca do polovice apríla 1945 trval ústup sPzAbt.503 Feldherrnhalle cez západné Slovensko na južnú Moravu a do severovýchodného Rakúska. Toto však už v dokumente „Deutsche Dienstelle“ nie je zachytené, takže tam je v knihe Georga Tessina jednoznačne chyba.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227500Verze : 0
Ešte jeden záznam vychádzajúci z obecnej kroniky.


Gaubitsch (východne od Stronsdorfu)
Dedina bola sovietskymi vojakmi obsadená 22.4.1945 a frontová línia potom prebiehala medzi Gaubitsch a Kleinbaumgarten. V bojoch padlo 29 nemeckých a 21 sovietskych vojakov. V dôsledku bojov zahynulo, alebo bolo zavraždených 11 civilných obyvateľov Gaubitsch. V dedine bol zničený kostol, obecná škola, hostinec, stolárska dielňa, 13 obytných domov, 14 stajní a 21stodôl. V susednom Kleinbaumgarten boli zničené 2 obytné domy, 2 stodoly, 2 hospodárske budovy a 1 most. V Altenmarkt bol zničený kostolík, 4 obytné budovy, 6 stajní, 14 stodôl a 1 most. Dňa 24.4.1945 bol črepinou delostreleckého granátu smrteľne zasiahnutý do hlavy miestny farár Robert Drach. (Menovaný bol už od roku 1938 prenasledovaný nacistami a v júli 1940 zatknutý za počúvanie nepriateľského rozhlasu. V Grazi bol odsúdený na 5 rokov, ale v auguste 1942 bol prepustený z väzby). V dňoch 7. – 8.5.1945 boli obyvatelia Gaubitsch evakuovaní do Gnadendorf a Zwententdorf. Kleinbaumgarten a Altenmarkt boli sovietskymi jednotkami obsadené 8.5.1945.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227501Verze : 0
Na webovej http://eigner.ei.funpic.de/historisches.htm, odkiaľ som prebral vyššie uvedený prepis z kroniky obce Gaubitsch sa nachádza aj jedna rarita. Ide o amatérsku schému frontovej línie pri dedinách okolo Gaubitsch, Kleinbaumgarten a Altenmarkt na prelome apríla a mája 1945. Predpokladám, že sa jedná o dobovú schému z obecnej kroniky spravenú na základe výpovedí miestnych obyvateľov.


Najviac ma zaujal ten Königstiger v ľavej časti schémy tesne pred nemeckými líniami na ceste z Altenmarkt do Ungerndorf. Ide o oblasť cca 4 kilometre východne od Stronsdorfu a podľa dostupných záznamov v tejto oblasti operovali len 2 tanky sPzAbt.503 Feldherrnhalle. (Tak ako som písal už dávnejšie, podľa môjho názoru sa s najväčšou pravdepodobnosťou jednalo o tanky K.Knispela a H.Skodu). Žiaľ pri tejto schéme je len uvedené, že zachytáva priebeh frontovej línie od 22.4 do 8.5.1945 a žiadne ďalšie údaje nie sú k dispozícii.


Na schéme je zakreslených 9 zničených tankov T-34 a 1 zničený „sturmpanzer“ (podľa pozície predpokladám, že to bude asi sovietske samohybné delo). Okrem Königstigeru je na schéme nakreslený aj jeden Panther (na okraji Ungerndorf pod Ungerhof). Dá sa len špekulovať, či tieto tanky boli nasadené iba v jednom tankovom boji, alebo či ide o stroje zničené počas celého obdobia, kedy línia frontu na dva týždne ustrnula v tejto oblasti. Pokúšal som sa rozlúštiť tú rukou písanú poznámku medzi nápismi „Ungerndorf“ a „Ungerhof“, ale bez úspechu. Píše sa tam niečo o 5 a 3 tankoch T-34, ale netuším čo to znamená.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227528Verze : 0
Co znamená to sowjet scharfsutze u kingtigeru?
U těch T-34 nahoře si myslím že jde o něco ve smyslu :
v tom směru tolik a tolik tanků,..ale jen dohad


Jinak kolego teda obdivuji!!!!!!!!!!!
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227572Verze : 0
to Doli


Soviet scharfschütze znamená sovietsky odstreľovač, resp. ostrostrelec.


to Viktor: klobúk dole pred tvojimi investigatívnymi schopnosťami Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227574Verze : 0
MOD

Citace - Dolin404 :

Co znamená to sowjet scharfsutze u kingtigeru?

Doli, nevím, jestli se tvoje myšlenky ubírají stejným směrem jako moje Smile
ale přemýšlel sem, jak mohl padnout Fw. Skoda (velitel tanku) a pak ve stejný den dostal Fw. Knispel jeho bojeschopný KingTiger?


scharfschütze je opravdu ostřelovač


Ten plánek asi nemalovali místní pamětníci, vypadá to spíš na náčrt situace namalovanou přímo někým od němců, snad součást hlášení, protože jsou tam použitý vojenský značky a zkratky.


[spekulace]
Můj dojem z náčrtku je asi tento:
- Panther zničil 4x T34 jedoucí po silnici z Fallbachu (vpravo nahoře) a pak ustoupil (narozdíl od všech T34 nemá ani Panther ani KT nad sebou obláček)
- KT pak asi zničil tanky které projely a jsou roztroušeny po mapě (5x T34 + jedna samohybka)


Jediný co mi na tom náčrtku nesedí, je ta poznámka úplně nahoře
... 5 T34 / ... ~3 T34 (podle mně udává počty zničených tanků Pantherem a KonigsTigerem a ten nečitelný text můžou být jména)


přitom na náčrtku je tanků víc
5T34 + samohybka + 4T34


ale je tam taky D.PAK (německé protitankové dělo vpravo od altenmarkt a vpravo nahoře asi 200m od něho je velký flak, může být 88mm), takže mohlo mít na svědomí třeba tu samohybku
a pak by ta poznámka odpovídala, protože ~3 T34 můžou být ty 4 namalovaný na silnici z Fallbachu
[/spekulace]


další zkratky použitý na mapě:
DMG - německý kulomet (Deutsche MachineGewehr)
RMG - ruský kulomet (Russian MachineGewehr)
DVP - německý ??? (Deutsche ??? Position - nic mě nenapadá)
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227582Verze : 0

Citace - Steiner :


další zkratky použitý na mapě:
DMG - německý kulomet (Deutsche MachineGewehr)
RMG - ruský kulomet (Russian MachineGewehr)
DVP - německý ??? (Deutsche ??? Position - nic mě nenapadá)
Deutsche Verbandplatz - nemecké obväzisko?
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227588Verze : 0
MOD
E-ee, to by jich nebylo tolik přímo v poli. Je tam značka puntík s čárkou. Spíš nějaký palebný postavení.


A až teď sem si všiml, že tam byly taky 2 Flakvierlingy, jeden vpravo od 88mm kousek od místa kde je namalovaná skupina mrtvých ruských vojáků, muselo to být maso ... Druhý je úplně vlevo nahoře.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227590Verze : 0
Steiner


Tak potom by to mohlo byť Deutsche Verbande Position - pozície nemeckých jednotiek (pechota)
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227603Verze : 0
MOD
Díky za uznanie. Very Happy Surfovanie po internete je perfektný relax. Wink


V prípade tých rakúskych dedín sa dalo nájsť aspoň niečo, ale v prípade ruských zdrojov je to zúfalé. Tam všetko končí 16.4.1945 a potom to vyzerá tak, ako keby po zavŕšení Viedenskej operácie boli v severovýchodnom Rakúsku „frontové prázdniny“ a Frici hrali na harmonikách a Ivani na balalajkách. Mám z toho taký pocit, že nasadenie 6. gardovej tankovej armády a 46. armády na rakúskom území v druhej polovici apríla 1945 bolo na úradný pokyn „zabudnuté“. Sovietska historiografia vykresľovala nasadenie Červenej armády v roku 1945 ako nepretržitú šnúru víťazstiev a operačný neúspech v priestore Mistelbach – Staatz – Stronsdorf jej skrátka nesedel do scenára... (Muselo to tam byť dosť husté, pretože napríklad len nemecká 6. pancierová divízia hlásila 20.4.1945 medzi Mistelbachom a Zistersdorfom 80 zasiahnutých sovietskych tankov a samohybných diel).


Celkom sa mi pozdáva tá Steinerom naznačená hypotéza – H.Skoda mohl padnúť po zásahu sovietskeho odstreľovača v momente, keď bol vysunutý z veže svojho tanku. To potom umožnilo, aby K.Knispel pokračoval v boji na jeho tanku, keď jeho vlastný tank bol vyradený. Otázkou však je, či to bolo naozaj tak a či sa to odohralo 4 kilometre na východ od Stronsdorfu práve pri obci Altenmarkt. Myslím že by sme mali príliš veľké šťastie, ak by tá schéme zachytávala práve ten osudný boj z 28.4.1945 (teda aspoň jeho prvú fázu).


Čo sa týka tej schémy, tak si stále myslím, že ide o povojnovú rekonštrukciu. Mohol ju robiť bývalý vojak, ktorý sa z frontu vrátil domov a na základe popisu očitých svedkov všetko nakreslil a doplnil tie vojenské značky a skratky. Nevyzerá to ale na schému robenú v reálnom čase v bojovej situácii. V rôznych archívoch som takéto schémy videl a žiadna nebola tak „umelecky“ nakreslená ako táto naša. V súvislosti s tým stále premýšľam čo znamenajú tie červené a modré polkruhy, ktoré sú za nemeckou a sovietskou líniou. Vyzerá to ako „indiánske chodníky“, ale nezdá sa mi žeby išlo o spojovacie zákopy.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227605Verze : 0

Citace - Viktor :


Celkom sa mi pozdáva tá Steinerom naznačená hypotéza – H.Skoda mohl padnúť po zásahu sovietskeho odstreľovača v momente, keď bol vysunutý z veže svojho tanku. To potom umožnilo, aby K.Knispel pokračoval v boji na jeho tanku, keď jeho vlastný tank bol vyradený.
Čo sa týka tej schémy, tak si stále myslím, že ide o povojnovú rekonštrukciu. Mohol ju robiť bývalý vojak, ktorý sa z frontu vrátil domov a na základe popisu očitých svedkov všetko nakreslil a doplnil tie vojenské značky a skratky. Nevyzerá to ale na schému robenú v reálnom čase v bojovej situácii. V rôznych archívoch som takéto schémy videl a žiadna nebola tak „umelecky“ nakreslená ako táto naša.

O pár stránek vpředu bylo uvedeno, že Knispel utrpěl těžké zranění a při pokusu ho zachránit byl Skoda zabit. Pozice sov. odstřelovače je velmi blízko u KT, kdoví, nebyl-li přímo pod ním. Je tam nakreslen 1 mrtvý a 1 polomrtvý?-neúplná kresba, nebo kříž.
Když se podíváme na schémátko (hluboká poklona Viktorovi za jeho hledání na netu - mně se ty rakouské stránky vůbec nezobrazily, natož abych je byl schopen sám najít!), je ta sovětská samochodka sakra blízko KT (800 m) a na tuto vzdálenost už KT klidně mohla odrovnat, než byla sama zničena.
Ve Vrbovci ještě žije jeden pamětník, který měl sdělit, že vojenské pohřebiště tam bylo za zdí normálního hřbitova, mělo tam být pohřbeno 12 vojáků. Kamarád mi stále ještě nesdělil podrobnosti - onen pamětník je údajně dlouhodobě mimo Vrbovec. Jen aby neumřel, než ho budeme moci podrobně vyzpovídat. Sad
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227606Verze : 0
V časopise HPM které vyšlo v únoru 2006 je prý článek kde se píše, že Knispel padl v boji u obce Suchohrdly u Znojma. Nemáte někdo ten časopis k dispozici?
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227622Verze : 0
Ja som ako naschvál zatiaľ našiel len 3/2006. Aj keď aj v ňom je veľa info o jednotkách nasadených v bojoch na Znojemsku.

Ale Doli ho určite bude mať, keďže na konci článku Tanky na Dyji je mu venované poďakovanie autorov za pomoc pri príprave článku Smiling Army
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227623Verze : 0
MOD
Ve článku Tanky na Dyji I Miloše Ludvíka v HPM 2/2006 se na straně 24 píše "... Vážné oslabení potkalo oddíl 29. dubna pravděpodobně poblíž obce Suchohrdly u Miroslavi, kde zahynul uffz. Knispel, který od roku 1943 zničil na 168 tanků ...". Na téže stránce se nachází i mapka frontové linie a umístění sovětských a německých jednotek. Na stránce 29 je tabulka německých vojáků, kteří zemřeli v polních lazaretech a Knisplovo jméno se zde nevyskytuje. Tabulka nemusí být kompletní, ale tak významná persona by tam snad nechyběla, pokud by zemřela v lazaretu.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227630Verze : 0
MOD
To Fantan:
Kde presne je uvedené, že K.Knispel utrpel ťažké zranenie a H.Skoda padol pri pokuse o jeho záchranu? Prešiel som predošlé stránky, ale neviem túto informáciu nájsť.


Čo sa týka toho sovietskeho odstreľovača, tak ja som schému pochopil tak, že tá šípka ukazuje smer z ktorého strieľal. Nezdá sa mi, žeby ten odstreľovač bol skrytý v cestnej priekope vedľa tanku. Skôr predpokladám, že strieľal zo sovietskych pozícii.


Ohľadom tej sovietskej samochodky si myslím, že bola nasadená v iný deň ako Königstiger. Schéma zachytáva obdobie od 22.4 do 8.5.1945, takže sa kľudne mohlo stať, že súboj Pantheru s T-34 idúcimi po ceste z Fallbachu prebehol jeden deň. Na druhý deň, alebo o pár dní neskôr mohol prebehnúť súboj Königstigeru s ďalšími T-34 postupujúcimi od Ungerndorfu. A úplne iný deň mohol prebehnúť súboj nemeckého protitankového dela, ktoré pravdepodobne vyradilo jednu T-34 a jednu samohybku útočiace na Altenmarkt. Čiže hypotézy, hypotézy a hypotézy. Neutral Ďalej sa asi pohneme až vtedy, keď nájdeme miestneho pamätníka, alebo v archíve dobové dokumenty.


To Agnes:
Na aký zdroj sa odvoláva autor článku v HPM 2/2006 keď uvádza, že K.Knispel padol 29.4.1945 pravdepodobne blízko Suchohrdel u Miroslavi?
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227642Verze : 0
to Viktor, ty červené a modré čáry jsou nejspíš dodatečně namalované linie fronty vztažené k nějakému dni, celkem to odpovídá i tomu co je na té malůvce, tedy že se to vždy nějak opírá o přírodní nebo umělé překážky (červená třeba potok a potom nějaký svah namalovaný vpravo, modrá minové pole a okraj vesnice. Na rozdíl od Steinera bych tipl že to maloval někdo místní, je to malováno hodně amatérsky a nevím kde tam vidí vojenské značky, tank se ve značkách pokud vím nikdy nemaluje jako když ho kreslí dítě a stejně tak ani ostatní věci. Kresleno je to prostě někým kdo (možná i dost dlouho po boji) kreslil jak to tam vypadalo "po boji". Je to samozřejmě zajímavé a na dotyčné stránce bohužel taky nic moc dalšího není Sad (dá se tam dostat celkem snadno, staří dát jen : http://eigner.ei.funpic.de pak se zbavit vlezlé reklamy, dát "die anderen" a na stránce pak zvolit "historiches" je to asi v půlce dané stránky. Přiznám se že mne tohle téma moc netrápí, jen bych vás varoval abyste z tohoto obrázku vyvozovali složité závěry (třeba o přesedání z tanku do tanku), určitě by stálo za pokus to promítnout do opravdové mapy (asi by měla jít na netu najít) kde by okolí bylo přesně nakresleno, př nejmenším potok, a některé cesty by měly existovat. tohle je malováno tak že nemusí být poměry a vzdálenosti správně (zkuste si někdy nakreslit od ruky pláněk třeba cesty na chatu Smile ) místním to samozřejmě nevadí, ti ví že třeba dva body jsou dál nebo blíž, ale bez mapy tady nepoznáte odkud kam je vůbec vidět (třeba pro teréní nerovnosti) takže odhad odkud kam se dalo střílet je tak na úrovni hry. Dáváte do toho docela dost úsilí, takže by bylo škoda ho marnit třeba na vyvozování závěrů z nejistého základu. Zničená technika asi sedí (určitě počty a asi i typy) spíš nesedí topologie, je to hodně amatérské a určitě to není práce důstojníka nebo někoho kdo podobné situační plány běžně dělal.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227651Verze : 0
Mapa okolí Altenmarkt - viz příloha, zdroj www.supermapy.cz


Bitaxe: nakonec se taky kloním k tomu, že to maloval někdo z rakušáků, němci by nenapsali D.Panther (německý panther) a s těma značkama máš pravdu.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227658Verze : 0
Viktore, píšeš o tom ty sám v úplně prvním příspěvku:
"F.Kurowski uvádza, že sPzAbt.503 Feldherrnhalle bol presunutý do Wostitz (Vlasatice) 26.4.1945. Počas nasledujúcich štyroch dní sa tento útvar zapojil do intenzívnych bojov (27. – 30.4.1945). Priestor týchto bojov však autor nelokalizuje.
V týchto bojoch mal 29.4.1945 padnúť aj K.Knispel po tom, ako v tento deň zničil svoj posledný (168.) nepriateľský tank. V rovnaký deň mal padnúť aj feldwebel Skoda, ktorý sa na svojom tanku pokúšal v kritickej situácii pomôcť tanku K.Knispela."
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227662Verze : 0
to Viktor: U této informace je pouze poznámka 2), že K. K. byl 20.05.44 vyznamenán německým křížem ve zlatě (DKiG) za zničení 101 pancéřů v období 07/1942 - 03/1944. Jinak uvádí tyto prameny a literaturu: viz. obrázek. Je naskenován jen čb (autorská práva).
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227670Verze : 0
MOD
Agnes a takhle předchozí stránka by tam nebyla? Tohle je pro tohle téma naprosto k ničemu - začíná to až 8.5.45 a o Knispelovi je tam jen zmínka o vyznamenání z doby, kdy působil jako střelec, nikoli velitel tanku. A když už skenuješ čb, bylo by dobré dělat to půtónově, ne jako pérovku, na tom Panterovi Ausf.G (který s tématem souvisí jen zcela okrajově) není vidět lautr nic, než silueta.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227673Verze : 0
To Fantan: Článek má asi osm stran, mám to oskenované barevně a celé, ovšem to co jsem napsal je (podle mě) jediná věc týkající se K. K. A jde mi hlavně o neporušení autorských práv, proto pouze cituji a naskenoval jsem pouze zdroje a literaturu, použitou autorem článku. Pokud mi administrátor či moderátor dá svolení, klidně to sem hodím celé.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227674Verze : 0
MOD
To Fantan:
Díky, svoje príspevky som pri hľadaní preskočil. Embarassed A to som si myslel, že aspoň cez prázdniny nebudem roztržitý. Very Happy


Ešte raz som nalistoval tú pasáž v knihe F.Kurowskeho a je to tak ako som písal vtedy – autor tvrdí, že H.Skoda padol pri pokuse pomôcť K.Knispelovi. Druhá verzia je tá, ktorú uviedol Panzer vo svojom profile K.Knispela. Vychádza zo spomienok H.Bechtela, ktorý uviedol, že H.Skoda padol v jeden deň a K.Knispel presadol do jeho tanku a padol nasledujúci deň.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227688Verze : 0
To Bitaxe:
Pokúsil som sa predstaviť si, ako sa podľa tých červených a modrých polkruhov mohol posúvať front v jednotlivé dni, ale akosi mi to nesedí. Aj podľa nákresu aj podľa mapky ktorú zavesil Steiner to vychádza na posuny rádovo v 200 – 300 metroch. Toto však nebola Prvá svetová vojna, kde sa väčšinou bojovalo takýmto štýlom. Napadlo ma iné vysvetlenie. Žiadna frontová línia nie je lineárna, ale aj na tej najnižšej taktickej úrovni je členená do hĺbky. Preto tá červená a modrá čiara znázorňujú len pomyselnú hranicu sovietskych a nemeckých postavení, medzi ktorými je „zem nikoho“ . Samotné postavenia sú však značené práve tými červenými a modrými polkruhmi a predstavujú do hĺbky členené obranné pozície. Vtedy na konci Druhej svetovej vojny už väčšinou nešlo o súvislé pásy zákopov, ale o línie tvorené okopmi pre jedného či dvoch vojakov, doplnené palebnými postami guľometov určenými nielen pre čelnú ale aj pre bočnú paľbu do vnútra vlastných postavení.


Čo sa týka tejto schémy tak máš pravdu, z nej sa nedajú vyvodiť žiadne závery. My vyvodzujeme len hypotézy. Very Happy Tie sa budú dať overiť až na základe dokumentov alebo spomienok očitých svedkov. Ale netrúfam si odhadnúť, kedy sa k tomu dopracujeme.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227689Verze : 0
Prosím, je tady někdo, kdo je schopný dát dohromady seznam (lokalizace + fotodokumentace pokud je k dispozici) všech vraků Konigstigerů na jižní moravě a zvlášť v okolí Znojma? Dolin??? V této chvíli by to dost pomohlo.


Znojmo (nádraží) bylo hlavní seřadiště těžce poškozené techniky, kterou nemohli opravit v polních dílnách. Zná někdo přesný způsob, jak se ty vraky do Znojma dostávaly? Kde se nakládaly na železnici, případně kde byly umístěné polní dílny 503.PzAbt v odbobí od 22.4. do 8.5.1945?
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227692Verze : 0
Někde na 1.-2. stránce je uvedeno, že štáb a dílny 503PzAbt. byly v tomto časovém období umístěny v Suchohrdlech u Miroslavi.
Optimální by bylo dostat se k publikaci, vydané soukromě v Německu, nebo k jiné dokumentaci (bojový deník jednotky) - tam by měly být podrobnosti o ztrátách. Jednotek, vyzbrojených KT na jižní Moravě zase tolik neoperovalo.
Mimochodem, všimli jste si, že na tom náčrtku je kvanta ruských zničených tanků, ale jen JEDEN KT a Panther? Přitom u obou není obláček, naznačující výbuch a zničení. Je ovšem možné, že byly v silném boji rozstříleny a pak tam stály jako vraky - pro kreslíře jen orientační body, pro předsunutého odstřelovače ideální úkryt.
Jo a ještě něco: jestli tohle je místo, kde padl Knispel, pak se asi nesetkal s F.Luzou, jehož útvar byl vyzbrojen Shermany a to není ani jeden ze zakreslených vraků.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227698Verze : 0
to Viktor souhlasím (i by to barevně odpovídalo) opravdu to mohou být linie obou protivníků a ty červené a pár modrých značek (ony nejsou zdaleka půlkruhové některé jsou i hranaté Smile ) by mohly být okopy, u těch bych už vůbec nevěřil že by byly správně, jde určitě spíš o znázornění že tam někde byly, podobně jako to že někde bylo (asi po boji) nalezeno několik mrtvých rusů (možná jen "v rohu Helmutovo pole co jsou ty keře leželo xy mrtvých rusů) opravdu to vypadá že to maloval někdo místní (i s těmi výbuchy tanků). Mimochodem pokud se to malovalo až po boji (a to asi ano) tak pamětníci asi neviděli v době boje toho KT a možná ani panthera, (logicky koukali směrem k hrozícímu nepříteli) takže i to může (zdaleka nemusí) být důvodem proč nejsou malovány s výbuchem, dalším důvodem může být psychologie, rusové nás tady vydrancovali a tak je namaluju vybuchlé Smile takže bych to zas tak přesně nebral. Otázkou je i jak dlouho po boji se to malovalo, třeba to někdo dělal až po letech podle vyprávění.
Myslím že by vám pomohlo kdybyste si teď udělali přehled toho co víte (včetně zdrojů) toho co jste zjistili a toho co z toho vyvozujete a proč (případně podle čeho). Celá diskuze je už docela nepřehledná a myslím že se občas zamotáváte a ztrácíte přehled.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227701Verze : 0

Citace - Fantan :

Někde na 1.-2. stránce je uvedeno, že štáb a dílny 503PzAbt. byly v tomto časovém období umístěny v Suchohrdlech u Miroslavi.

No, právě proto se na to ptám. Jedna ze tří variant míst Knispelovi smrti je uváděna oblast blízko Suchohrdel u Miroslavi. Myslím, že právě v Suchohrdlech v opravnách mohl skončit Knispelův Tiger. Z toho mohl někdo z pamětníků (německých vojáků) vyvodit, že Knispel padl někde v této oblasti. Pokud by se podařilo zjistit kdy tam ten Tiger dorazil, můžeme vytipovat možný místa odkud se tam mohl dostat.

EDIT: Konkrétně hledáme Skodův Tiger II s věží Henschel, zimmeritem a věžovým číslem 332 (Skoda patřil k 3.kg 503.PzAbt, měl ho v březnu 1945, doufáme že ho nevyměnil).
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227707Verze : 0
Nemáte náhodou k tématu někdo k dispozici tuhle knihu?


Franz Jordan: April 1945
Die Kämpfe im nordöstlichen Niederösterreich


http://www.oeog.at/ogs/mg.htm#mg3


Mimochodem, na přebalu poznávám "Hrabětický tank" ?
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227761Verze : 0
1 - Ano HPM mám obě dvě co je v nich o "Tancích na Dyji",......Klidně je naskenuju a hodím na uschovnu cz,....Večer
2 - Knížka vypadá SUPROVĚ!!!!!!!!!!!!! A Ano Hrabětice,....ještě když tam byl,...
Zkusím to objednat,....
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227784Verze : 0
Agnes napsal: "Ve článku Tanky na Dyji I Miloše Ludvíka v HPM 2/2006 se na straně 24 píše "... Vážné oslabení potkalo oddíl 29. dubna pravděpodobně poblíž obce Suchohrdly u Miroslavi, kde zahynul uffz. Knispel, který od roku 1943 zničil na 168 tanků ...".
Viktor se s pochybností ptá, odkud tato informace pochází. Já se domnívám, že jde o silné zkrácení a interpretaci hlášení velitele Hauptmanna Dr. von Diest-Körbera, jehož velitelství skutečně sídlilo v Suchohrdlech (cituji ho na str.2). Místo, kde Knispel padl, tím není určeno o nic přesněji, spíš dochází k ještě většímu zmatení.
Domnívám se, že musíme mít aspoň jeden pevný bod a protože Němci měli v evidenci pořádek téměř do konce, nezbývá než přijmout, že Knispel byl těžce zraněn u Stronsdorfu, odtud byl převezen na hlavní obvaziště do Vrbovce, kde taky zemřel a je tam pochován.
Jediné vysvětlení, které s tím koresponduje, je Viktorova teorie o návratu tanků Knispela a Skody zpět do Rakouska.
To je potvrzeno ve Viktorově citaci Jordanovy knihy "April 1945 - Die Kämpfe im nordöstl. Niederösterreich" (Apríl 1945 - boje na severovýchodě Dolného Rakúska)." - dva příspěvky z 29.5.07 na začátku str.3.
Amatérsky kreslený plánek je z oblasti severovýchodně od Stronsdorfu (je třeba ho otočit o 90° vpravo) a proto zřejmě zachycuje situaci PŘED smrtí Knispela (jinak by jako místo zranění byl uveden Altenmarkt).
Jistě by se dalo hodně vyzvědět od místních pamětníků, ale k tomu by bylo třeba mít sebou člověka, zvládajícího běžný hovor v němčině, schopnost číst texty kronik nestačí (navíc žádný zápis nebude psaný latinkou, všechno kurentem!)
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227830Verze : 0
.
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - HPM 2/2006

HPM 2/2006
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - HPM 2/2006

HPM 2/2006
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227839Verze : 0
MOD
No mailem jsem kdysi hovořil s M.Ludvíkm na toho téma a napsal mě že info o smrti Knispela je jen opsaná - přepsaná informace z knihy. Už si nepamatuju z které. Zkusím to někde vyhrabat.


ZDE NĚCO OD M.LUDVÍKA - AUTORA ČL.V HPM
Zdár,
hm zatím pro nás nic nového, to víš náš region máme docela sběhlý...Surprised)))
Nicméně pokud se dobře pamatuji tak první info o jeho smrti byly z té Německé
služby a další z těch Panzer Acces II a deníku Körbera tj. velitele
503.sHPzAbt/FHH.
Údajný rozpor o místě zranění - smrti si myslíme že i přes německou důslednost
byl prostě bohužel pro Knispela v konci války kdy již skoro nic nefungovalo tak jak
by mělo, že.
Navíc jeho smrt u Stronsdorfu je z našeho pohledu málo pravděpodobná protože
k tomuto datu se dole pod Laa nedělo prakticky nic významného naopak na sklonku
dubna probíhaly nejtěžší boje u Vlasatic - doslova krvavé. Němci když zjistili, že rusové
se snaží o průlom zde tajně přesouvali všechnu možnou techniku tam tj. 13.PzD a
části 25.PzD a samo 503trojku. Byly tam velké ztráty na obou stranách a němci
tam skoro vykrváceli ale neustoupili nějak výrazně (7.5. tam pak 2.UF nasměroval
ofenzívu na Prágl ale to již Němci z tohoto prostoru manévrovali).
Bylo by i divné aby nejlepší tankisté "odpočívali" na jihu a nebyli tam kde to "hořelo"...
Faktem je že dole pod Laa byla v prostoru Grossharas-Mailberg 509kan ale ta nebyla myslím podřízena tou dobou PzK FHH
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227841Verze : 0
Pokud je pravda, že Fw.Skoda zahynul 28.4. ve snaze pomoct Knispelovi v kritické situaci, nebo že Knispel svůj poslední boj 29.4. bojoval ve Skodově tanku, pak nemohlo jít o Stronsdrof, protože Fw.Skoda padl v boji u Vlasatic a je pochován v Suchohrdlech (7km od Vlasatic, zdroj: www.volksbund.de).


Takže tu máme pohádku o společném boji Skody a Knispela, nebo pohádku o Stronsdorfu.


[code:1:175bf881ee]A1490912
Nachname: Skoda
Vorname: Heinrich
Dienstgrad: Feldwebel
Geburtsdatum: 17.09.1915
Geburtsort: Stuttgart
Todes-/Vermisstendatum: 28.04.1945
Todes-/Vermisstenort: Raum Znojmo


Heinrich Skoda wurde noch nicht auf einen vom Volksbund errichteten Soldatenfriedhof überführt oder konnte im Rahmen unserer Umbettungsarbeiten nicht geborgen werden. Nach den uns vorliegenden Informationen befindet sich sein Grab derzeit noch an folgendem Ort:


Suchohrdly u Miroslavi - Tschechische Republik[/code:1:175bf881ee]


EDIT: Fw.Skoda byl ze 3.zug sPzAbt 503 FHH, Fw.Knispel byl z 1.zug sPzAbt 503 FHH. Nevím kolik Tigerů měl každý zug 28.4., ale nezdá se mi, žeby byly obě jednotky současně nasazený na jednom místě, když celý sPzAbt 503 FHH držel frontu dlouhou několik desítek kilometrů ...
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227847Verze : 0
To Fantan: Podľa môjho názoru jediný pevný bod ktorý máme je miesto pochovania K.Knispela. Ten bol po ťažkom zranení prevezený na hlavné obväzisko vo Vrbovci a tam zomrel. S tým vak súvisí hneď otázka – ktorá jednotka mala vo Vrbovci svoje hlavné obväzisko? Podľa mňa to sPzAbt 503 FHH nebol, lebo jeho veliteľstvo, opravovne a pravdepodobne aj obväzisko sa už 26.4.1945 presunuli viac na sever do Suchohrdel u Miroslavi.


Doteraz sa mi najlogickejšou zdala verzia, že posledný boj K.Knispela prebehol v okolí Stronsdorfu. Avšak na základe Steinerových informácií musím svoj postoj prehodnotiť. Informácia o mieste pochovania H.Skodu je silnou indíciou v prospech tej verzie, že posledný boj K.Knispela mohol predsa len prebehnúť u Vlasatíc.


S tými pamätníkmi a obecnými kronikami máš úplnú pravdu. Viac zistíme asi až o rok, keď sa do toho priestoru vyberieme na „prieskum“Smile Možno sa ale niečo podarí zistiť už skôr cez email. Som v kontakte s riaditeľom miestneho múzea v Zwingendorfe, ktorému som dal link na našu debatu. Sľúbil, že sa pozrie na tú Dolinovu fotku s kostolom a napíše, či sa jedná o kostol v Stronsdorfe, alebo v inej dedine v ich regióne. Možno pošle aj ďalšie informácie o bojoch na prelome apríla a mája 1945.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227861Verze : 0
To Steiner: Vďaka za informáciu! Súhlasím s Tvojim záverom: buď H.Skoda a K.Knispel boli v poslednom boji nasadení spolu pri Vlasaticiach, alebo v osudný deň každý z nich bojoval na inom mieste (H.Skoda pri Vlasaticiach a K.Knispel pri Stronsdorfe). Ja stále čakám na odpoveď od „Deutsche Dienstelle“ a predpokladám, že v prípade H.Skodu len potvrdí to, čo má vo svojej databáze uvedený „Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge“.


Čo sa týka toho, že H.Skoda slúžil v 3./sPzAbt 503 FHH a K.Knispel slúžil v 1./sPzAbt 503 FHH, tak z toho by som nevyvodzoval záver, žeby nemohli bojovať spolu v rovnakom čase na rovnakom mieste. Je síce pravda, že sPzAbt 503 FHH pôsobil ako zborová jednotka a bol nasadzovaný na fronte o dĺžke niekoľko desiatok kilometrov, ale v tejto fáze vojny väčšinou išlo o nasadenie malých „kampfgruppen“ zložených z 2 – 3 tankov. Ak na niektorom úseku frontu vznikla kritická situácia, tak sa tam vyslala „kampfgruppe“ zložená z tých tankov a posádok, ktoré boli momentálne k dispozícii. Preto sa kľudne mohlo stať, že v podobnej situácii sa K.Knispel ocitol v tej istej „kampfgruppe“ ako H.Skoda.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227862Verze : 0
to steiner, myslím že tam máš chybu, zug je pokud vím četa a podle označení které používáš by mělo jít o rotu (kompanie) pokud by opravdu složili každý u jiné čety (ale ve stejné rotě) pak by zřejmě bojovali spolu, po pravdě na konci války byly stavy techniky natolik nízké že tak nejspíš sloužili i když byli u různých rot. Němci docela běžně vytvářeli (nejen na konci války) skupiny které byly pro daný účel a po jeho skončení byly rušeny (různé kampfgruppe a podobně) ty neměly s jednotkou v níž daný jedinec sloužil mnohdy mnoho společného. Podobně to mohlo být i zde, prostě se mohli dostat do nějaké ad hoc vytvořené jednotky a mohli klidně bojovat spolu. Podobně je to i s obvyzištěm, to samozřejmě přijímalo všechny vojáky z dané oblasti, takže se voják po zranění klidně dostat na obvaziště jiné jednotky (a tam i umřít). Podle toho se zas až tak moc určit nedá, je to samozřejmě vodítko že daná jednotka v tom prostoru byla (alespoň její část) problém je že u praporů těžkých tanků často byla vyčleněna jen jedna rota a ta mohla působit i dost daleko od jednotky původní. Podle organizační struktury se mnoho spolehlivého určit nedá, je to vodítko ale ne jistota.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227883Verze : 0

Citace - Steiner :

Pokud je pravda, že Fw.Skoda zahynul 28.4. ve snaze pomoct Knispelovi v kritické situaci, nebo že Knispel svůj poslední boj 29.4. bojoval ve Skodově tanku, pak nemohlo jít o Stronsdrof, protože Fw.Skoda padl v boji u Vlasatic a je pochován v Suchohrdlech (7km od Vlasatic, zdroj: www.volksbund.de).
Takže tu máme pohádku o společném boji Skody a Knispela, nebo pohádku o Stronsdorfu.


[code:1:29ceec49f3]A1490912
Nachname: Skoda
Vorname: Heinrich
Dienstgrad: Feldwebel
Geburtsdatum: 17.09.1915
Geburtsort: Stuttgart
Todes-/Vermisstendatum: 28.04.1945
Todes-/Vermisstenort: Raum Znojmo


Heinrich Skoda wurde noch nicht auf einen vom Volksbund errichteten Soldatenfriedhof überführt oder konnte im Rahmen unserer Umbettungsarbeiten nicht geborgen werden. [color=darkred]Nach den uns vorliegenden Informationen befindet sich sein Grab derzeit noch an folgendem Ort: Suchohrdly u Miroslavi - Tschechische Republik[/color][/code:1:29ceec49f3]

No, podle mne je tohle sdělení tak strašně neurčité, že se z něj rozhodně nedá vycházet, takže bych tu "pohádku" tak moc nezatracoval. Prostupem různými stupni hlášení se na konci zcela ztratí podrobnosti. Podle mne na Volksbundu vůbec netuší, jak a kde padl - to bych víc věřil těm vzpomínkám "kriegskamarádů". Měli dost času si o tom vyprávět a pak vzpomínat - i když, jak píše bitaxe (a mnozí další - viz Pytlák o Fajtlovi "hochu, já už si taky houby pamatuju"), ony ty vzpomínky pamětníků taky nemusí být úplně přesné. Ale rozhodně obsahují víc podrobností.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227885Verze : 0
to Steiner: a jsi si jistý, že Königstiger s číslem 332 na věži patřil určitě H.Skodovi ??? On totiž jeden KT s číslem 332 (sic má taky věž typu Henschel) je v ňakém muzeu, ale jedná se o tank opuštěný posádkou v Ardenské ofenzívě a "zabavený" západními spojenci... zde více
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227890Verze : 0
MOD
Sigfried: tank který zmiňuješ patřil do sSS-PzAbt. 501, to je úplně jiná jednotka


Organizace sPzAbt od 1.11.1944 byla následující:
chrito.users1.50megs.com


velitelské vozy byly značené římskou I a II
(například opuštěný Kingtiger u Třeboně patřící von Diest-Körberovi měl římskou I)
jednotka měla 3 kompanie
každá kompanie 3 zugy
každý zug 4 vozy


číselné značení na věži znamenalo (kompanie)(zug)(vůz)
takže Skodův Kingtiger s číslem 332 byl 2. vůz 3. zugu 3. kompanie
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227892Verze : 0
Vím že patřil jednotce sSS-PzAbt. 501, jen mi právě bylo divné, že to číslo 332 mohli mít dva tanky, ač od jiné jednotky...
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227893Verze : 0
MOD
Postnu sem schéma organizace sPzAbt 509 (i když to není stejná jednotka která nás zajímá, schéma je stejné, pokud někdo najdete přímo sPzAbt 503, dejte ho sem).


Na druhém obrázku jsou rozlišovací znaky (insignie) jednotlivých sPzAbt, podle nich se pozná ke které jednotce technika patří.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227894Verze : 0
je to (aspoň obecně) tak jak to je na obrázku, to znamená že pokud budou vedle sebe dva tanky z různých praporů ale ze stejné roty (v rámci praporu) mohou mít stejné číslo. Prostě se to opakuje. Ten systém je stejný i u jiných jednotek a celkem fungoval. Právě k tomuhle vedl můj dotaz na Steinera zug je prostě velmi nízká jednotka (vlastně nejnižší) a tanky dvou zugů ze stejné roty klidně mohli bojovat spolu (zvlášť na konci války). Mimochodem ta věžová čísla nejsou moc směrodatná, pokud byla jednotka v boji tak se běžně stávalo že z opravy přišel tank už s číslem (na nějaké přemalování nebyl ani čas a muselo by se to dělat až u jednotky) a byl následně přidělen osádce, bez ohledu na to že by podle čísla patřil jinam. Přepsání čísla bylo pak řešeno až po stažení z boje a při větší údržbě. Takže u 1. čety 1. roty klidně mohl být tank s číslem 334 Smile
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227906Verze : 0
Není vám na hlášení D.Dienstelle něco divného ??
Data povýšení se shodují s daty v lazaretu a datem úmrtí.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227911Verze : 0
bitaxe: máš pravdu, uklepl sem se, je to "kompanie" a ne zug
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227914Verze : 0
to WLK : s listu Deutsche Dienstelle vyplýva, že sa jedná o hodnosti uvedené v hláseniach t.j. hlásenia o zranení, pobyte na ošetrovni resp. úmrtí. Súčasne je v odstavci Dienstgrade - Hodnosti uvedené v zátvorke, že nie sú k dispozícii dáta o povýšeniach. Teda uvedené údaje nepredstavujú dátum povýšenia.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227919Verze : 0
Já mám takový dojem že se i některé tanky od 501.s.SS předaly do stavu 503.s.PzAbt,nebo 509.s.Pz.Abt...nebo obráceně,...
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227930Verze : 0
Pokud se v jednotce sešly tanky od dvou původních jednotek mohlo se na nějakou dobu stát že stejné číslo nesly dva stroje, a že čísla neodpovídaly schématu
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227933Verze : 0
Po porážce na západní frontě a zničení všech tigerů u Fallais v červnu 1944 byl sPzAbt 503 dne 9.9.1944 kompletně vybavený 45 kusy nových TigerII (Konigstiger). Ke dni 12.10.1944 měl ve stavu 45ks nových TigerII s věží Henschel a 2ks TigerII s věží Porsche (jediné 2 TigerII zachráněné z Francie). Do konce roku ztratil 19 Tigerů.


21.12.1945 byl přejmenovaný na sPzAbt 503 "Feldherrenhalle"


Od 21.12. ztratil dalších 7 Tigerů, 11.3.1945 obdržel 5ks nových Tigerů z výroby, nedosáhl tabulkových počtů a měl ve stavu jen 26 ks TigerII (z toho 19 bojeschopných).


V březnu 1945 (podle fotografií) měl Fw.Skoda tank s číslem 332.


Od svého vzniku (21.12.1944) FHH neobdržel žádný Tiger od jiné jednotky, pouze nové kusy z výroby.


Takže možnost, žeby u FHH bojovaly Tigery s taktickýma číslama z jiných jednotek je vyloučená. Na druhou stranu, minimálně dva stroje bojovaly bez taktických čísel (viděl sem fotky).


Není ale vyloučený, že Skoda zahynul v jiném tanku své jednotky, ten jeho mohl být třeba v opravně...
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227948Verze : 0

Citace - Steiner :

Po porážce na západní frontě a zničení všech tigerů u Fallais v červnu 1944...Dovolím si opravit toto tvrzeni: Nemecke jednotky ustupovaly z tzv. falaiske kapsy kolem 20. srpna 1944, i kdyz je jiste pravda, ze nektere tigery teto jednotky byly ztraceny i drive:-)
Filnorm
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#227951Verze : 0
Cestou z Chorvatska jsem se zajel podívat do Stronsdorfu. Neměl jsem sice čas vyhledávat (v nedělním poledni) nějaké pamětníky, ale aspoň jsem vyfotil kostel. Nejdřív tedy zdálky, z jihu na sever a okolí, pohled ve směru (zhruba) SV až SZ. Rovinatý, ideálně "tankový" terén. Pak kostel zblízka (kvůli těm oknům, co tady byl o ně zájem).
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - Pohled na Stronsdorf od jihu

Pohled na Stronsdorf od jihu
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - Přiblížení - kostel od jihu

Přiblížení - kostel od jihu
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - kostel od severu

kostel od severu
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - Věž kostela od ZSZ

Věž kostela od ZSZ
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - Mapka Stronsdorfu a okolí

Mapka Stronsdorfu a okolí
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#231313Verze : 0
Pár pohledů do okolí - dost mě překvapilo, že tam není les větrných elektráren, stejně jako poněkud jižněji - kolem Dunaje - za každou vsí jsou jich tam desítky, některé stojí, jiné se točí...
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - Myslel jsem, že Stronsdorf je malá díra, ale v r.1742 to bylo bohaté panství!

Myslel jsem, že Stronsdorf je malá díra, ale v r.1742 to bylo bohaté panství!
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - Větrné elektrárny všude, kam se podíváš!

Větrné elektrárny všude, kam se podíváš!
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#231316Verze : 0
Ze Stronsdorfu jsem to vzal přes Laa do Vrbovce.
Dostal jsem kontakt na pamětníka, kterého jsem sliboval už dlouho, ale kamarád neměl čas, já ano a tak jsem ho našel.
Je to pán nar. 1920, za války pracoval ve Vrbovci jako pekař (bližší jsem nezkoumal, ale tedy asi nešlo o Volksdeutsche, jinak by byl na frontě). Na sklonku války ale ve Vrbovci tři měsíce nebyl, odjel domů a vrátil se až v červnu. Komunikuje perfektní češtinou, tedy byl v pekárně asi nasazen.
Ukázal mi, kde po jeho návratu bylo 12-15 čerstvých hrobů německých vojáků, označených kříži a tabulkami se jmény - zřejmě tedy hledaný Heldenfriedhof.
Je to trojúhelníkový pozemek za severovýchodní zdí hřbitova (má tvar lichoběžníku).
V padesátých letech měly snad být hroby vykopány - v každém případě byly odstraněny kříže a tabulky se jmény - a nyní je tam oplocená trojúhelníková zahrada, plná jabloní. Jméno majitele zahrady nevěděl (nebo nechtěl říci).
Zkoušel jsem z něj dostat další podrobnosti, ale odvolával se na to, že ve Vrbovci na konci války nebyl a že s ohledem na 87 let stáří už si taky moc nepamatuje. Ale myslí, že na tabulkách na křížích nebylo jméno Kurt Knispel.
Edit: na základě připomínky Viktora a vyjádření jeho oprávněné obavy jsem odstranil příliš zpřesňující údaje.
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - Ilustrační foto zahrady - líp by to šlo z letadla.

Ilustrační foto zahrady - líp by to šlo z letadla.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#231319Verze : 0
Zdravím, zájemcům o toto téma bych zmínit, že v HPM č. 10/2007 vyšel třetí díl článku V. Schildbergera st. o tygrech na Dyji.
Filip
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#233576Verze : 0
Hlásím, že jsem při kompletaci mé připravované knihy narazil u kolegy na DVĚ fotografie zničeného kingtigeru!!!!!!!!!!! na Moravě
Zatím nevím více info (snad Vranov??) ale i tak to hlásím,..myslím že u tohoto typu je každá nová fotografie z okolí vzácností!!!!!!!!


K novému článku v HPM mám mírné výhrady k fotografiím!! Ne tedy k těm ze Znojma 1945
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#233658Verze : 0
Jen poslušně hlásím, že výše jmenovaný kingtiger se nacházel dle pamětníka "na cestě ze Slavonic do Vranova nad Dyjí",...


PS: Jak reálně vypadá možný výlet ("Po stopách,...") někdy v létě roku(?), který byl původně plánován na začátku tohoto vlákna?
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#235536Verze : 0
Doli


To bude jeden z bodov januárového minizrazu v Košiciach.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#235537Verze : 0
MOD
á,.....uzené koleno vzor 1945 ála Kurt,..hmmm tak to jo,... (sory za OT)
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#235543Verze : 0

Citace - Panzer :

Doli
To bude jeden z bodov januárového minizrazu v Košiciach.

Citace - Dolin404 :

á,.....uzené koleno vzor 1945 ála Kurt,..hmmm tak to jo,... (sory za OT)A kurňa už je to venku... Shocked
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#235545Verze : 0
MOD
Toto téma není moje parketa, takže jen pasivně přihlížím vašemu pátrání. Znáte tuhle knihu? Možná by Vám pomohla...Na Amazonu za pouhých 9,95 €.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#235548Verze : 0
MOD
To Fantan: Aj keď s oneskorením, tak Ti chcem zložiť poklonu za „prieskumnú“ cestu do Stronsdorfu a Vrbovce. Smile Hlavne tie fotky z Vrbovce, kde by sa mali nachádzať nemecké vojnové hroby, sú veľmi fajn. Škoda že nemáme kontakt na spolok veteránov sPzAbt.503 Feldherrnhalle, možno práve ich by tie fotky zaujímali.


To Panzer: Kedy bude ten meeting? Koncom januára sa chystám na východné Slovensko, takže by som mohol zabehnúť aj do Košíc. Smile
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#236124Verze : 0
Zatiaľ sa mi nedostalo do rúk HPM 10/2007, takže netuším či sa tam objavili nejaké nové informácie o poslednom boji K.Knispela. Vychádzam z toho, že zatiaľ je v hre ako verzia Stronsdorf, tak aj verzia Vlasatice. Pri surfovaní ruského internetu sa mi podarilo naraziť na informáciu, ktorá priamo nesúvisí s K.Knispelom, ale týka sa sovietskych útvarov bojujúcich v priestore Stronsdorfu na konci apríla 1945.


Myslím, že sa mi konečne podarilo identifikovať vyššiu jednotku, ktorej tanky boli nasadené 27. – 29.4.1945 v okolí Stronsdorfu. V tomto priestore operovala sovietska 46. armáda, ktorá na začiatku apríla 1945 disponovala 23. tankovým zborom a 2. gardovým mechanizovaným zborom. Nepodarilo sa mi síce zistiť aká bola bojová zostava tejto armády na konci apríla 1945, ale našiel som informáciu, že 2. gardový mechanizovaný zbor bol odvelený k 6. gardovej tankovej armáde. V jej zostave bol nasadený už od 16.4.1945 v okolí Mistelbachu a od 23.4.1915 v okolí Brna. (Zdroj: „Osvoboždenije Jugo-Vastočnoj i Centraľnoj Jevropy vojskami 2-vo i 3-vo Ukrajinskich frontov 1944-1945“, vydavateľstvo Nauka, Moskva 1970). Z toho vyplýva, že v zostave 46. armády ostal len 23. tankový zbor, ktorému velil generálporučík Aleksej Osipovič Achmanov. Za predpokladu, že 46. armáda nebola v druhej polovici apríla 1945 posilnená inou vyššou jednotkou vyzbrojenou tankami, tak potom to boli práve tanky 23. tankového zboru, ktoré boli nasadené 27. – 29.4.1945 v okolí Stronsdorfu.


23. tankový zbor sa 1.4.1945 skladal z nasledujúcich jednotiek vyzbrojených tankami: 3. tanková brigáda (podplukovník Ivan Dmitrijevič Ivlijev), 39. tanková brigáda (podplukovník Kirill Ignatievič Verona), 135. tanková brigáda (podplukovník Andrej Semjonovič Ševcov), 56. motostrelecká brigáda (plukovník Filipp Feodanovič Štaňko). Aj keď väčšina zdrojov uvádza, že K.Knispel sa vo svojom poslednom boji stretol so sovietskymi tankami, tak nemôžeme úplne vylúčiť, že to mohli byť aj sovietske samohybné delá. Preto do tohto zoznamu zaraďujem aj 1443. samohybný delostrelecký pluk (podplukovník Vasilij Vasiljevič Grebenik), ktorý bol k 1.4.1945 taktiež súčasťou sovietskeho 23. tankového zboru. Disponuje niekto bližšími informáciami o týchto vojenských útvaroch a veliteľoch v dobe ich nasadenia na severovýchode Rakúska v apríli a máji 1945?
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#236127Verze : 0
Pri hľadaní informácií o vojenských operáciách v severovýchodnom Rakúsku na konci apríla 1945 som natrafil na spomienky sovietskych veteránov, ktorí boli príslušníkmi útvarov 23. tankového zboru. Aj keď v nich nehovoria o bojoch v okolí Stronsdorfu, tak ich spomienky sú napriek tomu veľmi zaujímavé. Zo zorného uhla obyčajného sovietskeho vojaka poskytujú veľmi autentický obraz vojny na Východnom fronte. Tento obraz nie je upravený straníckou propagandou ani cenzúrou, pretože ich spomienky boli zverejnené iba v posledných rokoch v rôznych ruských regionálnych novinách a časopisoch. Podobne ako v prípade D.F.Lozu, ktorého spomienky som v tejto téme umiestnil už dávnejšie, aj teraz uvádzam len stručný preklad.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#236736Verze : 0
Aleksej Dmitrijevič Jermolenko, príslušník 56. motostreleckej brigády 23. tankového zboru


A.D.Jermolenko sa narodil v roku 1926 v Rostovskej oblasti a vypuknutie sovietsko-nemeckej vojny ho zastihlo ako 15 ročného. Vtedy sa zaúčal na elektromontéra v prvom ročníku priemyslového učilišťa, ktoré fungovalo pri metalurgickom závode v mestečku Krasnyj Sulin. Miestom jeho bydliska niekoľko krát prechádzal front a Rostovská oblasť bola v júli 1942 až februári 1943 dočasne okupovaná nemeckými vojskami. Po jej oslobodení mohol byť vtedy 17 ročný A.D.Jermolenko zmobilizovaný do Červenej armády.


Na začiatku roku 1944 bol povolaný a po výcviku ho odvelili k 56. motostreleckej brigáde 23. tankového zboru, ktorý operoval v zostave 2. ukrajinského frontu. Zúčastnil sa bojov na území Rumunska a Maďarska, vrátane intenzívnych bitiek v okolí jazera Balaton. A.D.Jermolenko spomína, že v tejto oblasti vznikla zložitá situácia, keď nepriateľ vrhol proti sovietskym vojskám mnoho divízií: „Boje medzi Budapešťou a Balatonom mali zúrivý charakter. Nemci sa z posledných síl držali na každej obrannej línii a nechceli ustupovať zo svojich pozícii. Od výbuchov granátov, leteckých bômb a mín sa chvela zem. Len s veľkými problémami sme dokázali viesť mierenú paľbu, ale snažili sme sa. Najväčšiu záťaž boja sme na sebe niesli my pešiaci a museli sme vydržať nepriateľské údery. Pamätám sa, že bojiská boli pokryté telami padlých. V mojej rote sme prežili len dvaja – ja a mladučký poručík“.

Za svoje nasadenie v Maďarsku bol A.D.Jermolenko vyznamenaný medailou „Za odvahu“. Následne sa zúčastnil bojov v okolí rakúskeho hlavného mesta Viedeň. Tesne na konci vojny utrpel ťažké zranenie hlavy. Po vyliečení bol demobilizovaný, ale krátky čas ešte ostal pracovať vo vojenskej nemocnici ako elektromontér. Potom sa vrátil domov do Rostovskej oblasti a odtiaľ odišiel študovať do mesta Borisoglebsk. Vyučil sa na elektrikára a v roku 1949 sa presťahoval do Orlovskej oblasti. Tam sa už natrvalo usídlil a v súčasnosti ako penzista pôsobí v miestnom združení bývalých zamestnancov elektrárne „Orjolenergo“.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#236738Verze : 0
Aleksej Filippovič Kaštanov, príslušník 3. tankovej brigády 23. tankového zboru


A.F.Kaštanov sa narodil v roku 1926 v Moskovskej oblasti a vypuknutie sovietsko-nemeckej vojny ho zastihlo ako 15 ročného. Už v októbri 1941 bol povolaný miestnou vojenskou správou do služby v takzvanom „pracovnom fronte“. Pôvodne predpokladal, že ide o omyl a povolávací lístok poslal naspäť aj s poznámkou, že je ešte len žiakom 8. ročníka základnej školy. Toto však nepomohlo a keď sa o pár dní vracal zo školy, tak pred svojim domom uvidel dva vojenské kone. Z miestnej vojenskej správy poslali po A.F.Kaštanova dvoch vojakov, avšak nakoniec ho k odvodu na nasledujúci deň doviezol otec. Veterán to komentoval lakonicky: „Bola vojna a nikto sa nepýtal koľko mám rokov“.


A.F.Kaštanova spolu s niekoľkými stovkami rovesníkov poslali budovať protitankové zákopy a závaly na okraji malého mesta Aprelevka v Moskovskej oblasti: „Práca bola pekelná – počas tvrdých mrazov sme rúbali stromy a kopali v zamrznutej zemi. Boli sme vybavení len lopatami, krompáčmi a fúrikmi. Mnohým kamarátom vtedy omrzli ruky. Avšak za nami bola Moskva a už nebolo kam ustupovať“. V priebehu roku 1942 bol v rámci „pracovného frontu“ nasadený vo viacerých oblastiach a do Červenej armády bol mobilizovaný ako 17 ročný. V roku 1943 bol pridelený k 9. tankovému výcvikovému pluku v meste Vladimir. Po niekoľkomesačnom výcviku bol ako vodič-mechanik v lete 1944 odvelený k 2. ukrajinskému frontu. Spolu s tankovou posádkou zloženou z rovnako mladých „bažantov“ ako on sám bol pridelený k 23. tankovému zboru.


S týmto zborom prešiel jeho tank T-34 (s číslom 146) od augusta do decembra 1944 Rumunsko a Maďarsko až k Budapešti. V maďarskom hlavnom meste A.F.Kaštanov zažil jedny z najťažších bojov: „Ku každému tanku bola pridelená skupina samopalníkov, ktorá ho kryla pred strelcami z pancierových pästí. My sme bojovali prakticky naslepo a smer cesty ako aj ciele paľby nám ukazovali samopalníci. Taktiež sme neodkrývali ani žalúzie motorového priestoru, aby črepiny nepoškodili motor či prevodovku“. Pri bojoch v Budapešti a jej okolí bol A.F.Kaštanov vážne poranený na hlave: „Dodnes si pamätám, ako som otvoril horný poklop a na chvíľu sa vysunul. Potom už nič – len čierna temnota. Neskôr som sa dozvedel, že v momente keď som sa vysunul, tak vežu nášho tanku zasiahol delostrelecký granát. V nemocnici zistili, že ma zachránila tankistická kukla - črepina granátu uviazla v jej gumenom chrániči na temene hlavy. Dodnes mám na hlave jazvu, ktorá ostala po tomto bozku smrti“. Po obsadení Budapešti a po zavŕšení Balatonskej operácie bolo A.F.Kaštanovi udelené jeho prvé vyznamenanie – medaila „Za odvahu“. Na konci marca 1945 v každej z brigád 23. tankového zboru ostávalo len po 5 až 7 tankov. Z tohto dôvodu bola 3. tanková brigáda dočasne spojená s 39. tankovou brigádou.


Koniec vojny zastihol A.F.Kaštanova na území Československa, len niekoľko kilometrov od Prahy. To však neznamenalo koniec jeho bojového nasadenia, pretože spolu s niekoľkými stovkami spolubojovníkov bol prevelený do oblasti Ľvova. Tam sa v priebehu druhej polovice roku 1945 podieľal na akciách proti ukrajinským antikomunistickým partizánom: „Raz sme obkľúčili chalupu v ktorej sa skrývali Banderovci. Po dlhšej prestrelke sa paľba z okien zastavila. Predpokladali sme, že Banderovci sú zlikvidovaní a vtrhli sme do vnútra. Avšak v chalupe sme nikoho nenašli. Objavili sme ale tunel, ktorý viedol do vedľajšej chalupy. Chcel som sa ním preplaziť, ale spolubojovníci ma zastavili. Do tunelu sme najsamprv spustili tankistickú kombinézu naplnenú slamou. Okamžite ju prestrelila dávka zo samopalu. Banderovcov sme preto vykúrili dymovnicami“.


A.F.Kaštanov ostal po vojne slúžiť v sovietskej armáde a v roku 1961 bol prepustený do civilu v hodnosti podplukovníka. Do roku 1971 pracoval v meste Ždanov (súčasný ukrajinský Mariupoľ) a ako 55 ročný odišiel do penzie. Potom sa presťahoval do Vladivostoku, kde popri penzii ďalej pracoval na čiastočný úväzok až do roku 1997. V novembri 2004 obdržal z miestnej vojenskej správy pozvánku na slávnostné prevzatie vojenských vyznamenaní, ktoré boli udelené už v roku 1945, ale svojich nositeľov našli až v súčasnosti. A.F.Kaštanov si vypočul citát z dobového dokumentu, ktorý 14.4.1945 podpísal veliteľ 3. tankovej brigády podplukovník Ivan Dmitrijevič Ivlijev. Za účasť v bojoch o Viedeň mu bol udelený rád „Červenej hviezdy“, ktorý si prevzal 59 rokov po skončení vojny.


Pri tejto príležitosti sa A.F.Kaštanov podelil s miestnymi žurnalistami o svoje každodenné problémy: „V roku 2001 sa u mňa prejavili dôsledky starých vojnových zranení a prestali mi slúžiť nohy. Len s vypätím posledných síl som dokázal absolvovať všetky vyšetrenia a posudkové konanie pred lekárskou komisiou. Tam mi oznámili, že barly vraj budem používať len dočasne a preto nemám nárok na pridelenie automobilu. Tvrdili mi, že v súčasnosti dokonca aj deti používajú barly... Ja som pri obrane vlasti dva krát horel v zasiahnutom tanku, dva krát som sa v ňom topil a mal som vybité všetky zuby. Nohy mi prestali slúžiť preto, lebo počas vojny som si pri páde z tanku vykĺbil obe kolená. Dôsledky tohto zranenia sa prejavili v mojom pokročilom veku. Jediné čo dnes ľutujem je to, že som si neodkladal lekárske správy o svojich zraneniach, ktoré mi vydávali po ošetrení a liečení v lazaretoch. Počas vojny som na takéto „maličkosti“ nemyslel, vtedy bolo najdôležitejšie dosiahnuť víťazstvo. A teraz sa bez týchto lekárskych správ moje zranenia nedajú zohľadniť ani započítať. Poviem vám úprimne čo si myslím. Na nás veteránov si spomenú iba raz za rok – 9. mája v Deň víťazstva. Orgány štátnej správy nám pošlú pohľadnicu a to je všetko“.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#236739Verze : 0
Jekaterina Sidorovna Pančenko, príslušníčka 39. tankovej brigády 23. tankového zboru


Kaťja Pančenko sa narodila v Arťjomovke v doneckej oblasti na východe Ukrajiny (s najväčšou pravdepodobnosťou v roku 1922). Študovala v Konstantinovskom zdravotníckom učilišti a poslednú skúšku zhodou okolností spravila 22.6.1941. Hneď na druhý deň po skúške odchádzala ako zdravotná sestra Červenej armády na front. Bola odvelená k 52. samostatnému železničnému práporu, ktorého úlohou bola oprava poškodených železničných tratí. Na túto začiatočnú fázu vojny J.S.Pančenko spomína: „Veľmi často sme boli pri opravách železničných tratí vystavení leteckému bombardovaniu a niekedy aj delostreleckému ostreľovaniu. Mali sme veľa ranených a ja ako zdravotná sestra som sa snažila zachraňovať našim vojakom životy“. V jeseni 1941 pri nemeckom prielome frontu bol 52. samostatný železničný prápor rozbitý a J.S.Pančenko sa dostala do kotla obkľúčeného nemeckými vojskami. Podarilo sa jej vyhnúť zajatiu a s veľkými problémami sa dostala do rodnej Arťjomovky, ktorá už v tom čase bola okupovaná Nemcami.


Doma v Arťjomovke prežila skoro dva roky. Pravdepodobne niekto zo susedov ju udal miestnej polícii kvôli tomu, že slúžila v Červenej armáde. Tam ju niekoľkokrát vypočúvali, pretože ju podozrievali že pracuje pre sovietsku rozviedku a bitím sa snažili dosiahnuť, aby sa priznala. Pred ďalšími výsluchmi ju ochránil jej známy Fjodor, ktorý slúžil u polície. Prihovoril sa za ňu u nemeckého styčného dôstojníka a odvtedy jej miestna polícia už dala pokoj. Fjodor ju zachránil aj pred núteným pracovným nasadením v Nemecku, keď upozornil Kaťjinu mamu, že v Arťjomovke bude záťah na mladých ľudí. Neskôr sa ukázalo, že Fjodor mal spojenie s partizánmi.


Na začiatku septembra 1943 sa front priblížil k Arťjomovke a J.S.Pančenko takto spomína na oslobodenie svojej rodnej obce: „Na svitaní sa vedľa nášho domu zastavil tank T-34 s červenou hviezdou na veži. Oslovila som jeho veliteľa, ktorý mal hodnosť nadporučíka. Prosila som ho, aby ma zaradil k svojmu útvaru. Presviedčala som ho že budem užitočná, lebo som zdravotná sestra, ktorá už má frontové skúsenosti z roku 1941“. Týmto nadporučíkom bol Vasilij Baryšev, veliteľ prieskumu v 135. tankovej brigáde 23. tankového zboru. Jeho tankisti vzali Kaťju ako sprievodkyňu, ktorá im ukazoval cestu až do Krasnoarmejska. Následne bola J.S.Pančenko oficiálne zaradená ako zdravotníčka do 39. tankovej brigády toho istého zboru.


Hneď v septembri 1943 sa 39. tanková brigáda dostala do ťažkých bojov v dnepropetrovskej oblasti v okolí mestečka Čaplino a pri obciach Meževuja a Sineľnikovo. Na tomto úseku Nemci zamínovali niektoré časti terénu a zamaskovali postavenia protitankového delostrelectva, ktoré strieľalo zo zálohy. J.S.Pančenko spomína: „Mnoho našich tankov bolo zasiahnutých a horelo. Aby som mohla zachrániť ranených, musela som pod nepriateľskou paľbou bežať k horiacim T-34 a v ohni a dyme z nich vyťahovať tankistov. Ranených som potom na svojom chrbte odnášala na bezpečnejšie miesto. Raz som z horiaceho tanku zachraňovala jeho veliteľa, ktorý mal prebité obe nohy. Okrem neho nikto z posádky tanku zásah neprežil. Len čo som sa odplazila trochu ďalej ťahajúc za sebou raneného veliteľa, tak horiaci tank explodoval“.


Kaťja sa vo vzácnych chvíľach frontového pokoja pravidelne vídavala s nadporučíkom V.Baryševom. Bol to práve ten tankista, ktorého oslovila pri oslobodení svojej rodnej Arťjomovky so žiadosťou o zaradenie do vojska. O jej priazeň sa uchádzal aj jeho kamarát Vasilij Pachomov, ale Kaťja dala prednosť Vasilijovi Baryševovi. V jednom boji bol V.Pachomov smrteľne ranený a pred tým ako skonal, tak prosil kamaráta, aby sa o Kaťju dobre staral. Smrť spoločného známeho ich oboch ešte viac zblížila. Na prelome rokov 1943/1944 sa 39. tanková brigáda opäť dostala do ťažkých bojov pri Záporoží. Jej útvary sa dostali do pasce, ktorú pripravil nepriateľ a mnoho tankov bolo zničených pričom padlo veľa tankistov. J.S.Pančenko bola v tomto boji ranená, ale po vyliečení sa vrátila k svojej jednotke.


V priebehu roku 1944 postupovala J.S.Pančenko spolu s 23. tankovým zborom ďalej na západ cez územie Ukrajiny, Moldavska, Rumunska a Maďarska. V roku 1945 cez Maďarsko postúpila na územie Rakúska a vojnu ukončila v Československu. Počas svojho bojového nasadenia bola vyznamenaná rádom „Červenej hviezdy“, rádom „Veľkej vlasteneckej vojny“ a niekoľkými medailami. Hneď po skončení vojny Kaťja odišla z armády a vydala sa za Vasilija Baryševa. Presťahovali sa do jej rodného kraja na východe Ukrajiny, kde jej manžel pracoval ako riaditeľ sovchozu a ona ako riaditeľka materskej škôlky.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#237896Verze : 0
Anatolij Savelievič Davydov, príslušník 39. tankovej brigády 23. tankového zboru


A.S.Davydov sa narodil v roku 1922 v charkovskej oblasti a ako 16 ročný člen Komsomolu bol vyslaný na pracovné nasadenie. Od roku 1938 pracoval ako železničiar v Donbasse na východe Ukrajiny a vo veku 18 rokov bol prijatý za člena komunistickej strany. Ako dobrovoľník vstúpil v roku 1940 do Červenej armády a bol vyslaný do výcvikovej školy fungujúcej pri 21. tankovom pluku. Následne prestúpil do vojensko-politickej zložky Červenej armády a absolvoval prípravu na funkciu politruka. Na front sa dostal v lete 1942 počas obranných bojov pred Stalingradom: „V pamäti mi navždy ostali stalingradské ohnivé dni a noci. Olovený dážď a plamene požiarov boli pozadím ako pre smutné ústupy, tak aj pre radostné víťazstva“. A.S.Davydov vtedy pôsobil ako politruk tankovej roty a po likvidácii stalingradského kotla bol na začiatku roku 1943 v Beketovke vyznamenaný rádom „Červenej hviezdy“.


Následne pôsobil na frontovom úseku pri rieke Severný Donec, kde sa jeho 39. tanková brigáda zúčastnila v lete 1943 ťažkých bojov. Potom postupovala ďalej na západ, kde sa A.S.Davydov ako komisár tankového práporu vyznamenal 10.9.1943. Pri oslobodení Čaplino v dnepropetrovskej oblasti prenikol jeho tank do mesta ako prvý z celej brigády. Pri ďalšom postupe však vznikla nebezpečná situácia: „V dôsledku útoku susedných jednotiek začala jedna nemecká tanková divízia ústup v smere našich pozícií. Nemci odrezali 39. tankovú brigádu od ostatných útvarov nášho 23. tankového zboru. V týchto podmienkach sme s tankami zaujali kruhovú obranu a po dva dni sme nepriateľovi nedovolili, aby dobil naše postavenia. Až na konci druhého dňa sa k nám prebili hlavné sily 23. tankového zboru, spolu s ktorými sme obnovili postup na Záporožie“. Za tento boj bol A.S.Davydov spolu s veliteľom svojho práporu majorom N.P.Goponenkom vyznamenaný už druhým rádom „Červenej hviezdy“.


Frontová cesta A.S.Davydova ďalej pokračovala cez Ukrajinu, Moldavsko, Rumunsko, Maďarsko a Rakúsko do Československa. Počas týchto bojov získal ešte ďalšie dve vyznamenania – rád „Veľkej vlasteneckej vojny“ I. a II. stupňa. Koniec vojny ho zastihol pred Prahou, do ktorej vstúpil 9.5.1945. V sovietskej armáde ostal slúžiť aj v mierových časoch, v roku 1950 ukončil Vojensko-politickú akadémiu V.I.Lenina a v roku 1955 v tejto akadémii obhájil kandidátsku dizertáciu. Ďalej pôsobil vo funkcii náčelníka politického oddielu tankovej divízie a posledných 12 rokov svojej kariéry pracoval ako vedúci katedry dejín Komunistickej strany Sovietskeho zväzu v Rostovskom vojenskom inštitúte raketových vojsk. Podľa spomienok jeho niekdajších kolegov z tohto obdobia: “A.S.Davydov sa aktívne venoval straníckej a politickej práci, vojensko-vlasteneckému vzdelávaniu nových dôstojníkov, agitačnej činnosti a v neposlednom rade aj heroicko-vlasteneckej výchove mládeže“.


A.S.Davydov dosiahol hodnosť plukovníka a venoval sa aj vojenskej histórii. Stal sa kandidátom historických vied, získal akademický titul docenta a pôsobil ako člen-dopisovateľ Akadémie vojensko-historických vied Sovietskeho zväzu. Napísal 3 monografie, 6 učebníc a viac ako 100 publikácií a brožúr. V periodickej tlači publikoval viac ako 200 článkov. Zomrel v roku 2000 ako 78 ročný.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#237897Verze : 0
Anatolij Fjodorovič Ryžov, príslušník jednej z tankových brigád 23. tankového zboru


A.F.Ryžov sa narodil v roku 1925 v dedine Golovenovo v jaroslavskej oblasti v strede európskej časti Ruska. Jeho otec Fjodor Pavlovič Ryžov bol predsedom miestneho kolchozu a neskôr pracoval v lesnom závode. Spolu s manželkou Natalijou Aleksandrovnou Ryžovou mali 8 detí, z ktorých Anatolij bol najstarším. V moment vypuknutia sovietsko-nemeckej vojny v júni 1941 mal 15 rokov a po zmobilizovaní otca do Červenej armády sa musel starať o celú domácnosť a mladších súrodencov. Na tieto ťažké časy spomína nasledovne: „Pri odchode otca na front bola mama práve v pôrodnici odkiaľ sa vrátila s dvojčatami – Vladimirom a Verou. Bez otca bolo prakticky nemožné uživiť takú početnú rodinu a preto sa mama vybrala na otcovo pracovisko so žiadosťou zvýšiť potravinový prídel. Odtiaľ ju poslali preč s odpoveďou, že potravinový prídel jej zvýšia len vtedy, ak príde pracovať na miesto svojho manžela... Boli to naozaj surové časy“. Anatolij sa snažil matke pomáhať a peši chodil po celej jaroslavskej oblasti ponúkať na výmenu za potraviny všetky cenné veci, ktoré patrili jeho rodine.


V roku 1942 bol A.F.Ryžov ako 16 ročný odvelený k nasadeniu v rámci tzv. „pracovného frontu“. Poslali ho do Kopceva v moskovskej oblasti, kde pracoval v lese na príprave dreveného paliva pre obytné domy v Moskve. Keď jeho otec pracoval v lesnom závode, tak Anatolija naučil ako sa narába s pílou a sekerou. To mu veľmi pomohlo, aby zvládal náročnú dennú normu 5 metrov kubický dreva. V tejto ťažkej práci pokračoval aj v roku 1943 v Balakireve, ale počas jeho neprítomnosti postihlo rodinu nešťastie a z dôvodu nedostatku potravín a ochorenia zomreli dvaja z jeho mladších súrodencov.


V roku 1943 A.F.Ryžov ako člen komsomolu spolu so svojimi rovesníkmi splnil pokyn ich straníckeho vedúceho a napísal žiadosť o dobrovoľné zaradenie do Červenej armády. Vo veku 17 rokov bol odvedený k 49. výcvikovému streleckému pluku do Gorochova: „Vo výcvikovom tábore sme žili v zemliankach a v blízkosti nebol ani zdroj pitnej vody. Stále sme boli smädný a v zime sme jedli sneh. Stravovali sme sa zle a kŕmili nás iba rybami a kapustou. Skrátka s nami mladými brancami sa príliš nebabrali. Potom sa to ale zmenilo a boli sme prevedení na tzv. stravovaciu normu číslo 9. Jednalo sa o posilnený potravinový prídel, ktorý obsahoval aj také luxusné veci ako čaj, aj keď bez cukru. Vďaka tomu sme sa zotavili a náš organizmus zosilnel. Neskôr výcvikový tábor navštívili predstavitelia 9. výcvikového tankového pluku z mesta Vladimir. Robili nábor a veľa z nás sa hlásilo k tankistom. Netuším podľa akých kritérií vyberali, ale ja som sa ocitol medzi tými, ktorých odviezli zo sebou do Vladimira“.


Od jari 1944 A.F.Ryžov strávil 5 mesiacov vo výcviku a pripravoval sa na funkciu tankového delovoda/strelca. Na konci leta 1944 ho odoslali do mesta Gorkij do závodu „Červené Sormovo“, kde novo sformované tankové posádky preberali techniku. Tam sa Anatolij stretol s otcom o ktorom rodina už dlhší čas nemala žiadnych správ: „Jeden večer nás odviedli do kúpeľa a ja som sa postavil na koniec radu. Spredu niekto zakričal otázku, že kto pôjde ako posledný. Hlas sa mi zdal povedomí, tak som podišiel dopredu a zistil som, že tú otázku kričal môj vlastný otec! Od začiatku vojny slúžil pri obsluhe mínometu a neskôr bol ťažko zranený. Podľa rozhodnutia lekárskej komisie sa už nehodil pre ďalšiu službu na fronte a preto bol odvelený do Gorkého ako ochrana tamojšieho tankového závodu. Tam sme sa nakoniec aj stretli. Otca som zoznámil so svojou tankovou posádkou a s jej veliteľom Mišečkom. Toho otec poprosil, aby na mňa dohliadol, keďže Mišeček už mal frontové skúsenosti“.


Po prebratí nových tankov T-34 bol A.F.Ryžov spolu so svojimi spolubojovníkmi odvelení k 23. tankovému zboru, ktorého tylové zložky sa v septembri 1944 nachádzali v moldavskom Kišineve. V jednej z tankových brigád tohto zboru postupoval cez Rumunsko do Maďarska a získaval prvé bojové skúsenosti. Do najťažších bojov sa dostal na začiatku roku 1945 juhozápadne od Budapešti. 23. tankový zbor bol nasadený proti nemeckým jednotkám, ktoré sa pokúšali odblokovať nemecko-maďarskú posádku brániacu obkľúčenú Budapešť. Na tieto boje spomína A.F.Ryžov takto: „Bol ponurý šedivý deň a snežilo. Vtedy sa naše tanky čelne zrazili s nemeckými tankami pri strašnom stretávacom boji pancier proti pancieru, delo proti delu. Obe strany zúrivo bojovali a tankisti horeli vo svojich zasiahnutých strojoch. Náš zbor spôsobil nepriateľovi veľké straty a udržal svoju obrannú líniu, ale stratili sme okolo 100 tankov. Ja som strieľal jeden granát za druhým proti nemeckým tankom až kým naša T-34 nedostala zásah. Nabíjač bol okamžite zabitý a tank začal horieť. Musel som chvíľu čakať, kým sa z veže dostane veliteľ tanku a až potom som mohol opustiť horiaci stroj. Za ten čas ma oheň a dym tak očmudili, že som vyzeral ako úplný černoch. Keď som sa dostal von z tanku, došlo k explózii munície a náš stroj to roztrhlo ako škrupinu. Veliteľ tanku Mišeček bol popálený a odviezli ho do lazaretu. Ja som tiež utrpel zranenie a Mišeček ma presviedčal aby som sa nechal odviesť spolu s ním. Ale ja som sa rozhodol ostať s kamarátmi pri svojom útvare a podstúpiť liečenie v poľných podmienkach. Po ošetrení som sa vrátil do postavenia našej brigády, kde práve pochovávali padlých. Uvidel ma Nikolaj Terenťjev, ktorý neveril vlastným očiam. S údivom sa spýtal či som to naozaj ja a ukázal na plachtu, v ktorej malo byť podľa jeho slov moje telo. Odhrnul som plachtu a uvidel obhorené torzo beznohého a bezrukého tela. Povedal som, že to bude náš nabíjač Saša, ktorého zabilo pri zásahu tanku a jeho telo ostalo v horiacom stroji až do výbuchu munície“.


Za boje v okolí Budapešti bol A.F.Ryžov vyznamenaný medailou „Za odvahu“. Jeho 23. tankový zbor postupoval ďalej na západ a v apríli 1945 prenikol na územie Rakúska, kde sa podieľal na bojoch v okolí Viedne. Koniec vojny zastihol A.F.Ryžova na území Československa, ale boje pre neho ešte neskončili. 10.5.1945 došiel rozkaz, aby všetkých tankistov jeho brigády naložili na nákladné automobily a v role pešiakov ich vrhli do boja proti jednotkám Ruskej oslobodzovacej armády generála Vlasova, ktoré sa prebíjali na západ do americkej zóny.


A.F.Ryžov ostal do roku 1947 slúžiť v Sovietskej armáde a potom až do roku 1951 študoval za inžiniera v kalininskej oblasti. Prácu našiel v textilnom-galantérskom závode v rodnej jaroslavskej oblasti. Neskôr pracoval v strojárskom závode v Balakireve, teda v tom meste kde v roku 1943 pôsobil v rámci tzv. „pracovného frontu“.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#237898Verze : 0
Myslím že hodně zajímavou knihou a zdrojem informací na toto téma (Knispel/FHH) bude práce kolegy Miloše Ludvíka a Vítěslava Vítka - TANKY NA DYJI 1945 (Klub hist.vojenství Brno),..jejíž obálku jsem už měl tu čest vidět,.....i když je údajně i další jiná verze,.....


Z obsahu :
-Poslední vítězná bitva Pz.K FHH - Boj na Hronu
-Krize u Lanžhota
-Boj o naftu-nasazení 25.Pz.D a KG SS Trabant
-nasazení 6.GTA
-Bitva u Vlastic
-Ústup,.........
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#237910Verze : 0
Pokud vím, tak "Tanky na Dyji" se jmenuje serie (už 3. díl vyšel HPM 10/07) článků, které publikuje Vlastimil Schildberger st. z Moravského muzea v Brně. Pokud si někdo přisvojil tento jeho název (a nejde o kolektiv autorů s jeho účastí), pak se mi to zdá poněkud podivné a zavádějící.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#237925Verze : 0
Vážení,
s hodnocením kolegy Fantana nemohu souhlasit, protože v měsíčníku Historie a plastikové modelářství vyšly celkem tři studie několika autorů, pod společným názvem: Tanky na Dyji
- v ročníku 2006, č. 2, na str. 22-31 první část, autor: Miloš Ludvík
- v ročníku 2006, č. 3, na str. 29-35 část druhá, autoři: Miloš Ludvík, Pavel Nejedlý a Jiří Špinar
- v ročníku 2007, č. 10, na str. 38-41 je třetí článek se shodným názvem, autor: Vlastimil Schildberger st.


Kniha: Tanky na Dyji 1945, autorů Miloše Ludvíka a Vítězslava Vítka, je ve své podstatě rozšířením výše uvedené dvoudílné studie.


Panové Ludvík, Špinar a Vítek, jsou řádnými členy Klubu historického vojenství. O panu Nejedlém nic nevím. Pan Vlastimil Schildberger starší je důchodcem a v Moravském zemském muzeu pracuje jeho syn.


P. S.
Dnes dorazila odpověď od Miloše Ludvíka, který mimo jiné napsal: "... no však to znáš "tamtamové zprávy" předbíhají skutečnost o mílové kroky... Surprised))) Nicméně je pravdou, že na knize se polointenzivně pracuje a na jaře bude rukopis-strojopis snad hotový ..."
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#237927Verze : 0
MOD

Citace - Fantan :

Pokud vím, tak "Tanky na Dyji" se jmenuje serie (už 3. díl vyšel HPM 10/07) článků, které publikuje Vlastimil Schildberger st. z Moravského muzea v Brně. Pokud si někdo přisvojil tento jeho název (a nejde o kolektiv autorů s jeho účastí), pak se mi to zdá poněkud podivné a zavádějící.Jo jo je to tak jak píše Jirka, "copyright" na to má/-jí Miloš a pan Vítek a první dva díly publikoval v HPM právě Miloš a ne p.Schilbderger.......
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#237934Verze : 0
Posílám přepis části kroniky sPzAbt 503 od Alfreda Rubbela, kterou vydal v roce 1990 ve vlastním nákladu 250 ks pro veterány a rodinné příslušníky členů sPzAbt 503:


Urbau - Bestattungsort des erfolgreichsten Richtschützen der PzTruppe
Fw Kurt Knispel, 1/503, der bei Stronsdorf am 29.4.45 verwundet
wurde und im HVP Urbau starb. Er wurde dort auf dem Gemeindefriedhof
beigesetzt. Wir sind bemüht mit Hilfe Österreichischer
Bundesheerangehöriger seine Grabstelle zu finden.


Urbau - pohřební místo uspěšného střelce PzTruppe Fw Kurta Knispela, 1/503,
který byl 29.4.45 zraněný u Stronsdorfu a zemřel na HVP Urbau.
On tam byl na obecním hřbitově pohřben.
My se snažíme s pomocí rakouských ?Bundesheerangehöriger? jeho hrob nalézt.


1. určuje místo jeho posledního boje 29.4.45 u Stronsdorfu
2. byl převezen a zemřel na hlavním obvazišti v Urbau
3. byl pohřben na OBECNÍM HŘBITOVĚ
4. hrob se pokoušejí najít pomocí rakouských Bundesheerangehöriger (proč, když Urbau není v rakousku ???)


O Alfredu Rubbelovi vím z jiného zdroje, že se osobně účastnil pohřbu K.Knispela.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#241058Verze : 0
?Bundesheerangehöriger? je prostě a obyčejně příslušní spolkové armády (zde zřejmě rakouské) . Bundesheer je rakouská armáda a angehöriger je příslušník nebo člen (nějaké organizace). Proč jsou k pomoci zváni příslušníci rakouské armády je sice otázkou, ale důvod může být i celkem jednoduchý, může jít o jednotku, která je blízko hranic a prostě to mají mnohem blíž než nějaký stařík žijící v německu. Pak se celkem logicky obrátí (možná prostřednictvím nějaké organizace) na blízkou jednotku a požádá je, zda by nemohli zajet do čech a zjistit jak dané místo dnes vypadá. Pokud byl pohřben na obecním hřbitově, mělo by to být ve farní kronice a pak i v záznamu hřbitovních míst (ty se vedly pečlivě kvůli době a místu pohřbů). Podobně jsme kdysi hledali spojenecké piloty, hřbitovní záznamy byly velmi přesné a pečlivě vedené. Farní kroniky byly kdysi staženy a shromážděny v archivu (myslím že v Třeboni) ale dnes už by mohly být zpět, pokud samozřejmě fara ještě existuje.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#241101Verze : 0
Na ty farské kroniky bych spoléhal asi stejně jako na pamětníky. Na přelomu dubna/května měli jiné starosti, než vést přesné zápisy do kroniky a pak se dopisovali dodatečně. A v osvobozené atmosféře května 45 asi nebyl zájem přesně popisovat hroby " hitlerovských hrdlořezů". Ale to je jenom můj názor.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#241152Verze : 0
MOD
Tak to je vidět že jsi podobnou věc nikdy neviděl, kroniky se vedli i v téhle době (a představa z dějepisu o "osvobozenecké atmosféře" je nesmysl, přechod fronty a následné věci byly v řádu dnů a pak šel život celkem normálně) Pokud jde o hřbitovní evidence (tedy hrobová místa) tak ty se vedli pečlivě a zde to zapisovali ještě za němců, ne někdy po. Navíc se tam zapisovali i třeba "američtí vzdušní teroristé" což bylo v dané době totéž. Faráři i správci hřbitova se podobnými věcmi jako je politika moc nezabývali a pro hrobníka je důležité že ví kde je kdo zakopán a hlavně kdy (pokud jsi někdy viděl aspoň na fotkách otevřený hrob, domyslíš si proč) to jestli to byl němec, nebo rus nebo místní je to nejméně podstatné. Pokud byl pohřben na místním hřbitově bude to v dokumentaci na 99% zapsáno (byť třeba jako bezejmený pohřeb, ale datum by mělo stačit) to procento by mohlo být v případě že se stalo něco neobvyklého co zabránilo zápisu (třeba vysídlení vsi a podobně. Jinak třeba když jsme hledali US pilota Preddyho byl tam nejen zápis o pohřbu, ale i o exhumaci a dokonce i číslo jeho hrobu ve Francii (zřejmě ti kdo pro něj přijeli už ho znali). Navíc na rozdíl od blábolů pamětníků (klasické tlachy o dlouhých vlasech) tam byl reálný popis celé věci, pilot byl nalezen mrtev nedaleko letounu, zřejmě vymrštěn při nárazu. Dále popis jeho převozu a pohřbu (bez obřadu). A to byla jen kronika kterou si farář vedl pro sebe, ne oficiální farní kronika, stejně tak byl v hřbitovní knize zápis kde byl pohřben (byl to jeden z hrobů v koutě u kostela protože tam byly ukládáni ti kdo byly bez prostředků a opět popis exhumace včetně jména důstojníka který vedl US skupinu která se tím zabývala. Právě že na tyhle knihy je docela spoleh, vedly se v dané době a ne jako když o tom "pamětníci" leta žvaní a s realitou to má houby společného.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#241178Verze : 0
Moc se mi to nezdá. Z materiálů, které jsem v souvislosti s tématem prošel, byli padlí provizorně pohřbíváni na místě kde padli - většinou do jam po granátech. Kdo zemřel na obvazišti, nebo v lazaretu, byl pohřben do vojenského hrobu - tato pohřebiště se obvykle zřizovala za venkovní zdí místního hřbitova. Pozemek občanského hřbitova byl používán jen zřídka.
To koresponduje s tím, co mi potvrdil pamětník ve Vrbovci - i tam bylo (přijel tam v půli května 1945) asi 12-15 hrobů s dřevěnými kříži za (SSV) zdí místního hřbitova. Teď je tam ovocná zahrada se stromy cca 20 let starými.
Je ovšem pravda, že o likvidaci takového pohřebiště by měl být ve farní i obecní kronice (nebo kdekoli jinde) záznam. Na to je zákon - platný po různým novelizacích už pořádně dlouho.
O úředních záznamech německého sdružení nemám příliš vysoké mínění - vypadá to, že dislokace úmrtí byla definována místem, kde bylo velení jednotky, podávající o úmrtí hlášení.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#241183Verze : 0
Napadá mne ještě jeden důvod proč požádat příslušníky bundesheeru o pomoc, pokud byla obec převážně německá a obyvatelé byly vysídleni, mohlo by jít právě o hledání pamětníků a případně dokumentů které vzali s sebou.
Jinak podobně jako Fantan jsem se prakticky nesetkal s pohřby na hřbitově pokud šlo a pohřby v bojové oblasti. Dokonce i když třeba u nás zemřeli vojáci po zranění ve vojenské nemocnici byli pohřbeni do společného hrobu (byl mezi nimi i nejméně jeden sestřelený pilot - tedy nepřítel) mimo civilní hřbitov. Ostatně jeden takový hrob jsem našel nedavno u rozcestí za J. Hradcem. Pokud existoval někde dlouhodobě lazaret obvykle byli mrtví pohřbeni u něj a dnes se tam (někdy) objevili nově upravené hřbitovy. Je otázkou po jaké době to dotyčný psal a z čeho vycházel, pokud je informace zapsána třeba po 30 letech je její důvěryhodnost dost mizivá. Deníkové záznamy z doby kdy "se to stalo" jsou obvykle podstatně důvěryhodnější (pisatel to většinou nepovažuje za něco pozoruhodného a píše o tom spíš na okraj) Poměrně ideální jsou obecní a jiné kroniky a asi nejlepší zdroj (zde asi bohužel nepoužitelný) jsou záznamy četnických stanic, ty byly vedeny velmi pečlivě a hlavně profesionálně.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#241189Verze : 0
Hmm, tak mám dvě věci, i když ne až tak k tématu o KK,......
1 - u nás byli padlí němci pohřbíváni na oficiálním hřbitově od 7.4.1945 (první mrtvý z kolony zasažené za vsí), až do 13.4.1945. Podloženo svědectvím i vykopávkami VDK v roce 2004(? tuším,...+ - )


2 - podařilo se mi najít u kolegy v albumu další tank Tiger II!!! Podle kolegy ale nevím kde byl "odstaven"
Jen mi k ní napsal :
"....mam ji od dědy a ten sloužil v Jaroměři u Brna jako četnik..."
Kde je/byla Jaroměř u Brna???
Podle mě jde o stroj jako je na té první foto,...ale ten je z Benešova nad Černou
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#242600Verze : 0
MYSLÍM, ŽE ZÍTRA SE VE ZNOJMĚ NĚCO DOZVÍM
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#243054Verze : 0
Já jsem se dočetl že poté co padl Skoda přesedl do jeho tanku a ten byl zasažen tak že explodovala munice v tanku. Panzer archiv.de
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#248958Verze : 0
to lubakaspar


Ak môžeš vlož konkrétny link na spomínanú tému. Hoci dosť pochybujem o reálnosti tejto verzie, pretože ak by vybuchla munícia už by veľmi nebolo z Knispela čo pochovávať.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#249026Verze : 0
MOD
Školní fotografie z roku 1934, Salisfeld (Salisov), okres Freiwaldau (Jeseník), Kurt zcela vlevo.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#249345Verze : 0
jaké číslo tanku měl Skoda ?
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#252378Verze : 0
Článek o KK na DETEKTORWEBU :
www.detektorweb.cz
Upravil 05.05.2008 buko1
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#253653Verze : 0
Dolin: Já ten článek četl už minulý týden, velká část textu včetně fotografií je opsána z této diskuse Wink
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#253657Verze : 0
Moderátorsky som zasiahol a časť diskusie ktorá nesúvesela s témou (a aby nevznikali vášne) som presunul mimo dosah bežných užívateľov.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#253735Verze : 0
MOD
Jen vytáhnu.....a doplním link na další střípek o Tigru II


www.detektorweb.cz
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#285194Verze : 0
Silně se omlouvám za předešlý link - po sdělení dalších informací od nálezce (váha 6kg a cca 45cm dálky) se nejedná v žádném případě o článek z tanku Tiger II. Jde ale o dalšího poměrně hodně vzácného "ptáčka" a to sWs alias Schwerer Wehrmachtsschlepper SWS.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#285274Verze : 0
V diskusi pod článkem o pomnících ve Znojmě na DW www.detektorweb.cz
je zmínka o kronice Vrbovce. I když pochybuju že tam něco bude uvádím,...


Citace :


... Jedna pověst tu je podobná i tvé. Kronika obce Vrbovec popisuje osvobození největšího vin. sklepu v obci patřící Němce Hofmannové,...Já jen tak pro doplnění...
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#285887Verze : 0
Nižšie priloženú fotografiu som dostal aj s informáciou, že sa jedná o jeden zo 17 tankov T-34, ktoré boli zničené 21.04.1945 v boji s „Konigstigrami" sPzabt.503. Tento vrak sa vraj nachádza v blízkosti česko-rakúskej hranice. Videl už niekto túto fotografiu a vedel by identifikovať link, odkiaľ bola stiahnutá? Zaujímalo by ma, či sa naozaj jedná o tank zničený v priestore, v ktorom na konci apríla 1945 operoval Knispelov útvar.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#290995Verze : 0
No zkus www.dolin.estranky.cz fotka stejného vraku je dole na té stránce Smile
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#291004Verze : 0
VRAK T-34/85 JE Z HRABĚTIC (HRANICE S RAKOUSKEM) DNES TAM JIŽ NENÍ. V SOUKROMÉ GALERII NA VÁLCE JEJ MÁ I GLAGAČKA
Tento tank (T-34/85) byl údajně zničen vracejícím se německým strojem .... Bohužel pro němce se v něm jako v pojízdném stroji ukořistěném po bitvě zrovna zkušebně proháněl německý poručík (zabit) a major (těžce zraněn). Po „objevení" tanku v roce 2000 a reportáži v televizi (vrak ještě v relativně dobrém stavu) se v průběhu let dočkal rozřezání,.........a v roce 2007 odvozu do kovošrotu. Jinými slovy – už jej neuvidíte. Věřme, že jej odvezl nějaký sběratel,..Sad


Doufám že nevadí link na Glagačkovu galerku
https://galerie.valka.cz/showgallery.php/cat/191
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#291492Verze : 0

Citace - Viktor :

Nižšie priloženú fotografiu ...... v ktorom na konci apríla 1945 operoval Knispelov útvar.Ne/přímo (??) toto potvrzuje kniha https://www.valka.cz/topic/postview/300523/ na straně 425. I když tedy minimálně já pochybuju že v roce 1995byl někde v Rakousku Tiger II co je vidět na prostření fotografii!!


Aktuálně je vrak T-34/85 v tomto stavu : www.detektorweb.cz SadSad
Lidi zachraňme to nějak!!!!!!!!!!! Confused
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - The Combat History of German Tiger Tank Battalion 503 in World War II

The Combat History of German Tiger Tank Battalion 503 in World War II
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#300918Verze : 0
Ohledně osoby KK je ve výše uvedeném díle docela dobrý chaos!!!!!!!!
(Uvedu i Fw Skodu - oba tak nějak spolu souvisí)


Strana 369 - Ve vzpomínkách Dienst von Korbera je bohužel uvedeno jen že oba KK i Skoda padli v bojích mezi 27-30.dubnem. Ovšem jak píše - "...several enemy attack in front of us at Wostitz"


Strana 432 - Fw.Knispel zabit 29.april 1945 - buried in Urbau/Znaim Veden jako killed u 1 roty (1rd company). CO ja zarážející je to že tabulka je vedena jako BRUNN AREA!!! - předpokládám že jde spíše o "neznalost mapy" od autorů...
Po něm je veden jako padlý jen StabFw. Schimdt. Padl u/v? Zistersdorf-u (datum je pouze May 1945 a je pohřben právě v Zistersdorf-u. Což je celkem zajímavé!


Strana 436 - Fw.Skoda zabit 30.april 1945, Buried at Wostiz. Veden jako killed u 3 roty (3rd company)
(data a popisy uvedu jak je napsáno v knize)
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - Combat History of German Tiger Tank Battalion 503 in World War II

Combat History of German Tiger Tank Battalion 503 in World War II
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#300922Verze : 0
Psychologicky a psychicky mě to nedalo zajel jsem si do Hrabětic vrak T-34 vyblejsknout. Kousek dál od vraku T-34/85 je torzo Su100 (Su85 late ?)...


Je zajímavé že veteráni 503.sPz Abt jsou u ní foceni jako u tanku zničeného jejich technikou.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#306941Verze : 0
Hrabětický tank rozřezali a do šrotu odvezli zdejší fotbalisté...
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#307378Verze : 0
Vážení, pro nově příchozího je celé fórum velmi zajímavé čtení... a nejen to. Snad nebudu mimo mísu, nebo jak jsem se zde dozvěděl OT, když si dovolím napsat komentář k ručně malovanému plánku kroniky z Gaubitsch - přestože patrně s tématem uložení ostatků KK asi přímo nesouvisí - a nejen tento komentář, ale i jinak se zapojit do diskuze.


V kronice města Laa an der Thaya je mimo jiné uvedeno toto: "21. duben 1945 byla suchá a velmi vlahá sobota. Sotva však někdo měl čas nebo chuť tohoto pěkného dne využít, poněvadž v okolí probíhaly ty nejkrutější krvavé boje. Nad městem se odehrávaly letecké souboje, do nichž zasahovaly německé stíhačky startující z polního letiště u Ungerndorfu. Město bylo nepřetržitě ostřelováno dělostřeleckými granáty z tanků a těžkých děl. Lidé trávili tyto dny téměř nepřetržitě ve sklepích.
Ruské tanky, které vjížděly do Ungerndorfu, byly ničeny pancéřovými pěstmi. Většina tanků byla zničena v bojích přímo v obci mezi školou a kostelem, jiné pak mezi obcí a Mayerhofem.Ungerndorf byl po těchto bojích k nepoznání zpustošen, včetně kostela. Ve středu obce stál hořící tank, ve směru od křižovatky až po sklepy leželo 15 mrtvých Rusů. Na hlavní cestě stálo pět zničených T-34, další tři na západním okraji vsi a u Mayerhofu zase pět ohořelých tanků."


Oněch 5 + 3 + 5 v poslední větě zjevně může vysvětlovat poznámku v horní části plánku - 5 T34, ~ 3 T34 atd.


A více k tématu smrti KK: v jedné ze zahraničničních diskuzí, o které však již zřejmě víte, se vyskytuje následující komentář: "Yes, we know where he died and we know that he was hurted seriously and he died because lack of cares." (tedy: ano, víme kde zahynul, že byl těžce zraněn a že zemřel v důsledku nedostatečné péče).


A ještě vlastní dotaz - nikde jsem neviděl zmínku o osudu ostatních členů posádek H. Skody a K. Knispela... nevede cesta tudy...?
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#314544Verze : 0
Jakožto páteřní vlákno o KK a 503 uvedu tyhle dvy linky se zajímavými dotazy (k tématu).
Věžové číslo tanku KK :
https://www.valka.cz/topic/view/87274/


Tank Alfreda Rubbela :
https://www.valka.cz/topic/view/87374/Podařilo se mě najít zajímavé artefakty z tanku Tiger II ze Slovenska (lokalitu přesně nuvedu dokud nebude doma všecko na 100%Very Happy)
Všeho všudy asi za dvě hodiny běhání po obci:
1 x boční blatník (asi zadní část - vzhledem k tvaru) - zajímavé jsou sváry (stehy)
1 x krytka ložiska napínací kladky
1 x článek (2 další budou) k němu zdarma tak 30kg betonu ze kterého jsem si ho musel vysekat......
1 x poklop velitele
1 x foto (pán ho nechce "pustit")Poklop z velitelské věžičky tanku Tiger II (detail je pravděpodobně W.Nrko...??)"Krytečka" na zadní napínací kolo - střed
Blatník


Články pásů - ty užší bez vodících zubůPo očištění trocha betonu Confused

A výsledek v porovnání s článkem T-34/85 z Lanžhota - Bývalí protivníci zase u sebe!!

No a kdyby jste někdo poznali z čeho je tohle??? Pomůckou může být to že je to 100% z Lanžhota a tam byly KO typy Panzer IV J, T-34, Valentine, Su-76, Stuart. Panther a Tiger II....... :-k Neutral Embarassed


URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#325028Verze : 0
Jen kacířská otázka. Narazil jsem na pro mně celkem nerozlousknutelný záhadoš..... Omlouvám se znalým, ale nic jsem o tom neslyšel a moc tomu nerozumím,..


Jaktože měl K.Knispel přiznány "kills" jakože tankový střelec a třeba Wittmann a ostatních x desítek jako velitelé????????? na jakém principu to fungovalo? Třeba jako jak je to s kills u SS-Oscha. B.Wooll (http://panzer4520.yuku.com/forum/viewtopic/id/1300) a SS-Hastuf. Michaela Wittmanna? Když byl Bobby jeho střelec tak co? Oboum se započetlo? Jako chápu že se brala v potaz i zkušenost velitele a tím jakože jeho úspěchy byly odrzaem sehranosti posádky,..no ale Knispel taky asi neměl velitele idiota, když mu nastřilel 126 x (tuším) "střed"......?? Patřilo by tedy někomu z 1./503 kdo velel K.Knispelovi. Jednu dobu mu velel třeba Oberfeldwebel Hans Fendesack (zabit 16.08.1944 ve Francii) a k tomu kdysi někde na netu jsem našel, že má 16 kills - jako velitel tanku - jsou to teda Knispelova???????


Dá k tomu někdo něco? ...........pokud možno konstruktivního.... Embarassed
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#343500Verze : 0
Já se z toho zblázním!!!! Jistý Uffz. z 3./503 měl v květnu 1944 na svém kontě jako střelec 103 zářezů.....no Knispel velmi podobný počet!!! Takže byli i podobně jako Knispel jiní dobří střelci!!!


Jinak čtu bojový deník jednoho pána z 1./503 (byl v tanku, ne "jen tak" u jednotky) a je tam detailně, den po dni co se stalo, jména, tanky, kills,.....až do 27.4.45...a pak to pokračuje dále 1. 5. 45.


..ONI (přeživší z 503) NA TEN ZÁVĚREČNÝ BOJ SNAD VYHLÁSILI EMBARGO NEBO CO!!! SadSad
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#343941Verze : 0

Citace - Dolin404 :

Jen kacířská otázka. Narazil jsem na pro mně celkem nerozlousknutelný záhadoš..... Omlouvám se znalým, ale nic jsem o tom neslyšel a moc tomu nerozumím,..


Jaktože měl K.Knispel přiznány "kills" jakože tankový střelec a třeba Wittmann a ostatních x desítek jako velitelé????????? na jakém principu to fungovalo? Třeba jako jak je to s kills u SS-Oscha. B.Wooll (http://panzer4520.yuku.com/forum/viewtopic/id/1300) a SS-Hastuf. Michaela Wittmanna? Když byl Bobby jeho střelec tak co? Oboum se započetlo? Jako chápu že se brala v potaz i zkušenost velitele a tím jakože jeho úspěchy byly odrzaem sehranosti posádky,..no ale Knispel taky asi neměl velitele idiota, když mu nastřilel 126 x (tuším) "střed"......?? Patřilo by tedy někomu z 1./503 kdo velel K.Knispelovi. Jednu dobu mu velel třeba Oberfeldwebel Hans Fendesack (zabit 16.08.1944 ve Francii) a k tomu kdysi někde na netu jsem našel, že má 16 kills - jako velitel tanku - jsou to teda Knispelova???????


Dá k tomu někdo něco? ...........pokud možno konstruktivního.... EmbarassedTematika nemeckých “tankových expertov“ nie je ani zďaleka tak preskúmaná ako napríklad tematika „stíhacích expertov“, takže k otázke uznávanie „kills“ neviem odporučiť žiadnu špecializovanú knihu. Pri svojej odpovedi vychádzam z niekoľkých memoárov nemeckých tankistov a z pár historických a publicistických kníh. (Za dobrý zdroj považujem spomienky Otta Cariusa, ktorý bol po Kurtovi Knispelovi druhým najúspešnejším „tankovým expertom“ a vojnu prežil).


Čo sa týka nemeckého systému uznávania „kills“ a vyznamenávania tankistov, tak v prvom rade boli oceňovaní velitelia tankov. Oficiálny zoznam zničených tankov bol vždy zviazaný s ich menom a oni dostávali aj najvyššie vyznamenania. Čo sa týka tankových strelcov, tak ich zoznam „kills“ bol de facto neoficiálny a ich vyznamenanie nasledovalo až po tom, čo bol vyznamenaný ich veliteľ tanku. Nie vždy totiž existovala taká situácia ako v prípade Michaela Wittmanna a Balthasara Wolla, keď veliteľ tanku a strelec dosiahli väčšinu „kills“ pri spoločnom nasadení. (Tomu zodpovedalo vyznamenanie M.Wittmanna Rytierskym krížom s dubovými ratolesťami a mečmi a vyznamenanie B.Wolla Rytierskym krížom).


Napríklad v posádke O.Cariusa sa vystriedalo viacero strelcov, ktorých neoficiálny zoznam „kills“ bol určite úctyhodný, avšak oficiálny zoznam „kills“ bol zviazaný iba s menom veliteľa tanku. O.Carius bol za svoje úspechy vyznamenaný Rytierskym krížom s dubovými ratolesťami, zatiaľ čo žiaden z jeho strelcov Rytiersky kríž nezískal. V prípade K.Knispela išlo o veľmi podobnú situáciu, keď ako strelec slúžil pod viacerými tankovými veliteľmi. Na jeho neoficiálnom zozname „kills“ sa nazbieralo 126 zasiahnutých tankov, avšak tieto úspechy boli rozdelené do niekoľkých oficiálnych zoznamov „kills“, ktoré boli zviazané s menami rôznych veliteľov. Nikto z týchto veliteľov však nezískal tak vysoké vyznamenania ako M.Wittmann a O.Carius, takže strelec K.Knispel nemal šancu byť vyznamenaný rovnakým spôsobom ako Wittmannov strelec B.Woll.


Je zaujímavé, že v lete 1944 sa B.Woll aj K.Knispel „rekvalifikovali“ na veliteľov tankov. V tejto funkcii si K.Knispel oficiálne pripísal 42 zasiahnutých tankov, čo pri zohľadnení jeho neoficiálnych 126 kills vo funkcii strelca dávalo viac ako dobrý dôvod na získanie Rytierskeho kríža. Tam ale svoju rolu zohrala povaha K.Knispela, ktorý ako vojak bol dosť nedisciplinovaný a mal mal „blbý zvyk“ otvorene kritizovať svojich nadriadených... Ak ma pamäť neklame, tak F.Kurowski vo svojej knihe písal, že Knispelovi frontoví velitelia pár krát navrhli jeho vyznamenanie Rytierskym krížom, ale štábni dôstojníci sPzAbt. 503 „Feldherrnhalle“ to vždy vetovali.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#344373Verze : 0

Citace - Dolin404 :

Já se z toho zblázním!!!! Jistý Uffz. z 3./503 měl v květnu 1944 na svém kontě jako střelec 103 zářezů.....no Knispel velmi podobný počet!!! Takže byli i podobně jako Knispel jiní dobří střelci!!!


Jinak čtu bojovýdeník jednoho pána z 1./503 (byl v tanku, ne "jen tak" u jednotky) a je tam dětailně den po dni co se stalo, jména, tanky, kills,.....až do 27.4.45...a pak to pokračuje dále 1. 5. 45.


..ONI (přeživší z 503) NA TEN ZÁVĚREČNÝ BOJ SNAD VYHLÁSILI ENBARGO NEBO CO!!! SadSadMôžeš prosím Ťa uviesť meno toho tankového strelca z 3./503, ktorý mal v máji 1944 na svojom zozname 103 „kills“?


Čo sa týka denníku príslušníka 1./503, tak sa náhodou nejedná o Alfreda Rubbela? (On svoj denník publikoval, avšak slúžil v 3./503).


Záhada posledného boja K.Knispela ostáva naďalej nevyriešená. Na rozdiel od miesta jeho posledného odpočinku sa nám o okolnostiach jeho smrti nepodarilo zistiť žiadne nové informácie. Podľa mňa sa však nejedná o „informačné embargo“ veteránov sPzAbt.503, ale skôr o to, že v posledných dňoch vojny tento útvar nebojoval ako celok. Malé bojové skupiny tvorené niekoľkými tankami boli rozptýlene nasadené na kritických úsekoch frontu materského "Feldherrnhalle Korps" a ostalo len veľmi málo svedkov posledného boja K.Knispela. K ostatným príslušníkom sPzAbt.503 sa dostali iba rôzne hlášky o jeho smrti, pričom niektoré informácie sa objavili v chaose posledných dní vojny a niektoré až dlho po skončení vojny... Teraz 65 rokov po týchto udalostiach je už veľmi ťažké poskladať mozaiku toho, čo sa naozaj stalo 29.4.1945 pri Stronsdorfe.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#344375Verze : 0
Pripájam dokument zo zoznamom príslušníkov 3.roty sPzAbt.503 "Feldherrnhalle" z 9.2.1945. Kurt Knispel v ňom uvedený nie je, pretože slúžil v 1. rote. Avšak je tam pár chlapíkov, s ktorých menami sme sa pri našom pátraní už stretli - von Rosen, Rubbel, Skoda, Bechtel.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#344378Verze : 0
Na books.google.com jsou také nějaké informace v angličtině k KK.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#345801Verze : 0
MOD
Sedí ten seznam i jakože "vodorovně" - tedy že by se jednalo kompletně o posádku konkrétního tanku?
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#346012Verze : 0
Petře, myslím, že to není vyloučeno. Nejdřív jsem myslel, že je to řazeno (svisle) podle hodností a abecedy, ale není. U všech funkcí nesedí přesně ani hodnosti, ani příjmení podle abecedy. Vypadá to, žes udeřil hlavičkou o hřebíček Very Happy Je logické, že velitel musel mít nejvyšší hodnost a byl-li to důstojník, v jeho tanku mohla být "sestava" s nejvyššími hodnostmi.
Ohledně té mezery 27.4.-1.5. jako nejpravděpodobnější se jeví teorie Viktora z 30.1.2010, že tanky byly nasazovány v malých skupinkách a jestliže u Stronsdorfu bojoval KK se Skodou a oba padli (bůhví, co se stalo s osádkami), pak asi neměl kdo referovat. Jinde to pravděpodobně nebylo lepší. Takže dokud se nestáhli k "lízání ran" a opravě strojů do Socherlu, asi ani štáb o dění moc nevěděl. Proto asi zeje v bojovém deníku ta "díra".
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#346023Verze : 0
Jo to je mi celkem jasné. Ale i tak jako je známo od 23-28 nasazení i malých skupinek strojů. Chápu že toto co řešíme ohledně KK je zrovna úplným koncem, ale i když teda už zmiňujeme ty Suchohrdly tak se ví že dva tanky byly tou dobou u Zwingerdorfu (AT) a dva někde u nás (si to už napamatuji). A podle deníku toho jednoho (jméno si nepamatuji) se i přes celkem "pokročilou dobu" stále i cvičilo! Má tam zmínku o cvičných 1./503 střelbách tuším 26. 4. 45! Technicky tehdy tanky mlely z posledního protože přejezd po ose ve dnech 13/14 dubna 45 od Břeclavi do Rakouska odstavil na 3 dny komplet všechny stroje!! A i dál tam je zhusta poznámek typu "unsere panzer ist kaputt", nicméně systémem a administrativou to myslím nebylo špatné.....ale to jsem furt 3-4 dny před smrtí K.K...ten konec asi bohužel bude z německé strany už neřešitelný. Viz můj minulý příspěvek ohledně britských bomberů a archivu...
Celkem by ně zajímalo jestli se dá dohledat nějaký seznam zničené techniky v ruském archivu - třeba té technické roty. Z ČSR mám dva fragmenty - z CZ i z SK,..ale je to vždy oblast mimo naše zájmy,...Sad
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#346038Verze : 0
Pořadí posádek neodpovídá. Ty co jsou podtrženi tužkou je posádka Königstigera č. 312 3/503.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#346058Verze : 0
Zajímavá poznámka.
Já narazil na nesrovnalost (?) u datumu 24. 4. 45 -
Kniha - TIC 1 : Tanky se přesunují do Zwingendorfu.
Poznámky v deníku : V Jindřichově Hradci s Feldherrnhalle


To je celkem diametrálně odlišný prostor...Confused
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#346126Verze : 0
Dolin404: V Jindřichově Hradci? 24.4. ? To je nějaký blábol. Z jakýho deníku to jsou poznámky? FHH2 kde byl součástí 503sPzAbt určitě ne a FHH1 zrovna bojovala u Ořechova.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#346163Verze : 0
Je to deník tohoto pána - Uffz. Hans Welsch 1./s. Pz.Abt. 503


Je tam doslova : 23.4.45 Nakádají nás v Hrušovanech (Grusbach). Půjdem přes Znojmo směrem na Jindřichův Hradec. teda takto : Verladen in Grusbach (Hrušovany). Es geht uber Znaim (Znojmo) in Richtung Neuhaus (J.Hradec) a o den později 24.4.45 je tam "In Neuhaus bei der "FHH"....já jen že je v TIC 1 uvedeno že byli stále spíše"tady" nedaleko v Mikulovsko-Znojemském prostoru. 25.4.45 tam má nějaké cvičení ve střelbách,...s T II teda! Ono to bude v tom deníku asi blbě (dávám tomu tak 80% že jo), jen by mně zajímalo který název mohl Welsch zkomolit a nebo kde mohli opravdu být Confused


Já jen že jestli tedey má někdo jiné poznámky nebo prameny. Ono je ten konec v obou knihách co mám dosti "ujetý" Břeclavsko je celé posunuté do Rakouska, datumy a místa nesedí díky zkomoleninám (Hrušky - Hrušovany, Mor.Krumlov a Moravský Žižkov) nicméně toto se dá všechno dohledat a zařadit k datumům,....jen tu u toho "Hradce" je to na pikaču,..trošku. A za předpojkladu, že to já to mám dobře přeloženo,..Shocked
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#346211Verze : 0
Háček je že Neuhaus, není jen J. Hradec, ale i místo kousek od Mikulova, kde kdysi stával hrad, na mapách samozřejmě je, a protože je to kopec, může jít klidně i o něj.
Na druhou strańu fotka Kingtigera před JH nádražím existuje.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#346244Verze : 0
Jasně, ten Neuhaus mi taky neseděl jako JH! A to, že JH se německy jmenoval Neuhaus, je pro mne nedohledatelné, "mapy" mi našly 2 - oba v Německu. Naopak u Mikulova - to by místem odpovídalo, (ale taky jsem tam Neuhaus nenašel a to by tam mělo být nádraží se zázemím k navagonování), navíc v té době se dílny stěhovaly z Laa do Socherlu.
Ten KT před JH nádražím bude tak ze 7.5.- 8.5.45, z doby ústupu k Budějkám. Leda, že by tanky dovezli vlakem do JH a pak se s nimi po ose vraceli, ale to se zdá ještě větší blbost.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#346253Verze : 0
Neuhaus u Mikulova je jméno zříceniny na kótě kousek nad Horními Věstonicemi. Jde o kótu s výhledem na sever, jih a východ, od Mikulova je to asi 5 km severně. Je celkem možné že si pamětník zapsal místo podle něčeho na mapě, třeba právě kóty, a netrápil se s "Unterwisternitz" nebo "Oberwisternitz". Je to samozřejmě v oblasti bojů a daná kóta je poměrně ideálním místem pro přehled na tehdejší koryto Dyje, což mohlo být obranou linií. Dnes je tam nádrž Nové mlýny. Je to ale jen dohad.
Nicméně je zvláštní že při popisu cesty vlakem je vynechána Jihlava, přes kterou by se do J. Hradce muselo jet. Vzhledem k tomu že to bylo město se značnou německou "menšinou" by asi zmíněno bylo, ale třeba německý soudruh spal a deníček nevedl. Tank před nádražím v JH je zřetelně nepojízdný, byť to mohlo být i poškození nebojové. Od kdy je tam se z fotky nepozná, ale patří to do souboru fotek z května (i barevných), je to fotka krátce po válce možná i velmi těsně po osvobození.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#346257Verze : 0
Aha zajímavé díkec. Toto mně taky napadlo jen sem nic blíže nenašel. Ono ani ty Budějovice nejsou moc košer! Obecně se v knize "Erinnerung" udává že u Budějic zapadli 9.5.45 do rašeliniště a byl konec,..no jak je známo to Budějovice nebyly že!!!!


Ohledně toto "Neuhausu" jsem hledal já takhle : search.seznam.cz
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#346433Verze : 0
Já to hledal jednodušeji, dal jsem to do Googlu a asi pátý odkaz byl na hrady.cz a na kótu nad Dyjí, což celkem odpovídalo. Je to jedna z možností. Osobně mi J. hradec nepřijde moc reálný. Ryze teoreticky mohl být nějaký Neuhaus i na druhé straně hranice v Rakousku.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#346434Verze : 0
Áno, v Rakúsku je tiež Neuhaus - na hraniciach so Slovinskom (46° 37' 60N, 14° 52' 60E), potom v Burgenlande pri hraniciach s Maďarskom (46° 52′ 0″ N, 16° 2′ 0″ E) a na západe Rakúska pri hraniciach so SRN (48° 15' 0" N, 13° 18' 0" E)
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#346443Verze : 0
MOD
Když na hlavním nádraží nasedám do vlaku směr Jindřichův Hradec, tak to vůbec nemusí znamenat že jedu do Jindřichova Hradce ... Wink
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#346445Verze : 0
Problém je že když ve Znojmě nasedáš na vlak jedeš do Jihlavy, do Hradce se přesedá Smile, ze Znojma se na Hradec jet nedá. takže tudy cesta nevede. V reálu je trať Znojmo Jihlava, a Jihlava Veselí n/L a na druhou stranu Jihlava Brno, což bylo už za rakouska. Ono to cestování vůbec moc nesedí, dráha do JH je asi dvakrát delší a Nejsem si jist jak moc se na ni dalo koncem války spolehnout. Minimálně v oblasti Čech (ale asi i Moravy) na ni útočili američané a představa pohybu po železnici je dost nejistá. Samozřejmě se tím ušetřil benzín, pásy a další. Ale vagonovat ve Znojmě a ujet cca 70 km je dost nejisté když to i dnes trvá asi dost dlouho, v cestě je několik nádraží (opět cíle útoků) M. Budějovice, Okříšky, Jihlava, Kostelec u Jihlavy a Horní Cerekev. Kde všude asi byly problémy. Navíc je tam několik míst v jedné oblasti a jediné které by bylo poněkud nesmyslně zcela jinde. Moc to nevychází ani časově
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#346451Verze : 0
To je sice pravda, ale jednak oba "Neuhausy" na východní straně jsou silně vzdáleny od operačního prostoru FHH (myslím, že už tohle území bylo mimo dosah FHH, nebylo-li už v rukou Rusů) a hlavně jsou to vesničky bez jakékoli železnice v blízkosti. A když se mluví o přesunu navagonovaných tanků, je to dost podstatná věc. Na ten Neuhaus u německých hranic jsem se nedíval, ale s ohledem na vývoj situace to považuji taky za nesmysl. Musí tedy jít o náš J.Hradec. Možná, až se Dolin prokouše tou biblí dál, objeví vysvětlení.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#346506Verze : 0
Máte někdo mapu fronty "našeho" úseku bojů?? Řekněme od Vlastatic až dole na jih. Na to že byly ty tanky v jeden den u Vlasatic i v Rakousku je to celkem štreka (asi podobně jako 13.4. až 14.4. byly u Břeclavi ale i v Rakousku)...ale i přesto bych rád konzultoval "obrazem".
Ono už po obsazení Brna to není ono a moc histoiků se tomu moc nevěnuje,..navíc to byl už i mírně chaos asi,....nebo vycházet z dat osvobození obcí? Sad


Já jen kvůli těm vzdálenostem. Když toho 13.4 vyrazili směrem na ropná pole v Rakousku tak pak 3 dny neměli ani jeden tank, se to všecko rozsypalo...ono asi T II moc přejezdy po ose nemiloval...Confused
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#346594Verze : 0
Myslíš tyhle dvě mapy? viz. příloha. Linie z 6.5. odpovídá linii z 26.4. protože s výjimkou obsazení Brna se nic neměnilo, linie fronty v "našem" úseku zůstala beze změny až do kapitulace 7.5., pak se to teprve zase začalo hýbat.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#346829Verze : 0
Reprodukce (nekvalitní) pohlednice osady Salisfeld (Salisov) náležející k obci Endersdorf (Ondřejovice) z roku 1934. Budova školy, kterou Kurt Knispel navštěvoval je vpravo dole.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#252447Verze : 0
Pánové, jak sleduju úryvky citací různých pamětí, nevycházím z údivu. Dolin píše, že StFw Schmidt padl v květnu u Zistersdorfu, kde je pohřben. Z citace o fous výše se ale dozvíte, že 21.4. šla fronta už za Laa a před koncem dubna jsme u Stronsdorfu. Podívejte se, že Zistersdorf je 10 km východně od Mistelbachu a odtud je 15 do Stronsdorfu (vzdušnou čarou). Kde se tam v květnu Schmidt vzal, když v té době (po 21.4.) podle Ludvíka Němci všechny síly vrhali na hlavní směr (Nová Ves - Vlasatice). Mimochodem, v boji u Gaubitsch mohl Knispel klidně fungovat! KTII je v plánku zakreslen "bez obláčku" a kvanta zničených sovětských strojů jeho výkonnému dělu odpovídají.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#348277Verze : 0
Fantan: to bude nějaká chyba Gefr. Schmidt byl v 1/503 původně řidič Knispelova Tiger I s věžovým číslem 131 (Knispel byl střelec, Fendesack velitel tanku, Loh nabíječ, Berger radista) při operaci Zitadelle. Schmidt potom přešel k 3/503 a povýšil až na StFw. a stal se velitelem tanku. Padl v roce 1945, ale určitě ne v květnu u Zistersdorfu (odkud je vlastně ta informace???). V kronice je napsaný jako Stabsfeldwebel a kommandant u 1/503 ale Rubbel ho zase uvádí s hodností Uffz. mezi důstojníky 3/503, tak si vyber.


U 1/503 sloužil jako řidič Uffz. Joachim Schmidke, v roce 1945 získal vyznamenání PKA IV. "75" (75 Panzerkampfabzeichen - 75 dní přímého bojového nasazení), ale nevím jak a kde skončil, doufám že nejde o záměnu jmen nebo chyby při přepisu, u toho jména Schmidt neznám křestní jméno. Na řidiče se mi zdá Uffz. totiž dost vysoká hodnost a Schmidt původně řidičem u 1/503 byl.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#348351Verze : 0
O Schmidtovi píše dolin na str. 8 dne 8.3.2009, popis bojů v Laa 21.4. na konci str.8 ze dne 28.5.2009
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#348396Verze : 0
"Investigativní skupina KK" měla výjimečnou možnost se konečně setkat s těmi svými členy, kteří až dosud byli jen nicky, protože Viktor ve svém cestovatelském vytížení našel volnou chvilku.
Tak jsme se tedy v sobotu po obědě sešli a poté poseděli v přívětivé brněnské pivnici PEGAS. Kdo že to? No přece Viktor a Steiner - ti dosud neznámí - a doplnili jsme to Dolin, Kapa, Jirka Vrba, Rad a moje maličkost. Dolin (k tématu) dotáhl bibli zvící katolického kancionálu (obdivuhodné), Steiner zase dvě čísla rakouského PALLASCHe (skvostný military časopis) a tak bylo sakra co probírat. Jak a kdy to skončilo nevím, musel jsem na vláček. Rozhodně to ale bylo moooc příjemné setkání. Připojím pár fotek.
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - Ještě, než dorazil Rad - moje maličkost byla na druhé straně foťáku

Ještě, než dorazil Rad - moje maličkost byla na druhé straně foťáku
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - Zleva Steiner, Viktor, Dolin, vzadu vykukuje kousek Kapy.

Zleva Steiner, Viktor, Dolin, vzadu vykukuje kousek Kapy.
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - Vidíte tu bichli? To byl Dolin ochoten táhnout v ruce! V tom mrazu!

Vidíte tu bichli? To byl Dolin ochoten táhnout v ruce! V tom mrazu!
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - Čekáme na zbytek - Viktor shání literaturu. Steiner se věnuje studiu.

Čekáme na zbytek - Viktor shání literaturu. Steiner se věnuje studiu.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#350911Verze : 0
Zřejmě jsem nepochopil, jak se ty obrázky řadí - no, nadále už na tom tak nebude záležet. Jsou to různé fáze debaty nad literaturou již v proslulém Pegasu. Původní návrh jít do "vláčkové" restaurace "VÝTOPNA" byl zavržen, neboť bychom se nevešli.
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - Dolin, Viktor, Kapa

Dolin, Viktor, Kapa
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - Viktor s Dolinem

Viktor s Dolinem
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - Steiner, Dolin a Viktor nad situačním nákresem

Steiner, Dolin a Viktor nad situačním nákresem
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - No jo, taky jsem tam byl - s Radem. Foto J.Vrba

No jo, taky jsem tam byl - s Radem. Foto J.Vrba
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - Dolin, Viktor, Kapa, J.Vrba

Dolin, Viktor, Kapa, J.Vrba
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#350914Verze : 0
"Investigativní skupina KK" ...Very Happy já bych řekl, že to je "Konspirativně - investigativní skupina KK", protože jste se vy pacholci nepřiznali, že se hodláte sejit...Very Happy
Jinač jsou nějaké závěry z jednání skupiny KK?
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#350917Verze : 0
MOD
Ale Zbycho, take it easy! Ono to setkání bylo spíchnuto dost narychlo a tahat Tě takovou dálku kvůli pár pivům?
Je tam dost nevyjasněných otázek, protože k týdnu 21.4 - 29.4.45, kdy měl údajně KK zemřít, nám nejsou známy vůbec žádné použitelné údaje.
Do věci se hodlá údajně vložit VDK, s nimiž bude komunikovat Dolin se snahou o vzájemně výhodnou spolupráci. Podrobnosti ale taky nevím přesně, protože jsem odešel dříve, než byly dojednány.
My jsme přestali zveřejňovat "novosti" na webu, když jsme zjistili, že naše prameny jsou odjinud (ne válečníky) vykrádány a hrozí zneužití.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#350921Verze : 0
Já se ohrazuji proti zařazení do investigativní skupiny KK - neb to, že někdy existoval, a co nebo kdo to je nějaký Knispel, jsem se dozvěděl až v Pegasu, když jsem se po dvaceti minutách nesměle zeptal Viktora, o čem se to celou dobu bavíte Laughing
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#350932Verze : 0
Ako pasívny člen IS KK len potvrdím, že nebola iná možnosť, než presunúť debatu o poslednom boji, resp. mieste odpočinku KK do e-mailovej komunikácie. Množstvo kopáčov a samozvaných historikov by totiž veľmi ochotne, za využitia info od Doliho, Steinera, Viktora či Jirku "Fantana", za asistencie TV N..A a im podobných grc TV vykopali to, čo z KK zostalo.


Pasívnym členom IS KK som z jednoduchého dôvodu. Debatu o KK som v podstate článkom o ňom na valke rozbehol, ale na chlapcov a ich investigatívne metódy už žiaľ nemám Very Happy. Takže to len cimrmanovsky "z povzdálí sleduju" Very Happy.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#350950Verze : 0
MOD
Pánové až teď se dostávám k PC,...putování po hostincích Bruna mě udolalo. Bolesti kloubů, páteře a hlavy kombinované s hnačkou biblických rozměrů a průběhu mi nedovolily bohužel dělat nic jiného než ležet a sedět (střídavě) v posteli a na keramice......Zasr.ný PANDUR!! Naposledy sem tam vlezl!! LaughingLaughingLaughingJinak s tvrzením Kapy suhlasím,....chudák, pozorovat ho bylo pro mě skličující,...snad občas pochopil slovo "tank".....
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#351008Verze : 0
Blbé bylo, že jsem se musel držet zpátky, protože jsem druhý den jel do služby (právě jsem se vrátil), ale my jsme si kapou zase splkli o tom, co zajímá nás a mládence jsme nechali, ať se vyžvatlají Very Happy Pšeničný pegas byl tradičně výborný, společnost skvělá, co víc si přát na sobotní odpoledne? Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#351011Verze : 0
MOD
dolin: Samozřejmě, vím co je to tank. Jen mi doteď není jasné, že zrovna ty ses vydržel celé odpoledne bavit o nádrži, ze které se čepuje pivo... navíc nějaký Knispel, to se snad u nás nikde ani netočí, takže plané teoretizování... Laughing
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#351019Verze : 0
Radime, ty moc nekecej a necukej se, když je vše jasné Cool! Mám dokumentováno, že ses do tématu konstruktivně a aktivně zapojil! Takže tě bereme jako dopisujícího člena a neplaceného konzultanta v otázkách lokalizace brněnských hospod.
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - Tak, tady to máš! Je jasné, že tě problém zaujal!

Tak, tady to máš! Je jasné, že tě problém zaujal!
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - Jo a tady je ta hambatá soška na okně sv. Jakuba

Jo a tady je ta hambatá soška na okně sv. Jakuba
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#351023Verze : 0
Není ta soška spíš na budově ČD?
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#351037Verze : 0
Tche stori.....
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - Milá maminko, jsem tady sám,..a nevím co je to Knispel,....

Milá maminko, jsem tady sám,..a nevím co je to Knispel,....
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - Por čsem toho kapu bral,...hahaha,..dyk on o tom tady nic neví!!

Por čsem toho kapu bral,...hahaha,..dyk on o tom tady nic neví!!
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - Já tady čtu,..K,.K..Kni....

Já tady čtu,..K,.K..Kni....
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - KNIPSEL!!!!!!!!!!!!!!!NE?!!JAKO CO TO TAM ČTEŠ!!!!!!

KNIPSEL!!!!!!!!!!!!!!!NE?!!JAKO CO TO TAM ČTEŠ!!!!!!
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#351057Verze : 0
Bitaxe, koleje kolem toho baráku sice vedou, ale tvrdili mi, že jsou jen na tramvaje, vláčky tam prý nejedou. A protože ta ulice se jmenuje Jakubská, tak to nádraží asi fakt nebude. Brňáci mi ale tvrdili, že to není sousošící dvojice, ale že prý to ukazuje, kam s jazykem Shocked. A z druhé strany je už jen taková nezajímavá hlava.Smile
Kde je pochován Kurt Knispel - tankové eso? - a že by na nádraží měli gotická okna? To snad ne!

a že by na nádraží měli gotická okna? To snad ne!
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#351072Verze : 0
No okno zřetelně NENÍ "gotické" (to je lomené ne do půloblouku) a jen tak na okraj, oni "nádražáci" Smile se na okno sv. Jakuba zřejmě dostali až dost pozdě, buď při regotizaci v 19. století, nebo při přestavbě v polovině století osmnáctého. A hlava je na okně které je půlkruhové (nikoli tedy "gotické") na kostele který je z konce gotiky je spousta prvků přidána až právě při přestavbě v 19. století, kdy byla spousta starých chrličů a dalších kamenických prvků odstraněna a nahrazena jinými. Regotizace dala kostelu dost zabrat a týkala se nejvíc právě jižní strany (odstranění přilehlých starších staveb) včetně toho že byla otevřena dříve zazděná okna.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#351093Verze : 0
Obecně :


Byl proveden prvotní průzkum v lokalitě ve spolupráci s VDK. Lokalizovýny (víceméněVery Happy ) hroby jak Kurta Knispela, tak Fw.Skody. Oba hroby jsou zcela někde jinde! Nejsou u sebe.


V prostoru vesnic kolem Znojma se mi podařilo lokalizovat další dva tanky Tiger II. Oba na základě nálezů dílů z vraků.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#362592Verze : 0
No to je paráda, Dolin. "Zcela někde jinde" znamená, že K.Knispel nie je pochovaný vo Vrbovci? Je možné dať podrobnejšie info?
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#364836Verze : 0
Miro, já bych to neřešil. Všechno vychází tak, jak má. Podle hypotézy, z níž jsme vycházeli, skončili oba svůj život ve společném boji "bok po boku". Logicky by tedy měli být pohřbeni blízko sebe.
Ve skutečnosti Skoda (který zemřel na místě) byl pohřben v Socherl (Suchohrdly u Miroslavi), kam byl zřejmě za tím účelem převezen z místa, kde zemřel (ať už to bylo kdekoli), kdežto Knispel byl pohřben ve Vrbovci, na "Heldenfriedhofu", protože tam byl převezen k ošetření po těžkém zranění, utrpěném v boji- místa bojů musíme ještě upřesnit, stejně jako další podrobnosti. Z pramenů, které máme k dispozici, zemřel následkem špatného (žádného) ošetření po zranění, takže lékaři už toho moc nezmohli.
Pomocí pamětníků jsme identifikovali hrob KK (přesněji ten "Heldenfriedhof"), z dokumentace pak hrob Skody.
To vše zařizuje ve spolupráci s českou sekcí německé společnosti pro válečné hroby Dolin, my ostatní teď už jen "přicmrdujeme" - nechceme z toho dělat senzace. Proto Dolin informuje jen zcela kuse a pro některé proto nesrozumitelně.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#364898Verze : 0
Gratulujem, takže ak tomu správne rozumiem, hrob Kurta Knispela je konečne známy a ďalšie kroky sú z pochopiteľných dôvodov mimo verejnosť. Len dúfam, že až bude "po všetkom", dozvieme sa kde mu položiť kytičku...
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#364949Verze : 0
Miro, obávám se, že i pokud budeme plně úspěšní, jde o běh na hooodně dlouhou trať. Místo obsahuje nikoli jen dva hroby, jak čekala DVK, ale asi 12-15. Po exhumaci bude následovat vědecký rozbor, který by měl určit identitu zemřelých, pak zřejmě nějakou dobu budou ostatky v depozitáři, než bude rozhodnuto o místě uložení a až poté dojde k definitivnímu uložení. To já už tady asi nebudu a Tvoje děti budou chodit do školy.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#364952Verze : 0
Kytičku? Dost možná v Brne ve vojenské sekci ústředního hřbitova. V loňském roce tam přibylo odhadem 200 náhrobků se stovkami jmen. A prostor pro další hroby tam je. Kdy já to jen všechno přepíšu.
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#365012Verze : 0
Ano jak píše Jirka. Já měl za to že je to pochopitelné a jasné. Znovu tedy. Knispel neleží vedle Fw.Skody, ale zcela jinde. Což by potvrzovalo hypotézu, že se jaksi nejednalo o verzi, kde Skoda přesedl do tanku Knispela...
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#365049Verze : 0
Tak tá Vaša akcia pod názvom: :Najdime tankové eso KK, by si zaslúžila článok v nejakom lepšejšiom časopise. Wink
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#365052Verze : 0
Fantan, moja dcéra pôjde do školy o rok Smile Len dúfam, že mieto bádania zostane utajené a nestane sa terčom nájazdov zberačov rôznych relikvií, k čomu by ich mohol DKiG aj lákať...
glgačka: nemyslel som zrovna nejakú pamätnú tabuľu s ikx menami, ale konkrétne miesto, kde tie ostatky aj naozaj budú ležať...
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#365062Verze : 0

Citace - piranha :

Tak tá Vaša akcia pod názvom: :Najdime tankové eso KK, by si zaslúžila článok v nejakom lepšejšiom časopise. WinkV pohodě ... všecko bude! Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#365066Verze : 0
To miro:


fotečka německé sekce vojenské části ústředního hřbitova v Brně, obdobné je to i na dalších německých hřbitovech v ČR i SR.
V Brně jsem si jistý, že tam ostatky fyzicky leží.
V levém horním rohu je další parcela určená k pohřbívání.
Zatím jedinou kompletně zpracovanou část můžeš najít zde: www.vets.estranky.cz
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#365107Verze : 0
glgačke: pekný cintorín. mal som na mysli priamo Knispela...
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#365137Verze : 0
Dobrý den, můžeme se spojit pane Fantan ohledně K. Knispel? Tel. je 608122475
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#454203Verze : 0
Teď jsem objevil na iDnes článek, že historici objevili na Znojemsku ostatky tankového esa Kurta Knispela.


Odkaz:
zpravy.idnes.cz
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#485791Verze : 0

Citace - Fantan :

Miro, obávám se, že i pokud budeme plně úspěšní, jde o běh na hooodně dlouhou trať. Místo obsahuje nikoli jen dva hroby, jak čekala DVK, ale asi 12-15. Po exhumaci bude následovat vědecký rozbor, který by měl určit identitu zemřelých, pak zřejmě nějakou dobu budou ostatky v depozitáři, než bude rozhodnuto o místě uložení a až poté dojde k definitivnímu uložení. To já už tady asi nebudu a Tvoje děti budou chodit do školy.Fantan mel bohuzel pravdu Sad jen s tou identifikaci to diky psim znamkam snad bude jednodussi, tak uvidime, jak to cele dopadne
URL : https://www.valka.cz/Kde-je-pochovan-Kurt-Knispel-tankove-eso-t59998#485813Verze : 0
MOD